ท่าน ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ(คนใหม่) พร้อมคณะกรรมการชุดใหม่ ได้เดินทางไปกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สภาทนายความ เอาฤกษ์เอาไชย ในวันที่ 9 กันยายน 2565ที่ผ่านมาพร้อมตั้งคณะทำงาน 22 ท่าน ไปแล้วในวัน สถาปนาของ (สภาทนายความ) ด้วยตามข่าวดังกล่าว เม

อาทิตย์ ที่ 18 กันยายน 2565 จำนวนอ่าน 711 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

ท่าน ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ(คนใหม่) พร้อมคณะกรรมการชุดใหม่ ได้เดินทางไปกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สภาทนายความ เอาฤกษ์เอาไชย ในวันที่ 9 กันยายน 2565ที่ผ่านมาพร้อมตั้งคณะทำงาน 22 ท่าน ไปแล้วในวัน สถาปนาของ (สภาทนายความ) ด้วยตามข่าวดังกล่าว เม
 
ท่าน ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ(คนใหม่) พร้อมคณะกรรมการชุดใหม่ ได้เดินทางไปกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สภาทนายความ เอาฤกษ์เอาไชย ในวันที่ 9 กันยายน 2565ที่ผ่านมาพร้อมตั้งคณะทำงาน 22 ท่าน ไปแล้วในวัน สถาปนาของ (สภาทนายความ) ด้วยตามข่าวดังกล่าว เม
 
ท่าน ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ(คนใหม่) พร้อมคณะกรรมการชุดใหม่ ได้เดินทางไปกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สภาทนายความ เอาฤกษ์เอาไชย ในวันที่ 9 กันยายน 2565ที่ผ่านมาพร้อมตั้งคณะทำงาน 22 ท่าน ไปแล้วในวัน สถาปนาของ (สภาทนายความ) ด้วยตามข่าวดังกล่าว เม
 
ท่าน ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ(คนใหม่) พร้อมคณะกรรมการชุดใหม่ ได้เดินทางไปกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สภาทนายความ เอาฤกษ์เอาไชย ในวันที่ 9 กันยายน 2565ที่ผ่านมาพร้อมตั้งคณะทำงาน 22 ท่าน ไปแล้วในวัน สถาปนาของ (สภาทนายความ) ด้วยตามข่าวดังกล่าว เม
 
ท่าน ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ(คนใหม่) พร้อมคณะกรรมการชุดใหม่ ได้เดินทางไปกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สภาทนายความ เอาฤกษ์เอาไชย ในวันที่ 9 กันยายน 2565ที่ผ่านมาพร้อมตั้งคณะทำงาน 22 ท่าน ไปแล้วในวัน สถาปนาของ (สภาทนายความ) ด้วยตามข่าวดังกล่าว เม
 
ท่าน ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ(คนใหม่) พร้อมคณะกรรมการชุดใหม่ ได้เดินทางไปกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สภาทนายความ เอาฤกษ์เอาไชย ในวันที่ 9 กันยายน 2565ที่ผ่านมาพร้อมตั้งคณะทำงาน 22 ท่าน ไปแล้วในวัน สถาปนาของ (สภาทนายความ) ด้วยตามข่าวดังกล่าว เม
 
ท่าน ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ(คนใหม่) พร้อมคณะกรรมการชุดใหม่ ได้เดินทางไปกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สภาทนายความ เอาฤกษ์เอาไชย ในวันที่ 9 กันยายน 2565ที่ผ่านมาพร้อมตั้งคณะทำงาน 22 ท่าน ไปแล้วในวัน สถาปนาของ (สภาทนายความ) ด้วยตามข่าวดังกล่าว เม
 
ท่าน ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ(คนใหม่) พร้อมคณะกรรมการชุดใหม่ ได้เดินทางไปกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สภาทนายความ เอาฤกษ์เอาไชย ในวันที่ 9 กันยายน 2565ที่ผ่านมาพร้อมตั้งคณะทำงาน 22 ท่าน ไปแล้วในวัน สถาปนาของ (สภาทนายความ) ด้วยตามข่าวดังกล่าว เม
 
