ท่าน ดร. ชนิญญา ชัยสุวรรณ อธิบดี กรมอัยการสูงสุด ทางคดี ยาเสพติด จัดสัมมนาเชิงวิทยาการเกี่ยวกับเรื่องกฎหมาย นักวิชาการ มาพูดเรื่อง (กัญชง กัญชากระท่อม) ในโอกาสและทางเลือกใหม่ของประชาชน 29 สิงหาคม 2562 นี้ที่ กรมอัยการสูงสุดรัชดา กทม.

พุธ ที่ 28 สิงหาคม 2562 จำนวนอ่าน 685 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

ท่าน ดร. ชนิญญา ชัยสุวรรณ อธิบดี กรมอัยการสูงสุด ทางคดี ยาเสพติด จัดสัมมนาเชิงวิทยาการเกี่ยวกับเรื่องกฎหมาย นักวิชาการ มาพูดเรื่อง (กัญชง กัญชากระท่อม)  ในโอกาสและทางเลือกใหม่ของประชาชน 29 สิงหาคม 2562 นี้ที่ กรมอัยการสูงสุดรัชดา กทม.
 
ท่าน ดร. ชนิญญา ชัยสุวรรณ อธิบดี กรมอัยการสูงสุด ทางคดี ยาเสพติด จัดสัมมนาเชิงวิทยาการเกี่ยวกับเรื่องกฎหมาย นักวิชาการ มาพูดเรื่อง (กัญชง กัญชากระท่อม)  ในโอกาสและทางเลือกใหม่ของประชาชน 29 สิงหาคม 2562 นี้ที่ กรมอัยการสูงสุดรัชดา กทม.
 
ท่าน ดร. ชนิญญา ชัยสุวรรณ อธิบดี กรมอัยการสูงสุด ทางคดี ยาเสพติด จัดสัมมนาเชิงวิทยาการเกี่ยวกับเรื่องกฎหมาย นักวิชาการ มาพูดเรื่อง (กัญชง กัญชากระท่อม)  ในโอกาสและทางเลือกใหม่ของประชาชน 29 สิงหาคม 2562 นี้ที่ กรมอัยการสูงสุดรัชดา กทม.
 
ท่าน ดร. ชนิญญา ชัยสุวรรณ อธิบดี กรมอัยการสูงสุด ทางคดี ยาเสพติด จัดสัมมนาเชิงวิทยาการเกี่ยวกับเรื่องกฎหมาย นักวิชาการ มาพูดเรื่อง (กัญชง กัญชากระท่อม)  ในโอกาสและทางเลือกใหม่ของประชาชน 29 สิงหาคม 2562 นี้ที่ กรมอัยการสูงสุดรัชดา กทม.
 
ท่าน ดร. ชนิญญา ชัยสุวรรณ อธิบดี กรมอัยการสูงสุด ทางคดี ยาเสพติด จัดสัมมนาเชิงวิทยาการเกี่ยวกับเรื่องกฎหมาย นักวิชาการ มาพูดเรื่อง (กัญชง กัญชากระท่อม)  ในโอกาสและทางเลือกใหม่ของประชาชน 29 สิงหาคม 2562 นี้ที่ กรมอัยการสูงสุดรัชดา กทม.
 
ท่าน ดร. ชนิญญา ชัยสุวรรณ อธิบดี กรมอัยการสูงสุด ทางคดี ยาเสพติด จัดสัมมนาเชิงวิทยาการเกี่ยวกับเรื่องกฎหมาย นักวิชาการ มาพูดเรื่อง (กัญชง กัญชากระท่อม)  ในโอกาสและทางเลือกใหม่ของประชาชน 29 สิงหาคม 2562 นี้ที่ กรมอัยการสูงสุดรัชดา กทม.
 
ท่าน ดร. ชนิญญา ชัยสุวรรณ อธิบดี กรมอัยการสูงสุด ทางคดี ยาเสพติด จัดสัมมนาเชิงวิทยาการเกี่ยวกับเรื่องกฎหมาย นักวิชาการ มาพูดเรื่อง (กัญชง กัญชากระท่อม)  ในโอกาสและทางเลือกใหม่ของประชาชน 29 สิงหาคม 2562 นี้ที่ กรมอัยการสูงสุดรัชดา กทม.
 
ท่าน ดร. ชนิญญา ชัยสุวรรณ อธิบดี กรมอัยการสูงสุด ทางคดี ยาเสพติด จัดสัมมนาเชิงวิทยาการเกี่ยวกับเรื่องกฎหมาย นักวิชาการ มาพูดเรื่อง (กัญชง กัญชากระท่อม)  ในโอกาสและทางเลือกใหม่ของประชาชน 29 สิงหาคม 2562 นี้ที่ กรมอัยการสูงสุดรัชดา กทม.
 

