ท่านฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดการ อ่าน(คัมภีร์อัลกุรอานสาธิต)จากประเทศสมาชิกอาเซียน!

พฤหัสบดี ที่ 17 พฤษภาคม 2561 จำนวนอ่าน 776 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

ท่านฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดการ อ่าน(คัมภีร์อัลกุรอานสาธิต)จากประเทศสมาชิกอาเซียน!
 
ท่านฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดการ อ่าน(คัมภีร์อัลกุรอานสาธิต)จากประเทศสมาชิกอาเซียน!
 
ท่านฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดการ อ่าน(คัมภีร์อัลกุรอานสาธิต)จากประเทศสมาชิกอาเซียน!
 
ท่านฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดการ อ่าน(คัมภีร์อัลกุรอานสาธิต)จากประเทศสมาชิกอาเซียน!
 
ท่านฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดการ อ่าน(คัมภีร์อัลกุรอานสาธิต)จากประเทศสมาชิกอาเซียน!
 
ท่านฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดการ อ่าน(คัมภีร์อัลกุรอานสาธิต)จากประเทศสมาชิกอาเซียน!
 
ท่านฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดการ อ่าน(คัมภีร์อัลกุรอานสาธิต)จากประเทศสมาชิกอาเซียน!
 
ท่านฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดการ อ่าน(คัมภีร์อัลกุรอานสาธิต)จากประเทศสมาชิกอาเซียน!
 
ท่านฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดการ อ่าน(คัมภีร์อัลกุรอานสาธิต)จากประเทศสมาชิกอาเซียน!
 
ท่านฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดการ อ่าน(คัมภีร์อัลกุรอานสาธิต)จากประเทศสมาชิกอาเซียน!
 
ท่านฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดการ อ่าน(คัมภีร์อัลกุรอานสาธิต)จากประเทศสมาชิกอาเซียน!
 
ท่านฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดการ อ่าน(คัมภีร์อัลกุรอานสาธิต)จากประเทศสมาชิกอาเซียน!
 

ท่านฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดการ อ่าน(คัมภีร์อัลกุรอานสาธิต)จากประเทศสมาชิกอาเซียน!

ท่านฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดการ อ่าน(คัมภีร์อัลกุรอานสาธิต)จากประเทศสมาชิกอาเซียน!

 

ที่ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลาม หนองจอก กทม. เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 ท่าน ฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ไป เป็นประธานพิธีเปิดการอ่าน คัมภีร์อัลกุรอานสาธิต จากประเทศสมาชิกอาเซียน ในงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1439  โดยมี ท่าน ร.ต.ท. อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง พร้อมผู้บริหารกรมการปกครอง ร่วมพิธี ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ  หนองจอก กรุงเทพมหานครกระทรวงมหาดไทยโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ได้จัดให้มี โครงการ อ่านคัมภีร์อัลกุลอานระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ในงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย มาตั้งแต่ปี 2534 โดยได้เชิญ นักอ่าน (คัมภีร์อัล

กุรอาน จากประเทศสมาชิกอาเซียน) จำนวน 10 ประเทศๆ ละ 2 คน มาร่วมอ่านคัมภีร์อัลกุรอาน ในช่วงเวลาที่มีการจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยเป็นประจำทุกปี เป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และเสริมภาพลักษณ์ของรัฐบาลไทย ที่ให้ความคุ้มครองและอุปถัมภ์ ศาสนาทุกศาสนาอย่างจริงจังต่อสังคมโลก โดยงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1439 จัดขึ้นเป็นปีที่ 57 ระหว่างวันที่ 14 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคมนี้  เพื่อรำลึกถึงคำสอนของบรมศาสดามูฮำมัด ซ้อลลั้ลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ ดังกล่าวตามข่าว(ปอ คลองตัน!/รายงานPR. กรมการปกครอง /ข้อมูล)นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์ทั่วโลกนำเสนอข่าวเข้าไปดูข่าวได้ที่...www.news-mahachon.com

 

นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์นำเสนอข่าวทั่วโลกเข้าไปดูมือถือของท่านได้ที่..www.news-mahachon.com

Tag : ท่านฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดการ อ่าน(คัมภีร์อัลกุรอานสาธิต)จากประเทศสมาชิกอาเซียน!ข่าวยอดนิยม @ข่าวสังคมมหาชนนิวส์มหาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าวสังคมมหาชนนิวส์มหาชน