สนพท.ประชุมคณะกรรมการที่เชียงใหม่โดยที่ประชุมฯเห็นชอบให้นายต้นคู่แผ่นดินจับมือกับเปมิกาและเปี๊ยก คลองตัน!ให้อภัยให้กันในการ(เป็นการเข้าใจผิดกัน)เป็นสมาชิกฯ สนพท.อาชีพเดียวกันตามข่าว

อาทิตย์ ที่ 7 สิงหาคม 2559 จำนวนอ่าน 5486 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

สนพท.ประชุมคณะกรรมการที่เชียงใหม่โดยที่ประชุมฯเห็นชอบให้นายต้นคู่แผ่นดินจับมือกับเปมิกาและเปี๊ยก คลองตัน!ให้อภัยให้กันในการ(เป็นการเข้าใจผิดกัน)เป็นสมาชิกฯ สนพท.อาชีพเดียวกันตามข่าว
 
สนพท.ประชุมคณะกรรมการที่เชียงใหม่โดยที่ประชุมฯเห็นชอบให้นายต้นคู่แผ่นดินจับมือกับเปมิกาและเปี๊ยก คลองตัน!ให้อภัยให้กันในการ(เป็นการเข้าใจผิดกัน)เป็นสมาชิกฯ สนพท.อาชีพเดียวกันตามข่าว
 
สนพท.ประชุมคณะกรรมการที่เชียงใหม่โดยที่ประชุมฯเห็นชอบให้นายต้นคู่แผ่นดินจับมือกับเปมิกาและเปี๊ยก คลองตัน!ให้อภัยให้กันในการ(เป็นการเข้าใจผิดกัน)เป็นสมาชิกฯ สนพท.อาชีพเดียวกันตามข่าว
 
สนพท.ประชุมคณะกรรมการที่เชียงใหม่โดยที่ประชุมฯเห็นชอบให้นายต้นคู่แผ่นดินจับมือกับเปมิกาและเปี๊ยก คลองตัน!ให้อภัยให้กันในการ(เป็นการเข้าใจผิดกัน)เป็นสมาชิกฯ สนพท.อาชีพเดียวกันตามข่าว
 
สนพท.ประชุมคณะกรรมการที่เชียงใหม่โดยที่ประชุมฯเห็นชอบให้นายต้นคู่แผ่นดินจับมือกับเปมิกาและเปี๊ยก คลองตัน!ให้อภัยให้กันในการ(เป็นการเข้าใจผิดกัน)เป็นสมาชิกฯ สนพท.อาชีพเดียวกันตามข่าว
 
สนพท.ประชุมคณะกรรมการที่เชียงใหม่โดยที่ประชุมฯเห็นชอบให้นายต้นคู่แผ่นดินจับมือกับเปมิกาและเปี๊ยก คลองตัน!ให้อภัยให้กันในการ(เป็นการเข้าใจผิดกัน)เป็นสมาชิกฯ สนพท.อาชีพเดียวกันตามข่าว
 
สนพท.ประชุมคณะกรรมการที่เชียงใหม่โดยที่ประชุมฯเห็นชอบให้นายต้นคู่แผ่นดินจับมือกับเปมิกาและเปี๊ยก คลองตัน!ให้อภัยให้กันในการ(เป็นการเข้าใจผิดกัน)เป็นสมาชิกฯ สนพท.อาชีพเดียวกันตามข่าว
 
สนพท.ประชุมคณะกรรมการที่เชียงใหม่โดยที่ประชุมฯเห็นชอบให้นายต้นคู่แผ่นดินจับมือกับเปมิกาและเปี๊ยก คลองตัน!ให้อภัยให้กันในการ(เป็นการเข้าใจผิดกัน)เป็นสมาชิกฯ สนพท.อาชีพเดียวกันตามข่าว
 

สนพท.ประชุมคณะกรรมการที่เชียงใหม่โดยที่ประชุมฯเห็นชอบให้นายต้นคู่แผ่นดินจับมือกับเปมิกาและเปี๊ยก คลองตัน!ให้อภัยให้กันในการ(เป็นการเข้าใจผิดกัน)เป็นสมาชิกฯ สนพท.อาชีพเดียวกันตามข่าว

สนพท.ประชุมคณะกรรมการที่เชียงใหม่โดยที่ประชุมฯเห็นชอบให้นายต้นคู่แผ่นดินจับมือกับเปมิกาและเปี๊ยก คลองตัน!ให้อภัยให้กันในการ(เป็นการเข้าใจผิดกัน)เป็นสมาชิกฯ สนพท.อาชีพเดียวกันตามข่าว

             เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม2559 ท่านโปรย สมบัตินายกสมาคมนักหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย(สนพท.)ได้จัดประชุมฯกรรมการบริหารสมาคมฯครั้งที่4มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ14มาสังเกตการณ์2ท่านโดยมีวาระการประชุมฯ 4วาระกับหนึ่งประเด็นในการไกลเกลี่ยให้สมาชิกจับมือกันที่ผ่านมา(เป็นการเข้าใจผิดกัน)ระหว่างนายต้นคู่แผ่นดินหรือ(กิตติศักดิ์ ศิริคลังเจริญรุ่ง )กับ นางเปมิกา กลิ่นนาคและเปี๊ยกคลองตัน!ที่นายต้นฟ้องหมิ่นประมาทฯ(ที่เป็นการเข้าใจผิดกัน)อาชีพเดียวกันให้จับมือกันและนายกฯพร้อมคณะกรรมการในที่ประชุมฯลงมติขอร้องให้นายต้นคู่แผ่นดินไปทำการถอนฟ้องให้หันหน้าเข้าหากันด้วยการจับมือกันเพื่อยกโทษให้กันและกัน หันหน้ามาทำงานเพื่อสังคมต่อไปตามข่าวและที่ประฯชุมฯได้เห็นชอบให้นายชัชชวาล คำใท้หรือ(ชัดนิวส์)สมาชิกฯ จ.ลำพูน ที่ติดหนี้สมาคมฯเรื่องเอาพระของสมาคมฯไปให้ชาวลำพูนบูชาได้มาปรากฎตัวขอชี้แจงที่ประชุมฯว่าจะขอใช้หนี้ให้สมาคมฯในวันประชุมฯใหญ่ของสมาคมฯในเดือนมีนาคมปี60 พร้อมกับคนอื่นอีก3คนที่ติดหนี้สมาคมฯด้วยที่นำพระของสมาคมฯ(สนพท.)ไปให้ประชาชนบูชาคังกล่าวและค่าโฆษณาที่ลงในวารสารของสมาคมฯดังกล่าวที่ประชุมฯยังให้คณะกรรมการภาคได้ทำการคัดเลือกที่ปรึกษาฯทุกภาคส่วนมาภาคละสองคนและที่สำคัญที่ประชุมฯได้มีสัญญาภาคีกับ(สสส.)ในการให้จัดประชุมฯอบรมให้สมาชิกฯ(สนพท,)ภาคละ10ท่านด้วยกันโดยแบ่งจัดอบรมฯทีละภาคตามข่าวและสมาคมฯมอบหมายให้ท่านเลขาฯนายจำเริญ พลอยศรีดำเนินการทำหนังสือเชิญและคัดเลือกสมาชิกต่อไปที่ประชุมฯยังเห็นชอบตั้งกรรมการเพิ่มอีกสองท่านมาแทนที่สมาชิกที่ขาดการประชุมฯเกิน3ครั้งดังกล่าวตามข่าวกลังจากประชุมฯเสร็จตณะกรรมการก็พากันไปอวยพรท่านรองสภาการนสพ.บก,อำนวยการนสพ.ไทยนิวส์ท่านอุบลนัด สุภาวรรณที่จัดงานครบรอบสถาปณายิ่งใหญ่ครบรอบ47ปี.ของนสพ.ไทยนิวส์ตามข่าว (เปี๊ยก คลองตัน!)รายงานสดจากที่ประชุมฯตามข่าวนสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์นำเสนอข่าวเข้าไปดูข่าวทั่วโลกได้ที่มือถือของท่านได้ที่...www.news-mahachon.com

สนพท.ประชุมคณะกรรมการที่เชียงใหม่โดยที่ประชุมฯเห็นชอบให้นายต้นคู่แผ่นดินจับมือกับเปมิกาและเปี๊ยก คลองตัน!ให้อภัยให้กันในการ(เป็นการเข้าใจผิดกัน)เป็นสมาชิกฯ สนพท.อาชีพเดียวกันตามข่าว

Tag : สนพท.ประชุมคณะกรรมการที่เชียงใหม่โดยที่ประชุมฯเห็นชอบให้นายต้นคู่แผ่นดินจับมือกับเปมิกาและเปี๊ยก คลองตัน!ให้อภัยให้กันในการ(เป็นการเข้าใจผิดกัน)เป็นสมาชิกฯ สนพท.อาชีพเดียวกันตามข่าวข่าวยอดนิยม @ข่าวสังคมมหาชนนิวส์มหาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าวสังคมมหาชนนิวส์มหาชน