พันเอก(พิเศษ) วรพจน์ ปูรณโชติ รองโฆษก กอ.รมน.ร่วมกับสมาคมเยาวชนจิตอาสาพัฒนา (องค์กรสาธารณประโยชน์)ไปทำบุญปิดทองหลังพระให้(เด็กยากจนบนดอยพุระกำ) อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรีปลื้มใจในบุญไปแล้ว!

อังคาร ที่ 11 กันยายน พ.ศ.2561 จำนวนผู้เข้าชม 254 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

พันเอก(พิเศษ) วรพจน์ ปูรณโชติ รองโฆษก กอ.รมน.ร่วมกับสมาคมเยาวชนจิตอาสาพัฒนา (องค์กรสาธารณประโยชน์)ไปทำบุญปิดทองหลังพระให้(เด็กยากจนบนดอยพุระกำ) อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรีปลื้มใจในบุญไปแล้ว!
 
พันเอก(พิเศษ) วรพจน์ ปูรณโชติ รองโฆษก กอ.รมน.ร่วมกับสมาคมเยาวชนจิตอาสาพัฒนา (องค์กรสาธารณประโยชน์)ไปทำบุญปิดทองหลังพระให้(เด็กยากจนบนดอยพุระกำ) อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรีปลื้มใจในบุญไปแล้ว!
 
พันเอก(พิเศษ) วรพจน์ ปูรณโชติ รองโฆษก กอ.รมน.ร่วมกับสมาคมเยาวชนจิตอาสาพัฒนา (องค์กรสาธารณประโยชน์)ไปทำบุญปิดทองหลังพระให้(เด็กยากจนบนดอยพุระกำ) อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรีปลื้มใจในบุญไปแล้ว!
 
พันเอก(พิเศษ) วรพจน์ ปูรณโชติ รองโฆษก กอ.รมน.ร่วมกับสมาคมเยาวชนจิตอาสาพัฒนา (องค์กรสาธารณประโยชน์)ไปทำบุญปิดทองหลังพระให้(เด็กยากจนบนดอยพุระกำ) อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรีปลื้มใจในบุญไปแล้ว!
 
พันเอก(พิเศษ) วรพจน์ ปูรณโชติ รองโฆษก กอ.รมน.ร่วมกับสมาคมเยาวชนจิตอาสาพัฒนา (องค์กรสาธารณประโยชน์)ไปทำบุญปิดทองหลังพระให้(เด็กยากจนบนดอยพุระกำ) อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรีปลื้มใจในบุญไปแล้ว!
 
พันเอก(พิเศษ) วรพจน์ ปูรณโชติ รองโฆษก กอ.รมน.ร่วมกับสมาคมเยาวชนจิตอาสาพัฒนา (องค์กรสาธารณประโยชน์)ไปทำบุญปิดทองหลังพระให้(เด็กยากจนบนดอยพุระกำ) อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรีปลื้มใจในบุญไปแล้ว!
 
พันเอก(พิเศษ) วรพจน์ ปูรณโชติ รองโฆษก กอ.รมน.ร่วมกับสมาคมเยาวชนจิตอาสาพัฒนา (องค์กรสาธารณประโยชน์)ไปทำบุญปิดทองหลังพระให้(เด็กยากจนบนดอยพุระกำ) อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรีปลื้มใจในบุญไปแล้ว!
 
พันเอก(พิเศษ) วรพจน์ ปูรณโชติ รองโฆษก กอ.รมน.ร่วมกับสมาคมเยาวชนจิตอาสาพัฒนา (องค์กรสาธารณประโยชน์)ไปทำบุญปิดทองหลังพระให้(เด็กยากจนบนดอยพุระกำ) อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรีปลื้มใจในบุญไปแล้ว!
 

พันเอก(พิเศษ) วรพจน์ ปูรณโชติ รองโฆษก กอ.รมน.ร่วมกับสมาคมเยาวชนจิตอาสาพัฒนา (องค์กรสาธารณประโยชน์)ไปทำบุญปิดทองหลังพระให้(เด็กยากจนบนดอยพุระกำ) อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรีปลื้มใจในบุญไปแล้ว!

พันเอก(พิเศษ) วรพจน์ ปูรณโชติ รองโฆษก กอ.รมน.ร่วมกับสมาคมเยาวชนจิตอาสาพัฒนา (องค์กรสาธารณประโยชน์)ไปทำบุญปิดทองหลังพระให้(เด็กยากจนบนดอยพุระกำ) อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรีปลื้มใจในบุญไปแล้ว!   

