ฝนถล่มงานลาบ 65 ย้ายเวทีเข้ามาในอาคารโรงแรมกาดสวนแก้ว อย่างวุ่นวายแต่จบด้วยดี ได้นางงามลาบ อย่าง สมศักดิ์ศรีไปแล้วได้ ท่านรองผู้ว่าฯ วรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มาเป็นประธานในพิธีเปิด และมีท่าน ภาคีนัย ณ.เชียงใหม่ มานั่งตัดสิน ธิดาล

จันทร์ ที่ 4 เมษายน 2565 จำนวนอ่าน 1613 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

ฝนถล่มงานลาบ 65 ย้ายเวทีเข้ามาในอาคารโรงแรมกาดสวนแก้ว อย่างวุ่นวายแต่จบด้วยดี ได้นางงามลาบ อย่าง สมศักดิ์ศรีไปแล้วได้ ท่านรองผู้ว่าฯ วรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มาเป็นประธานในพิธีเปิด และมีท่าน ภาคีนัย ณ.เชียงใหม่ มานั่งตัดสิน ธิดาล
 
ฝนถล่มงานลาบ 65 ย้ายเวทีเข้ามาในอาคารโรงแรมกาดสวนแก้ว อย่างวุ่นวายแต่จบด้วยดี ได้นางงามลาบ อย่าง สมศักดิ์ศรีไปแล้วได้ ท่านรองผู้ว่าฯ วรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มาเป็นประธานในพิธีเปิด และมีท่าน ภาคีนัย ณ.เชียงใหม่ มานั่งตัดสิน ธิดาล
 
ฝนถล่มงานลาบ 65 ย้ายเวทีเข้ามาในอาคารโรงแรมกาดสวนแก้ว อย่างวุ่นวายแต่จบด้วยดี ได้นางงามลาบ อย่าง สมศักดิ์ศรีไปแล้วได้ ท่านรองผู้ว่าฯ วรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มาเป็นประธานในพิธีเปิด และมีท่าน ภาคีนัย ณ.เชียงใหม่ มานั่งตัดสิน ธิดาล
 
ฝนถล่มงานลาบ 65 ย้ายเวทีเข้ามาในอาคารโรงแรมกาดสวนแก้ว อย่างวุ่นวายแต่จบด้วยดี ได้นางงามลาบ อย่าง สมศักดิ์ศรีไปแล้วได้ ท่านรองผู้ว่าฯ วรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มาเป็นประธานในพิธีเปิด และมีท่าน ภาคีนัย ณ.เชียงใหม่ มานั่งตัดสิน ธิดาล
 
ฝนถล่มงานลาบ 65 ย้ายเวทีเข้ามาในอาคารโรงแรมกาดสวนแก้ว อย่างวุ่นวายแต่จบด้วยดี ได้นางงามลาบ อย่าง สมศักดิ์ศรีไปแล้วได้ ท่านรองผู้ว่าฯ วรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มาเป็นประธานในพิธีเปิด และมีท่าน ภาคีนัย ณ.เชียงใหม่ มานั่งตัดสิน ธิดาล
 
ฝนถล่มงานลาบ 65 ย้ายเวทีเข้ามาในอาคารโรงแรมกาดสวนแก้ว อย่างวุ่นวายแต่จบด้วยดี ได้นางงามลาบ อย่าง สมศักดิ์ศรีไปแล้วได้ ท่านรองผู้ว่าฯ วรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มาเป็นประธานในพิธีเปิด และมีท่าน ภาคีนัย ณ.เชียงใหม่ มานั่งตัดสิน ธิดาล
 
ฝนถล่มงานลาบ 65 ย้ายเวทีเข้ามาในอาคารโรงแรมกาดสวนแก้ว อย่างวุ่นวายแต่จบด้วยดี ได้นางงามลาบ อย่าง สมศักดิ์ศรีไปแล้วได้ ท่านรองผู้ว่าฯ วรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มาเป็นประธานในพิธีเปิด และมีท่าน ภาคีนัย ณ.เชียงใหม่ มานั่งตัดสิน ธิดาล
 
ฝนถล่มงานลาบ 65 ย้ายเวทีเข้ามาในอาคารโรงแรมกาดสวนแก้ว อย่างวุ่นวายแต่จบด้วยดี ได้นางงามลาบ อย่าง สมศักดิ์ศรีไปแล้วได้ ท่านรองผู้ว่าฯ วรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มาเป็นประธานในพิธีเปิด และมีท่าน ภาคีนัย ณ.เชียงใหม่ มานั่งตัดสิน ธิดาล
 
