พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งนายพลตำรวจทั้ง(หมด 298 ท่าน) เรียบร้อยแล้ว/ท่าน พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ขึ้นเป็นผู้บัญชาการสอบสวนกลาง/ ท่าน พลตำรวจตรี ธนพล ศรีโสภา ผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล /ท่าน พลตำรวจตรี อาชน ไกรทอง ขึ้นไปเป็น

จันทร์ ที่ 28 กันยายน 2563 จำนวนอ่าน 2934 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งนายพลตำรวจทั้ง(หมด 298 ท่าน) เรียบร้อยแล้ว/ท่าน พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ขึ้นเป็นผู้บัญชาการสอบสวนกลาง/ ท่าน พลตำรวจตรี ธนพล ศรีโสภา ผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล /ท่าน พลตำรวจตรี อาชน ไกรทอง ขึ้นไปเป็น
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งนายพลตำรวจทั้ง(หมด 298 ท่าน) เรียบร้อยแล้ว/ท่าน พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ขึ้นเป็นผู้บัญชาการสอบสวนกลาง/ ท่าน พลตำรวจตรี ธนพล ศรีโสภา ผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล /ท่าน พลตำรวจตรี อาชน ไกรทอง ขึ้นไปเป็น
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งนายพลตำรวจทั้ง(หมด 298 ท่าน) เรียบร้อยแล้ว/ท่าน พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ขึ้นเป็นผู้บัญชาการสอบสวนกลาง/ ท่าน พลตำรวจตรี ธนพล ศรีโสภา ผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล /ท่าน พลตำรวจตรี อาชน ไกรทอง ขึ้นไปเป็น
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งนายพลตำรวจทั้ง(หมด 298 ท่าน) เรียบร้อยแล้ว/ท่าน พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ขึ้นเป็นผู้บัญชาการสอบสวนกลาง/ ท่าน พลตำรวจตรี ธนพล ศรีโสภา ผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล /ท่าน พลตำรวจตรี อาชน ไกรทอง ขึ้นไปเป็น
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งนายพลตำรวจทั้ง(หมด 298 ท่าน) เรียบร้อยแล้ว/ท่าน พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ขึ้นเป็นผู้บัญชาการสอบสวนกลาง/ ท่าน พลตำรวจตรี ธนพล ศรีโสภา ผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล /ท่าน พลตำรวจตรี อาชน ไกรทอง ขึ้นไปเป็น
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งนายพลตำรวจทั้ง(หมด 298 ท่าน) เรียบร้อยแล้ว/ท่าน พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ขึ้นเป็นผู้บัญชาการสอบสวนกลาง/ ท่าน พลตำรวจตรี ธนพล ศรีโสภา ผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล /ท่าน พลตำรวจตรี อาชน ไกรทอง ขึ้นไปเป็น
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งนายพลตำรวจทั้ง(หมด 298 ท่าน) เรียบร้อยแล้ว/ท่าน พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ขึ้นเป็นผู้บัญชาการสอบสวนกลาง/ ท่าน พลตำรวจตรี ธนพล ศรีโสภา ผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล /ท่าน พลตำรวจตรี อาชน ไกรทอง ขึ้นไปเป็น
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งนายพลตำรวจทั้ง(หมด 298 ท่าน) เรียบร้อยแล้ว/ท่าน พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ขึ้นเป็นผู้บัญชาการสอบสวนกลาง/ ท่าน พลตำรวจตรี ธนพล ศรีโสภา ผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล /ท่าน พลตำรวจตรี อาชน ไกรทอง ขึ้นไปเป็น
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งนายพลตำรวจทั้ง(หมด 298 ท่าน) เรียบร้อยแล้ว/ท่าน พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ขึ้นเป็นผู้บัญชาการสอบสวนกลาง/ ท่าน พลตำรวจตรี ธนพล ศรีโสภา ผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล /ท่าน พลตำรวจตรี อาชน ไกรทอง ขึ้นไปเป็น
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งนายพลตำรวจทั้ง(หมด 298 ท่าน) เรียบร้อยแล้ว/ท่าน พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ขึ้นเป็นผู้บัญชาการสอบสวนกลาง/ ท่าน พลตำรวจตรี ธนพล ศรีโสภา ผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล /ท่าน พลตำรวจตรี อาชน ไกรทอง ขึ้นไปเป็น
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งนายพลตำรวจทั้ง(หมด 298 ท่าน) เรียบร้อยแล้ว/ท่าน พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ขึ้นเป็นผู้บัญชาการสอบสวนกลาง/ ท่าน พลตำรวจตรี ธนพล ศรีโสภา ผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล /ท่าน พลตำรวจตรี อาชน ไกรทอง ขึ้นไปเป็น
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งนายพลตำรวจทั้ง(หมด 298 ท่าน) เรียบร้อยแล้ว/ท่าน พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ขึ้นเป็นผู้บัญชาการสอบสวนกลาง/ ท่าน พลตำรวจตรี ธนพล ศรีโสภา ผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล /ท่าน พลตำรวจตรี อาชน ไกรทอง ขึ้นไปเป็น
 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งนายพลตำรวจทั้ง(หมด 298 ท่าน) เรียบร้อยแล้ว/ท่าน พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ขึ้นเป็นผู้บัญชาการสอบสวนกลาง/ ท่าน พลตำรวจตรี ธนพล ศรีโสภา ผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล /ท่าน พลตำรวจตรี อาชน ไกรทอง ขึ้นไปเป็น