 

    ที่บนดอยพุระกำ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี  เมื่อวันที่ 1 ก.ย.2561นี้ผู้สื่อข่าวรายงานเข้ามาว่าทาง สมาคมเยาวชนจิตอาสาพัฒนา (องค์กรสาธารณประโยชน์) โดย ท่าน ณัชชา สมประสิทธิ์ นายกสมาคม พร้อมด้วย ท่าน พันเอก(พิเศษ) วรพจน์ ปูรณโชติ รองโฆษก (กอ.รมน.)  และคณะ นำเครือข่ายจิตอาสา กลุ่ม MPL , กลุ่มออฟโรด ,ตำรวจ และประชาชน  มอบข้าวสาร, อาหารแห้ง, อุปกรณ์การเรียน, เครื่องอุปโภค-บริโภค, ยารักษาโรค และทุนอาหารกลางวัน ให้กับเด็กกะเหรี่ยง บนดอยพุระกำ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี โดย ท่าน พ.ต.อ.ณัฐธพงษ์ ทองนาค ผกก.สภ.อ.สวนผึ้ง ได้สนับสนุนรถนำขบวน, ทหารจากกองพลพัฒนาที่ 1 ช่วยขนย้ายสิ่งของ, ท่าน ประทีป เหิมพยัคฆ์ หัวหน้าเขตรักษาสัตว์ป่า แม่น้ำภาชี และ ครูจอย ผู้ดูแลเด็ก ๆ และชุมชนบ้านพุระกำ ให้การต้อนรับ, กลุ่มออฟโรด (กอ.รมน.) ช่วยบรรทุก ทั้งคนทั้งของ ขึ้นดอยอย่างปลอดภัย  และคณะคุณสมเสียร ผู้ดูแลโรงเรียนควาย แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร บ้านหนองตาตั้ง ที่มาให้ความรู้ ความเข้าใจ วิถีชีวิตของควาย ให้กับเด็ก ๆ ได้เรียนรู้ อย่างอบอุ่น สนุกสนาน การจัดกิจกรรมครั้งนี้ นอกจากมุ่งเน้นปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีจิตอาสาและจิตสาธารณะ รู้จักเกื้อกูล แบ่งปัน ให้กับคนที่ด้อยโอกาสลำบากยากไร้แล้ว ยังเป็นการส่งเสริมความรักความผูกพันของคนในครอบครัว ด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ สร้างความอบอุ่น แน่นแฟ้น และเข้มแข็งอีกด้วย    

      ขอขอบคุณ ผู้ใหญ่ใจดีที่ สนับสนุนเงินและสิ่งของ -หน่วยข่าวกรองทางทหาร พัน ร.มทบ.11 (ขกท.ทบ) - พ.อ.อเนก สุขสยามธนเดช (พคบ.9&กอ.รมน.อุทัยธานี) - กลุ่มวีโก้ไทยแลนด์ โดย

จ่าริน และ ม.ล.สัญชัย ทองแถม - คุณประทีป เหิมพยัคฆ์ หัวหน้าเขตรักษาสัตว์ป่า แม่น้ำภาชี และครูจอย - คุณสุนทร อุปมัย (ประธานกลุ่ม MPL) - คุณอำไพ ราหุลทัต (พคบ.9 & บจก.เมธาวี 2016) - คุณวิกิต ชัยหาญสวัสดิ์ (ดูโอ้ คูชิน่า) - คุณอมร ศรีประไพ (พคบ.8 & วังน้ำหยาด รีสอร์ท)- คุณอัครนันท์ อริยศรีพงษ์ (บจก.เอส เอ็ม ซี พร์อทเพอร์ตี้ ซอฟต์) - คุณมานพ บุญชื่น (Smile Group) - คุณธนากร สิริหิรัญกุล (พคบ.9&บจก.มาลัยรัก) - คุณอภิญญา ตันตมณีรัตน์ (พคบ.9) - ว่าที่ ร.ต.อภิชัย กันยาโชติกุล (พคบ.9) - คุณสมบัติ ทรงเตชะเลิศ (โรงพิมพ์ปาเจรา&Nextup) - คุณดุสิต ปัมทสูติ ,คุณขวัญ, คุณแตน พคบ.5, คุณอิ๊ด ช่อง 5,  คุณณัฐ (สื่อฯ) และกลุ่มผู้ปกครอง สมาชิกสมาคมเยาวชนจิตอาสาพัฒนา ทุกท่าน ที่มาร่วมทำบุญในครั้งนี้กับกลุ่ม (จิตอาสา) ดังกล่าวตามข่าว (โบว์มหาชน/รายงาน/)นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์นำเสนอข่าวเข้าไปดูข่าวได้ที่...www.news-mahachon.com

นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์นำเสนอข่าวทั่วโลกเข้าไปดูมือถือของท่านได้ที่..www.news-mahachon.com

