สมเด็จพระสังฆราชฯได้โปรดพระราชทานโล่พระราชทานลัญจกร (ญสส.) รางวัลพระกินรี(คนดีของแผ่นดิน) แด่สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์ฯเพื่อคัดเลือกมอบโล่ให้ (คนดี 139 ท่านทั่วประเทศ) ครั้งที่ 8 ณ ศูนย์ประชุม สถาบันจุฬาภรณ์ กทม. ประจำปี 2561ไปแล้วตามข่าว

จันทร์ ที่ 25 มิถุนายน 2561 จำนวนอ่าน 4044 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

สมเด็จพระสังฆราชฯได้โปรดพระราชทานโล่พระราชทานลัญจกร (ญสส.) รางวัลพระกินรี(คนดีของแผ่นดิน) แด่สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์ฯเพื่อคัดเลือกมอบโล่ให้ (คนดี 139 ท่านทั่วประเทศ) ครั้งที่ 8 ณ ศูนย์ประชุม สถาบันจุฬาภรณ์ กทม. ประจำปี 2561ไปแล้วตามข่าว
 
สมเด็จพระสังฆราชฯได้โปรดพระราชทานโล่พระราชทานลัญจกร (ญสส.) รางวัลพระกินรี(คนดีของแผ่นดิน) แด่สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์ฯเพื่อคัดเลือกมอบโล่ให้ (คนดี 139 ท่านทั่วประเทศ) ครั้งที่ 8 ณ ศูนย์ประชุม สถาบันจุฬาภรณ์ กทม. ประจำปี 2561ไปแล้วตามข่าว
 
สมเด็จพระสังฆราชฯได้โปรดพระราชทานโล่พระราชทานลัญจกร (ญสส.) รางวัลพระกินรี(คนดีของแผ่นดิน) แด่สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์ฯเพื่อคัดเลือกมอบโล่ให้ (คนดี 139 ท่านทั่วประเทศ) ครั้งที่ 8 ณ ศูนย์ประชุม สถาบันจุฬาภรณ์ กทม. ประจำปี 2561ไปแล้วตามข่าว
 
สมเด็จพระสังฆราชฯได้โปรดพระราชทานโล่พระราชทานลัญจกร (ญสส.) รางวัลพระกินรี(คนดีของแผ่นดิน) แด่สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์ฯเพื่อคัดเลือกมอบโล่ให้ (คนดี 139 ท่านทั่วประเทศ) ครั้งที่ 8 ณ ศูนย์ประชุม สถาบันจุฬาภรณ์ กทม. ประจำปี 2561ไปแล้วตามข่าว
 
สมเด็จพระสังฆราชฯได้โปรดพระราชทานโล่พระราชทานลัญจกร (ญสส.) รางวัลพระกินรี(คนดีของแผ่นดิน) แด่สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์ฯเพื่อคัดเลือกมอบโล่ให้ (คนดี 139 ท่านทั่วประเทศ) ครั้งที่ 8 ณ ศูนย์ประชุม สถาบันจุฬาภรณ์ กทม. ประจำปี 2561ไปแล้วตามข่าว
 
สมเด็จพระสังฆราชฯได้โปรดพระราชทานโล่พระราชทานลัญจกร (ญสส.) รางวัลพระกินรี(คนดีของแผ่นดิน) แด่สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์ฯเพื่อคัดเลือกมอบโล่ให้ (คนดี 139 ท่านทั่วประเทศ) ครั้งที่ 8 ณ ศูนย์ประชุม สถาบันจุฬาภรณ์ กทม. ประจำปี 2561ไปแล้วตามข่าว
 
สมเด็จพระสังฆราชฯได้โปรดพระราชทานโล่พระราชทานลัญจกร (ญสส.) รางวัลพระกินรี(คนดีของแผ่นดิน) แด่สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์ฯเพื่อคัดเลือกมอบโล่ให้ (คนดี 139 ท่านทั่วประเทศ) ครั้งที่ 8 ณ ศูนย์ประชุม สถาบันจุฬาภรณ์ กทม. ประจำปี 2561ไปแล้วตามข่าว
 
