ผ่านฉลุย!(กก.ตร.) เตรียมโปรดเกล้าฯ นายพลตำรวจ 273 ท่าน ที่ได้ขึ้นไปคุมกำลังตามที่ พณฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นผู้นำทีมตามโผ ที่ตั้งให้ (ท่าน รอย / ท่าน สุทิน ขึ้นเป็น (รองผบ.ตร.) /ท่าน จวบ / ท่านหลวง / ท่าน ต่อ / ท่านหมู ขึ้น (ผู้ช่วยฯผบ.ตร.) / ท่าน

อาทิตย์ ที่ 29 สิงหาคม 2564 จำนวนอ่าน 2851 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

ผ่านฉลุย!(กก.ตร.) เตรียมโปรดเกล้าฯ นายพลตำรวจ 273 ท่าน ที่ได้ขึ้นไปคุมกำลังตามที่ พณฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นผู้นำทีมตามโผ ที่ตั้งให้ (ท่าน รอย / ท่าน สุทิน ขึ้นเป็น (รองผบ.ตร.) /ท่าน จวบ / ท่านหลวง / ท่าน ต่อ / ท่านหมู ขึ้น (ผู้ช่วยฯผบ.ตร.) / ท่าน
 
ผ่านฉลุย!(กก.ตร.) เตรียมโปรดเกล้าฯ นายพลตำรวจ 273 ท่าน ที่ได้ขึ้นไปคุมกำลังตามที่ พณฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นผู้นำทีมตามโผ ที่ตั้งให้ (ท่าน รอย / ท่าน สุทิน ขึ้นเป็น (รองผบ.ตร.) /ท่าน จวบ / ท่านหลวง / ท่าน ต่อ / ท่านหมู ขึ้น (ผู้ช่วยฯผบ.ตร.) / ท่าน
 
ผ่านฉลุย!(กก.ตร.) เตรียมโปรดเกล้าฯ นายพลตำรวจ 273 ท่าน ที่ได้ขึ้นไปคุมกำลังตามที่ พณฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นผู้นำทีมตามโผ ที่ตั้งให้ (ท่าน รอย / ท่าน สุทิน ขึ้นเป็น (รองผบ.ตร.) /ท่าน จวบ / ท่านหลวง / ท่าน ต่อ / ท่านหมู ขึ้น (ผู้ช่วยฯผบ.ตร.) / ท่าน
 
ผ่านฉลุย!(กก.ตร.) เตรียมโปรดเกล้าฯ นายพลตำรวจ 273 ท่าน ที่ได้ขึ้นไปคุมกำลังตามที่ พณฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นผู้นำทีมตามโผ ที่ตั้งให้ (ท่าน รอย / ท่าน สุทิน ขึ้นเป็น (รองผบ.ตร.) /ท่าน จวบ / ท่านหลวง / ท่าน ต่อ / ท่านหมู ขึ้น (ผู้ช่วยฯผบ.ตร.) / ท่าน
 
ผ่านฉลุย!(กก.ตร.) เตรียมโปรดเกล้าฯ นายพลตำรวจ 273 ท่าน ที่ได้ขึ้นไปคุมกำลังตามที่ พณฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นผู้นำทีมตามโผ ที่ตั้งให้ (ท่าน รอย / ท่าน สุทิน ขึ้นเป็น (รองผบ.ตร.) /ท่าน จวบ / ท่านหลวง / ท่าน ต่อ / ท่านหมู ขึ้น (ผู้ช่วยฯผบ.ตร.) / ท่าน
 
ผ่านฉลุย!(กก.ตร.) เตรียมโปรดเกล้าฯ นายพลตำรวจ 273 ท่าน ที่ได้ขึ้นไปคุมกำลังตามที่ พณฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นผู้นำทีมตามโผ ที่ตั้งให้ (ท่าน รอย / ท่าน สุทิน ขึ้นเป็น (รองผบ.ตร.) /ท่าน จวบ / ท่านหลวง / ท่าน ต่อ / ท่านหมู ขึ้น (ผู้ช่วยฯผบ.ตร.) / ท่าน
 
