ท่าน พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ตรวจเยี่ยมให้ขวัญกำลังใจต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ อ.ธารโต และ อ.เบตง จ.ยะลา พร้อมตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างสนามบินเบตง ที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ให้ส่งผลดีต่อความมั่นคงใน สามชายแดนภาคใต้ด

เสาร์ ที่ 6 กรกฏาคม 2562 จำนวนอ่าน 2717 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

ท่าน พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์   ผู้บัญชาการทหารบก ตรวจเยี่ยมให้ขวัญกำลังใจต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ อ.ธารโต และ อ.เบตง จ.ยะลา พร้อมตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างสนามบินเบตง ที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ให้ส่งผลดีต่อความมั่นคงใน สามชายแดนภาคใต้ด
 
ท่าน พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์   ผู้บัญชาการทหารบก ตรวจเยี่ยมให้ขวัญกำลังใจต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ อ.ธารโต และ อ.เบตง จ.ยะลา พร้อมตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างสนามบินเบตง ที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ให้ส่งผลดีต่อความมั่นคงใน สามชายแดนภาคใต้ด
 
ท่าน พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์   ผู้บัญชาการทหารบก ตรวจเยี่ยมให้ขวัญกำลังใจต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ อ.ธารโต และ อ.เบตง จ.ยะลา พร้อมตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างสนามบินเบตง ที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ให้ส่งผลดีต่อความมั่นคงใน สามชายแดนภาคใต้ด
 
ท่าน พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์   ผู้บัญชาการทหารบก ตรวจเยี่ยมให้ขวัญกำลังใจต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ อ.ธารโต และ อ.เบตง จ.ยะลา พร้อมตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างสนามบินเบตง ที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ให้ส่งผลดีต่อความมั่นคงใน สามชายแดนภาคใต้ด
 
ท่าน พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์   ผู้บัญชาการทหารบก ตรวจเยี่ยมให้ขวัญกำลังใจต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ อ.ธารโต และ อ.เบตง จ.ยะลา พร้อมตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างสนามบินเบตง ที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ให้ส่งผลดีต่อความมั่นคงใน สามชายแดนภาคใต้ด
 
ท่าน พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์   ผู้บัญชาการทหารบก ตรวจเยี่ยมให้ขวัญกำลังใจต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ อ.ธารโต และ อ.เบตง จ.ยะลา พร้อมตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างสนามบินเบตง ที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ให้ส่งผลดีต่อความมั่นคงใน สามชายแดนภาคใต้ด
 
ท่าน พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์   ผู้บัญชาการทหารบก ตรวจเยี่ยมให้ขวัญกำลังใจต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ อ.ธารโต และ อ.เบตง จ.ยะลา พร้อมตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างสนามบินเบตง ที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ให้ส่งผลดีต่อความมั่นคงใน สามชายแดนภาคใต้ด
 
ท่าน พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์   ผู้บัญชาการทหารบก ตรวจเยี่ยมให้ขวัญกำลังใจต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ อ.ธารโต และ อ.เบตง จ.ยะลา พร้อมตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างสนามบินเบตง ที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ให้ส่งผลดีต่อความมั่นคงใน สามชายแดนภาคใต้ด
 

ท่าน พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ตรวจเยี่ยมให้ขวัญกำลังใจต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ อ.ธารโต และ อ.เบตง จ.ยะลา พร้อมตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างสนามบินเบตง ที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ให้ส่งผลดีต่อความมั่นคงใน สามชายแดนภาคใต

ท่าน พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์

 ผู้บัญชาการทหารบก ตรวจเยี่ยมให้ขวัญกำลังใจต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ อ.ธารโต และ อ.เบตง จ.ยะลา พร้อมตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างสนามบินเบตง ที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ให้ส่งผลดีต่อความมั่นคงใน สามชายแดนภาคใต้ดังกล่าว!

  

   ที่อำเภอธารโต จ.ยะลา  เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ท่าน พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก พร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่ จชต.อีกครั้ง เพื่อตรวจเยี่ยมหน่วยงาน และให้กำลังใจ จนท.ในการสร้างความมั่นคงในพื้นที่ และขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน พร้อมตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างสนามบินเบตง โดย ผู้บัญชาการทหารบก ได้พบปะผู้นำชุมชน ส่วนราชการท้องถิ่นในอำเภอธารโต จ.ยะลา โดยได้แสดงความยินดีที่พื้นที่นี้มีความเจริญขึ้นมาก และกำลังพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ พร้อมกำชับให้หน่วยในพื้นที่ดูแลเส้นทางคมนาคมให้มีความสะดวกปลอดภัย รองรับนักท่องเที่ยวและการสัญจรเชื่อมต่อกับสนามบินเบตงที่จะเปิดใช้งานในเร็วๆนี้