สมเด็จพระสังฆราชฯได้โปรดพระราชทานโล่พระราชทานลัญจกร (ญสส.) รางวัลพระกินรี(คนดีของแผ่นดิน) แด่สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์ฯเพื่อคัดเลือกมอบโล่ให้ (คนดี 139 ท่านทั่วประเทศ) ครั้งที่ 8 ณ ศูนย์ประชุม สถาบันจุฬาภรณ์ กทม. ประจำปี 2561ไปแล้วตามข่าว
 
สมเด็จพระสังฆราชฯได้โปรดพระราชทานโล่พระราชทานลัญจกร (ญสส.) รางวัลพระกินรี(คนดีของแผ่นดิน) แด่สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์ฯเพื่อคัดเลือกมอบโล่ให้ (คนดี 139 ท่านทั่วประเทศ) ครั้งที่ 8 ณ ศูนย์ประชุม สถาบันจุฬาภรณ์ กทม. ประจำปี 2561ไปแล้วตามข่าว
 
สมเด็จพระสังฆราชฯได้โปรดพระราชทานโล่พระราชทานลัญจกร (ญสส.) รางวัลพระกินรี(คนดีของแผ่นดิน) แด่สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์ฯเพื่อคัดเลือกมอบโล่ให้ (คนดี 139 ท่านทั่วประเทศ) ครั้งที่ 8 ณ ศูนย์ประชุม สถาบันจุฬาภรณ์ กทม. ประจำปี 2561ไปแล้วตามข่าว
 
สมเด็จพระสังฆราชฯได้โปรดพระราชทานโล่พระราชทานลัญจกร (ญสส.) รางวัลพระกินรี(คนดีของแผ่นดิน) แด่สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์ฯเพื่อคัดเลือกมอบโล่ให้ (คนดี 139 ท่านทั่วประเทศ) ครั้งที่ 8 ณ ศูนย์ประชุม สถาบันจุฬาภรณ์ กทม. ประจำปี 2561ไปแล้วตามข่าว
 
สมเด็จพระสังฆราชฯได้โปรดพระราชทานโล่พระราชทานลัญจกร (ญสส.) รางวัลพระกินรี(คนดีของแผ่นดิน) แด่สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์ฯเพื่อคัดเลือกมอบโล่ให้ (คนดี 139 ท่านทั่วประเทศ) ครั้งที่ 8 ณ ศูนย์ประชุม สถาบันจุฬาภรณ์ กทม. ประจำปี 2561ไปแล้วตามข่าว
 

สมเด็จพระสังฆราชฯได้โปรดพระราชทานโล่พระราชทานลัญจกร (ญสส.) รางวัลพระกินรี(คนดีของแผ่นดิน) แด่สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์ฯเพื่อคัดเลือกมอบโล่ให้ (คนดี 139 ท่านทั่วประเทศ) ครั้งที่ 8 ณ ศูนย์ประชุม สถาบันจุฬาภรณ์ กทม. ประจำปี 2561ไปแล้วตามข่าว

สมเด็จพระสังฆราชฯได้โปรดพระราชทานโล่พระราชทานลัญจกร (ญสส.) รางวัลพระกินรี(คนดีของแผ่นดิน) แด่สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์ฯเพื่อคัดเลือกมอบโล่ให้ (คนดี 139 ท่านทั่วประเทศ) ครั้งที่ 8 ณ ศูนย์ประชุม สถาบันจุฬาภรณ์ กทม. ประจำปี 2561ไปแล้วตามข่าว

 ที่ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กทม. เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน  2561 นี้ ท่าน ธนกฤต กลิ่นนาค นายกสมาคมสื่อมวลชนเอเชีย (ประเทศไทย) ได้เข้ารับ (รางวัลเกียรติยศประจำปี 2561 งานประกาศรางวัลจากสมัชชานักจัดรายการ วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ แห่งประเทศไทย) ที่ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์   หลักสี่ บางเขน กทม. โดยทางคณะกรรมการคัดเลือกให้เป็น (คนดีของแผ่นดิน) ซึ่งเป็นเป็นปีที่ 8 ที่ ทางสมัชชาฯได้จัดขึ้นมาเพื่อให้คนดีได้มีที่ยืนในสังคมยุค(ปัจจุบัน) โดยมีท่าน

