คนตาก! โชคดีได้คนดีมาบริหารจังหวัด! มติครม. เห็นชอบแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงกระทรวงมหาดไทย ในระดับซี 10 รวม 31 ตำแหน่ง อาทิ (ธนาคม) สุดยอด! ขึ้นอธิบดีกรมการปกครอง(จอยหวานเจี๊ยบปลื้ม!) ขี้นเชียงใหม่!ได้ ผู้ว่าฯอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ จากลำพูนมาอยู่ต

จันทร์ ที่ 12 สิงหาคม 2562 จำนวนอ่าน 1368 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

คนตาก! โชคดีได้คนดีมาบริหารจังหวัด! มติครม. เห็นชอบแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงกระทรวงมหาดไทย ในระดับซี 10 รวม 31 ตำแหน่ง อาทิ (ธนาคม) สุดยอด! ขึ้นอธิบดีกรมการปกครอง(จอยหวานเจี๊ยบปลื้ม!) ขี้นเชียงใหม่!ได้ ผู้ว่าฯอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ จากลำพูนมาอยู่ต
 
คนตาก! โชคดีได้คนดีมาบริหารจังหวัด! มติครม. เห็นชอบแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงกระทรวงมหาดไทย ในระดับซี 10 รวม 31 ตำแหน่ง อาทิ (ธนาคม) สุดยอด! ขึ้นอธิบดีกรมการปกครอง(จอยหวานเจี๊ยบปลื้ม!) ขี้นเชียงใหม่!ได้ ผู้ว่าฯอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ จากลำพูนมาอยู่ต
 
คนตาก! โชคดีได้คนดีมาบริหารจังหวัด! มติครม. เห็นชอบแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงกระทรวงมหาดไทย ในระดับซี 10 รวม 31 ตำแหน่ง อาทิ (ธนาคม) สุดยอด! ขึ้นอธิบดีกรมการปกครอง(จอยหวานเจี๊ยบปลื้ม!) ขี้นเชียงใหม่!ได้ ผู้ว่าฯอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ จากลำพูนมาอยู่ต
 
คนตาก! โชคดีได้คนดีมาบริหารจังหวัด! มติครม. เห็นชอบแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงกระทรวงมหาดไทย ในระดับซี 10 รวม 31 ตำแหน่ง อาทิ (ธนาคม) สุดยอด! ขึ้นอธิบดีกรมการปกครอง(จอยหวานเจี๊ยบปลื้ม!) ขี้นเชียงใหม่!ได้ ผู้ว่าฯอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ จากลำพูนมาอยู่ต
 
คนตาก! โชคดีได้คนดีมาบริหารจังหวัด! มติครม. เห็นชอบแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงกระทรวงมหาดไทย ในระดับซี 10 รวม 31 ตำแหน่ง อาทิ (ธนาคม) สุดยอด! ขึ้นอธิบดีกรมการปกครอง(จอยหวานเจี๊ยบปลื้ม!) ขี้นเชียงใหม่!ได้ ผู้ว่าฯอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ จากลำพูนมาอยู่ต
 
คนตาก! โชคดีได้คนดีมาบริหารจังหวัด! มติครม. เห็นชอบแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงกระทรวงมหาดไทย ในระดับซี 10 รวม 31 ตำแหน่ง อาทิ (ธนาคม) สุดยอด! ขึ้นอธิบดีกรมการปกครอง(จอยหวานเจี๊ยบปลื้ม!) ขี้นเชียงใหม่!ได้ ผู้ว่าฯอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ จากลำพูนมาอยู่ต
 
คนตาก! โชคดีได้คนดีมาบริหารจังหวัด! มติครม. เห็นชอบแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงกระทรวงมหาดไทย ในระดับซี 10 รวม 31 ตำแหน่ง อาทิ (ธนาคม) สุดยอด! ขึ้นอธิบดีกรมการปกครอง(จอยหวานเจี๊ยบปลื้ม!) ขี้นเชียงใหม่!ได้ ผู้ว่าฯอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ จากลำพูนมาอยู่ต
 
คนตาก! โชคดีได้คนดีมาบริหารจังหวัด! มติครม. เห็นชอบแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงกระทรวงมหาดไทย ในระดับซี 10 รวม 31 ตำแหน่ง อาทิ (ธนาคม) สุดยอด! ขึ้นอธิบดีกรมการปกครอง(จอยหวานเจี๊ยบปลื้ม!) ขี้นเชียงใหม่!ได้ ผู้ว่าฯอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ จากลำพูนมาอยู่ต
 

คนตาก! โชคดีได้คนดีมาบริหารจังหวัด! มติครม. เห็นชอบแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงกระทรวงมหาดไทย ในระดับซี 10 รวม 31 ตำแหน่ง อาทิ (ธนาคม) สุดยอด! ขึ้นอธิบดีกรมการปกครอง(จอยหวานเจี๊ยบปลื้ม!) ขี้นเชียงใหม่!ได้ ผู้ว่าฯอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ จากลำพูนมาอยู

คนตาก! โชคดีได้คนดีมาบริหารจังหวัด!

