ท่าน นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีฯสาธารณสุข เปิดอาคาร 76 ปีศรีธัญญา และศูนย์จิตธรรม โรงพยาบาลศรีธัญญา เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยทางจิตเวช ที่เจ็บป่วยทางด้านอารมณ์และจิตใจ ให้สามารถกลับไปดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโดยมีท่านนาวาอากาศตรี นพ.บุญเรือง ไต

จันทร์ ที่ 24 กรกฏาคม 2560 จำนวนอ่าน 4526 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

ท่าน นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีฯสาธารณสุข เปิดอาคาร 76 ปีศรีธัญญา และศูนย์จิตธรรม โรงพยาบาลศรีธัญญา เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยทางจิตเวช ที่เจ็บป่วยทางด้านอารมณ์และจิตใจ ให้สามารถกลับไปดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโดยมีท่านนาวาอากาศตรี นพ.บุญเรือง ไต
 
ท่าน นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีฯสาธารณสุข เปิดอาคาร 76 ปีศรีธัญญา และศูนย์จิตธรรม โรงพยาบาลศรีธัญญา เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยทางจิตเวช ที่เจ็บป่วยทางด้านอารมณ์และจิตใจ ให้สามารถกลับไปดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโดยมีท่านนาวาอากาศตรี นพ.บุญเรือง ไต
 
ท่าน นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีฯสาธารณสุข เปิดอาคาร 76 ปีศรีธัญญา และศูนย์จิตธรรม โรงพยาบาลศรีธัญญา เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยทางจิตเวช ที่เจ็บป่วยทางด้านอารมณ์และจิตใจ ให้สามารถกลับไปดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโดยมีท่านนาวาอากาศตรี นพ.บุญเรือง ไต
 
ท่าน นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีฯสาธารณสุข เปิดอาคาร 76 ปีศรีธัญญา และศูนย์จิตธรรม โรงพยาบาลศรีธัญญา เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยทางจิตเวช ที่เจ็บป่วยทางด้านอารมณ์และจิตใจ ให้สามารถกลับไปดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโดยมีท่านนาวาอากาศตรี นพ.บุญเรือง ไต
 
ท่าน นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีฯสาธารณสุข เปิดอาคาร 76 ปีศรีธัญญา และศูนย์จิตธรรม โรงพยาบาลศรีธัญญา เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยทางจิตเวช ที่เจ็บป่วยทางด้านอารมณ์และจิตใจ ให้สามารถกลับไปดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโดยมีท่านนาวาอากาศตรี นพ.บุญเรือง ไต
 
ท่าน นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีฯสาธารณสุข เปิดอาคาร 76 ปีศรีธัญญา และศูนย์จิตธรรม โรงพยาบาลศรีธัญญา เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยทางจิตเวช ที่เจ็บป่วยทางด้านอารมณ์และจิตใจ ให้สามารถกลับไปดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโดยมีท่านนาวาอากาศตรี นพ.บุญเรือง ไต
 
ท่าน นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีฯสาธารณสุข เปิดอาคาร 76 ปีศรีธัญญา และศูนย์จิตธรรม โรงพยาบาลศรีธัญญา เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยทางจิตเวช ที่เจ็บป่วยทางด้านอารมณ์และจิตใจ ให้สามารถกลับไปดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโดยมีท่านนาวาอากาศตรี นพ.บุญเรือง ไต
 
ท่าน นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีฯสาธารณสุข เปิดอาคาร 76 ปีศรีธัญญา และศูนย์จิตธรรม โรงพยาบาลศรีธัญญา เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยทางจิตเวช ที่เจ็บป่วยทางด้านอารมณ์และจิตใจ ให้สามารถกลับไปดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโดยมีท่านนาวาอากาศตรี นพ.บุญเรือง ไต
 

ท่าน นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีฯสาธารณสุข เปิดอาคาร 76 ปีศรีธัญญา และศูนย์จิตธรรม โรงพยาบาลศรีธัญญา เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยทางจิตเวช ที่เจ็บป่วยทางด้านอารมณ์และจิตใจ ให้สามารถกลับไปดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโดยมีท่านนาวาอากาศตรี นพ.บุญเรือง ไต

ท่าน นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีฯสาธารณสุข เปิดอาคาร 76 ปีศรีธัญญา และศูนย์จิตธรรม โรงพยาบาลศรีธัญญา เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยทางจิตเวช ที่เจ็บป่วยทางด้านอารมณ์และจิตใจ ให้สามารถกลับไปดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโดยมีท่านนาวาอากาศตรี นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ร่วมพิธีนี้ด้วยดังกล่าว

 

