นายกฯสุดปลื้ม!นำ ครม.ชุดใหม่ล่าสุด น้อมนำกระแสพระราชดำรัส( ร.10 ไปปฏิบัติ) อุทิศตนเพื่อประเทศชาติและประชาชน เตรียมแบ่งมอบงานอย่างเหมาะสม นำพาชาติบ้านเมืองพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไปตามข่าว

อังคาร ที่ 5 ธันวาคม 2560 จำนวนอ่าน 5853 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

นายกฯสุดปลื้ม!นำ ครม.ชุดใหม่ล่าสุด น้อมนำกระแสพระราชดำรัส( ร.10 ไปปฏิบัติ) อุทิศตนเพื่อประเทศชาติและประชาชน เตรียมแบ่งมอบงานอย่างเหมาะสม นำพาชาติบ้านเมืองพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไปตามข่าว
 
นายกฯสุดปลื้ม!นำ ครม.ชุดใหม่ล่าสุด น้อมนำกระแสพระราชดำรัส( ร.10 ไปปฏิบัติ) อุทิศตนเพื่อประเทศชาติและประชาชน เตรียมแบ่งมอบงานอย่างเหมาะสม นำพาชาติบ้านเมืองพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไปตามข่าว
 
นายกฯสุดปลื้ม!นำ ครม.ชุดใหม่ล่าสุด น้อมนำกระแสพระราชดำรัส( ร.10 ไปปฏิบัติ) อุทิศตนเพื่อประเทศชาติและประชาชน เตรียมแบ่งมอบงานอย่างเหมาะสม นำพาชาติบ้านเมืองพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไปตามข่าว
 
นายกฯสุดปลื้ม!นำ ครม.ชุดใหม่ล่าสุด น้อมนำกระแสพระราชดำรัส( ร.10 ไปปฏิบัติ) อุทิศตนเพื่อประเทศชาติและประชาชน เตรียมแบ่งมอบงานอย่างเหมาะสม นำพาชาติบ้านเมืองพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไปตามข่าว
 
นายกฯสุดปลื้ม!นำ ครม.ชุดใหม่ล่าสุด น้อมนำกระแสพระราชดำรัส( ร.10 ไปปฏิบัติ) อุทิศตนเพื่อประเทศชาติและประชาชน เตรียมแบ่งมอบงานอย่างเหมาะสม นำพาชาติบ้านเมืองพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไปตามข่าว
 
นายกฯสุดปลื้ม!นำ ครม.ชุดใหม่ล่าสุด น้อมนำกระแสพระราชดำรัส( ร.10 ไปปฏิบัติ) อุทิศตนเพื่อประเทศชาติและประชาชน เตรียมแบ่งมอบงานอย่างเหมาะสม นำพาชาติบ้านเมืองพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไปตามข่าว
 
นายกฯสุดปลื้ม!นำ ครม.ชุดใหม่ล่าสุด น้อมนำกระแสพระราชดำรัส( ร.10 ไปปฏิบัติ) อุทิศตนเพื่อประเทศชาติและประชาชน เตรียมแบ่งมอบงานอย่างเหมาะสม นำพาชาติบ้านเมืองพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไปตามข่าว
 
นายกฯสุดปลื้ม!นำ ครม.ชุดใหม่ล่าสุด น้อมนำกระแสพระราชดำรัส( ร.10 ไปปฏิบัติ) อุทิศตนเพื่อประเทศชาติและประชาชน เตรียมแบ่งมอบงานอย่างเหมาะสม นำพาชาติบ้านเมืองพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไปตามข่าว
 

นายกฯสุดปลื้ม!นำ ครม.ชุดใหม่ล่าสุด น้อมนำกระแสพระราชดำรัส( ร.10 ไปปฏิบัติ) อุทิศตนเพื่อประเทศชาติและประชาชน เตรียมแบ่งมอบงานอย่างเหมาะสม นำพาชาติบ้านเมืองพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไปตามข่าว

นายกฯสุดปลื้ม!นำ ครม.ชุดใหม่ล่าสุด น้อมนำกระแสพระราชดำรัส( ร.10 ไปปฏิบัติ) อุทิศตนเพื่อประเทศชาติและประชาชน เตรียมแบ่งมอบงานอย่างเหมาะสม นำพาชาติบ้านเมืองพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไปตามข่าว

 ที่สำนักพระราชวัง กทม. นายกรัฐมนตรีย้ำกับคณะรัฐมนตรีใหม่ที่ได้เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณวานนี้ ให้น้อมนำกระแสพระราชดำรัสใส่เกล้าใส่กระหม่อม อุทิศตนทำงานเพื่อประเทศชาติและประชาชน วันนี้ (1 ธันวาคม 2561) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ย้ำกับคณะรัฐมนตรีใหม่ที่ได้เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณวานนี้ ให้น้อมนำกระแสพระราชดำรัสใส่เกล้าใส่กระหม่อม อุทิศตนทำงานเพื่อประเทศชาติและประชาชน ธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ให้อยู่คู่กับประเทศไทยสืบไป นอกจากนี้ ให้นำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ยึดถือเป็นหลักในการปฏิบัติงาน และสืบสานต่อยอดให้ประเทศเกิดการพัฒนาอย่างมั่นคง ดำรงรักษาอัตลักษณ์ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมประเพณีที่งดงาม สร้างสังคมจิตอาสาที่มีคุณธรรมจริยธรรม และปราศจากการทุจริตอย่างยั่งยืน ส่วนตัวนายกรัฐมนตรีได้รับใส่เกล้าใส่กระหม่อม และน้อมนำไปขับเคลื่อนงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยจะแบ่งมอบงานให้แก่รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และมอบหมายงานตามภารกิจแก่รัฐมนตรีทุกกระทรวงอย่างเหมาะสม เพื่อร่วมกันนำพาประเทศไปสู่ความเจริญก้าวหน้าอย่างเข้มแข็ง ประชาชนมีความสุขและความพึงพอใจให้มากที่สุด

 

รายนามคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี     พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

รองนายกรัฐมนตรี       พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ

วิษณุ เครืองาม พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง สมคิด จาตุศรีพิทักษ์

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลป์ยะ  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี         สุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ กอบศักดิ์ ภูตระกูล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม   

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม     พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์     รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง วิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ  

ดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา วีระศักดิ์ โควสุรัตน์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์           

พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์    นายกองเอก กฤษฎา บุญราช      รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ลักษณ์ วจนานวัช วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม        อาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ไพรินทร์ ชูโชติถาวร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม            พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน       ศิริ จิระพงษ์พันธ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

 พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย สุธี มากบุญ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ     ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ อุดม คชินทร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม    อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม        

สมชาย หาญหิรัญ  ท่านพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นำคณะ(ครม.ชุดใหม่) เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณไปแล้วตามข่าวดังกล่าว(ภาพ/ข่าวจาก..PR.ทำเนียบรัฐบาล)นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์ทั่วโลกนำเสนอข่าวเข้าไปดูข่าวได้ที่...www.news-mahachon.com

นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์นำเสนอข่าวทั่วโลกเข้าไปดูมือถือของท่านได้ที่..www.news-mahachon.com

Tag : นายกฯสุดปลื้ม!นำ ครม.ชุดใหม่ล่าสุด น้อมนำกระแสพระราชดำรัส( ร.10 ไปปฏิบัติ) อุทิศตนเพื่อประเทศชาติและประชาชน เตรียมแบ่งมอบงานอย่างเหมาะสม นำพาชาติบ้านเมืองพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไปตามข่าวข่าวยอดนิยม @ข่าวการเมืองนิวส์มหาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าวการเมืองนิวส์มหาชน