ท่าน ไพโรจน์ เทศนิยม นายกสมาคมผู้สื่อข่าวฯและ ท่าน สมชาย จรรยา อุปนายก ท่าน สุรชัย นิโคธานนท์ อุปนายก ท่าน กันตเมธส์ จโนภาส ทนายประจำสมาคมฯ พร้อมตัวแทนสื่อมวลชนทุกแขนงสาขาต่างๆร่วมกันแถลงการ ตั้งฉายาตำรวจประจำปี 2565 เปิด 11 ท่าน (ฉายาตำรวจแห่งปี 2565) (ท

เสาร์ ที่ 31 ธันวาคม 2565 จำนวนอ่าน 764 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

ท่าน ไพโรจน์ เทศนิยม นายกสมาคมผู้สื่อข่าวฯและ ท่าน สมชาย จรรยา อุปนายก ท่าน สุรชัย นิโคธานนท์ อุปนายก ท่าน กันตเมธส์ จโนภาส ทนายประจำสมาคมฯ พร้อมตัวแทนสื่อมวลชนทุกแขนงสาขาต่างๆร่วมกันแถลงการ ตั้งฉายาตำรวจประจำปี 2565 เปิด 11 ท่าน (ฉายาตำรวจแห่งปี 2565) (ท
 
ท่าน ไพโรจน์ เทศนิยม นายกสมาคมผู้สื่อข่าวฯและ ท่าน สมชาย จรรยา อุปนายก ท่าน สุรชัย นิโคธานนท์ อุปนายก ท่าน กันตเมธส์ จโนภาส ทนายประจำสมาคมฯ พร้อมตัวแทนสื่อมวลชนทุกแขนงสาขาต่างๆร่วมกันแถลงการ ตั้งฉายาตำรวจประจำปี 2565 เปิด 11 ท่าน (ฉายาตำรวจแห่งปี 2565) (ท
 
ท่าน ไพโรจน์ เทศนิยม นายกสมาคมผู้สื่อข่าวฯและ ท่าน สมชาย จรรยา อุปนายก ท่าน สุรชัย นิโคธานนท์ อุปนายก ท่าน กันตเมธส์ จโนภาส ทนายประจำสมาคมฯ พร้อมตัวแทนสื่อมวลชนทุกแขนงสาขาต่างๆร่วมกันแถลงการ ตั้งฉายาตำรวจประจำปี 2565 เปิด 11 ท่าน (ฉายาตำรวจแห่งปี 2565) (ท
 
ท่าน ไพโรจน์ เทศนิยม นายกสมาคมผู้สื่อข่าวฯและ ท่าน สมชาย จรรยา อุปนายก ท่าน สุรชัย นิโคธานนท์ อุปนายก ท่าน กันตเมธส์ จโนภาส ทนายประจำสมาคมฯ พร้อมตัวแทนสื่อมวลชนทุกแขนงสาขาต่างๆร่วมกันแถลงการ ตั้งฉายาตำรวจประจำปี 2565 เปิด 11 ท่าน (ฉายาตำรวจแห่งปี 2565) (ท
 
ท่าน ไพโรจน์ เทศนิยม นายกสมาคมผู้สื่อข่าวฯและ ท่าน สมชาย จรรยา อุปนายก ท่าน สุรชัย นิโคธานนท์ อุปนายก ท่าน กันตเมธส์ จโนภาส ทนายประจำสมาคมฯ พร้อมตัวแทนสื่อมวลชนทุกแขนงสาขาต่างๆร่วมกันแถลงการ ตั้งฉายาตำรวจประจำปี 2565 เปิด 11 ท่าน (ฉายาตำรวจแห่งปี 2565) (ท
 
ท่าน ไพโรจน์ เทศนิยม นายกสมาคมผู้สื่อข่าวฯและ ท่าน สมชาย จรรยา อุปนายก ท่าน สุรชัย นิโคธานนท์ อุปนายก ท่าน กันตเมธส์ จโนภาส ทนายประจำสมาคมฯ พร้อมตัวแทนสื่อมวลชนทุกแขนงสาขาต่างๆร่วมกันแถลงการ ตั้งฉายาตำรวจประจำปี 2565 เปิด 11 ท่าน (ฉายาตำรวจแห่งปี 2565) (ท
 
