ท่าน อนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข และท่าน ธนิตพล ไชยนันท์ ที่ปรึกษาฯและท่านสส.จ.นายแพทย์จรัญ จันทมัตตุการ มาให้นโยบายชาว (อสม.) อ.แม่ระมาด จ.ตากและได้มา เป็นประธานในพิธีเปิด (คลีนิค กัญชาทางการแพทย์) ที่รพ.แม่สอด จ.ตากให้ชาวบ้านปลื้มไป

พฤหัสบดี ที่ 31 ตุลาคม 2562 จำนวนอ่าน 2322 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

ท่าน อนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข และท่าน ธนิตพล ไชยนันท์ ที่ปรึกษาฯและท่านสส.จ.นายแพทย์จรัญ จันทมัตตุการ มาให้นโยบายชาว (อสม.) อ.แม่ระมาด จ.ตากและได้มา เป็นประธานในพิธีเปิด (คลีนิค กัญชาทางการแพทย์) ที่รพ.แม่สอด จ.ตากให้ชาวบ้านปลื้มไป
 
ท่าน อนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข และท่าน ธนิตพล ไชยนันท์ ที่ปรึกษาฯและท่านสส.จ.นายแพทย์จรัญ จันทมัตตุการ มาให้นโยบายชาว (อสม.) อ.แม่ระมาด จ.ตากและได้มา เป็นประธานในพิธีเปิด (คลีนิค กัญชาทางการแพทย์) ที่รพ.แม่สอด จ.ตากให้ชาวบ้านปลื้มไป
 
ท่าน อนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข และท่าน ธนิตพล ไชยนันท์ ที่ปรึกษาฯและท่านสส.จ.นายแพทย์จรัญ จันทมัตตุการ มาให้นโยบายชาว (อสม.) อ.แม่ระมาด จ.ตากและได้มา เป็นประธานในพิธีเปิด (คลีนิค กัญชาทางการแพทย์) ที่รพ.แม่สอด จ.ตากให้ชาวบ้านปลื้มไป
 
ท่าน อนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข และท่าน ธนิตพล ไชยนันท์ ที่ปรึกษาฯและท่านสส.จ.นายแพทย์จรัญ จันทมัตตุการ มาให้นโยบายชาว (อสม.) อ.แม่ระมาด จ.ตากและได้มา เป็นประธานในพิธีเปิด (คลีนิค กัญชาทางการแพทย์) ที่รพ.แม่สอด จ.ตากให้ชาวบ้านปลื้มไป
 
ท่าน อนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข และท่าน ธนิตพล ไชยนันท์ ที่ปรึกษาฯและท่านสส.จ.นายแพทย์จรัญ จันทมัตตุการ มาให้นโยบายชาว (อสม.) อ.แม่ระมาด จ.ตากและได้มา เป็นประธานในพิธีเปิด (คลีนิค กัญชาทางการแพทย์) ที่รพ.แม่สอด จ.ตากให้ชาวบ้านปลื้มไป
 
ท่าน อนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข และท่าน ธนิตพล ไชยนันท์ ที่ปรึกษาฯและท่านสส.จ.นายแพทย์จรัญ จันทมัตตุการ มาให้นโยบายชาว (อสม.) อ.แม่ระมาด จ.ตากและได้มา เป็นประธานในพิธีเปิด (คลีนิค กัญชาทางการแพทย์) ที่รพ.แม่สอด จ.ตากให้ชาวบ้านปลื้มไป
 
ท่าน อนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข และท่าน ธนิตพล ไชยนันท์ ที่ปรึกษาฯและท่านสส.จ.นายแพทย์จรัญ จันทมัตตุการ มาให้นโยบายชาว (อสม.) อ.แม่ระมาด จ.ตากและได้มา เป็นประธานในพิธีเปิด (คลีนิค กัญชาทางการแพทย์) ที่รพ.แม่สอด จ.ตากให้ชาวบ้านปลื้มไป
 
ท่าน อนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข และท่าน ธนิตพล ไชยนันท์ ที่ปรึกษาฯและท่านสส.จ.นายแพทย์จรัญ จันทมัตตุการ มาให้นโยบายชาว (อสม.) อ.แม่ระมาด จ.ตากและได้มา เป็นประธานในพิธีเปิด (คลีนิค กัญชาทางการแพทย์) ที่รพ.แม่สอด จ.ตากให้ชาวบ้านปลื้มไป
 

ท่าน อนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข และท่าน ธนิตพล ไชยนันท์ ที่ปรึกษาฯและท่านสส.จ.นายแพทย์จรัญ จันทมัตตุการ มาให้นโยบายชาว (อสม.) อ.แม่ระมาด จ.ตากและได้มา เป็นประธานในพิธีเปิด (คลีนิค กัญชาทางการแพทย์) ที่รพ.แม่สอด จ.ตากให้ชาวบ้านปลื้มไป

