ท่าน ประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าฯ ชม. (มารับตำแหน่งใหม่ไม่ทันไดก็ไป) ทำบุญมอบถวายสิ่งของ ให้เด็กกำพร้า 480 คนที่ กิน-นอน-เรียน อยู่ในวัดดอนจั่น ทันทีที่มารับตำแหน่ง ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตามข่าว

อาทิตย์ ที่ 17 ตุลาคม 2564 จำนวนอ่าน 213 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

ท่าน ประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าฯ ชม. (มารับตำแหน่งใหม่ไม่ทันไดก็ไป) ทำบุญมอบถวายสิ่งของ ให้เด็กกำพร้า 480 คนที่ กิน-นอน-เรียน อยู่ในวัดดอนจั่น ทันทีที่มารับตำแหน่ง ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตามข่าว
 
ท่าน ประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าฯ ชม. (มารับตำแหน่งใหม่ไม่ทันไดก็ไป) ทำบุญมอบถวายสิ่งของ ให้เด็กกำพร้า 480 คนที่ กิน-นอน-เรียน อยู่ในวัดดอนจั่น ทันทีที่มารับตำแหน่ง ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตามข่าว
 
ท่าน ประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าฯ ชม. (มารับตำแหน่งใหม่ไม่ทันไดก็ไป) ทำบุญมอบถวายสิ่งของ ให้เด็กกำพร้า 480 คนที่ กิน-นอน-เรียน อยู่ในวัดดอนจั่น ทันทีที่มารับตำแหน่ง ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตามข่าว
 
ท่าน ประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าฯ ชม. (มารับตำแหน่งใหม่ไม่ทันไดก็ไป) ทำบุญมอบถวายสิ่งของ ให้เด็กกำพร้า 480 คนที่ กิน-นอน-เรียน อยู่ในวัดดอนจั่น ทันทีที่มารับตำแหน่ง ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตามข่าว
 
ท่าน ประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าฯ ชม. (มารับตำแหน่งใหม่ไม่ทันไดก็ไป) ทำบุญมอบถวายสิ่งของ ให้เด็กกำพร้า 480 คนที่ กิน-นอน-เรียน อยู่ในวัดดอนจั่น ทันทีที่มารับตำแหน่ง ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตามข่าว
 
ท่าน ประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าฯ ชม. (มารับตำแหน่งใหม่ไม่ทันไดก็ไป) ทำบุญมอบถวายสิ่งของ ให้เด็กกำพร้า 480 คนที่ กิน-นอน-เรียน อยู่ในวัดดอนจั่น ทันทีที่มารับตำแหน่ง ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตามข่าว
 
ท่าน ประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าฯ ชม. (มารับตำแหน่งใหม่ไม่ทันไดก็ไป) ทำบุญมอบถวายสิ่งของ ให้เด็กกำพร้า 480 คนที่ กิน-นอน-เรียน อยู่ในวัดดอนจั่น ทันทีที่มารับตำแหน่ง ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตามข่าว
 
ท่าน ประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าฯ ชม. (มารับตำแหน่งใหม่ไม่ทันไดก็ไป) ทำบุญมอบถวายสิ่งของ ให้เด็กกำพร้า 480 คนที่ กิน-นอน-เรียน อยู่ในวัดดอนจั่น ทันทีที่มารับตำแหน่ง ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตามข่าว
 
ท่าน ประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าฯ ชม. (มารับตำแหน่งใหม่ไม่ทันไดก็ไป) ทำบุญมอบถวายสิ่งของ ให้เด็กกำพร้า 480 คนที่ กิน-นอน-เรียน อยู่ในวัดดอนจั่น ทันทีที่มารับตำแหน่ง ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตามข่าว
 
ท่าน ประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าฯ ชม. (มารับตำแหน่งใหม่ไม่ทันไดก็ไป) ทำบุญมอบถวายสิ่งของ ให้เด็กกำพร้า 480 คนที่ กิน-นอน-เรียน อยู่ในวัดดอนจั่น ทันทีที่มารับตำแหน่ง ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตามข่าว
 
ท่าน ประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าฯ ชม. (มารับตำแหน่งใหม่ไม่ทันไดก็ไป) ทำบุญมอบถวายสิ่งของ ให้เด็กกำพร้า 480 คนที่ กิน-นอน-เรียน อยู่ในวัดดอนจั่น ทันทีที่มารับตำแหน่ง ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตามข่าว
 
