ทรงมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯไปแล้ว นายพลตำรวจ (255) ท่าน ( บิ๊กเด่น พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์) เป็น (ผบ.ตร.)/ บิ๊กต่อ พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สุขวิมล เป็นรอง ผบ.ตร.ดูแล ปราบปรามฯ / บิ๊กโจ๊ก พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล เป็นรอง ผบ.ตร. ดูแล สืบสวนฯ/พล.ต.ท. ธิติ แสงสว่าง ผงาด

เสาร์ ที่ 24 กันยายน 2565 จำนวนอ่าน 1120 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

ทรงมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯไปแล้ว นายพลตำรวจ (255) ท่าน ( บิ๊กเด่น พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์) เป็น (ผบ.ตร.)/ บิ๊กต่อ พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สุขวิมล เป็นรอง ผบ.ตร.ดูแล ปราบปรามฯ / บิ๊กโจ๊ก พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล เป็นรอง ผบ.ตร. ดูแล สืบสวนฯ/พล.ต.ท. ธิติ แสงสว่าง ผงาด
 
ทรงมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯไปแล้ว นายพลตำรวจ (255) ท่าน ( บิ๊กเด่น พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์) เป็น (ผบ.ตร.)/ บิ๊กต่อ พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สุขวิมล เป็นรอง ผบ.ตร.ดูแล ปราบปรามฯ / บิ๊กโจ๊ก พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล เป็นรอง ผบ.ตร. ดูแล สืบสวนฯ/พล.ต.ท. ธิติ แสงสว่าง ผงาด
 
ทรงมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯไปแล้ว นายพลตำรวจ (255) ท่าน ( บิ๊กเด่น พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์) เป็น (ผบ.ตร.)/ บิ๊กต่อ พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สุขวิมล เป็นรอง ผบ.ตร.ดูแล ปราบปรามฯ / บิ๊กโจ๊ก พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล เป็นรอง ผบ.ตร. ดูแล สืบสวนฯ/พล.ต.ท. ธิติ แสงสว่าง ผงาด
 
ทรงมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯไปแล้ว นายพลตำรวจ (255) ท่าน ( บิ๊กเด่น พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์) เป็น (ผบ.ตร.)/ บิ๊กต่อ พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สุขวิมล เป็นรอง ผบ.ตร.ดูแล ปราบปรามฯ / บิ๊กโจ๊ก พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล เป็นรอง ผบ.ตร. ดูแล สืบสวนฯ/พล.ต.ท. ธิติ แสงสว่าง ผงาด
 
ทรงมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯไปแล้ว นายพลตำรวจ (255) ท่าน ( บิ๊กเด่น พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์) เป็น (ผบ.ตร.)/ บิ๊กต่อ พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สุขวิมล เป็นรอง ผบ.ตร.ดูแล ปราบปรามฯ / บิ๊กโจ๊ก พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล เป็นรอง ผบ.ตร. ดูแล สืบสวนฯ/พล.ต.ท. ธิติ แสงสว่าง ผงาด
 
ทรงมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯไปแล้ว นายพลตำรวจ (255) ท่าน ( บิ๊กเด่น พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์) เป็น (ผบ.ตร.)/ บิ๊กต่อ พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สุขวิมล เป็นรอง ผบ.ตร.ดูแล ปราบปรามฯ / บิ๊กโจ๊ก พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล เป็นรอง ผบ.ตร. ดูแล สืบสวนฯ/พล.ต.ท. ธิติ แสงสว่าง ผงาด
 
ทรงมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯไปแล้ว นายพลตำรวจ (255) ท่าน ( บิ๊กเด่น พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์) เป็น (ผบ.ตร.)/ บิ๊กต่อ พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สุขวิมล เป็นรอง ผบ.ตร.ดูแล ปราบปรามฯ / บิ๊กโจ๊ก พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล เป็นรอง ผบ.ตร. ดูแล สืบสวนฯ/พล.ต.ท. ธิติ แสงสว่าง ผงาด
 
ทรงมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯไปแล้ว นายพลตำรวจ (255) ท่าน ( บิ๊กเด่น พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์) เป็น (ผบ.ตร.)/ บิ๊กต่อ พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สุขวิมล เป็นรอง ผบ.ตร.ดูแล ปราบปรามฯ / บิ๊กโจ๊ก พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล เป็นรอง ผบ.ตร. ดูแล สืบสวนฯ/พล.ต.ท. ธิติ แสงสว่าง ผงาด
 
ทรงมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯไปแล้ว นายพลตำรวจ (255) ท่าน ( บิ๊กเด่น พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์) เป็น (ผบ.ตร.)/ บิ๊กต่อ พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สุขวิมล เป็นรอง ผบ.ตร.ดูแล ปราบปรามฯ / บิ๊กโจ๊ก พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล เป็นรอง ผบ.ตร. ดูแล สืบสวนฯ/พล.ต.ท. ธิติ แสงสว่าง ผงาด
 
ทรงมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯไปแล้ว นายพลตำรวจ (255) ท่าน ( บิ๊กเด่น พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์) เป็น (ผบ.ตร.)/ บิ๊กต่อ พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สุขวิมล เป็นรอง ผบ.ตร.ดูแล ปราบปรามฯ / บิ๊กโจ๊ก พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล เป็นรอง ผบ.ตร. ดูแล สืบสวนฯ/พล.ต.ท. ธิติ แสงสว่าง ผงาด
 
ทรงมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯไปแล้ว นายพลตำรวจ (255) ท่าน ( บิ๊กเด่น พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์) เป็น (ผบ.ตร.)/ บิ๊กต่อ พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สุขวิมล เป็นรอง ผบ.ตร.ดูแล ปราบปรามฯ / บิ๊กโจ๊ก พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล เป็นรอง ผบ.ตร. ดูแล สืบสวนฯ/พล.ต.ท. ธิติ แสงสว่าง ผงาด
 
ทรงมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯไปแล้ว นายพลตำรวจ (255) ท่าน ( บิ๊กเด่น พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์) เป็น (ผบ.ตร.)/ บิ๊กต่อ พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สุขวิมล เป็นรอง ผบ.ตร.ดูแล ปราบปรามฯ / บิ๊กโจ๊ก พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล เป็นรอง ผบ.ตร. ดูแล สืบสวนฯ/พล.ต.ท. ธิติ แสงสว่าง ผงาด
 

ทรงมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯไปแล้ว นายพลตำรวจ (255) ท่าน ( บิ๊กเด่น พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์) เป็น (ผบ.ตร.)/ บิ๊กต่อ พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สุขวิมล เป็นรอง ผบ.ตร.ดูแล ปราบปรามฯ / บิ๊กโจ๊ก พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล เป็นรอง ผบ.ตร. ดูแล สืบสวนฯ/พล.ต.ท. ธิติ แสงสว่าง ผงาด

ทรงมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯไปแล้ว นายพลตำรวจ (255) ท่าน ( บิ๊กเด่น พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์) เป็น (ผบ.ตร.)/ บิ๊กต่อ พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สุขวิมล เป็นรอง ผบ.ตร.ดูแล ปราบปรามฯ / บิ๊กโจ๊ก พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล เป็นรอง ผบ.ตร. ดูแล สืบสวนฯ/พล.ต.ท. ธิติ แสงสว่าง ผงาด นครบาล / สําราญ นวลมา ขึ้นผูhช่วย(ผบ.ตร.) /  ไตรรงค์ ผิวพรรณ ขึ้นเป็น ผู้บัญชาการ ดูแลกฎหมาย /

สุรพงษ์ ถนอมจิตร ไปดูแลภาค4 อีสานตอนบน / อิทธิพล อิทธิสารรณชัย  ปลื้มใจ!กลับถิ่นเก่าดูแลภาค2 ตะวันออก

ตามข่าว

 

 

         ที่ สนง.ตำรวจแห่งชาติผู้สื่อข่าวประจำสนง.ตำรวจแห่งชาติได้รายงานเข้ามาว่า เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ 255 ราย พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ เป็น ผบ.ตร. / พล.ต.ท.กิตติรัฐ พันธุ์เพ็ชร์ / พล.ต.ท.ชินภัทร สารสิน / พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สุขวิมล / พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล เป็นรองผบ.ตร./ พล.ต.ธิติ แสงสว่าง เป็นผู้บัญชาการตํารวจนครบาล มี จํานวน 255ท่าน ไปแล้วตามรายชื่อบางส่วนตามนี้

๑.      พลตํารวจเอก ดํารงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ ดํารงตําแหน่ง

 ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ

๒.    พลตํารวจโท กิตติรัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ ดํารงตําแหน่ง

รองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ

๓.     พลตํารวจโท ชินภัทร สารสิน ผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ ดํารงตําแหน่ง

รองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ

๔.     พลตํารวจโท ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ ดํารงตําแหน่ง

รองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ

๕.    พลตํารวจโท สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ ดํารงตําแหน่ง

รองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ

๖.      พลตํารวจโท ภาณุรัตน์ หลักบุญ รองจเรตํารวจแห่งชาติ (สบ ๔) ดํารงตําแหน่ง

ผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ

๗.    พลตํารวจโท กรไชย คล้ายคลึง ผู้บัญชาการตํารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ

๘.    พลตํารวจโท ธัชชัย ปิตะนีละบุตร ผู้บัญชาการ โรงเรียนนายร้อยตํารวจ ดํารงตําแหน่ง

ผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ

      ๔. พลตํารวจโท นิรันดร เหลื่อมศรี ผู้บัญชาการศึกษา ดํารงตําแหน่ง

           ผู้ช่วยผู้บัญชาการ ตํารวจแห่งชาติ

๙.      พลตํารวจโท วีระ จิรวีระ ผู้บัญชาการ สํานักงานพิสูจน์หลักฐานตํารวจ ดํารงตําแหน่ง

รองจเรตํารวจแห่งชาติ (สบ ๔)