ท่าน ไพโรจน์ เทศนิยม นายกสมาคมผู้สื่อข่าวฯและ ท่าน สมชาย จรรยา อุปนายก ท่าน สุรชัย นิโคธานนท์ อุปนายก ท่าน กันตเมธส์ จโนภาส ทนายประจำสมาคมฯ พร้อมตัวแทนสื่อมวลชนทุกแขนงสาขาต่างๆร่วมกันแถลงการ ตั้งฉายาตำรวจประจำปี 2565 เปิด 11 ท่าน (ฉายาตำรวจแห่งปี 2565) (ท
 
ท่าน ไพโรจน์ เทศนิยม นายกสมาคมผู้สื่อข่าวฯและ ท่าน สมชาย จรรยา อุปนายก ท่าน สุรชัย นิโคธานนท์ อุปนายก ท่าน กันตเมธส์ จโนภาส ทนายประจำสมาคมฯ พร้อมตัวแทนสื่อมวลชนทุกแขนงสาขาต่างๆร่วมกันแถลงการ ตั้งฉายาตำรวจประจำปี 2565 เปิด 11 ท่าน (ฉายาตำรวจแห่งปี 2565) (ท
 
ท่าน ไพโรจน์ เทศนิยม นายกสมาคมผู้สื่อข่าวฯและ ท่าน สมชาย จรรยา อุปนายก ท่าน สุรชัย นิโคธานนท์ อุปนายก ท่าน กันตเมธส์ จโนภาส ทนายประจำสมาคมฯ พร้อมตัวแทนสื่อมวลชนทุกแขนงสาขาต่างๆร่วมกันแถลงการ ตั้งฉายาตำรวจประจำปี 2565 เปิด 11 ท่าน (ฉายาตำรวจแห่งปี 2565) (ท
 
ท่าน ไพโรจน์ เทศนิยม นายกสมาคมผู้สื่อข่าวฯและ ท่าน สมชาย จรรยา อุปนายก ท่าน สุรชัย นิโคธานนท์ อุปนายก ท่าน กันตเมธส์ จโนภาส ทนายประจำสมาคมฯ พร้อมตัวแทนสื่อมวลชนทุกแขนงสาขาต่างๆร่วมกันแถลงการ ตั้งฉายาตำรวจประจำปี 2565 เปิด 11 ท่าน (ฉายาตำรวจแห่งปี 2565) (ท
 
ท่าน ไพโรจน์ เทศนิยม นายกสมาคมผู้สื่อข่าวฯและ ท่าน สมชาย จรรยา อุปนายก ท่าน สุรชัย นิโคธานนท์ อุปนายก ท่าน กันตเมธส์ จโนภาส ทนายประจำสมาคมฯ พร้อมตัวแทนสื่อมวลชนทุกแขนงสาขาต่างๆร่วมกันแถลงการ ตั้งฉายาตำรวจประจำปี 2565 เปิด 11 ท่าน (ฉายาตำรวจแห่งปี 2565) (ท
 
ท่าน ไพโรจน์ เทศนิยม นายกสมาคมผู้สื่อข่าวฯและ ท่าน สมชาย จรรยา อุปนายก ท่าน สุรชัย นิโคธานนท์ อุปนายก ท่าน กันตเมธส์ จโนภาส ทนายประจำสมาคมฯ พร้อมตัวแทนสื่อมวลชนทุกแขนงสาขาต่างๆร่วมกันแถลงการ ตั้งฉายาตำรวจประจำปี 2565 เปิด 11 ท่าน (ฉายาตำรวจแห่งปี 2565) (ท
 

ท่าน ไพโรจน์ เทศนิยม นายกสมาคมผู้สื่อข่าวฯและ ท่าน สมชาย จรรยา อุปนายก ท่าน สุรชัย นิโคธานนท์ อุปนายก ท่าน กันตเมธส์ จโนภาส ทนายประจำสมาคมฯ พร้อมตัวแทนสื่อมวลชนทุกแขนงสาขาต่างๆร่วมกันแถลงการ ตั้งฉายาตำรวจประจำปี 2565 เปิด 11 ท่าน (ฉายาตำรวจแห่งปี 2565) (ท