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งนายพลตำรวจทั้ง(หมด 298 ท่าน) เรียบร้อยแล้ว/ท่าน พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ขึ้นเป็นผู้บัญชาการสอบสวนกลาง/ ท่าน พลตำรวจตรี ธนพล  ศรีโสภา ผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล /ท่าน พลตำรวจตรี  อาชน ไกรทอง ขึ้นไปเป็น รองผู้บัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ตามข่าว

 

  ที่ กองบรรณาธิการ นสพ.นิวส์มหาชนกทม. ผู้สื่อข่าวรายงานเข้ามาว่า เมื่อ วันที่ 24 กันยายน 2563 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ตามราชกิจจานุเบกษา มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งต่างๆจำนวน 298 ราย มีตำแหน่งที่น่าสนใจ   ดังนี้ 1 พลตำรวจเอก สุวัฒน์  แจ้งยอดสุขรอง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ 2 พลตำรวจเอกชนสิทฎ์  วัฒนวรางกูร จเรตำรวจแห่งชาติ ดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ 3 พลตำรวจโท ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์   ผู้ช่วยบัญชาการตำรวจแห่งชาติ ดำรงตำแหน่ง  รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ  4 พลตำรวจโท ปิยะ อุทาโย  ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ 5. พลตำรวจโทวิสนุ  ปราสาททองโอสถ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ดำรงตำแหน่งจเรตำรวจแห่งชาติ 6. พลตำรวจโท กิตติพงศ์  เงามุข ผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล ขึ้น ตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ  7 พลตำรวจโทไกรบุญ ทรวดทรง    ผู้บัญชาการสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ ขึ้นตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ 8 พลตำรวจโทชินภัทร  สารสิน  ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ขึ้นตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ 9. พลตำรวจโท สราวุธ  การพาณิช ผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล ขึ้น ตำแหน่ง รองจเรตำรวจแห่งชาติ( สบ 9) 10 พลตำรวจโท สุทิน  ทรัพย์พ่วง ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางขึ้น ตำแหน่งผู้ช่วยบัญชาการตำรวจแห่งชาติ 11 พลตำรวจโท สุรพล อยู่นุช  ผู้บัญชาการประจำ สำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ขึ้น ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ 12 พลตำรวจโท กรไชย    คล้ายคลึง  จเรตํารวจ สบ 8 ขึ้น ตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 13.พลตำรวจตรี ต่อศักดิ์  สุขวิมล  รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางขึ้น เป็น ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง 14.พลตำรวจตรี ธนพล  ศรีโสภารองผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล ขึ้น เป็น ผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล15.พลตำรวจตรี อิทธิพล  อัจฉริยะประดิษฐ์ รอง ผบช.น.  ขึ้นมาเป็นจเรตำรวจสบ 8  16.พลตำรวจตรี จิรภพ  ภูริเดช ผู้บังคับการปราบปราม ขึ้น รอง ผบช.ก. 17. พลตำรวจตรี นิธิธร  จินตกานนท์ ผบก.ภ.จว. สุพรรณบุรีขึ้น  รองผบช.ภ.2  18. พลตำรวจตรีเสนิตสำราญ  สําราญสํารวจกิจ ผู้บังคับการกองวิจัยนายร้อยตำรวจขึ้นไปเป็น จเรตำรวจสบ 8   19. พลตำรวจตรี สำราญ  นวลมา ผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษขึ้น เป็นรองผบช.น.  20.พลตำรวจตรี อาชยน  ไกรทอง ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 ขึ้นเป็น รองผบช.สตม.  21.พลตำรวจตรี ธีระพงษ์      วงษ์รัฐพิทักษ์ ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 4  ขึ้นเป็นผู้บังคับการตำรวจจราจร 22.พลตำรวจตรีสามารถ  ศรีสิริวิบูลย์ชัย ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 5 ลงมาอยู่ เป็น ผู้บังคับการอำนวยการ  บช.น.23. พลตำรวจตรีสำเริง สวนทอง ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 1 ขึ้นเป็นผู้บังคับการตำรวจสันติบาล 3 มาเฝ้าทำเนียบรัฐบาล 24. พลตำรวจโท. ภาณุรัตน์ หลักบุญ ไปเป็นผู้บัญชาการตำรวจภูธร3 โคราช 25. พลตำรวจตรี  อาชน ไกรทอง ขึ้นไปเป็น รองผู้บัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ตามข่าวส่วนหนึ่งที่มีการโยกย้าย(ทั้งหมด298ท่าน!) ตามข่าว(ปอ คลองตัน/รายงาน) นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์ทั่วโลก 24 ชั่วโมงนำเสนอข่าวเข้าไปดูข่าวได้ที่....www.news-mahachon.com

 

นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์นำเสนอข่าวทั่วโลกเข้าไปดูมือถือของท่านได้ที่..www.news-mahachon.com

Tag : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งนายพลตำรวจทั้ง(หมด 298 ท่าน) เรียบร้อยแล้ว/ท่าน พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ขึ้นเป็นผู้บัญชาการสอบสวนกลาง/ ท่าน พลตำรวจตรี ธนพล ศรีโสภา ผู้บัญชากาข่าวยอดนิยม @สังคมตำรวจนิวส์มหาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @สังคมตำรวจนิวส์มหาชน