ทนายความทั่วประเทศ (ยกมือ)ให้ท่านดร.วิเชียร ชุบไธสง มาเป็นประมุขของสภาทนายความพร้อมกันทั้งทีมงานผ่านไปแล้ว ปลื้มใจ!กันถ้วนหน้า กันไปแล้วที่ได้(คนดี มีคุณธรรม) มาบริหาร งานสภาทนายความไปแล้วตามข่าว

อาทิตย์ ที่ 4 กันยายน 2565 จำนวนอ่าน 622 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

ทนายความทั่วประเทศ (ยกมือ)ให้ท่านดร.วิเชียร ชุบไธสง มาเป็นประมุขของสภาทนายความพร้อมกันทั้งทีมงานผ่านไปแล้ว  ปลื้มใจ!กันถ้วนหน้า กันไปแล้วที่ได้(คนดี มีคุณธรรม) มาบริหาร งานสภาทนายความไปแล้วตามข่าว
 
ทนายความทั่วประเทศ (ยกมือ)ให้ท่านดร.วิเชียร ชุบไธสง มาเป็นประมุขของสภาทนายความพร้อมกันทั้งทีมงานผ่านไปแล้ว  ปลื้มใจ!กันถ้วนหน้า กันไปแล้วที่ได้(คนดี มีคุณธรรม) มาบริหาร งานสภาทนายความไปแล้วตามข่าว
 
ทนายความทั่วประเทศ (ยกมือ)ให้ท่านดร.วิเชียร ชุบไธสง มาเป็นประมุขของสภาทนายความพร้อมกันทั้งทีมงานผ่านไปแล้ว  ปลื้มใจ!กันถ้วนหน้า กันไปแล้วที่ได้(คนดี มีคุณธรรม) มาบริหาร งานสภาทนายความไปแล้วตามข่าว
 
ทนายความทั่วประเทศ (ยกมือ)ให้ท่านดร.วิเชียร ชุบไธสง มาเป็นประมุขของสภาทนายความพร้อมกันทั้งทีมงานผ่านไปแล้ว  ปลื้มใจ!กันถ้วนหน้า กันไปแล้วที่ได้(คนดี มีคุณธรรม) มาบริหาร งานสภาทนายความไปแล้วตามข่าว
 
ทนายความทั่วประเทศ (ยกมือ)ให้ท่านดร.วิเชียร ชุบไธสง มาเป็นประมุขของสภาทนายความพร้อมกันทั้งทีมงานผ่านไปแล้ว  ปลื้มใจ!กันถ้วนหน้า กันไปแล้วที่ได้(คนดี มีคุณธรรม) มาบริหาร งานสภาทนายความไปแล้วตามข่าว
 
ทนายความทั่วประเทศ (ยกมือ)ให้ท่านดร.วิเชียร ชุบไธสง มาเป็นประมุขของสภาทนายความพร้อมกันทั้งทีมงานผ่านไปแล้ว  ปลื้มใจ!กันถ้วนหน้า กันไปแล้วที่ได้(คนดี มีคุณธรรม) มาบริหาร งานสภาทนายความไปแล้วตามข่าว
 
ทนายความทั่วประเทศ (ยกมือ)ให้ท่านดร.วิเชียร ชุบไธสง มาเป็นประมุขของสภาทนายความพร้อมกันทั้งทีมงานผ่านไปแล้ว  ปลื้มใจ!กันถ้วนหน้า กันไปแล้วที่ได้(คนดี มีคุณธรรม) มาบริหาร งานสภาทนายความไปแล้วตามข่าว
 
ทนายความทั่วประเทศ (ยกมือ)ให้ท่านดร.วิเชียร ชุบไธสง มาเป็นประมุขของสภาทนายความพร้อมกันทั้งทีมงานผ่านไปแล้ว  ปลื้มใจ!กันถ้วนหน้า กันไปแล้วที่ได้(คนดี มีคุณธรรม) มาบริหาร งานสภาทนายความไปแล้วตามข่าว
 

