ข่าวสังคม (ชาวป่าลั่น!) กรมอุทธยานฯ ย้ายทิ้งทวน!รับ (รมว.)คนใหม่ เส้นทางสู่ดวงดาวรุ่นที่ 47 วน.! จะสำเร็จ ตามความฝัน!หรือไม่ต้องไปถาม(ทั่นอธ.)ดูว่า ! จะถึงดวงดาวหรือไม่คอยติดตาม นิวส์มหาชนออนไลน์ที่นี่ได้ 24 ชม.

อังคาร ที่ 9 กรกฏาคม 2562 จำนวนอ่าน 2834 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

ข่าวสังคม (ชาวป่าลั่น!) กรมอุทธยานฯ ย้ายทิ้งทวน!รับ (รมว.)คนใหม่ เส้นทางสู่ดวงดาวรุ่นที่ 47 วน.! จะสำเร็จ ตามความฝัน!หรือไม่ต้องไปถาม(ทั่นอธ.)ดูว่า ! จะถึงดวงดาวหรือไม่คอยติดตาม นิวส์มหาชนออนไลน์ที่นี่ได้ 24 ชม.
 
ข่าวสังคม (ชาวป่าลั่น!) กรมอุทธยานฯ ย้ายทิ้งทวน!รับ (รมว.)คนใหม่ เส้นทางสู่ดวงดาวรุ่นที่ 47 วน.! จะสำเร็จ ตามความฝัน!หรือไม่ต้องไปถาม(ทั่นอธ.)ดูว่า ! จะถึงดวงดาวหรือไม่คอยติดตาม นิวส์มหาชนออนไลน์ที่นี่ได้ 24 ชม.
 
ข่าวสังคม (ชาวป่าลั่น!) กรมอุทธยานฯ ย้ายทิ้งทวน!รับ (รมว.)คนใหม่ เส้นทางสู่ดวงดาวรุ่นที่ 47 วน.! จะสำเร็จ ตามความฝัน!หรือไม่ต้องไปถาม(ทั่นอธ.)ดูว่า ! จะถึงดวงดาวหรือไม่คอยติดตาม นิวส์มหาชนออนไลน์ที่นี่ได้ 24 ชม.
 
ข่าวสังคม (ชาวป่าลั่น!) กรมอุทธยานฯ ย้ายทิ้งทวน!รับ (รมว.)คนใหม่ เส้นทางสู่ดวงดาวรุ่นที่ 47 วน.! จะสำเร็จ ตามความฝัน!หรือไม่ต้องไปถาม(ทั่นอธ.)ดูว่า ! จะถึงดวงดาวหรือไม่คอยติดตาม นิวส์มหาชนออนไลน์ที่นี่ได้ 24 ชม.
 
ข่าวสังคม (ชาวป่าลั่น!) กรมอุทธยานฯ ย้ายทิ้งทวน!รับ (รมว.)คนใหม่ เส้นทางสู่ดวงดาวรุ่นที่ 47 วน.! จะสำเร็จ ตามความฝัน!หรือไม่ต้องไปถาม(ทั่นอธ.)ดูว่า ! จะถึงดวงดาวหรือไม่คอยติดตาม นิวส์มหาชนออนไลน์ที่นี่ได้ 24 ชม.
 
ข่าวสังคม (ชาวป่าลั่น!) กรมอุทธยานฯ ย้ายทิ้งทวน!รับ (รมว.)คนใหม่ เส้นทางสู่ดวงดาวรุ่นที่ 47 วน.! จะสำเร็จ ตามความฝัน!หรือไม่ต้องไปถาม(ทั่นอธ.)ดูว่า ! จะถึงดวงดาวหรือไม่คอยติดตาม นิวส์มหาชนออนไลน์ที่นี่ได้ 24 ชม.
 
ข่าวสังคม (ชาวป่าลั่น!) กรมอุทธยานฯ ย้ายทิ้งทวน!รับ (รมว.)คนใหม่ เส้นทางสู่ดวงดาวรุ่นที่ 47 วน.! จะสำเร็จ ตามความฝัน!หรือไม่ต้องไปถาม(ทั่นอธ.)ดูว่า ! จะถึงดวงดาวหรือไม่คอยติดตาม นิวส์มหาชนออนไลน์ที่นี่ได้ 24 ชม.
 
