สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่ (ภาคอีสานตอนบน) โดยมี ท่าน พลโท วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย ท่าน พล.ต.ท.จตุพล ปานรักษา ผบช.ภ.4 ถวายรายงานและถวายการอารักขาตามข่าว

พุธ ที่ 31 พฤษภาคม 2560 จำนวนอ่าน 3625 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่ (ภาคอีสานตอนบน) โดยมี ท่าน  พลโท วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย ท่าน  พล.ต.ท.จตุพล ปานรักษา ผบช.ภ.4 ถวายรายงานและถวายการอารักขาตามข่าว
 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่ (ภาคอีสานตอนบน) โดยมี ท่าน  พลโท วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย ท่าน  พล.ต.ท.จตุพล ปานรักษา ผบช.ภ.4 ถวายรายงานและถวายการอารักขาตามข่าว
 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่ (ภาคอีสานตอนบน) โดยมี ท่าน  พลโท วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย ท่าน  พล.ต.ท.จตุพล ปานรักษา ผบช.ภ.4 ถวายรายงานและถวายการอารักขาตามข่าว
 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่ (ภาคอีสานตอนบน) โดยมี ท่าน  พลโท วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย ท่าน  พล.ต.ท.จตุพล ปานรักษา ผบช.ภ.4 ถวายรายงานและถวายการอารักขาตามข่าว
 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่ (ภาคอีสานตอนบน) โดยมี ท่าน พลโท วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย ท่าน พล.ต.ท.จตุพล ปานรักษา ผบช.ภ.4 ถวายรายงานและถวายการอารักขาตามข่าว

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่ (ภาคอีสานตอนบน) โดยมี ท่าน  พลโท วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย ท่าน

พล.ต.ท.จตุพล ปานรักษา ผบช.ภ.4 ถวายรายงานและถวายการอารักขาตามข่าว

 

 

 

         ที่จ.สกลนคร: เมื่อวันที่ 28 พ.ค.2560 เวลา 18.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่ (ภาคอีสานตอนบน) มีท่าน  พลโท วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย คุณหญิง รัตนาภรณ์ แชจอหอ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 2  ท่าน  พล.ต.ท.จตุพล ปานรักษา ผบช.ภ. 4  คุณนันทนา เกิดจงรักษ์ ประธานแม่บ้านตำรวจ จว.สกลนคร ทูลเกล้าถวายมาลัยข้อพระกร พร้อมด้วย ท่าน วิทยา   จันทร์ฉลอง  ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร และ ท่านพล.ต.ต.สมเกียติ เกิดจงรักษ์  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสกลนครถวายการอารักขา และพร้อมด้วย  ข้าราชการ/ทหาร/ ตำรวจ/ สื่อมวลชน/ ทุกหมู่เหล่า/คณะแม่บ้านตำรวจ ภ.เฝ้ารับเสด็จฯ ณ สนามบินค่าย กฤษณ์ สีวะรา อำเภอเมืองฯ จังหวัดสกลนครตามข่าว(ทศพล หาไชยรายงาน/PRกองทัพภาคที่2/ข้อมูล)นสพ.นิงวส์มหาชนออนไลน์นำเสนอข่าวเข้าไปดูข่าวได้ที่..www.news-mahachon.com 

 

นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์นำเสนอข่าวทั่วโลกเข้าไปดูมือถือของท่านได้ที่..www.news-mahachon.com

Tag : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่ (ภาคอีสานตอนบน) โดยมี ท่าน พลโท วิชัย แชจอหอ แม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วย ท่าน พล.ต.ท.จตุพล ปานรักษา ผบช.ภ.4 ถวายรายงานข่าวยอดนิยม @ข่าวสังคมมหาชนนิวส์มหาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าวสังคมมหาชนนิวส์มหาชน