นักข่าวภูธรทุกแขนงสาขา ทั่วประเทศ 150 ท่านปลื้มใจ! ท่าน พลโท ธิติชัย ปรีชา ผอ.ศปป.5 กอ.รมน. นำนักข่าวภูธร เดินทาง ไปศึกษาดูงานโครงการ พระราชดำริฯ ที่ (สามชายแดนใต้) ในโครงการ การพัฒนาสัมพันธ์ สื่อมวลชน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำร

เสาร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวนอ่าน 1231 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

นักข่าวภูธรทุกแขนงสาขา ทั่วประเทศ 150 ท่านปลื้มใจ! ท่าน พลโท ธิติชัย ปรีชา ผอ.ศปป.5 กอ.รมน. นำนักข่าวภูธร เดินทาง ไปศึกษาดูงานโครงการ พระราชดำริฯ ที่ (สามชายแดนใต้) ในโครงการ การพัฒนาสัมพันธ์ สื่อมวลชน  ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำร
 
นักข่าวภูธรทุกแขนงสาขา ทั่วประเทศ 150 ท่านปลื้มใจ! ท่าน พลโท ธิติชัย ปรีชา ผอ.ศปป.5 กอ.รมน. นำนักข่าวภูธร เดินทาง ไปศึกษาดูงานโครงการ พระราชดำริฯ ที่ (สามชายแดนใต้) ในโครงการ การพัฒนาสัมพันธ์ สื่อมวลชน  ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำร
 
นักข่าวภูธรทุกแขนงสาขา ทั่วประเทศ 150 ท่านปลื้มใจ! ท่าน พลโท ธิติชัย ปรีชา ผอ.ศปป.5 กอ.รมน. นำนักข่าวภูธร เดินทาง ไปศึกษาดูงานโครงการ พระราชดำริฯ ที่ (สามชายแดนใต้) ในโครงการ การพัฒนาสัมพันธ์ สื่อมวลชน  ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำร
 
นักข่าวภูธรทุกแขนงสาขา ทั่วประเทศ 150 ท่านปลื้มใจ! ท่าน พลโท ธิติชัย ปรีชา ผอ.ศปป.5 กอ.รมน. นำนักข่าวภูธร เดินทาง ไปศึกษาดูงานโครงการ พระราชดำริฯ ที่ (สามชายแดนใต้) ในโครงการ การพัฒนาสัมพันธ์ สื่อมวลชน  ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำร
 
นักข่าวภูธรทุกแขนงสาขา ทั่วประเทศ 150 ท่านปลื้มใจ! ท่าน พลโท ธิติชัย ปรีชา ผอ.ศปป.5 กอ.รมน. นำนักข่าวภูธร เดินทาง ไปศึกษาดูงานโครงการ พระราชดำริฯ ที่ (สามชายแดนใต้) ในโครงการ การพัฒนาสัมพันธ์ สื่อมวลชน  ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำร
 
นักข่าวภูธรทุกแขนงสาขา ทั่วประเทศ 150 ท่านปลื้มใจ! ท่าน พลโท ธิติชัย ปรีชา ผอ.ศปป.5 กอ.รมน. นำนักข่าวภูธร เดินทาง ไปศึกษาดูงานโครงการ พระราชดำริฯ ที่ (สามชายแดนใต้) ในโครงการ การพัฒนาสัมพันธ์ สื่อมวลชน  ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำร
 
นักข่าวภูธรทุกแขนงสาขา ทั่วประเทศ 150 ท่านปลื้มใจ! ท่าน พลโท ธิติชัย ปรีชา ผอ.ศปป.5 กอ.รมน. นำนักข่าวภูธร เดินทาง ไปศึกษาดูงานโครงการ พระราชดำริฯ ที่ (สามชายแดนใต้) ในโครงการ การพัฒนาสัมพันธ์ สื่อมวลชน  ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำร
 
นักข่าวภูธรทุกแขนงสาขา ทั่วประเทศ 150 ท่านปลื้มใจ! ท่าน พลโท ธิติชัย ปรีชา ผอ.ศปป.5 กอ.รมน. นำนักข่าวภูธร เดินทาง ไปศึกษาดูงานโครงการ พระราชดำริฯ ที่ (สามชายแดนใต้) ในโครงการ การพัฒนาสัมพันธ์ สื่อมวลชน  ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำร
 