ท่าน ไพโรจน์ เทศนิยม นายกสมาคมผู้สื่อข่าวฯและ ท่าน สมชาย จรรยา อุปนายก ท่าน สุรชัย นิโคธานนท์ อุปนายก ท่าน กันตเมธส์ จโนภาส ทนายประจำสมาคมฯ พร้อมตัวแทนสื่อมวลชนทุกแขนงสาขาต่างๆร่วมกันแถลงการ ตั้งฉายาตำรวจประจำปี 2565 เปิด 11 ท่าน (ฉายาตำรวจแห่งปี 2565) (ท่านโจ๊ก เต็มคาราเบล/ ท่านเต่า มือปราบคอรัปชั่น/ท่านหลวง แมวหลวง สตช./ ท่านโอ๋น.6 โอ๋ เดอะสตาร์/ท่านจ๋อ จ๋อ ขอดเกล็ดมังกร และท่านเด่น ฉายา ผบ.ปี ชง)ตามข่าว

 

 

    ที่ สมาคมผู้สื่อข่าวและช่างภาพอาชญากรรมแห่งประเทศไทย กทม. เมื่อวันที่ 24 ธ.ค.65 ท่าน ไพโรจน์ เทศนิยม นายกสมาคมฯเป็นประธานในการแถลงข่าวจัดตั้งฉายาให้กับตำรวจทั่วประเทศประจำปี 2565 ในวันนี้มี ท่าน สมชาย จรรยา อุปนายก ท่าน สุรชัย นิโคธานนท์ อุปนายก  ท่าน กันตเมธส์ จโนภาส ทนายประจำสมาคมฯ ได้มาร่วมพร้อมด้วย ตัวแทนสื่อมวลชนทุกแขนงสาขาต่างๆร่วมกันแถลงการ ตั้งฉายาตำรวจประจำปี 2565 ทั้งหมด 11 ท่านตาม (ฉายาดังนี้)

1.       ท่าน บิ๊กเด่น”พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิติประพัฒน์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้รับฉายา ผบ.ปี ชงนับตั้งแต่การก้าวเข้ามารับตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.65ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน 3 เดือนท่าน พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ ต้องเผชิญกับสารพัดปัญหา ตลอดจนเจอมรสุมเรื่องวงการสีกากี อาทิเช่น อดีตตำรวจก่อเหตุกราดยิงที่ จ.หนองบัวลำภู อดีตตำรวจ สภ.ปากเกร็ด ขโมยปืนหลวงไปขาย กลุ่มทะลุฟ้ายื่นเรียกร้อง ผบ.ตร. 3 ข้อให้รับผิดชอบกล่าวหาตำรวจใช้ความรุนแรงสลายการชุมนุม ราษฎรหยุด เอเปค 2022” คดีทุนจีนสีเทา ที่สงสัยว่าจะมีข้าราชการตำรวจไปเอี่ยว เรียกรับผลประโยชน์ แลกปล่อยรถ(หรูผับจินหลิง) ล่าสุดกับการโกงสอบเข้าเป็นตำรวจในพื้นตำรวจภูธรภาค 9 ทั้งหมด ผบ.ตร.สั่งการให้ตำรวจตรวจสอบถอดบทเรียนความผิดพลาดทุกกรณี จนสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆไปได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งเปรียบเสมือนปีนี้เป็นปี ชง ของ ผบ.ตร.จริงๆดังกล่าว

2.ท่าน พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้รับฉายา โจ๊กเต็มคาราเบล  บิ๊กโจ๊ก  ถือได้ว่าเป็นนายตำรวจที่มีประชาชนติดตามการทำงานเป็นจำนวนมาก ได้รับมอบหมายงานด้านสืบสวนสอบสวน เป็นผู้อำนวยการศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว ป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ และภาคประมง ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับหนี้นอกระบบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปน.ตร.) และปราบปรามน้ำมันเถื่อน ก็มีผลงานปรากฏสู่สายตาประชาชนในการทำคดีต่างๆ มากมาย และคดีล่าสุดได้ดำเนินการกวาดล้างขบวนการกลุ่มทุนจีนสีเทา ที่เข้ามาใช้ไทยเป็นฐานในการกระทำความผิดรวมทั้งขยายผลยึดทรัพย์จับกุมนาย...

