ท่านทูตจีน อู๋ จื้ออู่ ได้พาคณะกงสุลใหญ่ ประจำเชียงใหม่ ได้เข้าพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อ ขอคารวะและแสดงความดีใจต่อมา ท่าน ธนกฤต กลิ่นนาค นายกสมาคมสื่อมวลชนเอเชีย (ประเทศไทย) และกรรมการ เข้าแสดงความดีใจกับท่านผู้ว่าฯ ประจญ ปรัชญ์สกุล (คนดีของแผ่นดิ

อังคาร ที่ 19 ตุลาคม 2564 จำนวนอ่าน 222 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

ท่านทูตจีน อู๋ จื้ออู่ ได้พาคณะกงสุลใหญ่ ประจำเชียงใหม่ ได้เข้าพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อ ขอคารวะและแสดงความดีใจต่อมา ท่าน ธนกฤต กลิ่นนาค นายกสมาคมสื่อมวลชนเอเชีย (ประเทศไทย) และกรรมการ เข้าแสดงความดีใจกับท่านผู้ว่าฯ ประจญ ปรัชญ์สกุล (คนดีของแผ่นดิ
 
ท่านทูตจีน อู๋ จื้ออู่ ได้พาคณะกงสุลใหญ่ ประจำเชียงใหม่ ได้เข้าพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อ ขอคารวะและแสดงความดีใจต่อมา ท่าน ธนกฤต กลิ่นนาค นายกสมาคมสื่อมวลชนเอเชีย (ประเทศไทย) และกรรมการ เข้าแสดงความดีใจกับท่านผู้ว่าฯ ประจญ ปรัชญ์สกุล (คนดีของแผ่นดิ
 
ท่านทูตจีน อู๋ จื้ออู่ ได้พาคณะกงสุลใหญ่ ประจำเชียงใหม่ ได้เข้าพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อ ขอคารวะและแสดงความดีใจต่อมา ท่าน ธนกฤต กลิ่นนาค นายกสมาคมสื่อมวลชนเอเชีย (ประเทศไทย) และกรรมการ เข้าแสดงความดีใจกับท่านผู้ว่าฯ ประจญ ปรัชญ์สกุล (คนดีของแผ่นดิ
 
ท่านทูตจีน อู๋ จื้ออู่ ได้พาคณะกงสุลใหญ่ ประจำเชียงใหม่ ได้เข้าพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อ ขอคารวะและแสดงความดีใจต่อมา ท่าน ธนกฤต กลิ่นนาค นายกสมาคมสื่อมวลชนเอเชีย (ประเทศไทย) และกรรมการ เข้าแสดงความดีใจกับท่านผู้ว่าฯ ประจญ ปรัชญ์สกุล (คนดีของแผ่นดิ
 
ท่านทูตจีน อู๋ จื้ออู่ ได้พาคณะกงสุลใหญ่ ประจำเชียงใหม่ ได้เข้าพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อ ขอคารวะและแสดงความดีใจต่อมา ท่าน ธนกฤต กลิ่นนาค นายกสมาคมสื่อมวลชนเอเชีย (ประเทศไทย) และกรรมการ เข้าแสดงความดีใจกับท่านผู้ว่าฯ ประจญ ปรัชญ์สกุล (คนดีของแผ่นดิ
 
ท่านทูตจีน อู๋ จื้ออู่ ได้พาคณะกงสุลใหญ่ ประจำเชียงใหม่ ได้เข้าพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อ ขอคารวะและแสดงความดีใจต่อมา ท่าน ธนกฤต กลิ่นนาค นายกสมาคมสื่อมวลชนเอเชีย (ประเทศไทย) และกรรมการ เข้าแสดงความดีใจกับท่านผู้ว่าฯ ประจญ ปรัชญ์สกุล (คนดีของแผ่นดิ
 
ท่านทูตจีน อู๋ จื้ออู่ ได้พาคณะกงสุลใหญ่ ประจำเชียงใหม่ ได้เข้าพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อ ขอคารวะและแสดงความดีใจต่อมา ท่าน ธนกฤต กลิ่นนาค นายกสมาคมสื่อมวลชนเอเชีย (ประเทศไทย) และกรรมการ เข้าแสดงความดีใจกับท่านผู้ว่าฯ ประจญ ปรัชญ์สกุล (คนดีของแผ่นดิ
 
ท่านทูตจีน อู๋ จื้ออู่ ได้พาคณะกงสุลใหญ่ ประจำเชียงใหม่ ได้เข้าพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อ ขอคารวะและแสดงความดีใจต่อมา ท่าน ธนกฤต กลิ่นนาค นายกสมาคมสื่อมวลชนเอเชีย (ประเทศไทย) และกรรมการ เข้าแสดงความดีใจกับท่านผู้ว่าฯ ประจญ ปรัชญ์สกุล (คนดีของแผ่นดิ
 

