พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกมหาสมาคม ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พระบรมวงศานุวงศ์ และข้าราชการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคลณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ตามข่าว

จันทร์ ที่ 29 กรกฏาคม 2562 จำนวนอ่าน 3166 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกมหาสมาคม ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พระบรมวงศานุวงศ์ และข้าราชการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคลณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ตามข่าว
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกมหาสมาคม ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พระบรมวงศานุวงศ์ และข้าราชการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคลณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ตามข่าว
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกมหาสมาคม ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พระบรมวงศานุวงศ์ และข้าราชการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคลณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ตามข่าว
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกมหาสมาคม ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พระบรมวงศานุวงศ์ และข้าราชการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคลณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ตามข่าว
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกมหาสมาคม ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พระบรมวงศานุวงศ์ และข้าราชการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคลณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ตามข่าว
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกมหาสมาคม ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พระบรมวงศานุวงศ์ และข้าราชการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคลณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ตามข่าว
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกมหาสมาคม ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พระบรมวงศานุวงศ์ และข้าราชการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคลณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ตามข่าว
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกมหาสมาคม ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พระบรมวงศานุวงศ์ และข้าราชการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคลณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ตามข่าว
 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกมหาสมาคม ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พระบรมวงศานุวงศ์ และข้าราชการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคลณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ตามข่าว

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกมหาสมาคม ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พระบรมวงศานุวงศ์ และข้าราชการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคลณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ตามข่าว

 

 

เมื่อวันที่28 กรกฏาคม 2562 เฉลิมพระชนมพรรษาฯวันนี้

       พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกมหาสมาคม ณ พระที่นั่ง​อมรินทร​วินิจฉัย​ พระราชทาน​พระบรมราช​วโรกาส​ให้​ พระบรมวงศานุวงศ์​ และข้าราชการ​เฝ้าทูล​ละออง​ธุลี​พระ​บาท​ ถวายพระพร​ชัย​มงคล​ ในการพระราชพิธี​เฉลิมพระ​ชนมพรรษา​ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงมีพระพลานามัยกาย ใจ เข้มแข็ง แข็งแรง พระราชทานน้ำพระทัยอันพิสุทธิใส งดงามแด่พสกนิกรชาวไทยผู้เปี่ยมรัก ภักดีในชาติ ศาสน์ กษัตริย์ไทย เป็นศูนย์รวมใจสร้างพลังสามัคคี เยียวยารักษาความทุกข์ โศก โรค ภัย ส่งเสริม บำรุงรักษาบุคคลที่มุ่งมั่นกระทำคุณงามความดี อันกาลเวลาจะนำพาให้ประจักษ์แท้  ซึ่งมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าให้ ท่านชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาฯประมุขของผู้แทนราษฎร์ ท่าน ชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา และ ท่านพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เข้าเฝ้าถวายพระพรฯตามข่าว (ปอ คลองตัน/รายงาน)นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์ทั่วโลกนำเสนอข่าวเข้าไปดูข่าวได้ที่ในมือถือของท่าน...www.news-mahachon.com

 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าฯพระพุทธเจ้า...

นาย ธนกฤต กลิ่นนาค

นายกสมาคมสื่อมวลชนเอเชีย(ประเทศไทย)

ประธานชมรมนักข่าวภูธรแห่งประเทศไทย

บรรณาธิการนสพ.นิวส์มหาชน-นสพ.แม่เมยโพสต์

 

นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์นำเสนอข่าวทั่วโลกเข้าไปดูมือถือของท่านได้ที่..www.news-mahachon.com

Tag : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออกมหาสมาคม พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พระบรมวงศานุวงศ์ และข้าราชการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคลณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ตามขข่าวยอดนิยม @ข่าวพระราชสำนักฯนิวส์มหาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าวพระราชสำนักฯนิวส์มหาชน