ผ่านฉลุย!(กก.ตร.) เตรียมโปรดเกล้าฯ นายพลตำรวจ 273 ท่าน ที่ได้ขึ้นไปคุมกำลังตามที่ พณฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นผู้นำทีมตามโผ ที่ตั้งให้ (ท่าน รอย / ท่าน สุทิน ขึ้นเป็น (รองผบ.ตร.) /ท่าน จวบ / ท่านหลวง / ท่าน ต่อ / ท่านหมู ขึ้น (ผู้ช่วยฯผบ.ตร.) / ท่าน
 
ผ่านฉลุย!(กก.ตร.) เตรียมโปรดเกล้าฯ นายพลตำรวจ 273 ท่าน ที่ได้ขึ้นไปคุมกำลังตามที่ พณฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นผู้นำทีมตามโผ ที่ตั้งให้ (ท่าน รอย / ท่าน สุทิน ขึ้นเป็น (รองผบ.ตร.) /ท่าน จวบ / ท่านหลวง / ท่าน ต่อ / ท่านหมู ขึ้น (ผู้ช่วยฯผบ.ตร.) / ท่าน
 
ผ่านฉลุย!(กก.ตร.) เตรียมโปรดเกล้าฯ นายพลตำรวจ 273 ท่าน ที่ได้ขึ้นไปคุมกำลังตามที่ พณฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นผู้นำทีมตามโผ ที่ตั้งให้ (ท่าน รอย / ท่าน สุทิน ขึ้นเป็น (รองผบ.ตร.) /ท่าน จวบ / ท่านหลวง / ท่าน ต่อ / ท่านหมู ขึ้น (ผู้ช่วยฯผบ.ตร.) / ท่าน
 
ผ่านฉลุย!(กก.ตร.) เตรียมโปรดเกล้าฯ นายพลตำรวจ 273 ท่าน ที่ได้ขึ้นไปคุมกำลังตามที่ พณฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นผู้นำทีมตามโผ ที่ตั้งให้ (ท่าน รอย / ท่าน สุทิน ขึ้นเป็น (รองผบ.ตร.) /ท่าน จวบ / ท่านหลวง / ท่าน ต่อ / ท่านหมู ขึ้น (ผู้ช่วยฯผบ.ตร.) / ท่าน
 
ผ่านฉลุย!(กก.ตร.) เตรียมโปรดเกล้าฯ นายพลตำรวจ 273 ท่าน ที่ได้ขึ้นไปคุมกำลังตามที่ พณฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นผู้นำทีมตามโผ ที่ตั้งให้ (ท่าน รอย / ท่าน สุทิน ขึ้นเป็น (รองผบ.ตร.) /ท่าน จวบ / ท่านหลวง / ท่าน ต่อ / ท่านหมู ขึ้น (ผู้ช่วยฯผบ.ตร.) / ท่าน
 
ผ่านฉลุย!(กก.ตร.) เตรียมโปรดเกล้าฯ นายพลตำรวจ 273 ท่าน ที่ได้ขึ้นไปคุมกำลังตามที่ พณฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นผู้นำทีมตามโผ ที่ตั้งให้ (ท่าน รอย / ท่าน สุทิน ขึ้นเป็น (รองผบ.ตร.) /ท่าน จวบ / ท่านหลวง / ท่าน ต่อ / ท่านหมู ขึ้น (ผู้ช่วยฯผบ.ตร.) / ท่าน
 
ผ่านฉลุย!(กก.ตร.) เตรียมโปรดเกล้าฯ นายพลตำรวจ 273 ท่าน ที่ได้ขึ้นไปคุมกำลังตามที่ พณฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นผู้นำทีมตามโผ ที่ตั้งให้ (ท่าน รอย / ท่าน สุทิน ขึ้นเป็น (รองผบ.ตร.) /ท่าน จวบ / ท่านหลวง / ท่าน ต่อ / ท่านหมู ขึ้น (ผู้ช่วยฯผบ.ตร.) / ท่าน
 
ผ่านฉลุย!(กก.ตร.) เตรียมโปรดเกล้าฯ นายพลตำรวจ 273 ท่าน ที่ได้ขึ้นไปคุมกำลังตามที่ พณฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นผู้นำทีมตามโผ ที่ตั้งให้ (ท่าน รอย / ท่าน สุทิน ขึ้นเป็น (รองผบ.ตร.) /ท่าน จวบ / ท่านหลวง / ท่าน ต่อ / ท่านหมู ขึ้น (ผู้ช่วยฯผบ.ตร.) / ท่าน
 
