ท่าน พันตำรวจโท กรวัชร์ ปานประภากร อธิบดีกรมสอบสวน คดีพิเศษเข้าทำการตรวจค้นร้านค้าตลาดบ้านหม้อ ซึ่งเป็น ร้านขาย เครื่องรับ-ส่งวิทยุคมนาคม แบตเตอรี่ เสาอากาศ และอุปกรณ์เสริม หลาย ยี่ห้อ (เถื่อน) ได้เป็นจำนวนมาก ทำให้รัฐ เสียหายมูลค่ากว่า 50 ล้านบาท ตามข่า

พุธ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวนอ่าน 923 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

ท่าน พันตำรวจโท กรวัชร์ ปานประภากร อธิบดีกรมสอบสวน  คดีพิเศษเข้าทำการตรวจค้นร้านค้าตลาดบ้านหม้อ ซึ่งเป็น ร้านขาย เครื่องรับ-ส่งวิทยุคมนาคม แบตเตอรี่ เสาอากาศ และอุปกรณ์เสริม หลาย ยี่ห้อ (เถื่อน) ได้เป็นจำนวนมาก ทำให้รัฐ เสียหายมูลค่ากว่า 50 ล้านบาท ตามข่า
 
ท่าน พันตำรวจโท กรวัชร์ ปานประภากร อธิบดีกรมสอบสวน  คดีพิเศษเข้าทำการตรวจค้นร้านค้าตลาดบ้านหม้อ ซึ่งเป็น ร้านขาย เครื่องรับ-ส่งวิทยุคมนาคม แบตเตอรี่ เสาอากาศ และอุปกรณ์เสริม หลาย ยี่ห้อ (เถื่อน) ได้เป็นจำนวนมาก ทำให้รัฐ เสียหายมูลค่ากว่า 50 ล้านบาท ตามข่า
 
ท่าน พันตำรวจโท กรวัชร์ ปานประภากร อธิบดีกรมสอบสวน  คดีพิเศษเข้าทำการตรวจค้นร้านค้าตลาดบ้านหม้อ ซึ่งเป็น ร้านขาย เครื่องรับ-ส่งวิทยุคมนาคม แบตเตอรี่ เสาอากาศ และอุปกรณ์เสริม หลาย ยี่ห้อ (เถื่อน) ได้เป็นจำนวนมาก ทำให้รัฐ เสียหายมูลค่ากว่า 50 ล้านบาท ตามข่า
 
ท่าน พันตำรวจโท กรวัชร์ ปานประภากร อธิบดีกรมสอบสวน  คดีพิเศษเข้าทำการตรวจค้นร้านค้าตลาดบ้านหม้อ ซึ่งเป็น ร้านขาย เครื่องรับ-ส่งวิทยุคมนาคม แบตเตอรี่ เสาอากาศ และอุปกรณ์เสริม หลาย ยี่ห้อ (เถื่อน) ได้เป็นจำนวนมาก ทำให้รัฐ เสียหายมูลค่ากว่า 50 ล้านบาท ตามข่า
 
ท่าน พันตำรวจโท กรวัชร์ ปานประภากร อธิบดีกรมสอบสวน  คดีพิเศษเข้าทำการตรวจค้นร้านค้าตลาดบ้านหม้อ ซึ่งเป็น ร้านขาย เครื่องรับ-ส่งวิทยุคมนาคม แบตเตอรี่ เสาอากาศ และอุปกรณ์เสริม หลาย ยี่ห้อ (เถื่อน) ได้เป็นจำนวนมาก ทำให้รัฐ เสียหายมูลค่ากว่า 50 ล้านบาท ตามข่า
 
ท่าน พันตำรวจโท กรวัชร์ ปานประภากร อธิบดีกรมสอบสวน  คดีพิเศษเข้าทำการตรวจค้นร้านค้าตลาดบ้านหม้อ ซึ่งเป็น ร้านขาย เครื่องรับ-ส่งวิทยุคมนาคม แบตเตอรี่ เสาอากาศ และอุปกรณ์เสริม หลาย ยี่ห้อ (เถื่อน) ได้เป็นจำนวนมาก ทำให้รัฐ เสียหายมูลค่ากว่า 50 ล้านบาท ตามข่า
 
ท่าน พันตำรวจโท กรวัชร์ ปานประภากร อธิบดีกรมสอบสวน  คดีพิเศษเข้าทำการตรวจค้นร้านค้าตลาดบ้านหม้อ ซึ่งเป็น ร้านขาย เครื่องรับ-ส่งวิทยุคมนาคม แบตเตอรี่ เสาอากาศ และอุปกรณ์เสริม หลาย ยี่ห้อ (เถื่อน) ได้เป็นจำนวนมาก ทำให้รัฐ เสียหายมูลค่ากว่า 50 ล้านบาท ตามข่า
 
ท่าน พันตำรวจโท กรวัชร์ ปานประภากร อธิบดีกรมสอบสวน  คดีพิเศษเข้าทำการตรวจค้นร้านค้าตลาดบ้านหม้อ ซึ่งเป็น ร้านขาย เครื่องรับ-ส่งวิทยุคมนาคม แบตเตอรี่ เสาอากาศ และอุปกรณ์เสริม หลาย ยี่ห้อ (เถื่อน) ได้เป็นจำนวนมาก ทำให้รัฐ เสียหายมูลค่ากว่า 50 ล้านบาท ตามข่า
 

