ท่าน ภาคภูมิ บูลย์ประมุข /ท่าน ธนัสถ์ ทวีเกื้อกูลกิจ ส.ส.ตาก แจ้งเกิด! เป็น กรรมการ-บริหาร พรรคเศรษฐกิจไทย ท่าน ไผ่ ลิกค์ ส.ส.กำแพงเพชร นั่งเลขาธิการฯ หลังจาก สมาชิกพรรค (ยกมือกราบให้ท่าน) ร.อ.ดร. ธรรมนัส พรหมเผ่า มารับเป็นหัวหน้าพรรคฯ ตามความคาดหมายที่

เสาร์ ที่ 11 มิถุนายน 2565 จำนวนอ่าน 1025 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

ท่าน ภาคภูมิ บูลย์ประมุข /ท่าน ธนัสถ์ ทวีเกื้อกูลกิจ ส.ส.ตาก แจ้งเกิด! เป็น กรรมการ-บริหาร พรรคเศรษฐกิจไทย ท่าน ไผ่ ลิกค์ ส.ส.กำแพงเพชร นั่งเลขาธิการฯ หลังจาก สมาชิกพรรค (ยกมือกราบให้ท่าน) ร.อ.ดร. ธรรมนัส พรหมเผ่า  มารับเป็นหัวหน้าพรรคฯ ตามความคาดหมายที่
 
ท่าน ภาคภูมิ บูลย์ประมุข /ท่าน ธนัสถ์ ทวีเกื้อกูลกิจ ส.ส.ตาก แจ้งเกิด! เป็น กรรมการ-บริหาร พรรคเศรษฐกิจไทย ท่าน ไผ่ ลิกค์ ส.ส.กำแพงเพชร นั่งเลขาธิการฯ หลังจาก สมาชิกพรรค (ยกมือกราบให้ท่าน) ร.อ.ดร. ธรรมนัส พรหมเผ่า  มารับเป็นหัวหน้าพรรคฯ ตามความคาดหมายที่
 
ท่าน ภาคภูมิ บูลย์ประมุข /ท่าน ธนัสถ์ ทวีเกื้อกูลกิจ ส.ส.ตาก แจ้งเกิด! เป็น กรรมการ-บริหาร พรรคเศรษฐกิจไทย ท่าน ไผ่ ลิกค์ ส.ส.กำแพงเพชร นั่งเลขาธิการฯ หลังจาก สมาชิกพรรค (ยกมือกราบให้ท่าน) ร.อ.ดร. ธรรมนัส พรหมเผ่า  มารับเป็นหัวหน้าพรรคฯ ตามความคาดหมายที่
 
ท่าน ภาคภูมิ บูลย์ประมุข /ท่าน ธนัสถ์ ทวีเกื้อกูลกิจ ส.ส.ตาก แจ้งเกิด! เป็น กรรมการ-บริหาร พรรคเศรษฐกิจไทย ท่าน ไผ่ ลิกค์ ส.ส.กำแพงเพชร นั่งเลขาธิการฯ หลังจาก สมาชิกพรรค (ยกมือกราบให้ท่าน) ร.อ.ดร. ธรรมนัส พรหมเผ่า  มารับเป็นหัวหน้าพรรคฯ ตามความคาดหมายที่
 
ท่าน ภาคภูมิ บูลย์ประมุข /ท่าน ธนัสถ์ ทวีเกื้อกูลกิจ ส.ส.ตาก แจ้งเกิด! เป็น กรรมการ-บริหาร พรรคเศรษฐกิจไทย ท่าน ไผ่ ลิกค์ ส.ส.กำแพงเพชร นั่งเลขาธิการฯ หลังจาก สมาชิกพรรค (ยกมือกราบให้ท่าน) ร.อ.ดร. ธรรมนัส พรหมเผ่า  มารับเป็นหัวหน้าพรรคฯ ตามความคาดหมายที่
 
ท่าน ภาคภูมิ บูลย์ประมุข /ท่าน ธนัสถ์ ทวีเกื้อกูลกิจ ส.ส.ตาก แจ้งเกิด! เป็น กรรมการ-บริหาร พรรคเศรษฐกิจไทย ท่าน ไผ่ ลิกค์ ส.ส.กำแพงเพชร นั่งเลขาธิการฯ หลังจาก สมาชิกพรรค (ยกมือกราบให้ท่าน) ร.อ.ดร. ธรรมนัส พรหมเผ่า  มารับเป็นหัวหน้าพรรคฯ ตามความคาดหมายที่
 
ท่าน ภาคภูมิ บูลย์ประมุข /ท่าน ธนัสถ์ ทวีเกื้อกูลกิจ ส.ส.ตาก แจ้งเกิด! เป็น กรรมการ-บริหาร พรรคเศรษฐกิจไทย ท่าน ไผ่ ลิกค์ ส.ส.กำแพงเพชร นั่งเลขาธิการฯ หลังจาก สมาชิกพรรค (ยกมือกราบให้ท่าน) ร.อ.ดร. ธรรมนัส พรหมเผ่า  มารับเป็นหัวหน้าพรรคฯ ตามความคาดหมายที่
 
