ในหลวงรัชกาล ที่ 10 ทรงมีพระราชกระแสทรงชมเชย การดำเนินกิจกรรม (รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน)กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลื้มปติยินดีไปแล้วตามข่าว

อาทิตย์ ที่ 1 กันยายน 2562 จำนวนอ่าน 963 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

ในหลวงรัชกาล ที่ 10 ทรงมีพระราชกระแสทรงชมเชย การดำเนินกิจกรรม (รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน)กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลื้มปติยินดีไปแล้วตามข่าว
 
ในหลวงรัชกาล ที่ 10 ทรงมีพระราชกระแสทรงชมเชย การดำเนินกิจกรรม (รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน)กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลื้มปติยินดีไปแล้วตามข่าว
 
ในหลวงรัชกาล ที่ 10 ทรงมีพระราชกระแสทรงชมเชย การดำเนินกิจกรรม (รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน)กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลื้มปติยินดีไปแล้วตามข่าว
 
ในหลวงรัชกาล ที่ 10 ทรงมีพระราชกระแสทรงชมเชย การดำเนินกิจกรรม (รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน)กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลื้มปติยินดีไปแล้วตามข่าว
 
ในหลวงรัชกาล ที่ 10 ทรงมีพระราชกระแสทรงชมเชย การดำเนินกิจกรรม (รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน)กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลื้มปติยินดีไปแล้วตามข่าว
 
ในหลวงรัชกาล ที่ 10 ทรงมีพระราชกระแสทรงชมเชย การดำเนินกิจกรรม (รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน)กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลื้มปติยินดีไปแล้วตามข่าว
 
ในหลวงรัชกาล ที่ 10 ทรงมีพระราชกระแสทรงชมเชย การดำเนินกิจกรรม (รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน)กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลื้มปติยินดีไปแล้วตามข่าว
 
ในหลวงรัชกาล ที่ 10 ทรงมีพระราชกระแสทรงชมเชย การดำเนินกิจกรรม (รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน)กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลื้มปติยินดีไปแล้วตามข่าว
 

ในหลวงรัชกาล ที่ 10 ทรงมีพระราชกระแสทรงชมเชย การดำเนินกิจกรรม (รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน)กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลื้มปติยินดีไปแล้วตามข่าว

ในหลวงรัชกาล ที่ 10 ทรงมีพระราชกระแสทรงชมเชย การดำเนินกิจกรรม (รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน)กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลื้มปติยินดีไปแล้วตามข่าว

 

ที่กองกิจการในพระองค์สวนอัมพร กทม.เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562  เวลา 11.00 น. ณ กองกิจการในพระองค์ 904 สำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ พระที่นั่งอัมพรสถาน กรุงเทพฯ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้เชิญพระราชกระแสรับสั่งทรงชมเชย กิจกรรม รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดินแก่ผู้รับผิดชอบโครงการ โอกาสนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ท่าน เสริมยศ สมมั่น) พร้อมด้วย อธิบดีกรมป่าไม้ (ท่าน อรรถพล เจริญชันษา) และ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (ท่าน เฉลิมชัย ปาปะทา) รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ท่าน ปิ่นสักก์ สุรัสวดี) และ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ท่าน จเรศักดิ์ นันตะวงษ์) พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมกันรับพิธีพระราชกระแสทรงชมเชย

     สำหรับกิจกรรม รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดินภายใต้ โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเษก จัดขึ้นเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึก ในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ หวงแหนและมุ่งมั่นที่จะช่วยกันอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ โดยประชาชนทั่วไปสามารถปลูกต้นไม้และลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https://plant.forest.go.th หรือแอบพลิเคชั่น รวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน และสามารถรับใบประกาศนียบัตรผู้เข้าร่วมโครงการได้ทันที ซึ่งปัจจุบันมีต้นไม้ที่ปลูกและลงทะเบียน มากกว่า 7.5 ล้านต้น (เป้าหมาย 10 ล้านต้น) มีผู้ร่วมโครงการแล้วกว่า 1.3 แสนคน นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงพระราชทานพระราชกระแสทรงชมเชยกิจกรรม รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดินและขอพระราชทานน้อมนำพระราชกระแสทรงชมเชย ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นพลังในการปฏิบัติหน้าที่ปกปักรักษาทรัพยากรป่าไม้เพื่อลูกหลานไทยสืบไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ คณะข้าราชการกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยฯรับน้อมเกล้าไปแล้วตามข่าว(ปอ คลองตัน / รายงาน / ข้อมูล / จาก...PR..กรมป่าไม้)นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์นำเสนอข่าวเข้าไปดูข่าวได้ที่ www.news-mahachon.com

นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์นำเสนอข่าวทั่วโลกเข้าไปดูมือถือของท่านได้ที่..www.news-mahachon.com

Tag : ในหลวงรัชกาล ที่ 10 ทรงมีพระราชกระแสทรงชมเชย การดำเนินกิจกรรม (รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน)กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลื้มปติยินดีไปแล้วตามข่าวข่าวยอดนิยม @ข่าวกรมป่าไม้นิวส์มหาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าวกรมป่าไม้นิวส์มหาชน