ชาวบ้าน 5 อำเภอชายแดน จ.ตาก ปลื้มใจ!ท่าน นารี ตัณฑเสถียร (อัยการสูงสุด) ได้มาเป็นประธานเปิดอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดแม่สอด (หลังใหม่) ให้ท่าน มาโนช อินขำเครือ อัยการจังหวัดแม่สอด เพื่อใช้เป็นสถานที่อำนวยความยุติธรรมทางอาญา รักษาผลประโยชน์ของรัฐ และช่วยเห

พฤหัสบดี ที่ 31 สิงหาคม 2566 จำนวนอ่าน 339 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

ชาวบ้าน 5 อำเภอชายแดน จ.ตาก ปลื้มใจ!ท่าน นารี ตัณฑเสถียร (อัยการสูงสุด) ได้มาเป็นประธานเปิดอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดแม่สอด (หลังใหม่) ให้ท่าน มาโนช อินขำเครือ อัยการจังหวัดแม่สอด เพื่อใช้เป็นสถานที่อำนวยความยุติธรรมทางอาญา รักษาผลประโยชน์ของรัฐ และช่วยเห
 
ชาวบ้าน 5 อำเภอชายแดน จ.ตาก ปลื้มใจ!ท่าน นารี ตัณฑเสถียร (อัยการสูงสุด) ได้มาเป็นประธานเปิดอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดแม่สอด (หลังใหม่) ให้ท่าน มาโนช อินขำเครือ อัยการจังหวัดแม่สอด เพื่อใช้เป็นสถานที่อำนวยความยุติธรรมทางอาญา รักษาผลประโยชน์ของรัฐ และช่วยเห
 
ชาวบ้าน 5 อำเภอชายแดน จ.ตาก ปลื้มใจ!ท่าน นารี ตัณฑเสถียร (อัยการสูงสุด) ได้มาเป็นประธานเปิดอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดแม่สอด (หลังใหม่) ให้ท่าน มาโนช อินขำเครือ อัยการจังหวัดแม่สอด เพื่อใช้เป็นสถานที่อำนวยความยุติธรรมทางอาญา รักษาผลประโยชน์ของรัฐ และช่วยเห
 
ชาวบ้าน 5 อำเภอชายแดน จ.ตาก ปลื้มใจ!ท่าน นารี ตัณฑเสถียร (อัยการสูงสุด) ได้มาเป็นประธานเปิดอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดแม่สอด (หลังใหม่) ให้ท่าน มาโนช อินขำเครือ อัยการจังหวัดแม่สอด เพื่อใช้เป็นสถานที่อำนวยความยุติธรรมทางอาญา รักษาผลประโยชน์ของรัฐ และช่วยเห
 
ชาวบ้าน 5 อำเภอชายแดน จ.ตาก ปลื้มใจ!ท่าน นารี ตัณฑเสถียร (อัยการสูงสุด) ได้มาเป็นประธานเปิดอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดแม่สอด (หลังใหม่) ให้ท่าน มาโนช อินขำเครือ อัยการจังหวัดแม่สอด เพื่อใช้เป็นสถานที่อำนวยความยุติธรรมทางอาญา รักษาผลประโยชน์ของรัฐ และช่วยเห
 
ชาวบ้าน 5 อำเภอชายแดน จ.ตาก ปลื้มใจ!ท่าน นารี ตัณฑเสถียร (อัยการสูงสุด) ได้มาเป็นประธานเปิดอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดแม่สอด (หลังใหม่) ให้ท่าน มาโนช อินขำเครือ อัยการจังหวัดแม่สอด เพื่อใช้เป็นสถานที่อำนวยความยุติธรรมทางอาญา รักษาผลประโยชน์ของรัฐ และช่วยเห
 
ชาวบ้าน 5 อำเภอชายแดน จ.ตาก ปลื้มใจ!ท่าน นารี ตัณฑเสถียร (อัยการสูงสุด) ได้มาเป็นประธานเปิดอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดแม่สอด (หลังใหม่) ให้ท่าน มาโนช อินขำเครือ อัยการจังหวัดแม่สอด เพื่อใช้เป็นสถานที่อำนวยความยุติธรรมทางอาญา รักษาผลประโยชน์ของรัฐ และช่วยเห
 
ชาวบ้าน 5 อำเภอชายแดน จ.ตาก ปลื้มใจ!ท่าน นารี ตัณฑเสถียร (อัยการสูงสุด) ได้มาเป็นประธานเปิดอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดแม่สอด (หลังใหม่) ให้ท่าน มาโนช อินขำเครือ อัยการจังหวัดแม่สอด เพื่อใช้เป็นสถานที่อำนวยความยุติธรรมทางอาญา รักษาผลประโยชน์ของรัฐ และช่วยเห
 

ชาวบ้าน 5 อำเภอชายแดน จ.ตาก ปลื้มใจ!ท่าน นารี ตัณฑเสถียร (อัยการสูงสุด) ได้มาเป็นประธานเปิดอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดแม่สอด (หลังใหม่) ให้ท่าน มาโนช อินขำเครือ อัยการจังหวัดแม่สอด เพื่อใช้เป็นสถานที่อำนวยความยุติธรรมทางอาญา รักษาผลประโยชน์ของรัฐ และช่วยเห

ชาวบ้าน 5 อำเภอชายแดน จ.ตาก ปลื้มใจ!ท่าน นารี ตัณฑเสถียร (อัยการสูงสุด) ได้มาเป็นประธานเปิดอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดแม่สอด (หลังใหม่) ให้ท่าน มาโนช อินขำเครือ อัยการจังหวัดแม่สอด เพื่อใช้เป็นสถานที่อำนวยความยุติธรรมทางอาญา รักษาผลประโยชน์ของรัฐ และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนในพื้นที่ตามข่าว

 

 

     ที่สำนักงานอัยการจังหวัด แม่สอด(อาคารใหม่) เมื่อวันที่ 29 ส.ค.66  เวลา 09.19 น.

