ปารีนาฟิวขาดด่ากาดนายหัวชวน! รองนายก ประวิทย์ วงษ์สุวรรณ์ (ไม่อุ้ม)ปารีณา ใส่เอวแล้ว กรมป่าไม้เตรียมแจ้งจับ !!ยืนยันบุกรุกป่าสงวนแน่นอนรัฐมนตรีช่วย ธรรมนัส สั่ง(สปก.) ยึดที่ดิน คืนหลวง และฟ้อง แพ่ง เรียกค่าเสียหาย ปารีณา แล้ว ตามข่าว

พฤหัสบดี ที่ 28 พฤศจิกายน 2562 จำนวนอ่าน 3043 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

ปารีนาฟิวขาดด่ากาดนายหัวชวน! รองนายก ประวิทย์ วงษ์สุวรรณ์ (ไม่อุ้ม)ปารีณา ใส่เอวแล้ว กรมป่าไม้เตรียมแจ้งจับ !!ยืนยันบุกรุกป่าสงวนแน่นอนรัฐมนตรีช่วย ธรรมนัส สั่ง(สปก.) ยึดที่ดิน คืนหลวง และฟ้อง แพ่ง เรียกค่าเสียหาย ปารีณา แล้ว ตามข่าว
 
ปารีนาฟิวขาดด่ากาดนายหัวชวน! รองนายก ประวิทย์ วงษ์สุวรรณ์ (ไม่อุ้ม)ปารีณา ใส่เอวแล้ว กรมป่าไม้เตรียมแจ้งจับ !!ยืนยันบุกรุกป่าสงวนแน่นอนรัฐมนตรีช่วย ธรรมนัส สั่ง(สปก.) ยึดที่ดิน คืนหลวง และฟ้อง แพ่ง เรียกค่าเสียหาย ปารีณา แล้ว ตามข่าว
 
ปารีนาฟิวขาดด่ากาดนายหัวชวน! รองนายก ประวิทย์ วงษ์สุวรรณ์ (ไม่อุ้ม)ปารีณา ใส่เอวแล้ว กรมป่าไม้เตรียมแจ้งจับ !!ยืนยันบุกรุกป่าสงวนแน่นอนรัฐมนตรีช่วย ธรรมนัส สั่ง(สปก.) ยึดที่ดิน คืนหลวง และฟ้อง แพ่ง เรียกค่าเสียหาย ปารีณา แล้ว ตามข่าว
 
ปารีนาฟิวขาดด่ากาดนายหัวชวน! รองนายก ประวิทย์ วงษ์สุวรรณ์ (ไม่อุ้ม)ปารีณา ใส่เอวแล้ว กรมป่าไม้เตรียมแจ้งจับ !!ยืนยันบุกรุกป่าสงวนแน่นอนรัฐมนตรีช่วย ธรรมนัส สั่ง(สปก.) ยึดที่ดิน คืนหลวง และฟ้อง แพ่ง เรียกค่าเสียหาย ปารีณา แล้ว ตามข่าว
 
ปารีนาฟิวขาดด่ากาดนายหัวชวน! รองนายก ประวิทย์ วงษ์สุวรรณ์ (ไม่อุ้ม)ปารีณา ใส่เอวแล้ว กรมป่าไม้เตรียมแจ้งจับ !!ยืนยันบุกรุกป่าสงวนแน่นอนรัฐมนตรีช่วย ธรรมนัส สั่ง(สปก.) ยึดที่ดิน คืนหลวง และฟ้อง แพ่ง เรียกค่าเสียหาย ปารีณา แล้ว ตามข่าว
 
ปารีนาฟิวขาดด่ากาดนายหัวชวน! รองนายก ประวิทย์ วงษ์สุวรรณ์ (ไม่อุ้ม)ปารีณา ใส่เอวแล้ว กรมป่าไม้เตรียมแจ้งจับ !!ยืนยันบุกรุกป่าสงวนแน่นอนรัฐมนตรีช่วย ธรรมนัส สั่ง(สปก.) ยึดที่ดิน คืนหลวง และฟ้อง แพ่ง เรียกค่าเสียหาย ปารีณา แล้ว ตามข่าว
 
ปารีนาฟิวขาดด่ากาดนายหัวชวน! รองนายก ประวิทย์ วงษ์สุวรรณ์ (ไม่อุ้ม)ปารีณา ใส่เอวแล้ว กรมป่าไม้เตรียมแจ้งจับ !!ยืนยันบุกรุกป่าสงวนแน่นอนรัฐมนตรีช่วย ธรรมนัส สั่ง(สปก.) ยึดที่ดิน คืนหลวง และฟ้อง แพ่ง เรียกค่าเสียหาย ปารีณา แล้ว ตามข่าว
 
ปารีนาฟิวขาดด่ากาดนายหัวชวน! รองนายก ประวิทย์ วงษ์สุวรรณ์ (ไม่อุ้ม)ปารีณา ใส่เอวแล้ว กรมป่าไม้เตรียมแจ้งจับ !!ยืนยันบุกรุกป่าสงวนแน่นอนรัฐมนตรีช่วย ธรรมนัส สั่ง(สปก.) ยึดที่ดิน คืนหลวง และฟ้อง แพ่ง เรียกค่าเสียหาย ปารีณา แล้ว ตามข่าว
 
