ท่าน พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ตรวจเยี่ยม สถานีควบคุมไฟป่าคลองวังเจ้า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)มีท่าน สมศักดิ์ กาญจนะคช หน.สถานีคอยให้การต้อนรับผ่านไปแล้วตามข่าว

ศุกร์ ที่ 18 กันยายน 2563 จำนวนอ่าน 562 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

ท่าน พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ตรวจเยี่ยม สถานีควบคุมไฟป่าคลองวังเจ้า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)มีท่าน สมศักดิ์ กาญจนะคช หน.สถานีคอยให้การต้อนรับผ่านไปแล้วตามข่าว
 
ท่าน พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ตรวจเยี่ยม สถานีควบคุมไฟป่าคลองวังเจ้า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)มีท่าน สมศักดิ์ กาญจนะคช หน.สถานีคอยให้การต้อนรับผ่านไปแล้วตามข่าว
 
ท่าน พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ตรวจเยี่ยม สถานีควบคุมไฟป่าคลองวังเจ้า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)มีท่าน สมศักดิ์ กาญจนะคช หน.สถานีคอยให้การต้อนรับผ่านไปแล้วตามข่าว
 
ท่าน พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ตรวจเยี่ยม สถานีควบคุมไฟป่าคลองวังเจ้า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)มีท่าน สมศักดิ์ กาญจนะคช หน.สถานีคอยให้การต้อนรับผ่านไปแล้วตามข่าว
 
ท่าน พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ตรวจเยี่ยม สถานีควบคุมไฟป่าคลองวังเจ้า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)มีท่าน สมศักดิ์ กาญจนะคช หน.สถานีคอยให้การต้อนรับผ่านไปแล้วตามข่าว
 
ท่าน พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ตรวจเยี่ยม สถานีควบคุมไฟป่าคลองวังเจ้า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)มีท่าน สมศักดิ์ กาญจนะคช หน.สถานีคอยให้การต้อนรับผ่านไปแล้วตามข่าว
 
ท่าน พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ตรวจเยี่ยม สถานีควบคุมไฟป่าคลองวังเจ้า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)มีท่าน สมศักดิ์ กาญจนะคช หน.สถานีคอยให้การต้อนรับผ่านไปแล้วตามข่าว
 
ท่าน พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ตรวจเยี่ยม สถานีควบคุมไฟป่าคลองวังเจ้า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)มีท่าน สมศักดิ์ กาญจนะคช หน.สถานีคอยให้การต้อนรับผ่านไปแล้วตามข่าว
 

ท่าน พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ตรวจเยี่ยม สถานีควบคุมไฟป่าคลองวังเจ้า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)มีท่าน สมศักดิ์ กาญจนะคช หน.สถานีคอยให้การต้อนรับผ่านไปแล้วตามข่าว

ท่าน พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ตรวจเยี่ยม สถานีควบคุมไฟป่าคลองวังเจ้า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)มีท่าน สมศักดิ์ กาญจนะคช หน.สถานีคอยให้การต้อนรับผ่านไปแล้วตามข่าว

  ที่สถานีควบคุมไฟป่าคลองวังเจ้า จังหวัดกำแพงเพชร เมื่อวันที่ 2 กันยายน 25631.ท่าน พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรีมาตรวจเยี่ยม สถานีควบคุมไฟป่าคลองวังเจ้า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) โดยมี ท่าน สมศักดิ์ กาญจนะคช หน.สถานีควบคุมไฟป่าคลองวังเจ้าสถานีควบคุมไฟป่าคลองวังเจ้า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) หน.สถานีฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานีฯ เข้าร่วมให้การต้อนรับ ท่าน พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฏิบัติงาน โรงเรียนในโครงการกองทุนเพื่อการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านหนองแดน ม.2 ต.โกสัมพี อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร โดยมีท่าน เชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และ ประชาชนในพื้นที่ ให้การต้อนรับ  และได้รายงานการทำงานของ จนท.สถานีฯปฏิบัติงาน รูปแบบชีวิตวิถีใหม่ให้เป็นปกติ(New Normal) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)ด้วยการปฏิบัติสุขอนามัยที่ดีโดยสวมหน้ากากอนามัย,คัดกรองอาการเจ็บป่วยของเจ้าหน้าที่ เช่นไข้ ไอ เจ็บคอหากมีแนะนำให้ไปตรวจร่างกายที่สถานพยาบาล,ล้างมือบ่อยๆจัดให้มีจุดล้างมือด้วยน้ำและสบู่หรือแอลกอฮอร์ที่จุดทางเข้า,เว้นระยะห่างระหว่างสังคม1-2 เมตร(social distancing) รวมทั้งดูแลความสะอาดเช็ดวัสดุอุปกรณ์ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณจุดที่สัมผัสร่วมบ่อยขึ้นดังกล่าวพร้อมได้ ปรับแต่งภูมิทัศน์ และดูแลสวนเกษตรภายในสถานีฯ

ไฟป่าดังดล่าวที่รายงานให้ท่านองคมนตรีฯและคณะได้รับฟังดังกล่าว(ปอ ป่าลั่น/รายงาน)นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์ทั่วโลกนำเสนอข่าวเข้าไปดูข่าวได้ที่...www.newsmahachon.com

นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์นำเสนอข่าวทั่วโลกเข้าไปดูมือถือของท่านได้ที่..www.news-mahachon.com

Tag : ท่าน พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ตรวจเยี่ยม สถานีควบคุมไฟป่าคลองวังเจ้า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)มีท่าน สมศักดิ์ กาญจนะคช หน.สถานีคอยให้การต้อนรับผ่านไปแล้วตามข่าวข่าวยอดนิยม @ข่าวพระราชสำนักฯนิวส์มหาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าวพระราชสำนักฯนิวส์มหาชน