ผ่านฉลุย!(กก.ตร.) เตรียมโปรดเกล้าฯ นายพลตำรวจ 273 ท่าน ที่ได้ขึ้นไปคุมกำลังตามที่ พณฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นผู้นำทีมตามโผ ที่ตั้งให้ (ท่าน รอย / ท่าน สุทิน ขึ้นเป็น (รองผบ.ตร.) /ท่าน จวบ / ท่านหลวง / ท่าน ต่อ / ท่านหมู ขึ้น (ผู้ช่วยฯผบ.ตร.) / ท่าน
 
ผ่านฉลุย!(กก.ตร.) เตรียมโปรดเกล้าฯ นายพลตำรวจ 273 ท่าน ที่ได้ขึ้นไปคุมกำลังตามที่ พณฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นผู้นำทีมตามโผ ที่ตั้งให้ (ท่าน รอย / ท่าน สุทิน ขึ้นเป็น (รองผบ.ตร.) /ท่าน จวบ / ท่านหลวง / ท่าน ต่อ / ท่านหมู ขึ้น (ผู้ช่วยฯผบ.ตร.) / ท่าน
 
ผ่านฉลุย!(กก.ตร.) เตรียมโปรดเกล้าฯ นายพลตำรวจ 273 ท่าน ที่ได้ขึ้นไปคุมกำลังตามที่ พณฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นผู้นำทีมตามโผ ที่ตั้งให้ (ท่าน รอย / ท่าน สุทิน ขึ้นเป็น (รองผบ.ตร.) /ท่าน จวบ / ท่านหลวง / ท่าน ต่อ / ท่านหมู ขึ้น (ผู้ช่วยฯผบ.ตร.) / ท่าน
 
ผ่านฉลุย!(กก.ตร.) เตรียมโปรดเกล้าฯ นายพลตำรวจ 273 ท่าน ที่ได้ขึ้นไปคุมกำลังตามที่ พณฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นผู้นำทีมตามโผ ที่ตั้งให้ (ท่าน รอย / ท่าน สุทิน ขึ้นเป็น (รองผบ.ตร.) /ท่าน จวบ / ท่านหลวง / ท่าน ต่อ / ท่านหมู ขึ้น (ผู้ช่วยฯผบ.ตร.) / ท่าน
 
ผ่านฉลุย!(กก.ตร.) เตรียมโปรดเกล้าฯ นายพลตำรวจ 273 ท่าน ที่ได้ขึ้นไปคุมกำลังตามที่ พณฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นผู้นำทีมตามโผ ที่ตั้งให้ (ท่าน รอย / ท่าน สุทิน ขึ้นเป็น (รองผบ.ตร.) /ท่าน จวบ / ท่านหลวง / ท่าน ต่อ / ท่านหมู ขึ้น (ผู้ช่วยฯผบ.ตร.) / ท่าน
 
ผ่านฉลุย!(กก.ตร.) เตรียมโปรดเกล้าฯ นายพลตำรวจ 273 ท่าน ที่ได้ขึ้นไปคุมกำลังตามที่ พณฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นผู้นำทีมตามโผ ที่ตั้งให้ (ท่าน รอย / ท่าน สุทิน ขึ้นเป็น (รองผบ.ตร.) /ท่าน จวบ / ท่านหลวง / ท่าน ต่อ / ท่านหมู ขึ้น (ผู้ช่วยฯผบ.ตร.) / ท่าน
 

ผ่านฉลุย!(กก.ตร.) เตรียมโปรดเกล้าฯ นายพลตำรวจ 273 ท่าน ที่ได้ขึ้นไปคุมกำลังตามที่ พณฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นผู้นำทีมตามโผ ที่ตั้งให้ (ท่าน รอย / ท่าน สุทิน ขึ้นเป็น (รองผบ.ตร.) /ท่าน จวบ / ท่านหลวง / ท่าน ต่อ / ท่านหมู ขึ้น (ผู้ช่วยฯผบ.ตร.) / ท่าน

