ท่าน ไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีดีเอสไอ(คนใหม่) แถลงนโยบาย ปี65 (มิติใหม่แห่งการสอบสวนคดีพิเศษ)เน้น 7 คดีหลักเร่งทำให้สำเร็จ ยันขับเคลื่อนตามหลักนิติธรรมให้ความเป็นธรรมต่อสังคม เชื่อข้าราชการเติมเต็มศักยภาพทำงานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว เปิดตัวไปแล้ว!

อังคาร ที่ 26 ตุลาคม 2564 จำนวนอ่าน 1370 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

ท่าน ไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีดีเอสไอ(คนใหม่) แถลงนโยบาย ปี65 (มิติใหม่แห่งการสอบสวนคดีพิเศษ)เน้น 7 คดีหลักเร่งทำให้สำเร็จ ยันขับเคลื่อนตามหลักนิติธรรมให้ความเป็นธรรมต่อสังคม เชื่อข้าราชการเติมเต็มศักยภาพทำงานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว เปิดตัวไปแล้ว!
 
ท่าน ไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีดีเอสไอ(คนใหม่) แถลงนโยบาย ปี65 (มิติใหม่แห่งการสอบสวนคดีพิเศษ)เน้น 7 คดีหลักเร่งทำให้สำเร็จ ยันขับเคลื่อนตามหลักนิติธรรมให้ความเป็นธรรมต่อสังคม เชื่อข้าราชการเติมเต็มศักยภาพทำงานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว เปิดตัวไปแล้ว!
 
ท่าน ไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีดีเอสไอ(คนใหม่) แถลงนโยบาย ปี65 (มิติใหม่แห่งการสอบสวนคดีพิเศษ)เน้น 7 คดีหลักเร่งทำให้สำเร็จ ยันขับเคลื่อนตามหลักนิติธรรมให้ความเป็นธรรมต่อสังคม เชื่อข้าราชการเติมเต็มศักยภาพทำงานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว เปิดตัวไปแล้ว!
 
ท่าน ไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีดีเอสไอ(คนใหม่) แถลงนโยบาย ปี65 (มิติใหม่แห่งการสอบสวนคดีพิเศษ)เน้น 7 คดีหลักเร่งทำให้สำเร็จ ยันขับเคลื่อนตามหลักนิติธรรมให้ความเป็นธรรมต่อสังคม เชื่อข้าราชการเติมเต็มศักยภาพทำงานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว เปิดตัวไปแล้ว!
 
ท่าน ไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีดีเอสไอ(คนใหม่) แถลงนโยบาย ปี65 (มิติใหม่แห่งการสอบสวนคดีพิเศษ)เน้น 7 คดีหลักเร่งทำให้สำเร็จ ยันขับเคลื่อนตามหลักนิติธรรมให้ความเป็นธรรมต่อสังคม เชื่อข้าราชการเติมเต็มศักยภาพทำงานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว เปิดตัวไปแล้ว!
 
ท่าน ไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีดีเอสไอ(คนใหม่) แถลงนโยบาย ปี65 (มิติใหม่แห่งการสอบสวนคดีพิเศษ)เน้น 7 คดีหลักเร่งทำให้สำเร็จ ยันขับเคลื่อนตามหลักนิติธรรมให้ความเป็นธรรมต่อสังคม เชื่อข้าราชการเติมเต็มศักยภาพทำงานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว เปิดตัวไปแล้ว!
 
ท่าน ไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีดีเอสไอ(คนใหม่) แถลงนโยบาย ปี65 (มิติใหม่แห่งการสอบสวนคดีพิเศษ)เน้น 7 คดีหลักเร่งทำให้สำเร็จ ยันขับเคลื่อนตามหลักนิติธรรมให้ความเป็นธรรมต่อสังคม เชื่อข้าราชการเติมเต็มศักยภาพทำงานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว เปิดตัวไปแล้ว!
 
ท่าน ไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีดีเอสไอ(คนใหม่) แถลงนโยบาย ปี65 (มิติใหม่แห่งการสอบสวนคดีพิเศษ)เน้น 7 คดีหลักเร่งทำให้สำเร็จ ยันขับเคลื่อนตามหลักนิติธรรมให้ความเป็นธรรมต่อสังคม เชื่อข้าราชการเติมเต็มศักยภาพทำงานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว เปิดตัวไปแล้ว!
 

ท่าน ไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีดีเอสไอ(คนใหม่) แถลงนโยบาย ปี65 (มิติใหม่แห่งการสอบสวนคดีพิเศษ)เน้น 7 คดีหลักเร่งทำให้สำเร็จ ยันขับเคลื่อนตามหลักนิติธรรมให้ความเป็นธรรมต่อสังคม เชื่อข้าราชการเติมเต็มศักยภาพทำงานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว เปิดตัวไปแล้ว!

