ท่านรัฐมนตรีคมนาคมยุคใหม่ศักดิ์สยาม ชิดชอบ ตาถึง!เอาคนทำงาน มาเป็นอธิบดีที่เป็นคนทำงาน รู้จริง เก่งจริง มาเป็นอธิบดี 3 กรม ท่าน สราวุธ ทรงศิวิไล กรมทางหลวง ท่าน วิทยา ยาม่วง กรมเจ้าท่า ท่านจิรุตม์ วิศาลจิตร กรมการขนส่งทางบกทั้งสามท่านเป็นลูกหม้อทั้งสามกรม

พุธ ที่ 4 กันยายน 2562 จำนวนอ่าน 1119 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

ท่านรัฐมนตรีคมนาคมยุคใหม่ศักดิ์สยาม ชิดชอบ ตาถึง!เอาคนทำงาน มาเป็นอธิบดีที่เป็นคนทำงาน รู้จริง เก่งจริง มาเป็นอธิบดี 3 กรม ท่าน สราวุธ ทรงศิวิไล กรมทางหลวง ท่าน วิทยา ยาม่วง กรมเจ้าท่า ท่านจิรุตม์ วิศาลจิตร กรมการขนส่งทางบกทั้งสามท่านเป็นลูกหม้อทั้งสามกรม
 
ท่านรัฐมนตรีคมนาคมยุคใหม่ศักดิ์สยาม ชิดชอบ ตาถึง!เอาคนทำงาน มาเป็นอธิบดีที่เป็นคนทำงาน รู้จริง เก่งจริง มาเป็นอธิบดี 3 กรม ท่าน สราวุธ ทรงศิวิไล กรมทางหลวง ท่าน วิทยา ยาม่วง กรมเจ้าท่า ท่านจิรุตม์ วิศาลจิตร กรมการขนส่งทางบกทั้งสามท่านเป็นลูกหม้อทั้งสามกรม
 
ท่านรัฐมนตรีคมนาคมยุคใหม่ศักดิ์สยาม ชิดชอบ ตาถึง!เอาคนทำงาน มาเป็นอธิบดีที่เป็นคนทำงาน รู้จริง เก่งจริง มาเป็นอธิบดี 3 กรม ท่าน สราวุธ ทรงศิวิไล กรมทางหลวง ท่าน วิทยา ยาม่วง กรมเจ้าท่า ท่านจิรุตม์ วิศาลจิตร กรมการขนส่งทางบกทั้งสามท่านเป็นลูกหม้อทั้งสามกรม
 
ท่านรัฐมนตรีคมนาคมยุคใหม่ศักดิ์สยาม ชิดชอบ ตาถึง!เอาคนทำงาน มาเป็นอธิบดีที่เป็นคนทำงาน รู้จริง เก่งจริง มาเป็นอธิบดี 3 กรม ท่าน สราวุธ ทรงศิวิไล กรมทางหลวง ท่าน วิทยา ยาม่วง กรมเจ้าท่า ท่านจิรุตม์ วิศาลจิตร กรมการขนส่งทางบกทั้งสามท่านเป็นลูกหม้อทั้งสามกรม
 
ท่านรัฐมนตรีคมนาคมยุคใหม่ศักดิ์สยาม ชิดชอบ ตาถึง!เอาคนทำงาน มาเป็นอธิบดีที่เป็นคนทำงาน รู้จริง เก่งจริง มาเป็นอธิบดี 3 กรม ท่าน สราวุธ ทรงศิวิไล กรมทางหลวง ท่าน วิทยา ยาม่วง กรมเจ้าท่า ท่านจิรุตม์ วิศาลจิตร กรมการขนส่งทางบกทั้งสามท่านเป็นลูกหม้อทั้งสามกรม
 
ท่านรัฐมนตรีคมนาคมยุคใหม่ศักดิ์สยาม ชิดชอบ ตาถึง!เอาคนทำงาน มาเป็นอธิบดีที่เป็นคนทำงาน รู้จริง เก่งจริง มาเป็นอธิบดี 3 กรม ท่าน สราวุธ ทรงศิวิไล กรมทางหลวง ท่าน วิทยา ยาม่วง กรมเจ้าท่า ท่านจิรุตม์ วิศาลจิตร กรมการขนส่งทางบกทั้งสามท่านเป็นลูกหม้อทั้งสามกรม
 
ท่านรัฐมนตรีคมนาคมยุคใหม่ศักดิ์สยาม ชิดชอบ ตาถึง!เอาคนทำงาน มาเป็นอธิบดีที่เป็นคนทำงาน รู้จริง เก่งจริง มาเป็นอธิบดี 3 กรม ท่าน สราวุธ ทรงศิวิไล กรมทางหลวง ท่าน วิทยา ยาม่วง กรมเจ้าท่า ท่านจิรุตม์ วิศาลจิตร กรมการขนส่งทางบกทั้งสามท่านเป็นลูกหม้อทั้งสามกรม
 