ผ่านฉลุย!(กก.ตร.) เตรียมโปรดเกล้าฯ นายพลตำรวจ 273 ท่าน ที่ได้ขึ้นไปคุมกำลังตามที่ พณฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นผู้นำทีมตามโผ ที่ตั้งให้ (ท่าน รอย / ท่าน สุทิน ขึ้นเป็น (รองผบ.ตร.) /ท่าน จวบ / ท่านหลวง / ท่าน ต่อ / ท่านหมู ขึ้น (ผู้ช่วยฯผบ.ตร.) / ท่าน จิรภพขึ้น (บชก.) / ท่านสำราญ (บช.น.) ท่าน โอ๋ ภาค7 / ท่าน ต๊ะ (มาภาค5) / ท่านสรายุทธ (ผบช.ปส.) / ท่าน สุคุณ  ผบช.ทท.) ปลื้มใจไปแล้ว ตามข่าว

 

 

ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กทม.   ผู้สื่อข่าวประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติรายงานเข้ามาเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 เข้ามาว่าท่านพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ประธานฯ (กก.ตร.)นั่งหัวโต๊ะพร้อมด้วยท่าน พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข (ผบ.ตร.)และคณะกรรมการหลายฝ่ายที่มาร่วมประชุมคัดเลือกแต่งตั้งผู้นำกองบัญชาการต่างๆและมีมติให้นายพลตำรวจตามนี้

   ท่าน พล.ต.ท.รอย อิงคไพโรจน์ (คนดีของแผ่นดิน) /  ท่าน พล.ต.ท.สุทิน ทรัพย์พ่วง ขึ้น (รองผบตร.)  ท่าน พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง / ท่าน พล.ต.ท.ธนา ชูวงษ์ (คนดีของตำรวจ) (นว.ท่านพัชรวาท วงษ์สุวรรณ์ (ผบ.ตร.เก่า)  /  ท่าน พล.ต.ท.มนตรี ยิ้มแย้ม /  ท่าน พล.ต.ท.พัฒนวุธ อังคะนาวิน / ท่าน พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข  (คนดีของแผ่นดิน) / ท่าน พล.ต.ท.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร /  ท่าน พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ (คนดีของคนโคราช) /  ท่าน พล.ต.ท.นิรันดร เหลื่อมศรี /  ท่าน พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สุขวิมล (คนดีของชาติ) ได้คัดเลือกจาก(กต.ตร.)

ให้ขึ้นเป็น (ผช.ผบ.ตร. 9 ท่านตามความคาดหมาย ) 

   ท่าน พล.ต.ต.จิรภพ ภูริเดช ขึ้น (ผบช.ก.)ท่าน พล.ต.ต.สำราญ นวลมาขึ้น (ผบช.น.)  ท่าน พล.ต.ท.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร ขึ้น (ผบช.ภาค 1)  ท่านพล.ต.ท.

ธิติ แสงสว่าง ขึ้น (ผบช.ภ.2) ท่าน พล.ต.ต.สมประสงค์ เย็นท้วม ขึ้น (ผบช.ภ.3)

ท่าน พล.ต.ท.ยรรยง เวชโอสถ (ผบช.ภ.4 ที่เดิม)  ท่าน พล.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย ขึ้น (ผบช.ภ.5 กลับบ้านถิ่นเก่า) ท่าน พล.ต.ท.อัคราเดช พิมลศรี ลูกชายท่านพ.ต.อ.ไกรสิงห์ พิมลศรี (มือปราบ) กองปราบ เก่า (เพื่อนเลิ๊ฟ ท่านธรรมนัส พรหมเผ่า)  ขึ้น  (ผบช.ภ.6) ท่าน พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ขึ้น (ผบช.ภ.7)

ท่าน พล.ต.ท.อำพล บัวรับพร  กลับใต้ (ผบช.ภาค 8) ท่าน พล.ต.ต.นันทเดช ย้อยนวล ขึ้น  (ผบช.ภาค 9) ท่าน พล.ต.ต.ภาคภูมิภิภัทฒ์ สัจจพันธุ์ 

(ผงาดขี้น ผบช.สตม.) ท่าน พล.ต.ต.สุรพงษ์ ถนอมจิตร ขึ้น (ผบช.สันติบาล) ท่าน พล.ต.ต. สรายุทธ สงวนโภคัย   ขึ้น (ผบช.ปส.) ท่าน พล.ต.ต.สุคุณ