       ตู้ห่าวผู้ต้องหาคนสำคัญซึ่งเชื่อว่าเป็นหนึ่งในห้ามาเฟียกลุ่มจีนสีเทา โดยการดำเนินการในแต่ละครั้ง บิ๊กโจ๊กจัดหนัก จัดเต็ม ทุกรูปแบบทุกมิติ ทั้งขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงิน ยึดทรัพย์ จึงเป็นที่มาของฉายา โจ๊กเต็มคาราเบล

   3. ท่าน พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ จเรตำรวจแห่งชาติ ได้รับฉายา หิน คลีนนิ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าในรอบปีที่ผ่านมาข่าวคราวในแวดวงตำรวจเป็นไปในทิศทางลบ มีเรื่องราวต้องให้แก้ไข และทุกครั้งจเรตำรวจแห่งชาติ จะถูกมอบหมายให้รับภารกิจในการตรวจสอบข้อเท็จจริง เปรียบเสมือนพ่อบ้านที่คอยเก็บกวาดขยะที่ซุกซ่อนอยู่ใต้พรม ในปีนี้ พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ จเรตำรวจแห่งชาติ

ได้ทำการตรวจสอบ ตั้งแต่เดือน ม.ค.-พ.ย.65 มีข้าราชการตำรวจถูกลงโทษทั้งสิ้น 229 นาย เป็นการไล่ออกจากราชการ จำนวน 178 นาย และปลดออกจากราชการ จำนวน 51 นาย จึงเป็นที่มาของฉายา หิน คลีนนิ่ง

 4.ท่าน พล.ต.ท. ภาณุรัตน์ หลักบุญ ผู้ช่วย ผบ ตร. (เดอะหลวง) ได้รับฉายาว่า แมวหลวง สตช.  ท่าน พล.ต.ท. ภาณุรัตน์ เป็นนายตำรวจที่ เก่งทั้งบู๊และบุ๋นและเป็นหนึ่งเดียวในระดับผู้ช่วย ผบ.ตร.ได้รับความไว้วางใจจาก ผบ ตร. และ รอง ผบ ตร. ดูแลงานครบทุกหน้างานและทุกมิติ ทั้งงานสืบสวน สอบสวน งานป้องกันปราบปราม งานมั่นคงและกิจการพิเศษ อีกทั้งยังได้รับหมายให้ดูแลงาน ป้องกัน บำบัด ผู้ติดยาเสพติด โดยเน้นนำผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่ขบวนการบำบัด

    ซึ่ง เป็นนโยบายของรัฐบาล ผลงานการปราบปรามอาชญากรรมสำคัญๆที่สามารถปิดคดีได้ ก็เป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดล่าสุดสามารถจับกุมผู้ที่ลักลอบเล่นพนันทายผลฟุตบอลโลก จับกุมผู้ต้องหาได้ 12,245 ราย ยึดทรัพย์กว่า 1,770 ล้าน เงินสะพัดกว่า 1.1 หมื่นล้านจึงได้รับฉายาว่า  แมวหลวง สตช.

   5. ท่าน พล.ต.ท. ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรง ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 ได้รับฉายา โอ๋ เดอะสตาร์ ท่าน พล.ต.ท.ธนายุตม์ เป็นนายตำรวจฝีมือดีที่มีผลงานมากมายทำงานเชิงรุกจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ได้รับความไว้วางใจดูแลพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 7

        ใน ช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาสามารถจับกุมคดียาเสพติด ยาบ้า ยาไอซ์ ยาเค เฮโรอีน ได้เป็นจำนวนมาก และตรวจยึดทรัพย์สินมูลค่า ร่วม100 ล้านบาท จับกุมคดี อาวุธสงคราม 2 พันกว่ากระบอก ผู้ต้องหา 2,589 ราบ และจับกุมบุคคลตามหมายจับ 3,033 คดี ผู้ต้องหา 3,024 ราย ล่าสุดสามารถจับกุมผู้ที่เล่นพนันทายผลฟุตบอลโลกเป็นอันดับ1 ของกองบัญชาการ จนเป็นที่โดดเด่นในสายตาของประชาชนและสื่อมวลชนจึงได้รับฉายาว่า  โอ๋ เดอะสตาร์

6.ท่าน พล.ต.ต.กิตติ์ธเนศ ธนนันท์ทวีสิน อดีตผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี ได้รับฉายา นายพลรูบิคจากกรณีคดีกราดยิงในพูลวิลล่า พื้นที่จังหวัดชลบุรีมีการจับกุมผู้ก่อเหตุได้แต่ต่อมาภายหลังชุดทำงานของ ท่าน พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล พบความผิดปกติว่ามีกระบวนการในการช่วยเหลือสับเปลี่ยนตัวผู้ต้องหาโดยมีข้าราชการตำรวจเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง มีทั้งระดับรองผู้บังคับการและยังปรากฏมีชื่อ พล.ต.ต.กิตติ์ธเนศ ธนนันท์ทวีสิน  เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง ต่อมาผบ.ตร. ลงนามในคำสั่ง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 543/2565.ให้พล.ต.ต.กิตติ์ธเนศ ไปปฏิบัติราชการที่ ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยขาดจากการปฎิบัติหน้าที่ตำแหน่งเดิม เพื่อปฎิบัติหน้าที่ตามที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติมอบหมาย ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง สั่ง ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 สุดท้ายรูบิคจะหมุนไปถูกสีถูกต้องหรือไม่จะถูกหรือผิดก็ต้องรอดูผลการสอบต่อไป

