ท่าน ทัศนีย์ ผลชานิโก (คนดีมีคุณธรรม) รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เดินทางมายัง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่ เพื่อเยี่ยมฯ ให้กำลังใจต่อบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์โดยมีท่าน แสงทอง อนันตภักดิ์ ผอ.สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ว่าที่ท่าน ร.ต.หญิงศศิวิมล

พุธ ที่ 27 ตุลาคม 2564 จำนวนอ่าน 1389 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

ท่าน ทัศนีย์ ผลชานิโก (คนดีมีคุณธรรม) รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เดินทางมายัง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่  เพื่อเยี่ยมฯ ให้กำลังใจต่อบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์โดยมีท่าน แสงทอง อนันตภักดิ์ ผอ.สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ว่าที่ท่าน ร.ต.หญิงศศิวิมล
 
ท่าน ทัศนีย์ ผลชานิโก (คนดีมีคุณธรรม) รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เดินทางมายัง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่  เพื่อเยี่ยมฯ ให้กำลังใจต่อบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์โดยมีท่าน แสงทอง อนันตภักดิ์ ผอ.สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ว่าที่ท่าน ร.ต.หญิงศศิวิมล
 
ท่าน ทัศนีย์ ผลชานิโก (คนดีมีคุณธรรม) รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เดินทางมายัง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่  เพื่อเยี่ยมฯ ให้กำลังใจต่อบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์โดยมีท่าน แสงทอง อนันตภักดิ์ ผอ.สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ว่าที่ท่าน ร.ต.หญิงศศิวิมล
 
ท่าน ทัศนีย์ ผลชานิโก (คนดีมีคุณธรรม) รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เดินทางมายัง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่  เพื่อเยี่ยมฯ ให้กำลังใจต่อบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์โดยมีท่าน แสงทอง อนันตภักดิ์ ผอ.สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ว่าที่ท่าน ร.ต.หญิงศศิวิมล
 
ท่าน ทัศนีย์ ผลชานิโก (คนดีมีคุณธรรม) รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เดินทางมายัง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่  เพื่อเยี่ยมฯ ให้กำลังใจต่อบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์โดยมีท่าน แสงทอง อนันตภักดิ์ ผอ.สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ว่าที่ท่าน ร.ต.หญิงศศิวิมล
 
ท่าน ทัศนีย์ ผลชานิโก (คนดีมีคุณธรรม) รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เดินทางมายัง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่  เพื่อเยี่ยมฯ ให้กำลังใจต่อบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์โดยมีท่าน แสงทอง อนันตภักดิ์ ผอ.สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ว่าที่ท่าน ร.ต.หญิงศศิวิมล
 
ท่าน ทัศนีย์ ผลชานิโก (คนดีมีคุณธรรม) รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เดินทางมายัง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่  เพื่อเยี่ยมฯ ให้กำลังใจต่อบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์โดยมีท่าน แสงทอง อนันตภักดิ์ ผอ.สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ว่าที่ท่าน ร.ต.หญิงศศิวิมล
 
ท่าน ทัศนีย์ ผลชานิโก (คนดีมีคุณธรรม) รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เดินทางมายัง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่  เพื่อเยี่ยมฯ ให้กำลังใจต่อบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์โดยมีท่าน แสงทอง อนันตภักดิ์ ผอ.สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ว่าที่ท่าน ร.ต.หญิงศศิวิมล
 

ท่าน ทัศนีย์ ผลชานิโก (คนดีมีคุณธรรม) รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เดินทางมายัง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่ เพื่อเยี่ยมฯ ให้กำลังใจต่อบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์โดยมีท่าน แสงทอง อนันตภักดิ์ ผอ.สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ว่าที่ท่าน ร.ต.หญิงศศิวิมล

ท่าน ทัศนีย์ ผลชานิโก (คนดีมีคุณธรรม) รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เดินทางมายัง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่  เพื่อเยี่ยมฯ ให้กำลังใจต่อบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์โดยมีท่าน แสงทอง อนันตภักดิ์ ผอ.สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ว่าที่ท่าน ร.ต.หญิงศศิวิมล บริบุญวงค์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ ปลื้มใจไปแล้วตามข่าว

 

ที่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแพร่ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 ท่าน ทัศนีย์ ผลชานิโก (คนดีมีคุณธรรม) รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เดินทางมายังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่  เพื่อเยี่ยมชมและให้กำลังใจบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์โดยมีท่าน แสงทอง อนันตภักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ว่าที่ท่าน ร.ต.หญิงศศิวิมล บริบุญวงค์ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่ ให้การต้อนรับ โอกาสนี้ ท่าน รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กล่าวว่า เป็นโอกาสที่ดีที่ได้มาแวะเยี่ยมสถานีในโอกาสมาราชการกับปลัดกระทรวงวัฒนธรรมตามโครงการ 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ "เที่ยวชุมชน ยลวิถี" โดยในจังหวัดแพร่ เป็น 1 ใน 10 ชุมชนที่ได้รับรางวัล คือชุมชนคุณธรรม วัดศรีดอนคำ ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ ซึ่งจาก 228 ชุมชน คัดเหลือ 10 ชุมชน จึงอยากให้กรมประชาสัมพันธ์ช่วยกันสื่อสารความงดงามของชุมชนเพื่อให้ทุกคนได้รับรู้และได้มาสัมผัสมาท่องเที่ยว อันจะนำไปสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศต่อไปดังกล่าวตามข่าว (ปอ คลองตัน! – รายงาน / เล็ก คุ้มพระลอ – นำเสนอข่าว / ภาพ-ข่าวจาก.PR.กรมฯปชส.)เข้าไปดูข่าวได้ที่...นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์ทั่วโลกที่...www.news-mahachon.com

นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์นำเสนอข่าวทั่วโลกเข้าไปดูมือถือของท่านได้ที่..www.news-mahachon.com

Tag : ท่าน ทัศนีย์ ผลชานิโก (คนดีมีคุณธรรม) รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เดินทางมายัง สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่ เพื่อเยี่ยมฯ ให้กำลังใจต่อบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์โดยมีท่าน แสงทอง อนันตภักดิข่าวยอดนิยม @ข่าวสังคมมหาชนนิวส์มหาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าวสังคมมหาชนนิวส์มหาชน