ท่าน ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ(คนใหม่) พร้อมคณะกรรมการชุดใหม่ ได้เดินทางไปกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สภาทนายความ เอาฤกษ์เอาไชย ในวันที่ 9 กันยายน 2565ที่ผ่านมาพร้อมตั้งคณะทำงาน 22 ท่าน ไปแล้วในวัน สถาปนาของ (สภาทนายความ) ด้วยตามข่าวดังกล่าว เม
 
ท่าน ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ(คนใหม่) พร้อมคณะกรรมการชุดใหม่ ได้เดินทางไปกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สภาทนายความ เอาฤกษ์เอาไชย ในวันที่ 9 กันยายน 2565ที่ผ่านมาพร้อมตั้งคณะทำงาน 22 ท่าน ไปแล้วในวัน สถาปนาของ (สภาทนายความ) ด้วยตามข่าวดังกล่าว เม
 
ท่าน ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ(คนใหม่) พร้อมคณะกรรมการชุดใหม่ ได้เดินทางไปกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สภาทนายความ เอาฤกษ์เอาไชย ในวันที่ 9 กันยายน 2565ที่ผ่านมาพร้อมตั้งคณะทำงาน 22 ท่าน ไปแล้วในวัน สถาปนาของ (สภาทนายความ) ด้วยตามข่าวดังกล่าว เม
 
ท่าน ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ(คนใหม่) พร้อมคณะกรรมการชุดใหม่ ได้เดินทางไปกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สภาทนายความ เอาฤกษ์เอาไชย ในวันที่ 9 กันยายน 2565ที่ผ่านมาพร้อมตั้งคณะทำงาน 22 ท่าน ไปแล้วในวัน สถาปนาของ (สภาทนายความ) ด้วยตามข่าวดังกล่าว เม
 
ท่าน ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ(คนใหม่) พร้อมคณะกรรมการชุดใหม่ ได้เดินทางไปกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สภาทนายความ เอาฤกษ์เอาไชย ในวันที่ 9 กันยายน 2565ที่ผ่านมาพร้อมตั้งคณะทำงาน 22 ท่าน ไปแล้วในวัน สถาปนาของ (สภาทนายความ) ด้วยตามข่าวดังกล่าว เม
 
ท่าน ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ(คนใหม่) พร้อมคณะกรรมการชุดใหม่ ได้เดินทางไปกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สภาทนายความ เอาฤกษ์เอาไชย ในวันที่ 9 กันยายน 2565ที่ผ่านมาพร้อมตั้งคณะทำงาน 22 ท่าน ไปแล้วในวัน สถาปนาของ (สภาทนายความ) ด้วยตามข่าวดังกล่าว เม
 
ท่าน ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ(คนใหม่) พร้อมคณะกรรมการชุดใหม่ ได้เดินทางไปกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สภาทนายความ เอาฤกษ์เอาไชย ในวันที่ 9 กันยายน 2565ที่ผ่านมาพร้อมตั้งคณะทำงาน 22 ท่าน ไปแล้วในวัน สถาปนาของ (สภาทนายความ) ด้วยตามข่าวดังกล่าว เม
 
ท่าน ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ(คนใหม่) พร้อมคณะกรรมการชุดใหม่ ได้เดินทางไปกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สภาทนายความ เอาฤกษ์เอาไชย ในวันที่ 9 กันยายน 2565ที่ผ่านมาพร้อมตั้งคณะทำงาน 22 ท่าน ไปแล้วในวัน สถาปนาของ (สภาทนายความ) ด้วยตามข่าวดังกล่าว เม
 
ท่าน ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ(คนใหม่) พร้อมคณะกรรมการชุดใหม่ ได้เดินทางไปกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สภาทนายความ เอาฤกษ์เอาไชย ในวันที่ 9 กันยายน 2565ที่ผ่านมาพร้อมตั้งคณะทำงาน 22 ท่าน ไปแล้วในวัน สถาปนาของ (สภาทนายความ) ด้วยตามข่าวดังกล่าว เม
 