ท่าน ภาคภูมิ บูลย์ประมุข /ท่าน ธนัสถ์ ทวีเกื้อกูลกิจ ส.ส.ตาก แจ้งเกิด! เป็น กรรมการ-บริหาร พรรคเศรษฐกิจไทย ท่าน ไผ่ ลิกค์ ส.ส.กำแพงเพชร นั่งเลขาธิการฯ หลังจาก สมาชิกพรรค (ยกมือกราบให้ท่าน) ร.อ.ดร. ธรรมนัส พรหมเผ่า  มารับเป็นหัวหน้าพรรคฯ ตามความคาดหมายที่
 
ท่าน ภาคภูมิ บูลย์ประมุข /ท่าน ธนัสถ์ ทวีเกื้อกูลกิจ ส.ส.ตาก แจ้งเกิด! เป็น กรรมการ-บริหาร พรรคเศรษฐกิจไทย ท่าน ไผ่ ลิกค์ ส.ส.กำแพงเพชร นั่งเลขาธิการฯ หลังจาก สมาชิกพรรค (ยกมือกราบให้ท่าน) ร.อ.ดร. ธรรมนัส พรหมเผ่า  มารับเป็นหัวหน้าพรรคฯ ตามความคาดหมายที่
 
ท่าน ภาคภูมิ บูลย์ประมุข /ท่าน ธนัสถ์ ทวีเกื้อกูลกิจ ส.ส.ตาก แจ้งเกิด! เป็น กรรมการ-บริหาร พรรคเศรษฐกิจไทย ท่าน ไผ่ ลิกค์ ส.ส.กำแพงเพชร นั่งเลขาธิการฯ หลังจาก สมาชิกพรรค (ยกมือกราบให้ท่าน) ร.อ.ดร. ธรรมนัส พรหมเผ่า  มารับเป็นหัวหน้าพรรคฯ ตามความคาดหมายที่
 
ท่าน ภาคภูมิ บูลย์ประมุข /ท่าน ธนัสถ์ ทวีเกื้อกูลกิจ ส.ส.ตาก แจ้งเกิด! เป็น กรรมการ-บริหาร พรรคเศรษฐกิจไทย ท่าน ไผ่ ลิกค์ ส.ส.กำแพงเพชร นั่งเลขาธิการฯ หลังจาก สมาชิกพรรค (ยกมือกราบให้ท่าน) ร.อ.ดร. ธรรมนัส พรหมเผ่า  มารับเป็นหัวหน้าพรรคฯ ตามความคาดหมายที่
 
ท่าน ภาคภูมิ บูลย์ประมุข /ท่าน ธนัสถ์ ทวีเกื้อกูลกิจ ส.ส.ตาก แจ้งเกิด! เป็น กรรมการ-บริหาร พรรคเศรษฐกิจไทย ท่าน ไผ่ ลิกค์ ส.ส.กำแพงเพชร นั่งเลขาธิการฯ หลังจาก สมาชิกพรรค (ยกมือกราบให้ท่าน) ร.อ.ดร. ธรรมนัส พรหมเผ่า  มารับเป็นหัวหน้าพรรคฯ ตามความคาดหมายที่
 

ท่าน ภาคภูมิ บูลย์ประมุข /ท่าน ธนัสถ์ ทวีเกื้อกูลกิจ ส.ส.ตาก แจ้งเกิด! เป็น กรรมการ-บริหาร พรรคเศรษฐกิจไทย ท่าน ไผ่ ลิกค์ ส.ส.กำแพงเพชร นั่งเลขาธิการฯ หลังจาก สมาชิกพรรค (ยกมือกราบให้ท่าน) ร.อ.ดร. ธรรมนัส พรหมเผ่า มารับเป็นหัวหน้าพรรคฯ ตามความคาดหมายที่

ท่าน ภาคภูมิ บูลย์ประมุข /ท่าน ธนัสถ์ ทวีเกื้อกูลกิจ ส.ส.ตาก แจ้งเกิด! เป็น กรรมการ-บริหาร พรรคเศรษฐกิจไทย ท่าน ไผ่ ลิกค์ ส.ส.กำแพงเพชร นั่งเลขาธิการฯ หลังจาก สมาชิกพรรค (ยกมือกราบให้ท่าน) ร.อ.ดร. ธรรมนัส พรหมเผ่า   มารับเป็นหัวหน้าพรรคฯ ตามความคาดหมายที่ นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์ ได้ลงข่าวไปแล้วตามข่าว

 