Tag : พันเอก(พิเศษ) วรพจน์ ปูรณโชติ รองโฆษก กอ.รมน.ร่วมกับสมาคมเยาวชนจิตอาสาพัฒนา (องค์กรสาธารณประโยชน์)ไปทำบุญปิดทองหลังพระให้(เด็กยากจนบนดอยพุระกำ) อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรีปลื้มใจในบุญไปแล้ว!ข่าวยอดนิยม @ข่าวสังคมมหาชนนิวส์มหาชน

(DSI.)แฉ!ช่อง3เปิดโปง!ขบวนการสวมสิทธิ!บัตรต่างด่าวจากกาญจนฯแต่ที่แม่สาย!กลัวเป็นแบบกาญจนฯทีมข่าวความมั่นคงเลยนำข่าวมาเสนอเรื่อง (บัตรหัว 6 หัว 7 และหัว 0 ต่างด่าว!)กลัวจะมีขบวนการจัดทำสวมสิทธิ์ดังกล่าวตามข่าว!

 
รพ.สุรินทร์คว้ารางวัลรับรางวัล โรงพยาบาลที่มีการพัฒนา(ระบบการบริจาคอวัยวะดีเด่น)
 
ผู้กอง(เอมี่!)คนสวยแห่งกองทัพบกสละโสดกับนักธุรกิจหนุ่ม(คุณเสือ!)ที่สโมรสรกองทัพบก!มีท่านพลเอกวิสุทธิ์ นาเงิน เจ้ากรมเสมียนตรา เป็นประธานในพิธีสมรสสมรักครั้งนี้!
 
ท่านพัชรวาท วงษ์สุวรรณ์ (อดีตผบ.ตร)สมาชิกสภาปฎิรูปฯ(สปท.)มาเป็นประธานในพิธีแต่งงานลูกชายท่านรอง(ผบ.ชน.) พล.ต.ต.ดร.อดุลย์ ณรงค์ศักดิ์ที่สโมสรตำรวจ
 
พ.ต.อ.ดร.ไพรัตน์ ไพรพรรณรัตน์ ประธานชมรมเพื่อนช่วยเพื่อนตำรวจแห่งชาติ (ตำรวจน้ำดี!ทำดี)มีดนตรีอยู่ในหัวใจได้แถลงข่าว!จัดคอนเสิร์ตเผยแพร่บทเพลงชุด แผ่นดินของพ่อ!เพื่อมอบเงินส่วนหนึ่งให้เพื่อนตำรวจที่โรงแรม(โบนิโต้ ชิโนส์ นครรสวรรค์)ตามข่าว
 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าวสังคมมหาชนนิวส์มหาชน

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตั้งท่าน เลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ เป็นปลัดกระทรวงเกษตรฯ และท่าน สุทธิพงษ์ จุลเจริญ รองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นท่าน สุรจิตต์ อินทรชิต เป็นเลขาฯ(สปก.) คนดีมีคุณธรรมปลื้มใจไปแล้ว

 
มอบโล่รางวัล(นักข่าวน้ำดี)ของ(สภท.)สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 (จัดเต็มๆที่เชียงใหม่)ให้กับสมาชิกของสมาคมฯไปแล้ว
 
เรื่องเงี่ยบ!!!!หมอในโรงพยาบาลห้างฉัตร!ไปเบิกเงินค่าเหนื่อยที่(วัดทุ่งบ่อแป้น)อ.ห้างฉัตร (ศูนย์บำบัดฟื้นฟูนวดเส้น) ผอ.รพ.ห้างฉัตรโวยลั่นทุ่งตรวจสอบปรากฏว่า พบจริงเจ้าอาวาสมอบใบเบิกเงินให้เป็นหลักฐานฟ้องกระทรวงฯสอบสวนด่วน!
 
ครม.เห็นชอบแล้วโยกย้ายผู้ว่าทั่วประเทศท่านอรรษิษฐ์ รองอธิบดีชุมชนฯมาเป็นผู้ว่าลำพูน ท่านรณชัย รองผวจ.กาญจนบุรี เป็นผวจ.กำแพงเพชร ท่านประจญ รองผวจ.พะเยาขึ้นผู้ว่าฯนายรณภพ เหลืองไพโรจน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นผวจ.ชัยนาท ท่าน รณภพ รองอธิบดีกรมการปกครอง
 
(สสค.)ทุ่มงบ!ประมาณแจก(สื่อฯเฉเพาะทาง)ปช.ส.งานของ สสค.!ที่ลำปางโดยเชิญนายกฯ(สนพท.)ปลื้ม!ใจไปร่วมรับการแจกข่าว!ด้วยดังกล่าว