 ที่รพ.ศรีธัญญาจ.นนทบุรี:.     ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดอาคาร 76 ปีศรีธัญญา และศูนย์จิตธรรม โรงพยาบาลศรีธัญญา เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยทางจิตเวช ที่เจ็บป่วยทางด้านอารมณ์และจิตใจ ให้สามารถกลับไปดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข โดยในแต่ละปีมีผู้เข้ารับบริการ 115,567 ราย ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยโรคจิตเภท

      ผู้สื่อข่าวรายงานเข้ามาว่าเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560  ที่ โรงพยาบาลศรีธัญญา จ.นนทบุรี

ท่าน ศ.คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิด(อาคาร 76 ปีศรีธัญญา และศูนย์จิตธรรม)โรงพยาบาลศรีธัญญา เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยทางจิตเวช มีท่าน ชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีพร้อมด้วย ท่านนาวาอากาศตรี นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิตพร้อมด้วยท่านนพ.สมัย ศิริถาวรกุล รองอธิบดีกรมสุขภาพจิตโดย..มีท่าน นพ.ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา ให้การต้อนรับและกล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการณ์ อาคาร 76 ปีศรีธัญญา และศูนย์จิตธรรม โรงพยาบาลศรีธัญญา และท่านรมว.สาธารณสุขฯได้ให้สัมภาษณ์ว่า ยุทธศาสตร์งานส่งเสริมสุขภาพจิตของประเทศไทย มุ่งเน้นให้เกิดการรับรู้และการร่วมสร้างสุขภาวะที่ดีของประชาชน นำไปสู่เป้าหมายหลักคือ ประชาชนมีสุขภาพจิตดี มีความสุข ไม่มุ่งเน้นเฉพาะการบริการ แต่เป็นการสร้างแนวทางการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ให้มีความสมบูรณ์ทั้งกายและใจ ด้วยการทำงานร่วมกันของเครือข่ายทุกภาคส่วน ที่ร่วมกันพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีคุณภาพ เพื่อเป็นทุนทางสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีสำหรับ โรงพยาบาลศรีธัญญา เปิดให้บริการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยทางจิตเวช ที่เจ็บป่วยทางด้านอารมณ์และจิตใจ ให้สามารถกลับไปดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข โดยมีความมุ่งมั่น สร้างสรรค์ และพัฒนาระบบการบริการผู้ป่วยจิตเวชมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของการบริหารจัดการองค์กร การพัฒนาระบบบริการ และการส่งเสริมสนับสนุนวิชาการ ในแต่ละปีมีผู้เข้ารับบริการ 115,567 ราย ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยโรคจิตเภท

ทั้งนี้ โรงพยาบาลฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในจิตเวชและยาเสพติด 5 ชั้น เริ่มก่อสร้างในปี 2558 และแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ใช้งบประมาณทั้งหมดจำนวน 58,700,000 บาท ให้ชื่อว่า อาคาร 76 ปี ศรีธัญญาเพื่อให้สอดคล้องกับวาระครบรอบการก่อตั้งโรงพยาบาลศรีธัญญา ปีที่ 76 ดังกล่าว โดยการจัดพื้นที่ในการให้บริการของอาคารผู้ป่วยในจิตเวชและยาเสพติด มีรายละเอียดดังนี้ ชั้นที่ 1 จัดตั้งศูนย์บำบัดรักษาด้วยไฟฟ้า (ECT Center) และศูนย์ช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR Center) ชั้นที่ 2, 3 และ 4 เป็น หอผู้ป่วยสามัญชาย ชั้นที่ 5 เป็นห้องพักผู้ป่วยในพิเศษ (VIP) จำนวน 12 ห้อง  นอกจากนี้ โรงพยาบาลศรีธัญญา ได้จัดตั้ง ศูนย์จิตธรรมเพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม ใช้หลักการเจริญสติ สติบำบัด ธรรมะบำบัดในการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตเวชสำหรับผู้ป่วยจิตเวช เชิญชวนประชาชนร่วมบริจาค เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน ได้ที่ มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา หมายเลขโทรศัพท์ 02-528-7800 ต่อ 57136 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติม www.Srithany.go.th/srifound  ตามข่าวดังกล่าว(คน จอหอรายงาน/PR.สมาคมฯสภท.ภาพ/ข้อมูล)นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์ทั่วโลกนำเสนอข่าวเข้าไปดูข่าวได้ที่...www.news-mahachon.com

นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์นำเสนอข่าวทั่วโลกเข้าไปดูมือถือของท่านได้ที่..www.news-mahachon.com

Tag : ท่าน นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีฯสาธารณสุข เปิดอาคาร 76 ปีศรีธัญญา และศูนย์จิตธรรม โรงพยาบาลศรีธัญญา เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยทางจิตเวช ที่เจ็บป่วยทางด้านอารมณ์และจิตใจ ให้สามารถกลับไปดำรงชีวิตในสข่าวยอดนิยม @ข่าวสาธารณสุขนิวส์มหาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าวสาธารณสุขนิวส์มหาชน