ท่าน พลเอก อภิรัชต์ ได้พบปะกำลังพล หน่วยเฉพาะกิจตำรวจชายแดนที่ ๔๔ โดยระบุว่า อำเภอธารโต และ อำเภอเบตง แม้พื้นที่นี้จะมีความสงบสุข จนท.ก็ไม่ควรประมาท ต้องพร้อมอยู่เสมอ ในการดูแลประชาชนให้เกิดความปลอดภัยต่อเนื่อง โดยเฉพาะเมื่อสนามบินเบตง ที่กำลังก่อสร้างจะแล้วเสร็จ การใช้เส้นทางต้องปลอดภัยเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว ที่สำคัญการปฏิบัติงานในหน้าที่ ขอให้ยึดตามกฎหมายเป็นหลัก

จากนั้น ท่าน พลเอก อภิรัชต์ ได้ประชุมรับทราบความคืบหน้าการปฏิบัติงาน และมอบนโยบาย ให้กับหน่วยเฉพาะกิจหมายเลข ที่หน่วยเฉพาะกิจยะลา โดยให้ความสำคัญกับการตรวจเข้มสินค้าเกษตรลักลอบผ่านแดน เน้นการประสานงานกับเพื่อนบ้าน และการบริหารการจัดการกล้อง CCTV รวมทั้งมาตรการรักษาความปลอดภัยโดยรวมด้วย ท่านพลเอก อภิรัชต์ฯ ยังได้เดินทางไปดูความคืบหน้าการก่อสร้างสนามบินเบตง และให้สัมภาษณ์ว่า สนามบินเบตงเป็นผลจากการดำเนินการของ ท่านพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยย้อนไปเมื่อปี ๒๕๔๘ในสมัยดำรงตำแหน่ง รองแม่ทัพภาคที่ ๑ ท่านได้ลงพื้นที่มาดูการปฏิบัติงาน จากนั้นผ่านไป ๒๐ ปีท่าน  พลเอก ประยุทธ์ ก็ทำให้เกิดสนามบินเบตงในปี ๒๕๕๘ โดยมีวิสัยทัศน์ว่า สนามบินแห่งนี้ อยู่ในแผนพัฒนาใน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ครอบคลุม ๓ มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ ความมั่นคง และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซึ่งเดิมสนามบินรันเวย์ยาว ๑๘๐๐ เมตร และมีการขยายเพิ่มอีก ๓๐๐ เมตร เพื่อให้เครื่องบินแอร์บัส และ โบอิ้ง ๗๓๗ สามารถลงจอดได้ ทั้งนี้ รัฐบาล คสช. มีวิสัยทัศน์เปิดประตูการค้าขาย เปิดประตูอาเซียนและการค้าเสรีด้วย สนามบินเบตงจะเป็นท่าอากาศยานที่ช่วยทำให้เกิดการสร้างงาน กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ สร้างความเจริญก้าวหน้า ส่งผลดีต่อความมั่นคงในให้พื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างแน่นอน

พลเอก อภิรัชต์ กล่าวด้วยว่า อำเภอเบตง เป็นพื้นที่ที่มีคุณลักษณะเป็นแหล่งท่องเที่ยวขนาดใหญ่ และด้วยสภาพภูมิศาสตร์ สนามบินเบตง ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากสนามบินอื่นๆ เกิน ๑๐๐ กิโลเมตร เนื่องจากสนามบินใกล้ที่อยู่ฝั่งมาเลเซียคือ สนามบินปีนัง จึงเชื่อมั่นว่า หากสนามบินเบตงเปิดให้บริการสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ปีละ ๑ ล้านคน และในชั่วโมงเร่งด่วนสามารถรับผู้โดยสารชั่วโมงละ ๓๐๐ คน ถือว่า ความฝันที่จะทำให้อำเภอเบตงเป็นประตูการค้า ก็สามารถเกิดขึ้นได้ในสมัยของ คสช.ซึ่งถือเป็นความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งนี้ขอให้การดำเนินงานผ่านไปด้วยความราบรื่น   ส่วนเรื่องการดูแลความมั่นคงนั้น ผู้บัญชาการทหารบก กล่าวว่า หน่วยงานความมั่นคงก็จะให้การสนับสนุนในทุกรูปแบบ สำหรับการดูแลความปลอดภัยท่าอากาศยานในอนาคตนั้น ต้องหารือกับการท่าอากาศยานโดยกอ.รมน. ภาค ๔ จะต้องร่วมวางแผนด้วย ส่วนการดูแลในพื้นที่รอบนอกก็เป็นหน้าที่ของทหาร ซึ่งพื้นที่เบตงค่อนข้างจะมีความสงบเรียบร้อยอยู่แล้วตามข่าว(กฤษ มหาชน//รายงาน PR. กอ.รมน.ข้อมูล)นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์ทั่วโลกนำเสนอข่าวเข้าไปดูข่าวได้ที่...www.news-mahachon.com

 

นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์นำเสนอข่าวทั่วโลกเข้าไปดูมือถือของท่านได้ที่..www.news-mahachon.com

Tag : ท่าน พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ตรวจเยี่ยมให้ขวัญกำลังใจต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ อ.ธารโต และ อ.เบตง จ.ยะลา พร้อมตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างสนามบินเบตง ที่จะช่วยกระ



ข่าวยอดนิยม @ข่าวกลาโหมนิวส์มหาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าวกลาโหมนิวส์มหาชน