ท่านพ่อเมืองพิษณุโลกคนใหม่ท่าน (ภัคพงศ์ ทวิพัฒน์)สิงห์ดำ!รัฐศาสตร์ จุฬาฯดีกรีนักเรียนนอก! อายุราชการเหลืออีก 4 ปีจะปลดเกษียน!คนดีของแผ่นดิน

พฤหัสบดี ที่ 2 พฤศจิกายน 2560 จำนวนอ่าน 2965 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

ท่านพ่อเมืองพิษณุโลกคนใหม่ท่าน (ภัคพงศ์ ทวิพัฒน์)สิงห์ดำ!รัฐศาสตร์ จุฬาฯดีกรีนักเรียนนอก! อายุราชการเหลืออีก 4 ปีจะปลดเกษียน!คนดีของแผ่นดิน
 
ท่านพ่อเมืองพิษณุโลกคนใหม่ท่าน (ภัคพงศ์ ทวิพัฒน์)สิงห์ดำ!รัฐศาสตร์ จุฬาฯดีกรีนักเรียนนอก! อายุราชการเหลืออีก 4 ปีจะปลดเกษียน!คนดีของแผ่นดิน
 
ท่านพ่อเมืองพิษณุโลกคนใหม่ท่าน (ภัคพงศ์ ทวิพัฒน์)สิงห์ดำ!รัฐศาสตร์ จุฬาฯดีกรีนักเรียนนอก! อายุราชการเหลืออีก 4 ปีจะปลดเกษียน!คนดีของแผ่นดิน
 
ท่านพ่อเมืองพิษณุโลกคนใหม่ท่าน (ภัคพงศ์ ทวิพัฒน์)สิงห์ดำ!รัฐศาสตร์ จุฬาฯดีกรีนักเรียนนอก! อายุราชการเหลืออีก 4 ปีจะปลดเกษียน!คนดีของแผ่นดิน
 

ท่านพ่อเมืองพิษณุโลกคนใหม่ท่าน (ภัคพงศ์ ทวิพัฒน์)สิงห์ดำ!รัฐศาสตร์ จุฬาฯดีกรีนักเรียนนอก! อายุราชการเหลืออีก 4 ปีจะปลดเกษียน!คนดีของแผ่นดิน

ท่านพ่อเมืองพิษณุโลกคนใหม่ท่าน (ภัคพงศ์ ทวิพัฒน์)สิงห์ดำ!รัฐศาสตร์ จุฬาฯดีกรีนักเรียนนอก! อายุราชการเหลืออีก 4 ปีจะปลดเกษียน!คนดีของแผ่นดิน

                       ท่านภัคพงศ์ ทวิพัฒน์

                 ผู้ว่าราชการจ.พิษณุโลก(คนใหม่)

เกิดเมื่อ

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2504

คู่สมรส

นางสิทธินีย์ ทวิพัฒน์

ประวัติการศึกษา

มัธยมศึกษาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

ปริญญาตรีรัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาโทMaster of Public Administration (M.P.A.) American International College, Springfield Massachusetts, U.S.A.

ประวัติการฝึกอบรม

หลักสูตรนักบริหารมหานครระดับสูง (บนส.) ของ   

   กรุงเทพมหานคร รุ่นที่ 3 พ.ศ. 2551

หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) ของ 

   กระทรวงมหาดไทย รุ่นที่ 55 พ.ศ. 2553

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 56

ประวัติการรับราชการ

  18 มกราคม 2531- นักวิชาการขนส่ง 3 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี กระทรวงคมนาคม

1 กันยายน 2531

- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 – 4

  สำนักงานจังหวัดเชียงราย (สป.มท.)

31 สิงหาคม 2535

- นักการข่าว 5 กองการข่าว สป.มท.

27 มิถุนายน 2537

- เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 หัวหน้างานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม (สป.มท.)

7 พฤศจิกายน 2537

- บุคลากร 6 หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่

   กองการเจ้าหน้าที่  ( สป.มท.)

10 มกราคม 2539

- บุคลากร 6 หัวหน้างานบรรจุแต่งตั้ง

   กองการเจ้าหน้าที่ (สป.มท.)

3 กรกฎาคม 2544

 - เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล 7ว. สำนักงาน (ก.ถ.สป.มท.)

2 มิถุนายน 2546

 - เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 7

   กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (สป.มท.)

15 กันยายน 2549

 - เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 8ว กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ สำนักงานจังหวัดชุมพร สป.มท.

1 ธันวาคม 2549- บุคลากร 8ว กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ (สป.มท.)

17 ตุลาคม 2550

- ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

22 ตุลาคม 2551

- ผอ.กองสารนิเทศ (สป.มท.)

16 พฤศจิกายน 2552

- หัวหน้าสำนักงานจังหวัดระนอง สป.มท. (อำนวยการสูง หรือ C9 เดิม)

30 สิงหาคม 2553

- รักษาการในตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (สป.มท.)

21 กุมภาพันธ์ 2554

- หัวหน้าสำนักงาน ก.ถ.สป.มท.

(อำนวยการสูง หรือ C9 เดิม)

7 ธันวาคม 2555

- รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

   (นักบริหารระดับต้น)

28 ตุลาคม 2556

- รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี (นักบริหารระดับต้น)

2 ตุลาคม 2558

- ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

1 ตุลาคม 2560

(ครม.เห็นชอบ)ให้มาเป็นผู้ว่าฯจ.พิษณุโลก

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูง

ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)

ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)

  ท่านเป็นคนดีมีคุณธรรมเป็นนักบริหารทีดีมีดักรีนักเรียนนอกเป็นนักบริหารอยู่ในสำนักงานสำนักปลัดกระทรวงมาตลอดไม่(ฆ่าน้องฟ้องนายขายเพื่อน)ท่านฉัตรชัย พรหมเลิศปลัดกระทรวงฯเสนอให้มาเป็นผู้ว่าฯคนใหม่ที่นี่แทนท่านศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ที่ขึ้นไปเป็นรองปลัดกระทรวงฯตามข่าวจึงแนะนำให้ชาวพิษณุโลกได้รู้จักกันว่าท่านเป็นคนดีของแผ่นดิน จริงๆ(ปอ คลองตัน!รายงาน)นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์ทั่วโลกนำเสนอข่าวเข้าไปดูข่าวได้ที่...www.news-mahachon.com

นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์นำเสนอข่าวทั่วโลกเข้าไปดูมือถือของท่านได้ที่..www.news-mahachon.com

Tag : ท่านพ่อเมืองพิษณุโลกคนใหม่ท่าน (ภัคพงศ์ ทวิพัฒน์)สิงห์ดำ!รัฐศาสตร์ จุฬาฯดีกรีนักเรียนนอก! อายุราชการเหลืออีก 4 ปีจะปลดเกษียน!คนดีของแผ่นดินข่าวยอดนิยม @ข่าวมหาดไทยนิวส์มหาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าวมหาดไทยนิวส์มหาชน