ท่าน ดร. ชนิญญา ชัยสุวรรณ อธิบดี กรมอัยการสูงสุด ทางคดี ยาเสพติด จัดสัมมนาเชิงวิทยาการเกี่ยวกับเรื่องกฎหมาย นักวิชาการ มาพูดเรื่อง (กัญชง กัญชากระท่อม) ในโอกาสและทางเลือกใหม่ของประชาชน 29 สิงหาคม 2562 นี้ที่ กรมอัยการสูงสุดรัชดา กทม.

ท่าน ดร. ชนิญญา ชัยสุวรรณ อธิบดี กรมอัยการสูงสุด ทางคดี ยาเสพติด จัดสัมมนาเชิงวิทยาการเกี่ยวกับเรื่องกฎหมาย นักวิชาการ มาพูดเรื่อง (กัญชง กัญชากระท่อม)  ในโอกาสและทางเลือกใหม่ของประชาชน 29 สิงหาคม 2562 นี้ที่ กรมอัยการสูงสุดรัชดา กทม.

 

 

               ที่ กรมอัยการสูงสุด ทางคดี ยาเสพติด รัชดา กทม. ท่าน ดร. ชนิญญา ชัยสุวรรณ อธิบดี กรมอัยการสูงสุด ทางคดี ยาเสพติดได้เปิดเผยกับทีมข่าว นิวส์มหาชนออนไลน์ ของเราว่า  ในวันที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 นถึง 12.00 ทางสำนักงานอธิบดีกรมอัยการ ทางคดียาเสพติด จะจัดสัมมนาเชิงวิทยาการ มา แสดงวิสัยทัศน์ในการ ให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนโดย ได้เชิญวิทยากรต่างๆ เกี่ยวกับเรื่องกฎหมาย นักวิชาการ มาพูดเรื่อง

(กัญชงกัญชากระท่อม)  ในโอกาสและทางเลือกใหม่ของประชาชน ให้กลับ กลุ่ม ผู้ที่เกี่ยวข้องและ สมาคมต่างๆ ที่ กรมอัยการ สูงสุด ถนนรัชดา ติด กับศาล อาญา รัชดาพิเศษในหัวข้อกัญชากัญชงกระท่อมโอกาสและทางเลือก ของประชาชน ใน วันที่ 19 สิงหาคมนี้ทางอธิบดีอัยการสำนักงานคดียาเสพติดได้เชิญ กลุ่มมวลชนต่างๆ และ ผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องกัญชากัญชงกระท่อมมาแสดงวิสัยทัศน์ ดังกล่าวและได้เชิญท่าน เภสัชกร ดร ศุทธาปริยวัฒน์ และท่านพลตำรวจโท คำรณวิทย์   ธูปกระจ่าง และท่าน ดร.ชนิญญาชัยสุวรรณ จะมาเป็นวิทยากรในการดำเนินการและจัดการประชุมเชิงสัมมนาในวันนี้ด้วย  ตามข่าวในขณะเดียวกันนั้น

       ท่าน ดร.ชนิญญา ชัยสุวรรณ ได้ทำการเปิดเผยกับทีมงานของเราว่าขณะนี้มีผู้ประสงค์กลุ่มต่างๆสมาคมสื่อฯและผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องกัญชากัญชงกระท่อมได้โทรศัพท์เข้ามาจองที่นั่งจนเต็ม เวทีสัมมนา ในหอประชุมของสำนักงานอัยการสูงสุดถนนรัชดาหมดแล้วดังกล่าว ท่าน อธิบดีฯ ได้ขอขอบพระคุณ ผ่านทีมงาน นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์ ว่า  ขอขอบพระคุณ ผู้ที่สนใจ ในการมาประชุมสัมมนา ในครั้งนี้ ด้วยตามข่าวดังกล่าว (ปอ คลองตัน/รายงาน) นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์ นำเสนอข่าว เข้าไปดูข่าวได้ที่www.news-mahachon.com

 

นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์นำเสนอข่าวทั่วโลกเข้าไปดูมือถือของท่านได้ที่..www.news-mahachon.com

Tag : ท่าน ดร. ชนิญญา ชัยสุวรรณ อธิบดี กรมอัยการสูงสุด ทางคดี ยาเสพติด จัดสัมมนาเชิงวิทยาการเกี่ยวกับเรื่องกฎหมาย นักวิชาการ มาพูดเรื่อง (กัญชง กัญชากระท่อม) ในโอกาสและทางเลือกใหม่ของประชาชน 29 สิงหาคม 256ข่าวยอดนิยม @ข่าวสังคมมหาชนนิวส์มหาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าวสังคมมหาชนนิวส์มหาชน