ท่านรัฐมนตรีคมนาคมยุคใหม่ศักดิ์สยาม ชิดชอบ ตาถึง!เอาคนทำงาน มาเป็นอธิบดีที่เป็นคนทำงาน รู้จริง เก่งจริง มาเป็นอธิบดี 3 กรม ท่าน สราวุธ ทรงศิวิไล กรมทางหลวง ท่าน วิทยา ยาม่วง กรมเจ้าท่า ท่านจิรุตม์ วิศาลจิตร กรมการขนส่งทางบกทั้งสามท่านเป็นลูกหม้อทั้งสามกรม
 

ท่านรัฐมนตรีคมนาคมยุคใหม่ศักดิ์สยาม ชิดชอบ ตาถึง!เอาคนทำงาน มาเป็นอธิบดีที่เป็นคนทำงาน รู้จริง เก่งจริง มาเป็นอธิบดี 3 กรม ท่าน สราวุธ ทรงศิวิไล กรมทางหลวง ท่าน วิทยา ยาม่วง กรมเจ้าท่า ท่านจิรุตม์ วิศาลจิตร กรมการขนส่งทางบกทั้งสามท่านเป็นลูกหม้อทั้งสามกรม

ท่านรัฐมนตรีคมนาคมยุคใหม่ศักดิ์สยาม ชิดชอบ ตาถึง!เอาคนทำงาน มาเป็นอธิบดีที่เป็นคนทำงาน รู้จริง เก่งจริง มาเป็นอธิบดี 3 กรม ท่าน สราวุธ ทรงศิวิไล กรมทางหลวง ท่าน วิทยา ยาม่วง กรมเจ้าท่า ท่านจิรุตม์ วิศาลจิตร กรมการขนส่งทางบกทั้งสามท่านเป็นลูกหม้อทั้งสามกรมจึงน่าจะเหมาะสมกับงานดังกล่าว ก่อนอนุมัติงบกลาง วงเงิน 751 ล้านบาท ให้ รฟท. ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาออกแบบรายละเอียดงานโยธา ระยะที่ 2 สายนครราชสีมา-หนองคายตามข่าว                                                                                                                                                                   

 

 ที่กระทรวงคมนาคม ท่านศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย - จีน ครั้งที่ 5/2562 โดยมี ท่าน ชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน รองปลัดกระทรวงคมนาคม ท่าน สราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมการขนส่งทางราง นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง ท่าน ชยธรรม์ พรหมศร รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ท่าน วรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่ง ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงคมนาคม

    โดยที่ประชุม ได้รับทราบความก้าวหน้าโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร – หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร – นครราชสีมา)  และมอบ รฟท. ดำเนินการ ดังนี้

 

   1. ประสานสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เกี่ยวกับร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา ก่อน รฟท. ดำเนินการเวนคืนที่ดินและจัดกรรมสิทธ์ต่อไป และขอความอนุเคราะห์กองทัพบกในการจัดตั้งสำนักงานและการใช้พื้นที่สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง ช่วงอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

 

  2. เร่งพิจารณาผลการประกวดราคา ให้มีความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

 

  3. เร่งประกาศประกวดราคาสัญญา 4-4 ศูนย์ซ่อมบำรุงเชียงรากน้อยภายในเดือนกันยายน 2562 และดำเนินการเอกสารประกวดราคา สัญญา 4-1 ช่วงบางซื่อ-ดอนเมืองภายในเดือนกันยายน 2562

 

  4. ตั้งคณะกรรมการเจรจากับฝ่ายจีนเพื่อให้ได้ข้อยุติของสัญญา 2.3 (สัญญาระบบราง ระบบไฟฟ้าและเครื่องกล รวมทั้งขบวนรถและการฝึกอบรมบุคลากร) ก่อนเสนอสำนักงานอัยการสูงสุดตรวจร่างฉบับสุดท้าย และนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

 

  5. ดำเนินการทบทวนและเสนอเรื่องการปรับกรอบวงเงินสัญญา 2.3 เสนอกระทรวงคมนาคมโดยเร็ว เพื่อให้สามารถดำเนินการก่อสร้างและเปิดให้บริการในปี 2566 ตามแผนงานที่กำหนดไว้

 

    ประชุมได้มีมติเห็นชอบปรับปรุงร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการฯ ภายใต้คณะกรรมการฯ จำนวน 4 คณะ ได้แก่ 1.คณะอนุกรรมการจัดตั้งองค์กรพิเศษเพื่อกำกับการดำเนินโครงการ รถไฟความเร็วสูง

2.คณะอนุกรรมการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบรางและ จัดทำแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูง 3.คณะอนุกรรมการปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะต่างๆ เพื่อทำหน้าที่ เป็นระบบสนับสนุนผู้โดยสารให้กับระบบรถไฟความเร็วสูง 4.คณะอนุกรรมการพัฒนาพื้นที่และเมืองตามแนวเส้นทางโครงการ รถไฟความเร็วสูง ช่วงกรุงเทพมหานคร-หนองคาย โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการนำเสนอร่างคำสั่งแต่งตั้งเพื่อลงนามในคำสั่งแต่งตั้งต่อไป

