สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฏราชกุมาร เสด็จเป็นองค์ประธานในการพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการทดสอบการอัญเชิญคัมภีร์อัลกรุอาน ระดับประเทศณ.มัสยิดกลางประจำจังหวัดปัตตานี

พุธ ที่ 23 พฤศจิกายน 2559 จำนวนอ่าน 4982 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฏราชกุมาร เสด็จเป็นองค์ประธานในการพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการทดสอบการอัญเชิญคัมภีร์อัลกรุอาน ระดับประเทศณ.มัสยิดกลางประจำจังหวัดปัตตานี
 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฏราชกุมาร เสด็จเป็นองค์ประธานในการพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการทดสอบการอัญเชิญคัมภีร์อัลกรุอาน ระดับประเทศณ.มัสยิดกลางประจำจังหวัดปัตตานี
 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฏราชกุมาร เสด็จเป็นองค์ประธานในการพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการทดสอบการอัญเชิญคัมภีร์อัลกรุอาน ระดับประเทศณ.มัสยิดกลางประจำจังหวัดปัตตานี
 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฏราชกุมาร เสด็จเป็นองค์ประธานในการพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการทดสอบการอัญเชิญคัมภีร์อัลกรุอาน ระดับประเทศณ.มัสยิดกลางประจำจังหวัดปัตตานี
 

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฏราชกุมาร เสด็จเป็นองค์ประธานในการพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการทดสอบการอัญเชิญคัมภีร์อัลกรุอาน ระดับประเทศณ.มัสยิดกลางประจำจังหวัดปัตตานี

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฏราชกุมาร เสด็จเป็นองค์ประธานในการพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการทดสอบการอัญเชิญคัมภีร์อัลกรุอาน ระดับประเทศณ.มัสยิดกลางประจำจังหวัดปัตตานี

           ผู้สื่อข่าวรายงานมาจากศูนย์ข่าวภาคใต้เข้ามาว่า

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โดยมีท่าน วีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายกิตติกร กิตติพานประยูร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดปัตตานี ท่านพลตรีวิชาญ สุขสง ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15 ท่าน พลตำรวจตรีรณศิลป์ ภู่สาระ รักษาราชการแทนผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมด้วยข้าราชการ เฝ้าฯ รับเสด็จ

     จากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ก่อนเสด็จฯ ไปยังมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี เพื่อพระราชทานถ้วยรางวัลและโล่ที่ระลึก การทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศ แก่ผู้ชนะเลิศ รองชนะเลิศ และผู้ให้การสนับสนุน รวมจำนวน 27 ราย นอกจากนี้ยังมีพระราชปฏิสันถารกับผู้นำศาสนา และพสกนิกรที่มาเฝ้ารับเสด็จ ทรงฉายพระรูปกับผู้ให้การสนับสนุนและคณะกรรมการตัดสินการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศ ประจำปี 2558  ต่อจากนั้น ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จฯ ไปยังที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เพื่อพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่ผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น จำนวน 7 รางวัล และอิหม่ามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น จำนวน 23 ราย

พร้อมพระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ที่มีผลงานการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2558 จำนวน 28 ราย ตามลำดับดังกล่าว(PR.จ.ปัตตานีรายงาน)นสพ.

นิวส์มหาชนออนไลน์นำเสนอข่าวเข้าไปดูรายระเอียดได้ที่...www.news-mahachon.com

นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์นำเสนอข่าวทั่วโลกเข้าไปดูมือถือของท่านได้ที่..www.news-mahachon.com

Tag : สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฏราชกุมาร เสด็จเป็นองค์ประธานในการพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการทดสอบการอัญเชิญคัมภีร์อัลกรุอาน ระดับประเทศณ.มัสยิดกลางประจำจังหวัดปัตตานีข่าวยอดนิยม @ข่าวพระราชสำนักฯนิวส์มหาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าวพระราชสำนักฯนิวส์มหาชน