นักข่าวภูธรทุกแขนงสาขา ทั่วประเทศ 150 ท่านปลื้มใจ! ท่าน พลโท ธิติชัย ปรีชา ผอ.ศปป.5 กอ.รมน. นำนักข่าวภูธร เดินทาง ไปศึกษาดูงานโครงการ พระราชดำริฯ ที่ (สามชายแดนใต้) ในโครงการ การพัฒนาสัมพันธ์ สื่อมวลชน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำร

นักข่าวภูธรทุกแขนงสาขา ทั่วประเทศ 150 ท่านปลื้มใจ! ท่าน พลโท ธิติชัย ปรีชา ผอ.ศปป.5 กอ.รมน. นำนักข่าวภูธร เดินทาง ไปศึกษาดูงานโครงการ พระราชดำริฯ ที่ (สามชายแดนใต้) ในโครงการ การพัฒนาสัมพันธ์ สื่อมวลชน  ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  วันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2565 ตามข่าว

 

   ที่สนามบินดอนเมือง กทม. เมื่อวันที่ 21กุมภาพันธ์ 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานมาจากคณะของ ท่าน พลโท ธิติชัย ปรีชา ผอ.ศปป.5 กอ.รมน. ที่นำนักข่าวภูธร เดินทาง ไปดูงานโครงการ พระราชดำริฯ ที่ (สามชายแดนใต้) ในโครงการ การพัฒนาสัมพันธ์ สื่อมวลชน  ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อ วันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมาได้พา คณะสื่อมวลชน เดินทางไปอบรมกิจกรรมผู้นำสื่อมวลชน ( การพัฒนาสัมพันธ์สื่อมวลชน ) ณ. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ซึ่งกอ.รมน. ได้จัดอบรมทำกิจกรรม 2 รุ่นผู้นำสื่อมวลชน กิจกรรม (การพัฒนา สื่อสัมพันธ์มวลชน) นัดพบปะในการเดินทาง จำนวนสื่อมวลชน 150 คน ที่สนามบินดอนเมือง ออกเดินทางจากสนามบินดอนเมือง ด้วยเที่ยวบิน DD 070 สายการบินนกแอร์ (1 ชั่วโมง 25 นาที )  เวลา 06.00- 07.25 น. ถึงสนามบินหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เวลา 08.10 น- 12.00 น.  และออกเดินทางด้วยรถบัสไปยังจังหวัดนราธิวาส ถึง ศูนย์พัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลกะลุวอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาสมี ท่าน สายหยุด เพชรหยุด  ผอ.ศปป.5 กอ.รมน. กล่าวต้อนรับและกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการอบรมช่วงที่ 1 ในหัวข้อ “ แนวคิดการเล่าเรื่องสู่บทรายการ” และการอบรมช่วงที่ 2 ในหัวข้อ  การผลิตสื่อด้วยเทคโนโลยีสมาร์ทโฟน โดยมี (ท่าน อาจารย์พัชราพร ดีวงษ์ อาจารย์ประจำภาค วิชาบรอดแคสต์ และวารสารศาสตร์ดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯวิทยากรที่ปรึกษา  ให้คำแนะนำกลุ่มล่ะ 25 คน ”  อบรมการสอน เรื่องการเล่าเรื่อง / สร้างสรรค์บท / เตรียมลงพื้นที่ถ่ายทำจริง ซึ่งการอบรมในวันนี้ก็ได้เพิ่มความรู้ความสามารถของการใช้สื่อในโลกโซเซียลในด้านบวก เพิ่มความระมัดระวังในการเผยแพร่ข้อมูลให้มากขึ้น (อบรมเสร็จพาคณะนักข่าวภูธรทุกแขนงสาขาไปดูงานโครงการ(อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯเศรษฐกิจพอเพียง) ตามข่าวดังกล่าว (ทิพย์ภาค4 – รายงาน / ปอ คุ้มพระลอ นำเสนอข่าว)เข้าไปดูข่าวได้ที่นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์ทั่วโลก...www.news-mahachon.com

นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์นำเสนอข่าวทั่วโลกเข้าไปดูมือถือของท่านได้ที่..www.news-mahachon.com

Tag : นักข่าวภูธรทุกแขนงสาขา ทั่วประเทศ 150 ท่านปลื้มใจ! ท่าน พลโท ธิติชัย ปรีชา ผอ.ศปป.5 กอ.รมน. นำนักข่าวภูธร เดินทาง ไปศึกษาดูงานโครงการ พระราชดำริฯ ที่ (สามชายแดนใต้) ในโครงการ การพัฒนาสัมพันธ์ สื่อมวลชข่าวยอดนิยม @ข่าวกลาโหมนิวส์มหาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าวกลาโหมนิวส์มหาชน