ข่าวสังคม (ชาวป่าลั่น!) กรมอุทธยานฯ ย้ายทิ้งทวน!รับ (รมว.)คนใหม่ เส้นทางสู่ดวงดาวรุ่นที่ 47 วน.! จะสำเร็จ ตามความฝัน!หรือไม่ต้องไปถาม(ทั่นอธ.)ดูว่า ! จะถึงดวงดาวหรือไม่คอยติดตาม นิวส์มหาชนออนไลน์ที่นี่ได้ 24 ชม.
 
ข่าวสังคม (ชาวป่าลั่น!) กรมอุทธยานฯ ย้ายทิ้งทวน!รับ (รมว.)คนใหม่ เส้นทางสู่ดวงดาวรุ่นที่ 47 วน.! จะสำเร็จ ตามความฝัน!หรือไม่ต้องไปถาม(ทั่นอธ.)ดูว่า ! จะถึงดวงดาวหรือไม่คอยติดตาม นิวส์มหาชนออนไลน์ที่นี่ได้ 24 ชม.
 
ข่าวสังคม (ชาวป่าลั่น!) กรมอุทธยานฯ ย้ายทิ้งทวน!รับ (รมว.)คนใหม่ เส้นทางสู่ดวงดาวรุ่นที่ 47 วน.! จะสำเร็จ ตามความฝัน!หรือไม่ต้องไปถาม(ทั่นอธ.)ดูว่า ! จะถึงดวงดาวหรือไม่คอยติดตาม นิวส์มหาชนออนไลน์ที่นี่ได้ 24 ชม.
 
ข่าวสังคม (ชาวป่าลั่น!) กรมอุทธยานฯ ย้ายทิ้งทวน!รับ (รมว.)คนใหม่ เส้นทางสู่ดวงดาวรุ่นที่ 47 วน.! จะสำเร็จ ตามความฝัน!หรือไม่ต้องไปถาม(ทั่นอธ.)ดูว่า ! จะถึงดวงดาวหรือไม่คอยติดตาม นิวส์มหาชนออนไลน์ที่นี่ได้ 24 ชม.
 
ข่าวสังคม (ชาวป่าลั่น!) กรมอุทธยานฯ ย้ายทิ้งทวน!รับ (รมว.)คนใหม่ เส้นทางสู่ดวงดาวรุ่นที่ 47 วน.! จะสำเร็จ ตามความฝัน!หรือไม่ต้องไปถาม(ทั่นอธ.)ดูว่า ! จะถึงดวงดาวหรือไม่คอยติดตาม นิวส์มหาชนออนไลน์ที่นี่ได้ 24 ชม.
 

ข่าวสังคม (ชาวป่าลั่น!) กรมอุทธยานฯ ย้ายทิ้งทวน!รับ (รมว.)คนใหม่ เส้นทางสู่ดวงดาวรุ่นที่ 47 วน.! จะสำเร็จ ตามความฝัน!หรือไม่ต้องไปถาม(ทั่นอธ.)ดูว่า ! จะถึงดวงดาวหรือไม่คอยติดตาม นิวส์มหาชนออนไลน์ที่นี่ได้ 24 ชม.

ข่าวสังคม (ชาวป่าลั่น!)

กรมอุทธยานฯ ย้ายทิ้งทวน!รับ (รมว.)คนใหม่ เส้นทางสู่ดวงดาวรุ่นที่ 47 วน.! จะสำเร็จ ตามความฝัน!หรือไม่ต้องไปถาม(ทั่นอธ.)ดูว่า !

จะถึงดวงดาวหรือไม่คอยติดตาม นิวส์มหาชนออนไลน์ที่นี่ได้ 24 ชม.

 

ข่าวลั่นมาแรงเขยาวงการคนป่าลั่นในวันนี้ ขอเปิดคอลัมน์ใหม่สู่ นสพ.นิวส์มหาชนลัออนไลน์ทั่วโลก  วันนี้วันที่ 7 กรกฎาคม 2562  ที่สนง.นสพ.นิวส์มหาชนวันนี้มี.....  ปอ ป่าลั่น มาขยับปากกาเขียน เพื่อทวงความยุติธรรมให้กับข้าราชการที่ไม่มีความหวังไปสู่ดวงดาวตามที่คาดหมายของคนป่าลั่นดังกล่าว

