ท่าน วราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส.ท่าน ชีวะภาพ ชีวะธรรม (มือปราบป่าไม้)รองอธิบดี กรมป่าไม้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ทส. ลงพื้นที่เพื่อติดตามและรับฟังผลการดำเนินการตรวจยึดไม้หวงห้าม ที่ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ตามข่าว

เสาร์ ที่ 1 พฤษภาคม 2564 จำนวนอ่าน 1553 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

ท่าน วราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส.ท่าน ชีวะภาพ ชีวะธรรม (มือปราบป่าไม้)รองอธิบดี กรมป่าไม้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ทส. ลงพื้นที่เพื่อติดตามและรับฟังผลการดำเนินการตรวจยึดไม้หวงห้าม ที่ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ตามข่าว
 
ท่าน วราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส.ท่าน ชีวะภาพ ชีวะธรรม (มือปราบป่าไม้)รองอธิบดี กรมป่าไม้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ทส. ลงพื้นที่เพื่อติดตามและรับฟังผลการดำเนินการตรวจยึดไม้หวงห้าม ที่ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ตามข่าว
 
ท่าน วราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส.ท่าน ชีวะภาพ ชีวะธรรม (มือปราบป่าไม้)รองอธิบดี กรมป่าไม้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ทส. ลงพื้นที่เพื่อติดตามและรับฟังผลการดำเนินการตรวจยึดไม้หวงห้าม ที่ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ตามข่าว
 
ท่าน วราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส.ท่าน ชีวะภาพ ชีวะธรรม (มือปราบป่าไม้)รองอธิบดี กรมป่าไม้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ทส. ลงพื้นที่เพื่อติดตามและรับฟังผลการดำเนินการตรวจยึดไม้หวงห้าม ที่ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ตามข่าว
 
ท่าน วราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส.ท่าน ชีวะภาพ ชีวะธรรม (มือปราบป่าไม้)รองอธิบดี กรมป่าไม้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ทส. ลงพื้นที่เพื่อติดตามและรับฟังผลการดำเนินการตรวจยึดไม้หวงห้าม ที่ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ตามข่าว
 
ท่าน วราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส.ท่าน ชีวะภาพ ชีวะธรรม (มือปราบป่าไม้)รองอธิบดี กรมป่าไม้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ทส. ลงพื้นที่เพื่อติดตามและรับฟังผลการดำเนินการตรวจยึดไม้หวงห้าม ที่ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ตามข่าว
 
ท่าน วราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส.ท่าน ชีวะภาพ ชีวะธรรม (มือปราบป่าไม้)รองอธิบดี กรมป่าไม้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ทส. ลงพื้นที่เพื่อติดตามและรับฟังผลการดำเนินการตรวจยึดไม้หวงห้าม ที่ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ตามข่าว
 
ท่าน วราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส.ท่าน ชีวะภาพ ชีวะธรรม (มือปราบป่าไม้)รองอธิบดี กรมป่าไม้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ทส. ลงพื้นที่เพื่อติดตามและรับฟังผลการดำเนินการตรวจยึดไม้หวงห้าม ที่ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ตามข่าว
 

ท่าน วราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส.ท่าน ชีวะภาพ ชีวะธรรม (มือปราบป่าไม้)รองอธิบดี กรมป่าไม้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ทส. ลงพื้นที่เพื่อติดตามและรับฟังผลการดำเนินการตรวจยึดไม้หวงห้าม ที่ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ตามข่าว

ท่าน วราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส.ท่าน ชีวะภาพ ชีวะธรรม (มือปราบป่าไม้)รองอธิบดี กรมป่าไม้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ทส. ลงพื้นที่เพื่อติดตามและรับฟังผลการดำเนินการตรวจยึดไม้หวงห้าม ที่ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ตามข่าว

 

 

 

   ที่ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี   เมื่อ วันที่ 22 เมษายน 2564 ท่าน วราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. พร้อมด้วย ท่าน

จตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัด ทส. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ทส. สำหรับกรมป่าไม้ และท่าน ชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีฯ (มือปราบกระบี่มือหนึ่งของกรมป่าไม้)  ลงพื้นที่ไปที่ หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี  เพื่อติดตามและรับฟังผลการดำเนินการตรวจยึดไม้หวงห้าม ซึ่ง (เป็นไม้ของกลางที่เจ้าหน้าที่ยึดไว้ได้) พร้อมทั้ง ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจลาดตระเวนเพื่อเป็นการป้องกันการลักลอบตัดไม้หวงห้าม โดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่อาจจะมีกำลังเจ้าหน้าที่ ลดน้อยลงกว่าปกติ ขอให้วางแผนการทำงานให้ดีอีกทั้ง ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ให้รักษาสุขภาพให้แข็งแรง และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานตลอดเวลาตามข่าวดังกล่าว (ปอ ป่าลั่น / รายงาน / PR.กรมป่าไม้ / ข้อมูล)เข้าไปดูข่าวได้ที่...www.news-mahachon.com

 

นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์นำเสนอข่าวทั่วโลกเข้าไปดูมือถือของท่านได้ที่..www.news-mahachon.com

Tag : ท่าน วราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส.ท่าน ชีวะภาพ ชีวะธรรม (มือปราบป่าไม้)รองอธิบดี กรมป่าไม้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ทส. ลงพื้นที่เพื่อติดตามและรับฟังผลการดำเนินการตรวจยึดไม้หวงห้าม ที่ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนข่าวยอดนิยม @ข่าวสังคมมหาชนนิวส์มหาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าวสังคมมหาชนนิวส์มหาชน