ท่าน พันตำรวจโท กรวัชร์ ปานประภากร อธิบดีกรมสอบสวน คดีพิเศษเข้าทำการตรวจค้นร้านค้าตลาดบ้านหม้อ ซึ่งเป็น ร้านขาย เครื่องรับ-ส่งวิทยุคมนาคม แบตเตอรี่ เสาอากาศ และอุปกรณ์เสริม หลาย ยี่ห้อ (เถื่อน) ได้เป็นจำนวนมาก ทำให้รัฐ เสียหายมูลค่ากว่า 50 ล้านบาท ตามข่า

ท่าน พันตำรวจโท กรวัชร์ ปานประภากร อธิบดีกรมสอบสวน  คดีพิเศษเข้าทำการตรวจค้นร้านค้าตลาดบ้านหม้อ ซึ่งเป็น ร้านขาย เครื่องรับ-ส่งวิทยุคมนาคม แบตเตอรี่ เสาอากาศ และอุปกรณ์เสริม หลาย ยี่ห้อ (เถื่อน) ได้เป็นจำนวนมาก ทำให้รัฐ เสียหายมูลค่ากว่า 50 ล้านบาท ตามข่าว

 

 

 

    ที่ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 10.30 น.ท่านพันตำรวจโท กรวัชร์ ปานประภากร อธิบดีกรมสอบสวน  คดีพิเศษ และ ท่าน พันตำรวจเอก อัครพล บุณโยปัษฎัมภ์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้สั่งการให้ ท่าน พันตำรวจโท   พเยาว์ ทองเสน ผู้อำนวยการกองคดีทรัพย์สินทางปัญญา พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ และเจ้าหน้าที่กรมสอบสวน คดีพิเศษ ได้ร่วมกันนำหมายศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง เข้าทำการตรวจค้นร้านค้าเป้าหมายย่านการค้าตลาดบ้านหม้อ ซึ่งเป็นสถานที่เก็บและจำหน่ายสินค้าจำพวก วิทยุสื่อสาร เครื่องรับ-ส่งวิทยุคมนาคม แบตเตอรี่ เสาอากาศ และอุปกรณ์เสริม (Accessory) ซึ่งปลอมเครื่องหมายการค้า ยี่ห้อ ไอคอม (ICOM) โมโตโรล่า (MOTOROLA) เคนวูด (KENWOOD) และเยซุ (YAESU) ได้เป็นจำนวนมาก

    สืบเนื่องจากกองคดีทรัพย์สินทางปัญญา ได้รับแจ้งจาก บริษัทมาซูวัลเลย์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จํากัด ตัวแทนผู้เสียหาย ผู้รับมอบอำนาจจาก บริษัทไอคอม อินคอร์ปอเรเต็ด (นิติบุคคลประเทศญี่ปุ่น) เจ้าของเครื่องหมายการค้า ICOM (ไอคอม) และโมโตโรล่า อิงค์ (นิติบุคคลประเทศสหรัฐอเมริกา) เจ้าของเครื่องหมายการค้า (MOTOROLA) ขอให้ทำการสืบสวนดำเนินคดีกับร้านค้าในแหล่งจำหน่าย หรือย่านการค้าตลาดบ้านหม้อ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ที่จำหน่ายสินค้าปลอมเครื่องหมายการค้าของผู้เสียหาย เป็นเหตุให้เจ้าของเครื่องหมายการค้าได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก กองคดีทรัพย์สินทางปัญญาได้สืบสวน เฝ้าติดตามจนพบหลักฐานในการกระทำความผิด จึงได้เข้าทำการตรวจค้นร้านค้าเป้าหมายและสถานที่เก็บสินค้ารวม 4 จุด ได้แก่

      1. ร้านโยเทเลคอม 2. ร้านนานาวิทยุสื่อสาร 3. อาคารพาณิชย์ เลขที่ 100/5 ซ. เจ้าคุณเทเวศร์ แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ และ 4. บ้านเลขที่ 250 /608 หมู่บ้านกรีนวิลล์ ถนนพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 32 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ผลการตรวจค้นพบและยึด -  วิทยุสื่อสารปลอมเครื่องหมายการค้า จำนวน 3,620 เครื่อง -  อุปกรณ์เสริมปลอมเครื่องหมายการค้า (แบตเตอรี่ เสาอากาศ อุปกรณ์ชาร์จ ไมโครโฟน)      จำนวน 4,005  ชิ้น  -  วิทยุสื่อสารและอุปกรณ์เสริมที่ละเมิดกฎหมายศุลกากร จำนวน 30,069 ชิ้น รวมจำนวนทั้งสิ้น 37,694 ชิ้น รวมราคาหรือมูลค่าความเสียหายกว่า 50 ล้านบาท ตามข่าวดังกล่าว

(ปอ คลองตัน/รายงาน / ข้อมูลจาก...PR… DSI.)นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์นำเสนอข่าวเข้าไปดูข่าวได้ที่....www.news-mahachon.com

 

นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์นำเสนอข่าวทั่วโลกเข้าไปดูมือถือของท่านได้ที่..www.news-mahachon.com

Tag : ท่าน พันตำรวจโท กรวัชร์ ปานประภากร อธิบดีกรมสอบสวน คดีพิเศษเข้าทำการตรวจค้นร้านค้าตลาดบ้านหม้อ ซึ่งเป็น ร้านขาย เครื่องรับ-ส่งวิทยุคมนาคม แบตเตอรี่ เสาอากาศ และอุปกรณ์เสริม หลาย ยี่ห้อ (เถื่อน) ได้เปข่าวยอดนิยม @ข่าวอาชญากรรมนิวส์มหาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าวอาชญากรรมนิวส์มหาชน