๑๐.  พลตํารวจโท สําราญ นวลมา ผู้บัญชาการตํารวจนครบาล ดํารงตําแหน่ง

 ผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ

๑๑.  พลตํารวจโท สุรพงษ์ ชัยจันทร์ ผู้บัญชาการ สํานักงานกฎหมายและคดี

 ดํารงตําแหน่ง รองจเรตํารวจแห่งชาติ (สบ ๔)

      ๑๓. พลตํารวจโท กฤษฎา สุรเชษฐพงษ์ ผู้บัญชาการ สํานักงานยุทธศาสตร์ตํารวจ

             ดํารงตําแหน่ง ผู้บัญชาการ สํานักงานส่งกําลังบํารุง

      ๑๔. พลตํารวจโท ทรงเกียรติ วาทะกุล จเรตํารวจ (สบ ๘) ดํารงตําแหน่ง

              ผู้บัญชาการ ประจําสํานักงานผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ

              (ทําหน้าที่ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย)

      ๑๕. พลตํารวจโท ธิติ แสงสว่าง ผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค ๒ ดํารงตําแหน่ง

             ผู้บัญชาการตํารวจนครบาล

      ๑๖. พลตํารวจโท สุรพงษ์ ถนอมจิตร ผู้บัญชาการตํารวจสันติบาล ดํารงตําแหน่ง

           ผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค 4

     ๑๗. พลตํารวจโท อภิชาติ เพชรประสิทธิ์ ผู้บัญชาการ ประจําสํานักงานผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ

            (ทําหน้าที่นายตํารวจประสานงานสํานักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย)

           ดํารงตําแหน่ง ผู้บัญชาการตํารวจสันติบาล

     ๑๘. พลตํารวจโท อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ จเรตํารวจ (สบ ๘) ดํารงตําแหน่ง

          ผู้บัญชาการ สํานักงานพิสูจน์หลักฐานตํารวจ

     ๑๙. พลตํารวจโท อิทธิพล อิทธิสารรณชัย ผู้บัญชาการ สํานักงานกําลังพล ดํารงตําแหน่ง

         ผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค ๒

      ๒๐. พลตํารวจตรี กฤษฎา กาญจนอลงกรณ์ รองผู้บัญชาการ สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง

        ดํารงตําแหน่ง ผู้บัญชาการ ประจําสํานักงานผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ

       (ทําหน้าที่นายตํารวจ ประสานงานรัฐสภา)

      ๒๑. พลตํารวจตรี โชคชัย เหลืองอ่อน รองผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค ๑

       ดํารงตําแหน่ง ผู้บัญชาการ สํานักงานงบประมาณและการเงิน

     ๒๒. พลตํารวจตรี ณฐพล แสวงกิจ รองผู้บัญชาการ สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง

      ดํารงตําแหน่ง ผู้บัญชาการศึกษา

    ๒๓. พลตํารวจตรี ดิเรก ธนานนท์นิวาส ที่ปรึกษา (สบ ๗) สํานักงานพิสูจน์หลักฐานตํารวจ

      ดํารง ตําแหน่ง ที่ปรึกษา (สบ ๘) สํานักงานพิสูจน์หลักฐานตํารวจ

    ๒๔. พลตํารวจตรี ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองผู้บัญชาการตํารวจนครบาล

      ดํารงตําแหน่ง ผู้บัญชาการ สํานักงานกฎหมายและคดี

    ๒๕. พลตํารวจตรี ทวีศิลป์ เวชวิทารณ์ รองนายแพทย์ใหญ่ (สบ ๗)

      ดํารงตําแหน่ง นายแพทย์ (สบ ๘) โรงพยาบาลตํารวจ

    ๒๖. พลตํารวจตรี นัยวัฒน์ ผะเดิมชิต รองผู้บัญชาการ ตํารวจภูธรภาค ๗ ดํารงตําแหน่ง

      ผู้บัญชาการ สํานักงานยุทธศาสตร์ตํารวจ

๒๗. พลตํารวจตรี บุณยรัสน์ พุกกะเวส นายแพทย์ (สบ ๗) โรงพยาบาลตํารวจ

     ดํารงตําแหน่ง นายแพทย์ (สบ ๘) โรงพยาบาลตํารวจ

       ทั้งหมด25ท่านเป็นกำลังหลักเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ในเวปไซต์ของสนง.ตำรวจแห่งชาติตลอด24ชม.ดังกล่าวตามข่าว(คน จอหอ – รายงาน / ปอ คลองตัน นำเสนอข่าว)เข้าไปดูข่าวได้ที่...www.news-mahachon.com

นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์นำเสนอข่าวทั่วโลกเข้าไปดูมือถือของท่านได้ที่..www.news-mahachon.com

Tag : ทรงมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯไปแล้ว นายพลตำรวจ (255) ท่าน ( บิ๊กเด่น พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์) เป็น (ผบ.ตร.)/ บิ๊กต่อ พล.ต.ท.ต่อศักดิ์ สุขวิมล เป็นรอง ผบ.ตร.ดูแล ปราบปรามฯ / บิ๊กโจ๊ก พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาลข่าวยอดนิยม @ข่าวสังคมมหาชนนิวส์มหาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าวสังคมมหาชนนิวส์มหาชน