     นอกจากนี้ที่ประชุมได้ติดตามการดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูง ระยะที่ 2 ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 อนุมัติงบกลาง วงเงิน 751 ล้านบาท ให้ รฟท. ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาออกแบบรายละเอียดงานโยธา ระยะที่ 2 นครราชสีมา-หนองคาย ระยะเวลาศึกษา 19 เดือน ซึ่งปัจจุบัน รฟท. อยู่ระหว่างดำเนินการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาฯ โดยมีแผนกำหนดลงนามในสัญญาภายในเดือนกันยายน 2562 สำหรับการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง ช่วงหนองคาย-เวียงจันทน์ เพื่อเชื่อมโยงด้านรถไฟระหว่างไทย-ลาว-จีน ที่มีการประชุมและลงนามความร่วมมือระหว่างกัน เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา จะมีกำหนดการประชุมทั้งสามฝ่ายเพื่อหารือในรายะเอียดในการดำเนินงานต่อไปตามข่าว

 ต่อมาเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562ท่านรัฐมนตรีก็มาประชุมครม

         ที่ทำเนียบรัฐบาล กทม. เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 มติครม.เห็นชอบให้ย้ายข้าราชการระดับสูงของกระทรวงคมนาคม  โดย ได้เสนอ(ครม.)ให้มี มติ แต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงของกระทรวงคมนาคมทั้งหมดมี 7 ตำแหน่ง ซึ่ง กระทรวงคมนาคม โดยท่านรัฐมนตรีฯ ศักดิ์สยาม ชิดชอบ ได้เสนอชื่อ ข้าราชการ ระดับ 10 ของกระทรวงคมนาคม ทำการย้ายสับเปลี่ยน เพื่อความเหมาะสม ในการทำงานของท่านรัฐมนตรีฯโดย เสนอชื่อให้ ท่าน อานนท์ เหลืองบริบูรณ์ ขึ้นไปเป็นรองปลัดกระทรวงคมนาคมโดยให้ท่าน สราวุธ  ทรงศิวิไล  อธิบดี กรมการขนส่งทางราง ให้ขึ้นมาเป็นอธิบดีกรมทางหลวงแทน และโยกย้าย ท่านพีระพล ถาวรสุภเจริญ รองปลัดกระทรวง คมนาคม และให้ นางอัมพวัน วรรณโก ขึ้นไปเป็นผู้ตรวจราชการ กระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวง ให้ท่านสมัย​ โชติสกุล ขึ้นไปเป็นผู้ตรวจราชการสำนักงานปลัด คมนาคม ให้ท่านวิทยา ยาม่วง มาดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมเจ้าท่า และท่าน จิรุตม์ วิศาลจิตร, มาดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ซึ่งท่านจิรุตม์ ได้เป็นลูกหม้อ ของกรมการขนส่ง น่าจะทำหน้าที่ ได้ ดังกล่าว ส่วนข่าวที่มีการโยกย้ายใหญ่ในกระทรวงคมนาคมครั้งนี้ ท่ารัฐมนตรีฯได้ให้สัมภาษณ์ว่า เพื่อความเหมาะสม และเป็นไปตาม งานที่แต่ ละคน เคยปฏิบัติงานทำกันมาโดยที่ ไม่ต้อง ไปชี้แจงให้มากมายเพราะแต่ละคนที่แต่งตั้งใหม่นี้ ชำนาญงานของตนเองซึ่งเคยทำงานอยู่กรมต่างๆเป็นเวลานานตนเองจึงเห็นว่าความเหมาะสมน่าจะทำให้กระทรวงฯดำเนินงานไป ด้วยความรวดเร็วทันใจทันเหตุการณ์ต่อเหตุการณ์บ้านเมืองในยุคปัจจุบัน  ตนจึงเสนอให้ คณะรัฐมนตรีฯเห็นชอบอนุมัติในการโยกย้ายครั้งนี้ตามข่าวดังกล่าว (คน จอหอ / รายงาน)นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์ทั่วโลกนำเสนอข่าว เข้าไปดูข่าวได้ที่ www.news-mahachon.com

 

นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์นำเสนอข่าวทั่วโลกเข้าไปดูมือถือของท่านได้ที่..www.news-mahachon.com

Tag : ท่านรัฐมนตรีคมนาคมยุคใหม่ศักดิ์สยาม ชิดชอบ ตาถึง!เอาคนทำงาน มาเป็นอธิบดีที่เป็นคนทำงาน รู้จริง เก่งจริง มาเป็นอธิบดี 3 กรม ท่าน สราวุธ ทรงศิวิไล กรมทางหลวง ท่าน วิทยา ยาม่วง กรมเจ้าท่า ท่านจิรุตม์ วิศข่าวยอดนิยม @ข่าวสังคมมหาชนนิวส์มหาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าวสังคมมหาชนนิวส์มหาชน