ท่าน ประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าฯ ชม. (มารับตำแหน่งใหม่ไม่ทันไดก็ไป) ทำบุญมอบถวายสิ่งของ ให้เด็กกำพร้า 480 คนที่ กิน-นอน-เรียน อยู่ในวัดดอนจั่น ทันทีที่มารับตำแหน่ง ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตามข่าว
 

ท่าน ประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าฯ ชม. (มารับตำแหน่งใหม่ไม่ทันไดก็ไป) ทำบุญมอบถวายสิ่งของ ให้เด็กกำพร้า 480 คนที่ กิน-นอน-เรียน อยู่ในวัดดอนจั่น ทันทีที่มารับตำแหน่ง ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตามข่าว

ท่าน ประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าฯ ชม. (มารับตำแหน่งใหม่ไม่ทันไดก็ไป) ทำบุญมอบถวายสิ่งของ ให้เด็กกำพร้า 480 คนที่ กิน-นอน-เรียน อยู่ในวัดดอนจั่น ทันทีที่มารับตำแหน่ง ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตามข่าว

 

    ที่วัดดอนจั่น ต.ท่าศาลา จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 ต.ค. 64 เวลา 10.00 น. ท่าน ประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ พาณิชย์ จังหวัดเชียงใหม่ มอบถวายสิ่งของให้เด็ก กำพร้า 480คน กินกิน-นอน-เรียน อยู่ ที่ ร.ร. วัดดอนจั่น ต.ท่าศาลา จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่ปิด ปลอดเชื้อและปลอดภัย

   ในวันเดียวกัน เวลา 11.00 น.โดย มีท่าน นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ ได้ทำบุญร่วมด้วยจัดโครงการฉีดวัคซีน ให้กับนักเรียนวัดดอนจั่น โดยในครั้งนี้ เป็นกรณี ผู้รับการฉีด คือเด็กได้ฉีด วัคซีน Pfizer รุ่นใหม่สำหรับเด็ก และ มี Aztra Zeneca สำหรับครูพี่เลี้ยง โดยนักเรียนเป็นผู้มีภูมิลำเนา เดินทางมาจาก แม่ฮ่องสอน ตาก เชียงราย และเชียงใหม่ ได้รับการบริการจาก สาธารณสุขไปด้วยในวันเดียวกันตามข่าว

 

 

  ประวัติท่านผู้ว่าฯ(คนดีของแผ่นดิน)

  ท่าน ประจญ ปรัชญ์สกุล

   ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

   ชื่อ ประจญ ปรัชญ์สกุล

   การศึกษา   

ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปริญญาโท ศิลปศาสตรบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์การอบรม  

นักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย (นบ.ปภ.) รุ่นที่ 3

วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(วปภ.)

นักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 54 วิทยาลัยมหาดไทย (วมท.)

การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 57 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (สปท.)

ประวัติการดำรงตำแหน่ง        

หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ตรวจราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย

ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย (28 ตุลาคม 2556 - 6 ตุลาคม 2559)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา (10 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)

ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา (1 ตุลาคม 2560 - 25 มิถุนายน 2561)

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย (29 มิถุนายน 2561 - 30 กันยายน 2564)

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (1 ตุลาคม 2564 - ปัจจุบัน)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์   

2558 ประถมาภรณ์ช้างเผือก

2563 มหาวชิรมงกุฎ

 

      เสียดายที่ท่านมีเวลาแค่ปีเดียวที่มาอยู่เชียงใหม่เพื่อสานงานต่อจากท่านเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าฯคนเก่าที่อำลาเกษียนไปท่าน ประจญ      

     ปรัชญ์สกุล  เป็นคนดีมีคุณธรรม เคยมาปฎิบัติงานอยู่เชียงใหม่ในตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ดังกล่าว

 

     (เบียร์ มหาชน – ภาพ/ข่าว / ติ๊ก มหาชน  รายงาน / ปอ คลองตัน – นำเสนอข่าว) นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์ทั่วโลก เสนอข่าวเข้าไปดูข่าวได้ที่...www.news-mahachon.com

 

นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์นำเสนอข่าวทั่วโลกเข้าไปดูมือถือของท่านได้ที่..www.news-mahachon.com

Tag : ท่าน ประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าฯ ชม. (มารับตำแหน่งใหม่ไม่ทันไดก็ไป) ทำบุญมอบถวายสิ่งของ ให้เด็กกำพร้า 480 คนที่ กิน-นอน-เรียน อยู่ในวัดดอนจั่น ทันทีที่มารับตำแหน่ง ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ตามข่าวข่าวยอดนิยม @ข่าวสังคมมหาชนนิวส์มหาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าวสังคมมหาชนนิวส์มหาชน