ท่าน อนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข และท่าน ธนิตพล ไชยนันท์ ที่ปรึกษาฯและท่านสส.จ.นายแพทย์จรัญ จันทมัตตุการ มาให้นโยบายชาว (อสม.) อ.แม่ระมาด จ.ตากและได้มา เป็นประธานในพิธีเปิด (คลีนิค กัญชาทางการแพทย์) ที่รพ.แม่สอด จ.ตากให้ชาวบ้านปลื้มไปแล้ว

 

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งเป็น 1 ใน 32 โรงพยาบาลที่เปิดให้บริการในระยะที่ 2 เพิ่มการเข้าถึงการรักษาด้วยสารสกัดน้ำมันกัญชาอย่างปลอดภัย พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ในการจัดระบบบริการสุขภาพประชาชน แรงงานต่างชาติในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันตก

    ที่อำเภอแม่ระมาด จ.ตาก เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม  2562) ที่โรงพยาบาลแม่สอด จังหวัดตาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยผู้บริการกระทรวงสาธารณสุข เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ และเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ และให้สัมภาษณ์ว่า วันนี้ ได้เปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ โรงพยาบาลแม่สอด ซึ่งเป็นการขยายบริการในระยะที่ 2 อีก 32 โรงพยาบาล เพื่อให้ผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้กัญชาทุกราย มีสิทธิในการเข้าถึงกัญชาเพื่อการรักษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน จากแพทย์โดยผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรกัญชาการแพทย์ จากกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข มีระบบการบริหารจัดการมาตรฐานและความปลอดภัยสูง โดยได้รับสารสกัดน้ำมันกัญชาจากโรงพยาบาลอภัยภูเบศรแล้ว 200 ขวด สำหรับคลินิกกัญชาทางการแพทย์ โรงพยาบาลแม่สอด เปิดบริการรักษาผู้ป่วยด้วยสารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์ ใน 5 กลุ่มโรคหลัก คือ โรคลมชักดื้อยา คลื่นไส้อาเจียนจากเคมีบำบัด ภาวะปวดประสาท ภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็ง ปลอกประสาทอักเสบ/เสื่อมแข็ง และผู้ป่วยระยะประคับประคอง มะเร็งระยะสุดท้าย ให้การรักษาโดยบุคลากร ประกอบด้วยแพทย์จำนวน 1 คน เภสัชกร 3 คน พยาบาลวิชาชีพ 3 คน และแพทย์แผนไทย ๒ คน ที่ได้รับการอบรม เปิดให้บริการทุกวันพฤหัส สัปดาห์ที่ 1 และ 3 ของเดือน เวลา 8.30- 12.00 น. คาดว่าจะให้บริการประชาชนได้วันละ 30 ราย โดยมีคณะกรรมการสนับสนุนการดำเนินงานและเป็นที่ปรึกษา ประกอบด้วย อายุรแพทย์ประสาทวิทยา จิตแพทย์ แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน แพทย์นิติเวชและห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ทั้งนี้ จังหวัดตากเป็น 1 ในจังหวัดพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันตก ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้มีแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เพื่อรองรับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเคลื่อนย้ายประชากรของแรงงานต่างชาติ  รวมทั้งโรคติดต่อตามแนวชายแดน ซึ่งโรงพยาบาลแม่สอด เป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายรับส่งต่อผู้ป่วยจากสถานพยาบาลภาครัฐและองค์กรเอกชนเพื่อสาธารณประโยชน์ (Non-government Organizations : NGO) ในพื้นที่ชายแดน รวมทั้งรับส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเมียวดีที่มีความประสงค์จะมารักษาต่อ โดยการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายชายแดน การจัดบริการเชิงรุกอย่างเป็นมิตรในโรงพยาบาลชุมชน และข้ามประเทศ การพัฒนาระบบข้อมูลสาธารณสุขต่างชาติ และการพัฒนาความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนภายในและนอกประเทศ

  หลังจากเปิดคลินิกเสร็จแล้ว ได้เดินทางไปยังอำเภอแม่ระมาด ท่านอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข และ ท่าน ธนิตพล ไชยนันท์ ที่ปรึกษาฯและท่าน สส.จ.นายแพทย์จรัญ จันทมัตตุการมาให้นโยบายชาว (อสม.) อ.แม่ระมาด จ.ตากและได้มา เยี่ยมชาวบ้านที่อนามัยแม่จะเรา อ.แม่ระมาด

จ.ตาก ด้วยตามข่าว(คน จอหอ / รายงาน)นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์ทั่วโลกนำเสนอข่าวเข้าไปดูข่าวได้ที่....www.news-mahachon.com

นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์นำเสนอข่าวทั่วโลกเข้าไปดูมือถือของท่านได้ที่..www.news-mahachon.com

Tag : ท่าน อนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข และท่าน ธนิตพล ไชยนันท์ ที่ปรึกษาฯและท่านสส.จ.นายแพทย์จรัญ จันทมัตตุการ มาให้นโยบายชาว (อสม.) อ.แม่ระมาด จ.ตากและได้มา เป็นประธานในพิธีเปิด (คลีนิข่าวยอดนิยม @ข่าวสาธารณสุขนิวส์มหาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าวสาธารณสุขนิวส์มหาชน