ทนายความทั่วประเทศ (ยกมือ)ให้ท่านดร.วิเชียร ชุบไธสง มาเป็นประมุขของสภาทนายความพร้อมกันทั้งทีมงานผ่านไปแล้ว ปลื้มใจ!กันถ้วนหน้า กันไปแล้วที่ได้(คนดี มีคุณธรรม) มาบริหาร งานสภาทนายความไปแล้วตามข่าว

ทนายความทั่วประเทศ (ยกมือ)ให้ท่านดร.วิเชียร ชุบไธสง มาเป็นประมุขของสภาทนายความพร้อมกันทั้งทีมงานผ่านไปแล้ว

ปลื้มใจ!กันถ้วนหน้า กันไปแล้วที่ได้(คนดี มีคุณธรรม) มาบริหาร งานสภาทนายความไปแล้วตามข่าว

 

 

           ที่ สำนักงานสภาทนายความแห่งประเทศไทย กทม. เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 ท่านดร.วิเชียร ชุบไธสงได้ให้การเปิดเผยกับนสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์ทั่วโลกว่าขอขอบคุณทนายทั่วประเทศที่ได้ให้ความไว้วางใจตนเองและคณะฯได้เข้ามาบริหารจัดการในสภาทนายความ (ประเทศไทย) ทางผมขอขอบคุณทนายทั่วประเทศผ่านทาง หนังสือพิมพ์นิวส์มหาชนออนไลน์ มาด้วยความเคารพตามนี้ถ้ามีอะไรให้ผมรับใช้เข้ามาได้เลยครับที่สำนักงานสภาทนายความฯ ครับขอขอบคุณสื่อมวลชนทุก

แขนงสาขาที่ได้ให้การสนับสนุนนำเสนอข่าวอย่างตรงไปตรงมาโดยเฉเพาะกลุ่มของพี่ ปอ คลองตัน นายกสมาคมสื่อมวลชนเอเชีย(ประเทศไทย) ผมต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับที่ทำให้ผมมีในวันนี้ครับผมดังกล่าวมา ที่ท่านนายกสภาทนายฯคนใหม่ได้เผยกับคนข่าวของเราขึ้นมาตามข่าวดังกล่าว

    ส่วนทีมงาน คณะกรรมกลางและกรรมการฝ่ายภูมิภาคได้มี นายสมพงษ์จู่ตันส่วน ผู้นำทีมคณะกรรมส่วนกลาง ได้เผยกับทีมข่าวของเราว่า ต้องขอขอบพระคุณท่าน (ทนายความทั่วประเทศ) ที่ได้ให้การสนับสนุนได้รับความไว้วางใจ มานั่งเป็นกรรมการกลาง อีกสมัยหนึ่ง จากทนายความทั่วประเทศมาได้ขอแจ้ง ผ่านหนังสือพิมพ์มิวส์ มหาชนออนไลน์ทั่วโลกว่าขอขอบพระคุณ ทนายทั่วประเทศ มากๆที่ได้ให้การสนับสนุนมาเป็นกรรมการส่วนกลางอีกสมัยตามข่าว (เมย์ มหาชน – รายงาน)นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์ทั่วโลกนำเสนอข่าวเข้าไปดูข่าวได้ที่...www.news-mahachon.com

นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์นำเสนอข่าวทั่วโลกเข้าไปดูมือถือของท่านได้ที่..www.news-mahachon.com

Tag : ทนายความทั่วประเทศ (ยกมือ)ให้ท่านดร.วิเชียร ชุบไธสง มาเป็นประมุขของสภาทนายความพร้อมกันทั้งทีมงานผ่านไปแล้ว ปลื้มใจ!กันถ้วนหน้า กันไปแล้วที่ได้(คนดี มีคุณธรรม) มาบริหาร งานสภาทนายความไปแล้วตามข่าวข่าวยอดนิยม @ข่าวสังคมมหาชนนิวส์มหาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าวสังคมมหาชนนิวส์มหาชน