มติครม. เห็นชอบแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงกระทรวงมหาดไทย ในระดับซี 10 รวม 31 ตำแหน่ง อาทิ (ธนาคม) สุดยอด! ขึ้นอธิบดีกรมการปกครอง(จอยหวานเจี๊ยบปลื้ม!) ขี้นเชียงใหม่!ได้ ผู้ว่าฯอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์  จากลำพูนมาอยู่ตากแทน!  ณรงค์ศักดิ์(คนดังกินแห้ว!) ไปเป็น ผู้ว่าฯ ลำปาง   นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

 

   ที่ กระทรวงมหาดไทย กทม. เมื่อวันที่ 6 ส.ค. 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงมหาดไทย เสนอบัญชีรายชื่อข้าราชการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการบริหารระดับสูง จำนวน 31 ราย ประกอบด้วยตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง อธิบดี และผู้ว่าราชการจังหวัด เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อเห็นชอบไปแล้วประกอบด้วยดังนี้   1.ให้นายสมคิด จันทมฤก พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดสมุทรสาคร  สำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหารระดับสูง)  สำนักงานปลัดกระทรวง   2. ให้นายธนาคม จงจิระ พ้นจากตำแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหาร ระดับสูง) และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดี(นักบริหาร ระดับสูง)  กรมการปกครอง  3. ให้นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ พ้นจากตำแหน่งอธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดี (นักบริหาร ระดับ 4.ให้นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ พ้นจากตำแหน่งอธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง)  กรมการพัฒนาชุมชน  และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง)  กรมที่ดิน 5.ให้นายประยูร รัตนเสนีย์ พ้นจากตำแหน่งอธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง)  กรมที่ดินและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง  อธิบดี  (นักบริหาร ระดับสูง)  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

6.ให้นาย ชัยธวัช เนียมศิริ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดหนองบัวลำภู  ไป จังหวัดกาฬสินธุ์  7.ให้นาย เจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด   (นักปกครอง ระดับสูง) จังหวัดตาก  จังหวัด (นักปกครอง ระดับสูง)ไป จังหวัดเชียงใหม่ 8.ให้ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่  พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง ไปเป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด   9.ให้ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการ จังหวัดตาก 

10.ให้นายศิริพัฒ พัฒกุล พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา   จังหวัดนครศรีธรรมราช  11.ให้นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการ จังหวัดนนทบุรี  12.ให้นายสนิท ขาวสอาด พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด บึงกาฬ 13.ให้นายภานุ แย้มศรี พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการ จังหวัดนนทบุรี ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด พระนครศรีอยุธยา 14.ให้นาย กมล เชียงวงค์ พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการ จังหวัดพะเยา 15.ให้นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการ จังหวัดนครศรีธรรมราช และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด พังงา 16.ให้นายสิริรัฐ ชุมอุปการ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดพิจิตร  17.ให้นาง กานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่  18.ให้นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการไปเป็นผู้ว่าราชการ จังหวัดแม่ฮ่องสอน  19. ให้นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด ตราด ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการ จังหวัดยโสธร

20.ให้นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด จังหวัดลำปาง  21.ให้นาย พงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด จังหวัดแพร่ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด จังหวัดลำพูน

 22.ให้นายวัฒนา พุฒิชาติ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด จังหวัดอุดรธานี ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด ศรีสะเกษ  23.ให้นาย มนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ พ้นจากตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด จังหวัดสกลนคร

 24.ให้นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด จังหวัดสงขลา  25.ให้นาย วีรนันทน์ เพ็งจันทร์ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่า จังหวัดสงขลา ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการ จังหวัดสตูล  26.ให้นายชรัส บุญณสะ พ้นจากตำแหน่งที่ปรึกษาด้านความมั่นคง (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับทรงคุณวุฒิ) สำนักงานปลัดกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานปลัดกระทรวง

27.ให้นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด ศรีสะเกษ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  28.ให้นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด พิจิตร ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด สระแก้ว 29.ให้นายไกรสร กองฉลาด พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการ จังหวัด สุรินทร์  30.ให้นายสุธี ทองแย้ม พ้นจากตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการปกครอง (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับทรงคุณวุฒิ) ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ  31.ให้นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร พ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการ จังหวัดบึงกาฬ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการ จังหวัดอุดรธานี ทั้งหมดนี้มี 31รายที่จะต้องไปทำหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไปตามข่าวดังกล่าว(ปอ คลองตัน/รายงาน) นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์ทั่วโลกนำเสนอข่าวเข้าไปดูข่าวได้ที่...www.news-mahachon.com

นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์นำเสนอข่าวทั่วโลกเข้าไปดูมือถือของท่านได้ที่..www.news-mahachon.com

Tag : คนตาก! โชคดีได้คนดีมาบริหารจังหวัด! มติครม. เห็นชอบแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงกระทรวงมหาดไทย ในระดับซี 10 รวม 31 ตำแหน่ง อาทิ (ธนาคม) สุดยอด! ขึ้นอธิบดีกรมการปกครอง(จอยหวานเจี๊ยบปลื้ม!) ขี้นเชียข่าวยอดนิยม @ข่าวสังคมมหาชนนิวส์มหาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าวสังคมมหาชนนิวส์มหาชน