ท่านทูตจีน อู๋ จื้ออู่ ได้พาคณะกงสุลใหญ่ ประจำเชียงใหม่ ได้เข้าพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อ ขอคารวะและแสดงความดีใจต่อมา ท่าน ธนกฤต กลิ่นนาค นายกสมาคมสื่อมวลชนเอเชีย (ประเทศไทย) และกรรมการ เข้าแสดงความดีใจกับท่านผู้ว่าฯ ประจญ ปรัชญ์สกุล (คนดีของแผ่นดิ

ท่านทูตจีน  อู๋ จื้ออู่ ได้พาคณะกงสุลใหญ่ ประจำเชียงใหม่ ได้เข้าพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อ ขอคารวะและแสดงความดีใจต่อมา ท่าน ธนกฤต กลิ่นนาค นายกสมาคมสื่อมวลชนเอเชีย (ประเทศไทย) และกรรมการ เข้าแสดงความดีใจกับท่านผู้ว่าฯ ประจญ  ปรัชญ์สกุล (คนดีของแผ่นดิน) ด้วยตามข่าว

 

     ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่19 ตุลาคม 2564 ผู้สื่อข่าวด้ายงานมาจากศูนย์ข่าวภาคเหนือเชียงใหม่เข้ามาว่า ท่าน  ประจญ  ปรัชญ์สกุล  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ต้อนรับท่าน กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่ ท่าน  อู๋ จื้ออู่ ได้พาคณะกงสุลใหญ่ ประจำเชียงใหม่ ได้เข้าพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัด

เพื่อ ขอคารวะและแสดงความดีใจ กับท่านที่ท่านได้ขึ้นมาเป็นผู้ว่าราชการ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2554 ที่ผ่านมา ขณะเดียวกัน ได้มีท่าน ธนกฤต กลิ่นนาค นายกสมาคมสื่อมวลชนเอเชีย(ประเทศไทย) ได้มาเข้า คารวะขอแสดงความดีใจต่อท่านด้วยโดยท่านอวยพรให้คณะกรรมการและสมาชิกของสมาคมฯให้ด้วย และ ท่านได้บอกให้กับนายกฯว่าขอให้ดูแลด้วยว่าอย่าให้ สื่อมวลชน ออกนอก ลู่นอกทาง ไปในทางที่ไม่ดี อย่างที่เป็นเหตุที่จังหวัดเชียงรายเมื่อเร็วๆนี้ และท่านได้บอกว่า สื่อที่ดีนั่นก็มีมากกว่าสื่อฯไม่ดีขอให้รักษาสื่อฯและสมาชิกฯ ของสมาคมสื่อมวลชนเอเชีย (ประเทศไทย) ด้วย สื่อฯ ที่มีมากกว่าสื่อที่ไม่ดีจึงขอฝากไว้ในครั้งนี้ ท่านนายกฯได้เรียนให้ท่านทราบว่า สมาคมฯมีสมาชิกฯที่อยู่ในการปฎิบัติงาน หลักส่วนมากจะประจำอยู่ในกทม.และสมาชิกส่วนใหญ่ จะเป็นสื่อออนไลน์เป็นส่วนมาก และสมาคมฯจะดูแลเป็นอย่างดีในการเข้ามาเป็นสมาชิกของ สมาคมฯ จะตรวจสอบว่าเป็นสื่อฯจริงและทำการตรวจสอบประวัติก่อน นำเข้ามาเป็นสมาชิกฯของสมาคมฯ และตั้งแต่เข้ามารับตำแหน่งนายกฯอยู่ 3 ปีกว่าๆมาแล้วไม่เคยมีสมาชิกฯท่านใดทำให้สมาคมฯ เสียชื่อเสียง จนจะครบรอบ 4 ปีของสมาคมฯที่นายกฯรับหน้าที่นี้มา ท่านผู้ว่าฯยิ้มชอบใจ ดังกล่าวและท่านผู้ว่าฯก็ได้ให้(สารคำขวัญ) เพื่อนำไปลงใน วารสารของสมาคมฯ ด้วยดังกล่าวต่อไปตามข่าว (โชคชัย  มหาชนภาพ-ข่าว/  อี๊ด มหาชน / รายงาน / เล็ก คุ้มพระลอ นำเสนอข่าว)นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์ทั่วโลกนำเสนอข่าวเข้าไปดูข่าวได้ที่....www.news-mahachon.com

 

นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์นำเสนอข่าวทั่วโลกเข้าไปดูมือถือของท่านได้ที่..www.news-mahachon.com

Tag : ท่านทูตจีน อู๋ จื้ออู่ ได้พาคณะกงสุลใหญ่ ประจำเชียงใหม่ ได้เข้าพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อ ขอคารวะและแสดงความดีใจต่อมา ท่าน ธนกฤต กลิ่นนาค นายกสมาคมสื่อมวลชนเอเชีย (ประเทศไทย) และกรรมการ เข้าแสดงข่าวยอดนิยม @ข่าวสังคมมหาชนนิวส์มหาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าวสังคมมหาชนนิวส์มหาชน