พรหมายน ขึ้น (ผบช.ทท.) ส่วนระดับผู้บังคับการ

  ท่าน พ.ต.อ.วรพงศ์ คำลือ (กระบี่มือ1ภาค5)   ขึ้น (ผบก.สส.ภ.5) ท่าน พ.ต.อ.ธวัชชัย พงษ์วิวัฒนชัย (มือปราบภาคเหนือ) ขึ้น(ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่) ท่านพล.ต.ต.ดุลเดชา อาชวะสมิตระกูล ขึ้น(ผบก.ภ.จว.น่าน)  / ท่าน พล.ต.ต.อนุชา อ่วมเจริญ   ขึ้น(ผบก.ภ.จว.พะเยา)    ท่าน พล.ต.ต.มงคล สัมภวะผล ขึ้น (ผบก.ภ.จว.ลำพูน)  ท่าน พ.ต.อ.พิชญา บุญขจร   ขึ้น (ผบก.ภ.จว. แม่ฮ่องสอน) /  ท่าน พ.ต.อ.วรากร อยู่อย่างไท ผบก.ภ.จว.แพร่ /

 ท่านพ.ต.อ..ศักดิ์ชัย พวงสมบัติ   ขึ้น (ผบก.กค.ภ.5)

 สำหรับกองบังคับการตำรวจนครบาล

      ท่าน พ.ต.อ.จักรภพ สุคนธราช นรต.42 เป็น (ผบก.น.1)

ท่าน พ.ต.อ.อรรถพล อนุสิทธิ์ นรต.44 ท่าน เป็น (ผบก.น.2) ท่านพล.ต.ต.พลฑิต ไชยรส นรต.48 เป็น (ผบก.น.3) ท่าน พล.ต.ต.พรชัย ขจรกลิ่น เป็น (ผบก.น.4) ท่าน พล.ต.ต.โสภณ สารพัฒน์ เป็น (ผบก.น.5)  นรต.46 ท่าน พ.ต.อ.สรเสริญ ใช้สถิตย์ นรต.38 เป็น (ผบก.น.6) ท่าน พล.ต.ต.เอกชัย บุญวิสุทธิ์  เป็น  (ผบก.น.7 ) นรต.37 ท่าน พล.ต.ต.มานพ สุคนธ์ธนพัฒน์  เป็น (ผบก.น.8) ท่าน พล.ต.ต.พงศ์อานันต์ คล้ายคลึงเป็น (ผบก.น.9)   ท่าน พ.ต.อ.นครินทร์ สุคนธวิท นรต.43 เป็น (ผบก.อคฝ.) ท่าน พล.ต.ต.สมบูรณ์ เทียนขาว เป็น (ผบก.สปพ.) นรต.50 ท่าน พล.ต.ต.วิวัฒน์ คำชำนาญ นรต.45 เป็น (ผบก.ปคม.) ตามนั้น

   ยังมีอีกหลายท่านที่ยังไม่ได้นำมาลงเพราะเนื้อที่ไม่พอต้องขออภัยด้วยครับติดตามจากสื่ออื่นๆดูครับผมตามที่มติของที่ประชุมของ(กต.ตร.)ตามคำสั่งแต่งตั้งประจำปี2564ตามนี้ดังกล่าว(คน จอหอ / รายงาน)นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์ทั่วโลกนำเสนอข่าวเข้าไปดูข่าวได้ที่...www.news-mahachon.com

นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์นำเสนอข่าวทั่วโลกเข้าไปดูมือถือของท่านได้ที่..www.news-mahachon.com

Tag : ผ่านฉลุย!(กก.ตร.) เตรียมโปรดเกล้าฯ นายพลตำรวจ 273 ท่าน ที่ได้ขึ้นไปคุมกำลังตามที่ พณฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นผู้นำทีมตามโผ ที่ตั้งให้ (ท่าน รอย / ท่าน สุทิน ขึ้นเป็น (รองผบ.ตร.) /ท่าน จวบ / ท่านข่าวยอดนิยม @ข่าวสังคมตำรวจนิวส์มหาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าวสังคมตำรวจนิวส์มหาชน