ท่าน ไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีดีเอสไอ(คนใหม่) แถลงนโยบาย ปี65 (มิติใหม่แห่งการสอบสวนคดีพิเศษ)เน้น 7 คดีหลักเร่งทำให้สำเร็จ ยันขับเคลื่อนตามหลักนิติธรรมให้ความเป็นธรรมต่อสังคม เชื่อข้าราชการเติมเต็มศักยภาพทำงานร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว เปิดตัวไปแล้ว!

 

    ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ กทม. เมื่อวันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. กรมสอบสวนคดีพิเศษ จัดงานแถลงนโยบายกรมสอบสวนคดีพิเศษ ปี 2565 (มิติใหม่แห่งการสอบสวนคดีพิเศษ)โดย ท่าน ไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พร้อมด้วย พ.ต.ท.สุภัทธ์ ธรรมธนารักษ์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ท่าน พ.ต.อ.อัครพล บุณโยปัษฎัมภ์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ท่าน พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ และคณะผู้บริหารเข้าร่วมงาน

    ท่าน ไตรยฤทธิ์ กล่าวว่า วันนี้ตนได้รับแต่งตั้งเป็นอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ตนจึงขอสื่อสารไปยังพี่น้องประชาชน นับตั้งแต่วันนี้เราจะเร่งดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมาขึ้น ภายใต้การนำของนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม ตามนโยบายยุทธศาสตร์ชาติของรัฐบาล เราจะเร่งรัด 7 คดีที่เป็นเป้าหมายพิเศษ คือ 1.คดีรถหรู ที่ยังค้างอยู่ 1,428 คัน มูลค่า 9,800 ล้านบาท 2.คดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ที่เราจะเน้นการยึดทรัพย์เครือข่ายยาเสพติด 3.ขบวนการฉ้อค่าภาษีรัฐหรือการค้าของเถื่อน ยังค้าง 6 คดี มูลค่า178,000 ล้านบาท 4.คดีเวปไซต์พนันออนไลน์ ที่แพร่ระบาดจำนวนมาก มูลค่าความเสียหาย 900,000 ล้านบาท 5.คดีการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ให้คนไทยถือกรรมสิทธิ์แทน โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวค้างอยู่ 12 คดี มูลค่า 46,000 ล้านบาท 6.การฮั้วประมูล การจัดซื้อจัดจ้าง ค้างอยู่3 คดี มูลค่า 7,000 ล้านบาท และ7.การบุกรุกพื้นที่ทรัพยากรธรรมชาติ นี่คือสิ่งที่เราจะเร่งรัดเพราะมูลค่าความเสียหายมากมายเหลือเกิน

 

        ท่าน ไตรยฤทธิ์ ยังกล่าวว่า การขับเคลื่อนงานด้านคดีพิเศษ ในทุกเรื่องมีกระบวนงานที่ขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบ ตามระเบียบกรมสอบสวนคดีพิเศษว่าด้วยการบริหารงานคดีพิเศษอย่างชัดเจน มีกระบวนงานควบคุม ตรวจสอบ และเร่งรัดให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างมาตรฐานในการควบคุม กำกับดูแล มีท่านรองอธิบดีซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์การทำงานสูง เป็นผู้ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนงานให้สำเร็จ ลุล่วงไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในฐานะอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ที่มีความรับผิดชอบเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวน ผู้รับผิดชอบ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ขอยืนยันว่าในทุกคดีพิเศษของกรมสอบสวนคดีพิเศษจะอยู่บนพื้นฐานของพยานหลักฐานเป็นสำคัญ ทุกคดีถือว่ามีความสำคัญและจะต้องขับเคลื่อนไปตามหลักนิติธรรม ขอยืนยันจะใช้ (หลักนิติธรรมมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม) เป็นความกล้าในการดำเนินคดีพิเศษอย่างเป็นมาตรฐานในทุกคดี ที่อยู่ในความรับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นคดีใดก็ตามดังกล่าวตามข่าว (อี๊ด มหาชน-รายงาน / ปอ คลองตัน-นำเสนอข่าว)เข้าไปดูข่าวได้ที่นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์ทั่วโลก...www.news-mahachon.com

นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์นำเสนอข่าวทั่วโลกเข้าไปดูมือถือของท่านได้ที่..www.news-mahachon.com

Tag : ท่าน ไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีดีเอสไอ(คนใหม่) แถลงนโยบาย ปี65 (มิติใหม่แห่งการสอบสวนคดีพิเศษ)เน้น 7 คดีหลักเร่งทำให้สำเร็จ ยันขับเคลื่อนตามหลักนิติธรรมให้ความเป็นธรรมต่อสังคม เชื่อข้าราชการเติมเต็มศัข่าวยอดนิยม @ข่าวสังคมมหาชนนิวส์มหาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าวสังคมมหาชนนิวส์มหาชน