   พล.อ.จิตตศักก์  เจริญสมบัติ ได้มาเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลโล่ให้กับผู้ที่ถูกคัดเลือกทั้งหมด 139 ท่าน ดังมีรายชื่อส่วนหนึ่งดังนี้ ผู้ที่ถูกเสนอชื่อให้มารับมีชื่อดังต่อไปนี้ เช่น

1.ท่าน พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์   ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5  2. ท่าน พล.ต.ต,ธนายุตม์     วุฒิจรัสธำรงค์  รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 3. ท่าน พล.ต.ต.จารึก ลิ้มสุวรรณ   ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนภูธรภาค 5 4. ท่าน พล.ต.ต.ภาณุ  บุรณศิริ ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนภูธรภาค 6  5.ท่าน พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุวิมล          รองผู้บังคับการตำรวจกองปราบปราบ 6.ท่าน พ.ต.อ.เอกราษฎร์  อินทร์ต๊ะสืบ  รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตาก 7. ท่าน พ.ต.อ. ภุชงค์ ภัทรพงศ์สินธุ์    ผู้กำกับการตำรวจภูธรอำเภอด่านซ้าย จ.เลย

8. ท่าน ปโยธร   ปงใจ   อัยการจังหวัดเชียงใหม่  9. ท่าน สมพล  เจียรนัย ประธานคณะกรรมการ (กต .ตร.) สภ . เมืองลำพูน

10. ท่าน ธิดา  ยะถา   กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน

 11 .ท่าน บุญส่ง บุลย์ประมุข  นายกเทศมนตรีเทศบาลต.แม่จะเรา จ.ตาก 10.ท่าน ศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี    ผู้อำนวยการ กลุ่มทะเบียนธุรกิจ พาณิชย์จ.ตาก 11.ท่าน สราวุธ ทรงวิไล  ผู้ตรวจกระทรวงคมนาคมและโฆษกกระทรวงฯ 12.ท่าน พท.พิสาร แสงสว่าง  ที่ปรึกษาศูนย์ข่าวภาคอีสานตอนบน นสพ.นิวส์มหาชน 13.ท่าน ทศพล หาไชย  หน.ข่าวภาคอีสานตอนบน นสพ.นิวส์มหาชน 14.ท่าน นพ.โอฬาร  ยิ่งเสรี               ผอ.รพ. ห้างฉัตร จังหวัดลำปาง  15. ท่าน ดร.ธนกฤต กลิ่นนาค      นายกสมาคมสื่อมวลชนเอเชีย (ประเทศไทย) 16.ท่าน พ.ท.พิสิษฐ์ ชาญเจริญ  นายกสมาคมเครือข่ายหนังสือพิมพ์ วิทยุ และสื่ออออนไลน์  ยังมีอีกหลายท่านทีมิได้เอ่ยนามมาตามข่าว (ปอ คลองตัน/รายงาน) เข้าไปดูรายระเอียดได้ที่...www.news-mahachon.com

นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์นำเสนอข่าวทั่วโลกเข้าไปดูมือถือของท่านได้ที่..www.news-mahachon.com

Tag : สมเด็จพระสังฆราชฯได้โปรดพระราชทานโล่พระราชทานลัญจกร (ญสส.) รางวัลพระกินรี(คนดีของแผ่นดิน) แด่สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์ฯเพื่อคัดเลือกมอบโล่ให้ (คนดี 139 ท่านทั่วประเทศ) ครั้งที่ 8 ศูนย์ประชข่าวยอดนิยม @ข่าวสังคมมหาชนนิวส์มหาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าวสังคมมหาชนนิวส์มหาชน