ฝนถล่มงานลาบ 65 ย้ายเวทีเข้ามาในอาคารโรงแรมกาดสวนแก้ว อย่างวุ่นวายแต่จบด้วยดี ได้นางงามลาบ อย่าง สมศักดิ์ศรีไปแล้วได้ ท่านรองผู้ว่าฯ วรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มาเป็นประธานในพิธีเปิด และมีท่าน ภาคีนัย ณ.เชียงใหม่ มานั่งตัดสิน ธิดาล
 
ฝนถล่มงานลาบ 65 ย้ายเวทีเข้ามาในอาคารโรงแรมกาดสวนแก้ว อย่างวุ่นวายแต่จบด้วยดี ได้นางงามลาบ อย่าง สมศักดิ์ศรีไปแล้วได้ ท่านรองผู้ว่าฯ วรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มาเป็นประธานในพิธีเปิด และมีท่าน ภาคีนัย ณ.เชียงใหม่ มานั่งตัดสิน ธิดาล
 
ฝนถล่มงานลาบ 65 ย้ายเวทีเข้ามาในอาคารโรงแรมกาดสวนแก้ว อย่างวุ่นวายแต่จบด้วยดี ได้นางงามลาบ อย่าง สมศักดิ์ศรีไปแล้วได้ ท่านรองผู้ว่าฯ วรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มาเป็นประธานในพิธีเปิด และมีท่าน ภาคีนัย ณ.เชียงใหม่ มานั่งตัดสิน ธิดาล
 
ฝนถล่มงานลาบ 65 ย้ายเวทีเข้ามาในอาคารโรงแรมกาดสวนแก้ว อย่างวุ่นวายแต่จบด้วยดี ได้นางงามลาบ อย่าง สมศักดิ์ศรีไปแล้วได้ ท่านรองผู้ว่าฯ วรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มาเป็นประธานในพิธีเปิด และมีท่าน ภาคีนัย ณ.เชียงใหม่ มานั่งตัดสิน ธิดาล
 

ฝนถล่มงานลาบ 65 ย้ายเวทีเข้ามาในอาคารโรงแรมกาดสวนแก้ว อย่างวุ่นวายแต่จบด้วยดี ได้นางงามลาบ อย่าง สมศักดิ์ศรีไปแล้วได้ ท่านรองผู้ว่าฯ วรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มาเป็นประธานในพิธีเปิด และมีท่าน ภาคีนัย ณ.เชียงใหม่ มานั่งตัดสิน ธิดาล

ฝนถล่มงานลาบ 65 ย้ายเวทีเข้ามาในอาคารโรงแรมกาดสวนแก้ว อย่างวุ่นวายแต่จบด้วยดี ได้นางงามลาบ อย่าง สมศักดิ์ศรีไปแล้วได้ ท่านรองผู้ว่าฯ วรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มาเป็นประธานในพิธีเปิด และมีท่าน ภาคีนัย ณ.เชียงใหม่ มานั่งตัดสิน ธิดาลาบประจำปี 2565 นี้ได้แก่ นส. สุพรรษา กันนะ ( น้องชมพู่) ผ่านไปแล้วตามข่าว

 

 

    ที่โรงแรมกาดสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่2 เมษายน 2564 เวลา​ 16.00​น.​ผู้สื่อข่าวรายงานมาจากศูนย์ข่าวภาคเหนือ เข้ามาว่า  ฝนถล่มเวที่ ประกวดนางงามลาบ ของชมรมผู้สื่อข่าว อาวุโสจังหวัดเชียงใหม่ (พัง! ย้ายเวทีลงมาใน อาคารอย่างทันใดแต่ก็ผ่านไปด้วยดีมีคนมาร่วมงานคึกคักผิดปกติและบริจาคเงินให้กับชมรมหลายแสนทำให้ท่านประธาน อำนาจ จงยศยิ่ง ปลื่มใจไปแล้วดังกล่าว) โดยมี ท่านรองผู้ว่าฯ วรวิทย์​ ชัยสวัสดิ์​ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่​ มาเป็นประธานในพิธีเปิด และมีท่าน ภาคีนัย ณ.เชียงใหม่  ท่านนาวา อากาศเอก(พิเศษ)​คัมภีร์​ คัมภีรญาณนนท์​ ประธานบริษัทเศรษฐกิจก้าวหน้าพอเพียง​ จำกัด​ท่าน ผศ.ดร.รุจิรา​ อุ่นเจริญ​ รองคณบดีคณะวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล​ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่​ ท่าน ชลิต​ ทิพย์คำ​ นายอำเภอแม่ออน​ มาร่วม กันเป็นประธานตัดสิน ประกวดเทพีและเทพบุตรลาบเมืองประจำปี 2565 ดังกล่าวด้วยตามข่าว

