ผอ.สน.โวยลั่นป่า!แถลงข่าวไม่จริงเงินหาย ย้ายแล้ว!หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ มาช่วยปฏิบัติราชการประจำส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง เป็นการชั่วคราวจนกว่าข้อเท็จจริงจะปรากฏ ตามข่าว

พฤหัสบดี ที่ 5 กันยายน 2562 จำนวนอ่าน 368 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

ผอ.สน.โวยลั่นป่า!แถลงข่าวไม่จริงเงินหาย  ย้ายแล้ว!หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ มาช่วยปฏิบัติราชการประจำส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง เป็นการชั่วคราวจนกว่าข้อเท็จจริงจะปรากฏ ตามข่าว
 
ผอ.สน.โวยลั่นป่า!แถลงข่าวไม่จริงเงินหาย  ย้ายแล้ว!หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ มาช่วยปฏิบัติราชการประจำส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง เป็นการชั่วคราวจนกว่าข้อเท็จจริงจะปรากฏ ตามข่าว
 
ผอ.สน.โวยลั่นป่า!แถลงข่าวไม่จริงเงินหาย  ย้ายแล้ว!หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ มาช่วยปฏิบัติราชการประจำส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง เป็นการชั่วคราวจนกว่าข้อเท็จจริงจะปรากฏ ตามข่าว
 
ผอ.สน.โวยลั่นป่า!แถลงข่าวไม่จริงเงินหาย  ย้ายแล้ว!หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ มาช่วยปฏิบัติราชการประจำส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง เป็นการชั่วคราวจนกว่าข้อเท็จจริงจะปรากฏ ตามข่าว
 
ผอ.สน.โวยลั่นป่า!แถลงข่าวไม่จริงเงินหาย  ย้ายแล้ว!หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ มาช่วยปฏิบัติราชการประจำส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง เป็นการชั่วคราวจนกว่าข้อเท็จจริงจะปรากฏ ตามข่าว
 
ผอ.สน.โวยลั่นป่า!แถลงข่าวไม่จริงเงินหาย  ย้ายแล้ว!หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ มาช่วยปฏิบัติราชการประจำส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง เป็นการชั่วคราวจนกว่าข้อเท็จจริงจะปรากฏ ตามข่าว
 
ผอ.สน.โวยลั่นป่า!แถลงข่าวไม่จริงเงินหาย  ย้ายแล้ว!หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ มาช่วยปฏิบัติราชการประจำส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง เป็นการชั่วคราวจนกว่าข้อเท็จจริงจะปรากฏ ตามข่าว
 
ผอ.สน.โวยลั่นป่า!แถลงข่าวไม่จริงเงินหาย  ย้ายแล้ว!หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ มาช่วยปฏิบัติราชการประจำส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง เป็นการชั่วคราวจนกว่าข้อเท็จจริงจะปรากฏ ตามข่าว
 

ผอ.สน.โวยลั่นป่า!แถลงข่าวไม่จริงเงินหาย ย้ายแล้ว!หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ มาช่วยปฏิบัติราชการประจำส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง เป็นการชั่วคราวจนกว่าข้อเท็จจริงจะปรากฏ ตามข่าว

ผอ.สน.โวยลั่นป่า!แถลงข่าวไม่จริงเงินหาย

ย้ายแล้ว!หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ มาช่วยปฏิบัติราชการประจำส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง เป็นการชั่วคราวจนกว่าข้อเท็จจริงจะปรากฏ ตามข่าว 

 

  ที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง เมื่อวันพุธที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. นายชิดชนก สุขมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ ภายใต้การดำเนินงานของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้แถลงข่าวชี้แจงต่อสื่อมวลชนของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุม 2 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง

    จากกรณีมีการร้องเรียนผ่านสื่อสำนักข่าวเชียงใหม่นิวส์ และสื่อต่างๆ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 กรณีลูกจ้างอุทยานแห่งชาติแห่งหนึ่งในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ว่าตนเองและพวกจำนวน 70 คน ได้ถูกผู้บังคับบัญชาหักเงินค่าจ้าง ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 5 ปี หรือ 60 เดือน นั้น  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง ซึ่งเป็นหน่วยงานบังคับบัญชาชั้นต้นของอุทยานแห่งชาติในท้องที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ตรวจสอบเนื้อหา ภาพประกอบข่าว และได้ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นแล้ว คาดว่าเหตุการณ์ดังกล่าวน่าจะเกิดขึ้นในอุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

       สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง ขอชี้แจง ลำดับเหตุการณ์ ดังนี้

1. ในปี 2559 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) ได้ส่งหนังสือกรณีร้องเรียนหัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ทุจริตเงินเบี้ยเลี้ยงลูกน้อง และได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งได้ผลสรุปว่าไม่มีมูลความจริง

2. ในปี 2561 สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มีหนังสือขอข้อมูล เจ้าหน้าที่ผู้หนึ่ง ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง หรือไม่ และได้มีการจ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานหรือไม่ และสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง ได้รวบรวมข้อมูลและจัดส่งข้อมูลให้สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดแม่ฮ่องสอนเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2561

3. เพื่อให้เรื่องร้องเรียนดังกล่าวข้างต้น ได้มาซึ่งข้อเท็จจริง เป็นไปด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม แก่หน่วยงานในสังกัดและทุกภาคส่วน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง จึงได้ดำเนินการดังนี้

3.1 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง ได้เสนอเรื่องไปยังกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อออกคำสั่งให้ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ มาช่วยปฏิบัติราชการประจำส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง เป็นการชั่วคราวจนกว่าข้อเท็จจริงจะปรากฏ

3.2 ได้มีคำสั่งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง ที่ 633/2562 ลงวันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อให้ได้ซึ่งข้อเท็จว่าเป็นจริง

ตามที่ในเนื้อหาข่าวสำนักข่าวเชียงใหม่นิวส์ และสื่อต่างๆ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 หรือไม่อย่างไร

    ทั้งนี้ นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มอบหมายให้ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง และนายวิชัย ปินะสุ ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง ออกไปตรวจเยี่ยม และติดตามการปฏิบัติงานของอุทยานแห่งชาติในสังกัด เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานและเป็นขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติอยู่เป็นประจำ และในเรื่องนี้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียงไม่ได้นิ่งนอนใจ จะดำเนินการสอบสวนให้ความเป็นธรรมและจะดำเนินการกับผู้กระทำผิดอย่างจริงจัง นายชิดชนก สุขมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียงได้แถลงข่าวต่อผู้สื่อข่าวทุกแขนงสาขาตามนี้ดังกล่าว (ปอ ป่าลั่น/รายงาน) นสพ.นิวส์มหาชนออบไลน์ทั่วโลกนำเสนอข่าวเข้าไปดูข่าวได้ที่...www.news-mahachon.com

นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์นำเสนอข่าวทั่วโลกเข้าไปดูมือถือของท่านได้ที่..www.news-mahachon.com

Tag : ผอ.สน.โวยลั่นป่า!แถลงข่าวไม่จริงเงินหาย ย้ายแล้ว!หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ มาช่วยปฏิบัติราชการประจำส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง เป็นการชั่วคราวจนกว่าข่าวยอดนิยม @ข่าวกรมป่าไม้นิวส์มหาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าวกรมป่าไม้นิวส์มหาชน