ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมฯแต่งตั้งท่านพล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ เป็น ราชองครักษ์ นายทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ในหลวงราชการที่ 10 แล้ว.!

พุธ ที่ 8 สิงหาคม 2561 จำนวนอ่าน 1156 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมฯแต่งตั้งท่านพล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ เป็น ราชองครักษ์ นายทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ในหลวงราชการที่ 10 แล้ว.!
 
ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมฯแต่งตั้งท่านพล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ เป็น ราชองครักษ์ นายทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ในหลวงราชการที่ 10 แล้ว.!
 
ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมฯแต่งตั้งท่านพล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ เป็น ราชองครักษ์ นายทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ในหลวงราชการที่ 10 แล้ว.!
 
ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมฯแต่งตั้งท่านพล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ เป็น ราชองครักษ์ นายทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ในหลวงราชการที่ 10 แล้ว.!
 

ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมฯแต่งตั้งท่านพล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ เป็น ราชองครักษ์ นายทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ในหลวงราชการที่ 10 แล้ว.!

ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมฯแต่งตั้งท่านพล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ เป็น ราชองครักษ์ นายทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ในหลวงราชการที่ 10 แล้ว.!

 

   ที่สำนักกฤษฎีกา กทม. เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2561 สำนักกฤษฎีกา ได้ประกาศออกหนังสือส่งไปทั่วโลกว่า ประกาศแต่งตั้งนายทหารพิเศษ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม (ตั้งนายทหารพิเศษ)

   อาศัยอำนาจความในมาตรา 35 ของรัฐธรรมนูญไทยแห่งราชอานาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 มาตรา 10 มาตรา 11  มาตรา15  มาตรา 18 แห่งพระราชกฤษฎีกา แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการบริหารงานบุคคลราชการในพระองค์ พศ.2560

 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ท่าน พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์  ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก เป็นนายทหารพิเศษ ประจำทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการ ถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

    ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม  พุทธศักราช 2561

ประกาศ ณ.วันที่ 17 กรกฎาคม  พุทธศักราช 2561  เป็นปีที่3 ในราชการปัจจุบัน ลงชื่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการดังกล่าว ตามข่าว(ปอ คลองตัน/รายงาน/ข้อมูล/ภาพจาก - วิกิพีเดีย )  นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์ทั่วโลกนำเสนอข่าวเข้าไปดูข่าวได้ที่...www.news-mahachon.com

 

นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์นำเสนอข่าวทั่วโลกเข้าไปดูมือถือของท่านได้ที่..www.news-mahachon.com

Tag : ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมฯแต่งตั้งท่านพล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ เป็น ราชองครักษ์ นายทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ในหลวงราชการที่ 10 แล้ว.!ข่าวยอดนิยม @ข่าวสังคมมหาชนนิวส์มหาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าวสังคมมหาชนนิวส์มหาชน