ถ.ประสาทวิถี อ.แม่สอด จ.ตาก ผู้สื่อข่าวรายงานมาจากศูนย์ข่าวภาคเหนือตอนบนเข้ามาว่า ท่าน นารี ตัณฑเสถียร (อัยการสูงสุด) ได้บินมาเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารทำงานใหม่ของ สำนักงานอัยการจังหวัดแม่สอด (หลังใหม่) โดยมี ครูบาแก้ว กาวิโร เจ้าอาวาสวัดดอนมูล และวัดพระธาตุดอยทีมู

อ.แม่ระมาด จ.ตาก มาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ทำพิธีเจิมป้าย โดยมี ท่านสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก / ท่าน กมลาสน์  สุทธิธารณ์นฤภัย อธิบดีอัยการภาค 6 / ท่าน มาโนช อินขำเครือ อัยการจังหวัดแม่สอด / ท่าน ชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตาก /ท่าน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดแม่สอด / ท่าน หัวหน้าส่วนราชการ และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมในพิธีฯ

ในโอกาสนี้ ท่าน อัยการสูงสุด ได้กล่าวเปิดอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดแม่สอด พร้อมกดปุ่มเปิดป้ายอาคาร เพื่อใช้เป็นสถานที่อำนวยความยุติธรรมทางอาญา รักษาผลประโยชน์ของรัฐ และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ด้วยความสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม จากนั้น ได้ร่วมปลูกต้นไม้บริเวณอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดแม่สอด เป็นที่ระลึก

     สำหรับ สำนักงานอัยการจังหวัดแม่สอด มีขอบเขตอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ ในพื้นที่ 5 อำเภอชายแดนของ จ.ตาก ได้แก่ อ.แม่สอด แม่ระมาด ท่าสองยาง พบพระ และ อ.อุ้มผาง ทั้งนี้ ปัจจุบันเมื่อมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ก้าวสู่สังคมยุคไร้พรมแดน ทำให้ปริมาณคดีทั้งทางแพ่งและอาญา ได้ทวีจำนวนเพิ่มขึ้น และเนื่องจาก สำนักงานอัยการจังหวัดแม่สอด มีขอบเขตรับผิดชอบในพื้นที่ชายแดนไทย - เมียนมา มีกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลาย ทำให้มีปริมาณคดีมากกว่า และแตกต่างจากเขตจังหวัดอื่น ประกอบกับอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดแม่สอดหลังเดิม มีขนาดเล็ก สภาพเก่า ทรุดโทรม ก่อสร้างมานานกว่า 40 ปี แล้ว ทำให้มีข้อจำกัดในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาใช้บริการ

   สำนักงานอัยการจังหวัดแม่สอด จึงได้รับอนุมัติเงินงบประมาณจากสำนักงานอัยการสูงสุด ให้ก่อสร้างอาคารหลังใหม่ ซึ่งมีความสูง 4 ชั้น เพื่อใช้เป็นที่ทำการของสำนักงานอัยการจังหวัดแม่สอด นอกจากนี้ ยังใช้เป็นที่ทำการของสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ และช่วยเหลือทางกฎหมาย และการบังคับคดีจังหวัดตาก (สาขาแม่สอด) และสำนักงานอัยการศาลสูงจังหวัดตาก ด้วย เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่ ด้วยความสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม โดยอาคารสำนักงานหลังใหม่แห่งนี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและข้าราชการ ทั้งในหน่วยงานสำนักงานอัยการ หน่วยงานราชการอื่นๆ และหน่วยงานภาคประชาชน สืบไป..ดังกล่าวตามข่าว...(ปอ คุ้มพระลอ – รายงาน) นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์ทั่วโลกนำเสนอข่าวเข้าไปดูช่าวได้ที่....www.news-mahachon.com

นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์นำเสนอข่าวทั่วโลกเข้าไปดูมือถือของท่านได้ที่..www.news-mahachon.com

Tag : ชาวบ้าน 5 อำเภอชายแดน จ.ตาก ปลื้มใจ!ท่าน นารี ตัณฑเสถียร (อัยการสูงสุด) ได้มาเป็นประธานเปิดอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดแม่สอด (หลังใหม่) ให้ท่าน มาโนช อินขำเครือ อัยการจังหวัดแม่สอด เพื่อใช้เป็นสถานที่อข่าวยอดนิยม @ข่าวสังคมมหาชนนิวส์มหาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าวสังคมมหาชนนิวส์มหาชน