         ผลการประกวดดังนี้

       ลาบเมืองชนะเลิศได้แก่ทีม...​ อบต.แม่สา​ อำเภอแม่ริม​ เชียงใหม่​ รองชนะเลิศอันดับ1 ทีมปกครองอำเภอแม่ออน​ เชียงใหม่​ รองชนะเลิศอันดับ2​ ทีมชมรมตำรวจบำนาญจ.เชียงใหม่​

รางวัลชมเชย​ มี​ 2​ รางวัล​

ทีมชมรมผู้บริหารท้องถิ่นอำเภอสารภี​ และ

ทีมสำนักข่าววิหคนิวส์ออนไลน์

ส่วนชนะเลิศ​ ประเภทลาบลีลา(เนียน)ได้แก่

ทีม.LED ส่วนรางวัลจัดผักกับลาบสวยงาม​ ได้แก่ทีมโรงแรมคุ้มภูคำ

        ส่วนผลการประกวด (ธิดาลาบเมือง65​) มีผู้เข้าประกวด​ 30​ นางสาว​ ผลการตัดสิน เทพีลาบเมือง ได้แก่...

นส. สุพรรษา กันนะ​ ( น้องชมพู่)

รองอันดับที่ 1

นส. นันท์นภัส สามะประดิษฐ์( น้องพริม)

รอง อันดับ 2

นส. ฐิติชญา แข็งแรง ( น้องเกด)

รองอันดับ 3

นส. ภาวิณี วรรณทอง( น้องนุช)

รองอันดับ 4

นส. กัญญารัตน์ สายสวาท( น้องฟ้า)

รางวัลขวัญใจประชาชน​

นส. สุพรรษา กันนะ​ (น้องชมพู่)

รางวัลแต่งกายงาม

นส. ฐิติชญา แข็งแรง ( น้องเกด)

ส่วนการประกวดเทพบุตรลาบเมือง ปี 2565

 

เทพบุตรลาบเมือง ได้แก่

นายปภังกร สกุลซ้ง ​( น้องภัค) 1

นายธีระศักดิ์ แก้วยอดดี ( น้องมาร์ค) รอง 1

นายพัคสวัฐ บรรลือทรัพย์ ( น้องโย)รอง 2

นาย กฤตวยา สินธุ( น้องอาร์ม) รอง 3

นายธีรภัทร จุมภูวัน​ ( น้องภู ) ขวัญใจประชาชน

นาย อนิวัตติ์ ฟ้าเฟื่องวิทยากุล (น้องตี๋)

รางวัลแต่งกายงามได้แก่

นายอนิวัตต์ ฟ้าเฟื่องวิทยากุล(น้องตี๋)

ส่วนบรรยากาศในงาน คึกคักไปด้วยผู้คนทั่วสารทิศ ทั้งชายและหญิงที่เข้าร่วมประกวด พร้อม ทีมแข่งลาบเมือง และประชาชนเที่ยวชมอย่างสนุกสนาน จนสถานที่จัดงานแคบลงทันทีดังกล่าวตามข่าว ( ทศกัณฐ์ มหาชน – รายงาน) นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์ทั่วโลกนำเสนอข่าวเข้าไปดูข่าวได้ที่...www.news-mahachon.com

 

นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์นำเสนอข่าวทั่วโลกเข้าไปดูมือถือของท่านได้ที่..www.news-mahachon.com

Tag : ฝนถล่มงานลาบ 65 ย้ายเวทีเข้ามาในอาคารโรงแรมกาดสวนแก้ว อย่างวุ่นวายแต่จบด้วยดี ได้นางงามลาบ อย่าง สมศักดิ์ศรีไปแล้วได้ ท่านรองผู้ว่าฯ วรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มาเป็นประธานในพิข่าวยอดนิยม @ข่าวสังคมมหาชนนิวส์มหาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าวสังคมมหาชนนิวส์มหาชน