ปารีนาฟิวขาดด่ากาดนายหัวชวน! รองนายก ประวิทย์ วงษ์สุวรรณ์ (ไม่อุ้ม)ปารีณา ใส่เอวแล้ว กรมป่าไม้เตรียมแจ้งจับ !!ยืนยันบุกรุกป่าสงวนแน่นอนรัฐมนตรีช่วย ธรรมนัส สั่ง(สปก.) ยึดที่ดิน คืนหลวง และฟ้อง แพ่ง เรียกค่าเสียหาย ปารีณา แล้ว ตามข่าว
 
ปารีนาฟิวขาดด่ากาดนายหัวชวน! รองนายก ประวิทย์ วงษ์สุวรรณ์ (ไม่อุ้ม)ปารีณา ใส่เอวแล้ว กรมป่าไม้เตรียมแจ้งจับ !!ยืนยันบุกรุกป่าสงวนแน่นอนรัฐมนตรีช่วย ธรรมนัส สั่ง(สปก.) ยึดที่ดิน คืนหลวง และฟ้อง แพ่ง เรียกค่าเสียหาย ปารีณา แล้ว ตามข่าว
 

ปารีนาฟิวขาดด่ากาดนายหัวชวน! รองนายก ประวิทย์ วงษ์สุวรรณ์ (ไม่อุ้ม)ปารีณา ใส่เอวแล้ว กรมป่าไม้เตรียมแจ้งจับ !!ยืนยันบุกรุกป่าสงวนแน่นอนรัฐมนตรีช่วย ธรรมนัส สั่ง(สปก.) ยึดที่ดิน คืนหลวง และฟ้อง แพ่ง เรียกค่าเสียหาย ปารีณา แล้ว ตามข่าว

ปารีนาฟิวขาดด่ากาดนายหัวชวน! รองนายก ประวิทย์  วงษ์สุวรรณ์ (ไม่อุ้ม)ปารีณา ใส่เอวแล้ว กรมป่าไม้เตรียมแจ้งจับ !!ยืนยันบุกรุกป่าสงวนแน่นอนรัฐมนตรีช่วย ธรรมนัส สั่ง(สปก.) ยึดที่ดิน คืนหลวง และฟ้อง แพ่ง เรียกค่าเสียหาย ปารีณา  แล้ว ตามข่าว

 

 

   ที่ฟาร์มไก่ แห่งที่ 2 อำเภอบ้านบึง จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 กรมป่าไม้ นำทีมโดยท่าน ธวัชชัย ลัดกรูด ผู้ตรวจราชการกรมป่าไม้ เป็นประธาน ในการนำเจ้าหน้ากรมป่าไม้ เข้าตรวจสอบร่วมกับคณะทำงานของสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้เข้าตรวจสอบที่ดินของ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ ได้แก่ผู้ตรวจ กรมป่าไม้ และชุด พยัคฆ์ไพร ได้ทำการตรวจสอบ ที่ดิน 1,700 ไร่ของกวีของปารีณา ที่จังหวัดราชบุรี ได้ตรวจพบที่ดิน 600 กว่าไร่ ในฟาร์มไก่ แห่งที่ 2 ของปารินาพบว่ามี การบุกรุก มาดำเนินการก่อสร้าง บ้านอาคาร และทำ ฟาร์มเล้าไก่จริง จึงได้ ทำการ แจ้ง ไอ้ฟาย แจ้งให้ไป ป้องกันและปราบปราม ป่าไม้ จังหวัดราชบุรี ทำการตรวจสอบอีกรอบเพื่อดำเนินการ ให้เจ้าหน้าที่ ไปแจ้งความดำเนินคดี กับสสปารีณาไกรคุปต์ ผู้บุกรุก ป่าไม้ สวนทาง ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่ารัฐมนตรี ช่วย ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ สั่ง ให้สปก. ยึดที่ดิน ของสปก. คืนทั้งหมดและให้ดำเนินการ ฟ้อง ปารีณา ไกรคุปต์ เพื่อ เรียกค่าเสียหายที่ทำให้ ที่ดิน ของสปกเสียหายดังกล่าว ส่วนท่าน รองนายกรัฐมนตรี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ไม่ อุ้ม ปารีณา ไกรคุปต์ อีกแล้ว เพราะทำผิดกฎหมาย อย่างชัดเจน และ ก้าวร้าว ต่อ ประธานสภาผู้แทนราษฎรท่าน ชวน หลีกภัย  โดยไม่ให้เกียรติ ถือว่า ปารีณา ไม่เคารพ กฎหมายบ้านเมือง และ ความเป็น ยุติธรรม ตนจึง ไม่ขออุ้ม! ปารีนา ไกรคุปต์   ใส่เอวไว้แล้ว  ดังกล่าวตามข่าว  ข่าวคืบหน้า หนังสือพิมพ์ นิวส์มหาชนออนไลน์ ทั่วโลก จะนำมาเสนอ ต่อไป (ปอ ป่าลั่น / รายงาน) นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์ทั่วโลกนำเสนอข่าวเข้าไปดูข่าวได้ที่...www.news-mahchon.com

นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์นำเสนอข่าวทั่วโลกเข้าไปดูมือถือของท่านได้ที่..www.news-mahachon.com

Tag : ปารีนาฟิวขาดด่ากาดนายหัวชวน! รองนายก ประวิทย์ วงษ์สุวรรณ์ (ไม่อุ้ม)ปารีณา ใส่เอวแล้ว กรมป่าไม้เตรียมแจ้งจับ !!ยืนยันบุกรุกป่าสงวนแน่นอนรัฐมนตรีช่วย ธรรมนัส สั่ง(สปก.) ยึดที่ดิน คืนหลวง และฟ้อง แพ่งข่าวยอดนิยม @ข่าวสังคมมหาชนนิวส์มหาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าวสังคมมหาชนนิวส์มหาชน