     @@@...ข่าวล่ามาแรง   เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2562  นาย วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ลงนาม แต่งตั้งข้าราชการระดับ 9 สำนักบริหาร (จำนวน 8 ตำแหน่ง) เพื่อทิ้งทวนต้อนรับ(รมว.ทรัพยฯคนใหม่ )  อันประกอบไปด้วยข้าราชการที่จบมาจาก มหาลัยฯ (วนศาสตร์รุ่น 47)  ดังมีรายชื่อต่อไปนี้   1. นายจิรศักดิ์ ชูความดี  ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พัทลุง)มาเป็น (รองอธิบดีกรมทรัพยากรมน้ำ)  2. นายประกิต  วงศ์ศรีวัฒนกุล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมฯ มา เป็น (รองอธิบดีกรมอุทยานฯ)  3. นายเฉลิมชัย ปาปะทา ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง กรมอุทยานฯ ...มาเป็น(รองอธิบดีกรมอุทยานฯ) 4.นายจงคล้าย วรพงศธร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการปลูกป่ากรมอุทยานฯ มาเป็น (รองอธิบดีกรมอุทยานฯ) 5. นางสาวกาญจนา นิตยะ  ผอ.อนุรักษ์สัตว์ป่าฯมาเป็น(ผอ.สำนัก อนุรักษ์สัตว์ป่า) กรมอุทยานฯ 6. นายสว่าง กองอินทร์ ผอ.บริหารงานกลางฯมาเป็น (ผอ. สน.บริหารงานกลาง) กรมอุทยานฯ7. นาย บำรุงแสงพันธ์ ผอ.ฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ มาเป็น (ผอ.สน.)ฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ กรมอุทยานฯ  8. นายธัญนรินทร์ ณ.นคร นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษมาเป็น(ผอ.สน.วิจัยการอนุรักษ์ป่าฯ)  ส่วนคนที่ 9

นั้น นายทรงธรรม สุดสว่าง ผู้ตรวจกรมอุทยานฯมาเป็น (ผอ.สน.ทุยานแห่งชาติ)

ทั้งหมด 9 คนนี้ได้มีคำสั่งออกมาเรียบร้อยไปแล้วดังกล่าวส่วนมากจะเป็นรุ่น (วน.47)

เมื่อคำสั่งเผยแพร่ไปข้าราชการกระทรวงดังกล่าวก็จับกลุ่มซุบซิบ!นินทาว่านี่คือ

(กรม 47)   และมี ข่าวลึก!ๆ มาจาก ปลัดกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ว่าสมัยที่

นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานฯ สมัยที่เป็น ผู้อำนวยการสำนัก

ส่งเสริมการปลูกป่า ของ กรมป่าไม้อยู่นั้น   ได้ทำงานปฎิบัติหน้าที่อย่างโปรงใส่

จริงๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานมาให้ทำโดยนำงบประมาณของทางราชการ

มาใช้ทั้งหมดจำนวนเงิน  “หนึ่งร้อยหกล้านสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน”(106,375,100.000บาท)  (เมื่อปี2553) บริหารจัดการในการใช้งบประมาณอย่างคุ้มต่อทางราชการดังกล่าวแต่มี (กลุ่มมารมาปล่อยข่าว!!!,,,) กล่าวหาท่านอธิบดีคนดีของสังคมมาตลอดว่า(งบการปลูกป่าปี2553นั้นไม่โปร่งใส) จะได้ไปถึงดวงดาวหรือไม่ข่าวคืบหน้า ปอ ป่าลั่น จะนำข่าวมาเสนอต่อไปจบข่าวพบกันอาทิตย์หน้าต่อไป(ข้อมูล// จาก...PR.กรมอุทธยานฯ) @@@....ปอ ป่าลั่น// รายงาน...@..เข้าไปดูข่าวคอลัมน์ได้ที่...www.news-mahachon.com

นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์นำเสนอข่าวทั่วโลกเข้าไปดูมือถือของท่านได้ที่..www.news-mahachon.com

Tag : ข่าวสังคม (ชาวป่าลั่น!) กรมอุทธยานฯ ย้ายทิ้งทวน!รับ (รมว.)คนใหม่ เส้นทางสู่ดวงดาวรุ่นที่ 47 วน.! จะสำเร็จ ตามความฝัน!หรือไม่ต้องไปถาม(ทั่นอธ.)ดูว่า ! จะถึงดวงดาวหรือไม่คอยติดตาม นิวส์มหาชนออนไลน์ที่ข่าวยอดนิยม @ข่าวกรมป่าไม้นิวส์มหาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าวกรมป่าไม้นิวส์มหาชน