ท่าน ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ(คนใหม่) พร้อมคณะกรรมการชุดใหม่ ได้เดินทางไปกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สภาทนายความ เอาฤกษ์เอาไชย ในวันที่ 9 กันยายน 2565ที่ผ่านมาพร้อมตั้งคณะทำงาน 22 ท่าน ไปแล้วในวัน สถาปนาของ (สภาทนายความ) ด้วยตามข่าวดังกล่าว เม
 
ท่าน ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ(คนใหม่) พร้อมคณะกรรมการชุดใหม่ ได้เดินทางไปกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สภาทนายความ เอาฤกษ์เอาไชย ในวันที่ 9 กันยายน 2565ที่ผ่านมาพร้อมตั้งคณะทำงาน 22 ท่าน ไปแล้วในวัน สถาปนาของ (สภาทนายความ) ด้วยตามข่าวดังกล่าว เม
 
ท่าน ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ(คนใหม่) พร้อมคณะกรรมการชุดใหม่ ได้เดินทางไปกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สภาทนายความ เอาฤกษ์เอาไชย ในวันที่ 9 กันยายน 2565ที่ผ่านมาพร้อมตั้งคณะทำงาน 22 ท่าน ไปแล้วในวัน สถาปนาของ (สภาทนายความ) ด้วยตามข่าวดังกล่าว เม
 

ท่าน ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ(คนใหม่) พร้อมคณะกรรมการชุดใหม่ ได้เดินทางไปกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สภาทนายความ เอาฤกษ์เอาไชย ในวันที่ 9 กันยายน 2565ที่ผ่านมาพร้อมตั้งคณะทำงาน 22 ท่าน ไปแล้วในวัน สถาปนาของ (สภาทนายความ) ด้วยตามข่าวดังกล่าว เม

ท่าน ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ(คนใหม่) พร้อมคณะกรรมการชุดใหม่ ได้เดินทางไปกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สภาทนายความ เอาฤกษ์เอาไชย ในวันที่ 9 กันยายน 2565ที่ผ่านมาพร้อมตั้งคณะทำงาน 22 ท่าน ไปแล้วในวัน สถาปนาของ (สภาทนายความ) ด้วยตามข่าวดังกล่าว เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2565

 

 

     ที่สภาทนายความฯ กทม. เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2565  ท่าน ดร.วิเชียร

ชุบไธสง ได้เผยกับคนข่าวของเราว่า  ท่านนายกสภาทนายความ(คนใหม่) พร้อมคณะกรรมการ(ชุดใหม่) ได้เดินทางไปกราบไหว้ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สภาทนายความ เพื่อความเป็นสิริมงคล และอุทิศบุญกุศลให้ทนายความที่ล่วงลับไปแล้วเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสภาทนายความ (ครบรอบ 37 ปี) ในวันที่ 9 กันยายน 2565 และในวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565ที่ผ่านมาเป็น

ครบรอบสถาปนา 37 ปีของ สภาทนายความหลังจากนั้น

      เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 และได้มีการรับมอบงานเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ ได้เรียกประชุมคณะกรรมการสภาทนายความ ครั้งพิเศษ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. สรุปผลการประชุมคณะกรรมการสภาทนายความ ครั้งที่ 10/2565 (ครั้งแรกของคณะ ดร.วิเชียร ชุบไธสง) ดังนี้

 

1./ แต่งตั้งอุปนายกฝ่ายต่าง ๆ กรรมการฝ่ายช่วยเหลือ เหรัญญิก นายทะเบียน ประชาสัมพันธ์ และเลขาธิการ ตามโครงการของสภาทนายความ

2./ กำหนดให้วัน อาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2565 เป็นเลือกตั้งประธานสภาทนายความจังหวัดพร้อมกันทั่วประเทศ

3./ แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อทำการคัดค้านแนวคิดของสภานิติศึกษาแห่งชาติ ที่จะทำการปฎิรูปหลักสูตรนิติศาสตร์ โดยให้ผู้ที่ผ่านการอบรมจากเนติบัณฑิตยสภา สามารถว่าความและจดทะเบียนเป็นทนายความได้ทันที