     ที่พรรคเศรษฐกิจไทย กทม. เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ท่าน ร้อยเอก ดร. ธรรมนัส พรหมเผ่า หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจไทย (ศท.) แถลงภายหลังประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 2/2565 ตามวาระการประชุมของสมาชิกในที่ประชุมตามที่ประชุมได้ให้มีการเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ตามที่ประชุมเสนอ ดังนี้ 1 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า เป็นหัวหน้าพรรค นาย ไผ่ ลิกค์ ส.ส.กำแพงเพชร เลขาธิการพรรค นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ นายทะเบียนพรรค น.ส.ธนพร ศรีวิราช เหรัญญิกพรรค ด้านตำแหน่งผู้บริหารอื่นๆของพรรค ได้แก่ 1.นาย สมศักดิ์ คุณเงิน ส.ส.ขอนแก่น 2.นายจีรเดช ศรีวิราช ส.ส.พะเยา 3.นายพรชัย อินทร์สุข ส.ส.พิจิตร 4.น.ส.จอมขวัญ กลับบ้านเกาะ ส.ส.สมุทรสาคร 5.นายยุทธนา โพธสุธน ส.ส.บัญชีรายชื่อ 6.พล.ต.อ.ยงยุทธ เทพจำนงค์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ 7.นาย ภาคภูมิ บูลย์ประมุข ส.ส.ตาก 8.นายปัญญา จีนาคำ ส.ส.แม่ฮ่องสอน 9.นางทัศนาพร เกษเมธีการุณ ส.ส.นครราชสีมา 10.นายเกษม ศุภรานนท์ ส.ส.เขต1 นครราชสีมา 11.นาย ธนัสถ์ ทวีเกื้อกูลกิจ ส.ส. เขต.1 จังหวัดตาก 12.นายณัฏฐพล จรัสรพีพงษ์ ส.ส.สุรินทร์ เขต 2 13.นายวิชิต ปลั่งศรีสกุล 14.นายไพร พัฒโน อดีตนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ และอดีต ส.ส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ 15.นายสุชาติ อุทัยวัฒน์ 16.ท่าน นเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 17.นายธนสาร ธรรมสอน อดีตที่ปรึกษา รมช.เกษตรฯ 18.นายปัญญา พุกราชวงศ์ 19.นายนพดล สงวนพันธ์ อดีตรองนายก อบจ.กาญจนบุรี 20.นายประมวล เอมเปีย

      ทั้งนี้  (กรรมการ.บริหาร.) ที่ได้ที่การเลือกเข้ามาใหม่ 4 คน คือ นายเกษม ศุภรานนท์ ส.ส.เขต 1 นครราชสีมา นาย ธนัสถ์ ทวีเกื้อกูลกิจ ส.ส. เขต.1 จังหวัดตาก นายณัฏฐพล จรัสรพีพงษ์ ส.ส.สุรินทร์ เขต 2 นายประมวล เอมเปีย โดยพบว่าชื่อของนายอัครแสนคีรี โล่ห์วีระ ที่เป็นกก.บห.ชุดเดิมนั้นไม่มีในกก.บห.ชุดใหม่ด้วย สำหรับกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการบริหารที่มาจากกรรมการบริหารพรรคจำนวน 8 คน ประกอบด้วย

1.นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์

2.นายสมศักดิ์ คุณเงิน

3.นายจีรเดช ศรีวิราช

4.นายพรชัย อินทร์สุข

5.น.ส.จอมขวัญ กลับบ้านเกาะ

6.นายยุทธนา โพธสุธน

7.นายวิชิต ปลั่งศรีสกุล

8.นาย ภาคภูมิ บูลย์ประมุข

กรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งที่มาจากหัวหน้าสาขาพรรคการเมืองจำนวน 4 คนประกอบด้วย

  1.นายชานนท์ จิตต์จง หัวหน้าสาขาจังหวัดนครศรีธรรมราช 2.นางเพทาย กุลฉันท์วิทย์ หัวหน้าสาขาจังหวัดกาญจนบุรี 3.นายนเรศ มูลไฝ หัวหน้าสาขาจังหวัดเชียงใหม่ 4.นายวัฒนา สมหวัง หัวหน้าสาขาจังหวัดขอนแก่น กรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งที่มาจากตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด จำนวน 4 คนประกอบด้วย 1.นายสุธี พงษ์เพียรชอบ ตัวแทนประจำจังหวัดพะเยา 2.น.ส.ณตฤณ สุริวงษ์ ตัวแทนประจำจังหวัดสมุทรสาคร 3.นายสุจินต์ อินพหล ตัวแทนประจำจังหวัดกำแพงเพชร 4.นายกรรภิรมย์ กุยุคำ ตัวแทนประจำจังหวัดชุมพรตามที่ประชุมเห็นชอบตามข่าวดังกล่าว...(เสธฯยนต์ มหาชน-รายงาน/ ปอ คุ้มพระลอ- นำเสนอข่าว)เข้าไปดูข่าวได้ที่...www.news-mahachon.com

นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์นำเสนอข่าวทั่วโลกเข้าไปดูมือถือของท่านได้ที่..www.news-mahachon.com

Tag : ท่าน ภาคภูมิ บูลย์ประมุข /ท่าน ธนัสถ์ ทวีเกื้อกูลกิจ ส.ส.ตาก แจ้งเกิด! เป็น กรรมการ-บริหาร พรรคเศรษฐกิจไทย ท่าน ไผ่ ลิกค์ ส.ส.กำแพงเพชร นั่งเลขาธิการฯ หลังจาก สมาชิกพรรค (ยกมือกราบให้ท่าน) ร.อ.ดร. ธรรข่าวยอดนิยม @ข่าวสังคมมหาชนนิวส์มหาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าวสังคมมหาชนนิวส์มหาชน