7.ท่าน พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ รอง ผบช.ภ.8 ได้รับฉายา นายพลดับเครื่องชนท่าน พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ รอง ผบช.ภ.8

   เป็นนายตำรวจอีกท่านหนึ่งที่ ฝันสลายหลัง ดับเครื่องชนร้องศาลปกครองฟ้องผู้เป็นนาย ที่แต่งตั้งโยกย้ายคนอื่น ข้ามหัวพร้อมระบุมีคุณสมบัติครบถ้วนและดีกว่าคนอื่นที่ได้รับการพิจารณาเลื่อนตำแหน่ง โดยครองยศ พล.ต.ต.มานาน กว่า 7 ปี และครองตำแหน่ง รองผู้บัญชาการ( ผบช.) ถึง 4 ปีเต็ม อาวุโสเป็นอันดับ 1 ของภาค 8 และลำดับที่ 24 ของ สตช.

8.ท่าน พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ ผบก.สส.บช.น.ได้รับฉายา  จ๋อ ขอดเกล็ดมังกรพล.ต.ต.ธีรเดช หรือ จ๋อธรรมสุธีร์ อดีตลูกหม้อนครบาลที่มีผลงานโดดเด่นตอนสไลด์ไปเป็นผู้การสืบภาค2 ตามเช็คบิลคดีสำคัญได้มากมายจนได้รับความไว้วางใจให้กลับมาดูแลศูนย์สืบนครบาล จนล่าสุดนำกำลังปฏิบัติการทลายผับ จินหลิงย่านยานนาวาจับกุมกลุ่มคนจีนอัพยาในสถานบันเทิง จนนำไปสู่การเปิดโปงขบวนการของนายตู้ห่าวนำไปสู่การกวาดล้างกลุ่มทุนจีนสีเทาที่เข้ามาทำผิดกฎหมายในเมืองไทย จึงได้รับฉายาว่า จ๋อ ขอดเกล็ดมังกร

9.ท่าน พล.ต.ต.พันธนะ นุชนารถ  รอง ผบช.สตม. ได้รับฉายา มือปราบคอลเซ็นเตอร์เนื่องจากปีที่ผ่านมามีกลุ่มแก็งคอลเซ็นเตอร์ อาละวาดหลอกลวงคนไทยในหลายรูปแบบทำให้มีประชาชนตกเป็นเหยื่อศูนย์เสียเงินเป็นจำนวนมหาศาลจนถึงขึ้นฆ่าตัวตายจำนวนหลายราย ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงจัดตั้งศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปอส.ตร.) หรือ PCT .โดยมี พล.ต.ต.พันธนะ หรือ รองเม่น เป็นหัวหน้าชุดปฎิบัติการพิเศษ นำกำลังร่วมกับตำรวจกัมพูชาเข้าทลายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ณ ประเทศกัมพูชา ทั้งหมด 7 ครั้ง จับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ จำนวน 164 ราย ยอดรวมความเสียหายกว่า 546 ล้านบาท ถือว่าช่วยทำให้คนไทยหลุดพ้นไม่ตกเป็นเหยื่อของแก็งคอลเซ็นเตอร์ได้เป็นจำนวนมาก จึงได้รับฉายา มือปราบคอลเซ็นเตอร์

   10.ท่าน พล.ต.ต.อาชยน ไกรทอง รองผบช.สตม.ในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้รับฉายา

Tag : ท่าน ไพโรจน์ เทศนิยม นายกสมาคมผู้สื่อข่าวฯและ ท่าน สมชาย จรรยา อุปนายก ท่าน สุรชัย นิโคธานนท์ อุปนายก ท่าน กันตเมธส์ จโนภาส ทนายประจำสมาคมฯ พร้อมตัวแทนสื่อมวลชนทุกแขนงสาขาต่างๆร่วมกันแถลงการ ตั้งฉายาตข่าวยอดนิยม @ข่าวสังคมตำรวจนิวส์มหาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าวสังคมตำรวจนิวส์มหาชน