ประวัติท่านปลัดเกษตรฯ(คนใหม่) ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธ

พฤหัสบดี ที่ 3 กันยายน 2558 จำนวนอ่าน 9653 ครั้ง

ประวัติท่านปลัดเกษตรฯ(คนใหม่) ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธ

                       ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ                           ปลัดกระทรวงเกษตรสหกรณ์ฯ(คนใหม่)                       1. ชื่อ-สกุล     ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ2. ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง  อธิบดีฯกรมป่าไม้จะไปรับคำแหน่งใหม่ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯ(คนใหม่) ในวันที่ 1 ตุลาคม 58 นี้ตาม(ครม.)อนุมัติรอ(โปรดเกล้าฯ)ตามที่ท่านโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีประกาศดังกล่าว3. ประวัติการศึกษาระดับการศึกษา สาขาสถาบันประเทศปริญญาตรี (วนศาสตร์)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)ปริญญาโท (วนศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) ปริญญาเอก Conservation Biology (ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์)University of Minnesota สหรัฐอเมริกา4. ประวัติการรับราชการ          รองอธิบดี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม8 พ.ย. 53 – 7 ก.ค.57 รองอธิบดี กรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม7 ม.ค. 53 – 7 พ.ย. 53 ผู้อำนวยการสำนัก สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                    24 ม.ค.51– 6 ม.ค.53หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม9 มี.ค. 50 – 24 ม.ค. 51 5. ประวัติผลงานที่ได้รับการยกย่อง                1. รางวัลนักอนุรักษ์ธรรมชาติ สืบนาคะเสถียร ปี 2554         2. ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ปี 2548                 3. ผู้เชี่ยวชาญด้านวัวป่าและสมเสร็จของ (IUCN)                   4.  คณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ปี 2557                            ผลงานสำคัญที่ผ่านมาการจัดตั้งหน่วยงานหลัก           1. ร่วมจัดตั้งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม2. ร่วมจัดตั้งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช3. ร่วมจัดตั้งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การบริหารจัดการ 1. การเสนอเพิ่มเงินเดือน/การประกันชีวิตหมู่พนักงานพิทักษ์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติฯ ทั่วประเทศ 2. การเสนอจัดตั้งหน่วยพิทักษ์ป่า/หน่วยพิทักษ์อุทยานฯ กรมอุทยานแห่งชาติฯ เพิ่มขึ้นทั่วประเทศ3. การเสนอจัดตั้งหน่วยป้องกันรักษาป่าเพิ่มขึ้นทั่วประเทศ 4. การจัดทำระบบฐานข้อมูลด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าการจัดทำแผนแม่บทและยุทธศาสตร์ 1. ร่วมวางแผนยุทธศาสตร์กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช 2. ร่วมวางแผนยุทธศาสตร์กรมป่าไม้ 3. ร่วมจัดทำแผนแม่บทการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าแห่งชาติ4. ร่วมจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการกลุ่มป่าอนุรักษ์ 5. ร่วมจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย1. พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ2. พระราชบัญญัติสวนป่า3. พระราชบัญญัติป่าไม้4. พัฒนาระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพมาใช้ทั่วประเทศความร่วมมือระหว่างประเทศ1. ประธานคณะทำงานด้านสารัตถะและด้านประชาสัมพันธ์การประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่าง      ประเทศชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ครั้งที่ 16 (CITES COP16) 2.  หัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการประชุมทวิภาคีด้านเครือข่ายการบังคับใช้กฎหมายด้านสัตว์ป่าอาเซียน 3. ประธานและรองประธานเครือข่ายการบังคับใช้กฎหมายด้านสัตว์ป่าอาเซียน (ASEAN-WEN)  ท่านเป็นคนทำงานมาดลอดเป็นคนที่ไม่ถือตัวและเป็นคนที่มองการไกลของการทำงานในอนาคตข้างหน้าที่มีแต่จริงใจกับงานที่มอบให้กับหน่วยงานที่ท่านไปรับผิดชอบอยู่ตลอดท่านจึงมีแต่ความก้าวหน้าในหน้าที่ด้วยผลงานของท่านเองจนทางผู้ใหญ่เห็นความเหมาะสมให้มานั่งทำงานอยู่ที่นี่ครับผม ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงไม่แปลกเลยวันนี้ที่มีท่านปลัดฯที่เป็นอธิบดีกรมป่าไม้มาก่อนและเป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงครับท่านทาง นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์ Www.news-mahachon.com จึงนำมาแนะนำให้ท่านได้รู้จักและนำเสนอข่าวให้ท่านผู้อ่านได้รู้จักทั่วโลกครับผม              @@@ ปูเป้ ภูพญาพาน รายงาน @@@            

Tag : ประวัติท่านปลัดเกษตรฯ(คนใหม่) ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธข่าวยอดนิยม @ข่าวสังคมมหาชนนิวส์มหาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าวสังคมมหาชนนิวส์มหาชน