4./ ตั้งคณะทำงาน เพื่อพิจารณาการดำเนินคดีชั้นอุทธรณ์ที่สภาทนายความแพ้คดีที่ถูกฟ้องเรียกค่าก่อสร้างสภาทนายความซึ่งคงค้างค่างวดงานงวดสุดท้าย และได้มีการ แต่งตั้งคณะกรรมการสภาทนายความ ปี พ.ศ. 2565 – 2568 ในตำแหน่งต่างๆประกอบด้วย

1/ ท่าน ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ

2/ ท่าน สมพร ดำพริก  อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย

3/ ท่าน สัญญาภัชระ สามารถ อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ

4/ ท่าน ดร.วิรัลพัชร เวธทาวริทธิธร อุปนายกฝ่ายวิชาการ

5/ ท่าน สมพงษ์ จู่ตันซ่วน อุปนายกฝ่ายนโยบายและแผนงาน

6/ ท่าน สงคราม สกุลพราหมณ์ อุปนายกฝ่ายบริหาร

7/ ท่าน สุชาติ ชมกุล อุปนายกฝ่ายกิจการพิเศษ

8/ นางสาว ศรินทร เลืองวัฒนะวณิช อุปนายกฝ่ายต่างประเทศ

9/ ท่าน ไพบูลย์ แย้มเอม     อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์

10/ ท่าน วีรศักดิ์ โชติวานิช อุปนายกฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ

11/ ท่านสุนทร พยัคฆ์     เลขาธิการและกรรมการประชาสัมพันธ์

12/ ท่าน ชัยวัฒน์ บุญเกื้อ   นายทะเบียน

13/ ท่าน สฤษดิ์ เจียมกมล      เหรัญญิก

14/ ท่าน ดร.ชัยชีพ ชโลปถัมภ์ กรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย

15/ ท่าน ฉัตรประพล แย้มเกสร กรรมการบริหาร ภาค 1

16/ ท่าน ชลิต ขวัญแก้ว  กรรมการบริหาร ภาค 2

17/ ท่านวีระศักดิ์ บุญเพลิง กรรมการบริหาร ภาค 3

18/ ท่านพิเชฐ คูหาทอง กรรมการบริหาร ภาค 4

19/ ท่านพรศักดิ์ สังข์สังวาลย์ กรรมการบริหาร ภาค 5

20/ ท่านสาโรจน์ จันทรศิริ กรรมการบริหาร ภาค 6

21/ ท่านอรรถพร อัมพวา กรรมการบริหาร ภาค 7

22/ ท่านยุทธนา เนติศุภชีวิน กรรมการบริหาร ภาค 8

23/ท่านโอฬาร กุลวิจิตร กรรมการบริหาร ภาค 9

       ทั้งหมด23ท่านในคณะกรรมการบริหารสภาทนายความประจำปี2565ถึงปี2568 นี้ดังกล่าวตามข่าวที่ท่านนายกสภาทนายความได้เผยกับคนข่าวมาดังกล่าวตามข่าว(ปอ คลองตัน – นำเสนอข่าว / เมย์ มหาชน รายงาน)นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์ทั่วโลก

นำเสนอข่าวเข้าไปดูข่าวได้ที่....www.news-mahachon.com

นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์นำเสนอข่าวทั่วโลกเข้าไปดูมือถือของท่านได้ที่..www.news-mahachon.com

Tag : ท่าน ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความ(คนใหม่) พร้อมคณะกรรมการชุดใหม่ ได้เดินทางไปกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สภาทนายความ เอาฤกษ์เอาไชย ในวันที่ 9 กันยายน 2565ที่ผ่านมาพร้อมตั้งคณะทำงาน 22 ท่าน ไปแข่าวยอดนิยม @ข่าวสังคมมหาชนนิวส์มหาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าวสังคมมหาชนนิวส์มหาชน