ท่าน พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลผู้ที่ทำประโยชน์ต่อ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทั้งหมดมีผู้เข้ารับรางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้ จำนวน 9 ท่าน โดยมีท่านรอง(ดิโน่)ว่าที่ พล.ต.ท.ภานุเดช บุญเรือง กระบี่มือหนึ่งของ (

พุธ ที่ 21 สิงหาคม 2562 จำนวนอ่าน 3653 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

ท่าน พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลผู้ที่ทำประโยชน์ต่อ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทั้งหมดมีผู้เข้ารับรางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้ จำนวน 9 ท่าน โดยมีท่านรอง(ดิโน่)ว่าที่ พล.ต.ท.ภานุเดช บุญเรือง กระบี่มือหนึ่งของ (
 
ท่าน พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลผู้ที่ทำประโยชน์ต่อ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทั้งหมดมีผู้เข้ารับรางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้ จำนวน 9 ท่าน โดยมีท่านรอง(ดิโน่)ว่าที่ พล.ต.ท.ภานุเดช บุญเรือง กระบี่มือหนึ่งของ (
 
ท่าน พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลผู้ที่ทำประโยชน์ต่อ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทั้งหมดมีผู้เข้ารับรางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้ จำนวน 9 ท่าน โดยมีท่านรอง(ดิโน่)ว่าที่ พล.ต.ท.ภานุเดช บุญเรือง กระบี่มือหนึ่งของ (
 
ท่าน พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลผู้ที่ทำประโยชน์ต่อ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทั้งหมดมีผู้เข้ารับรางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้ จำนวน 9 ท่าน โดยมีท่านรอง(ดิโน่)ว่าที่ พล.ต.ท.ภานุเดช บุญเรือง กระบี่มือหนึ่งของ (
 
ท่าน พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลผู้ที่ทำประโยชน์ต่อ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทั้งหมดมีผู้เข้ารับรางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้ จำนวน 9 ท่าน โดยมีท่านรอง(ดิโน่)ว่าที่ พล.ต.ท.ภานุเดช บุญเรือง กระบี่มือหนึ่งของ (
 
ท่าน พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลผู้ที่ทำประโยชน์ต่อ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทั้งหมดมีผู้เข้ารับรางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้ จำนวน 9 ท่าน โดยมีท่านรอง(ดิโน่)ว่าที่ พล.ต.ท.ภานุเดช บุญเรือง กระบี่มือหนึ่งของ (
 
ท่าน พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลผู้ที่ทำประโยชน์ต่อ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทั้งหมดมีผู้เข้ารับรางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้ จำนวน 9 ท่าน โดยมีท่านรอง(ดิโน่)ว่าที่ พล.ต.ท.ภานุเดช บุญเรือง กระบี่มือหนึ่งของ (
 
ท่าน พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลผู้ที่ทำประโยชน์ต่อ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทั้งหมดมีผู้เข้ารับรางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้ จำนวน 9 ท่าน โดยมีท่านรอง(ดิโน่)ว่าที่ พล.ต.ท.ภานุเดช บุญเรือง กระบี่มือหนึ่งของ (
 

ท่าน พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลผู้ที่ทำประโยชน์ต่อ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทั้งหมดมีผู้เข้ารับรางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้ จำนวน 9 ท่าน โดยมีท่านรอง(ดิโน่)ว่าที่ พล.ต.ท.ภานุเดช บุญเรือง กระบี่มือหนึ่งของ (

ท่าน พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลผู้ที่ทำประโยชน์ต่อ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทั้งหมดมีผู้เข้ารับรางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้ จำนวน  9  ท่าน โดยมีท่านรอง(ดิโน่)ว่าที่ พล.ต.ท.ภานุเดช บุญเรือง กระบี่มือหนึ่งของ (ภาค5!) รับด้วยปลื้มใจไปแล้วตามข่าว

 

 

  ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปทุมวัน กทม. เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ข่าวประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้รายงานเข้ามาว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จัดพิธีมอบรางวัลอันทรงเกียรติให้กับผู้ที่ทำคุณประโยชน์ต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งมีผู้ได้รับรางวัลและ ทำคุณประโยชน์ ให้กับประเทศชาติจำนวน 9 ท่าน ได้ เข้ารับโล่รางวัลเกียรติยศดังกล่าว จากท่าน รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน เป็นผู้มอบให้ดังกล่าวซึ่ง สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ได้จัดพิธีมอบรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อเชิดชูเกียรติ ผู้ที่มีจิตสาธารณะด้วยความเสียสละและรับผิดชอบต่อสังคม ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้จัดทำ โครงการเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์สูงสุดให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยพิจารณาเลือกข้าราชการตำรวจและประชาชนหรือบุคคลผู้มีความเสียสละวิริยะอุตสาหะในการปฏิบัติหน้าที่มีจิตสาธารณะพร้อมช่วยเหลือสังคมอย่างเต็มที่มีประสิทธิภาพอีกทั้งมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามและยับยั้งอาชญากรรมจนเป็นที่ยอมรับต่อสังคมซึ่งจากการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีผู้ได้รับการคัดเลือกทั้งสิ้นจำนวน 9 ราย ดังต่อไปนี้

 

1 ท่านว่าที่พลตำรวจโท ภาณุเดช บุญเรือง(ดิโน่)

รองผู้บัญชาการ สำนักงาน ตำรวจภูธรภาค 5 มือปราบยาบ้า(มือหนึ่งของภาคเหนือนักล่ารางวัลนำจับ)ปลื้มใจก่อนปลดเกษียนได้โล่เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์สูงสุดให้กับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จากท่านรอง พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน เป็นผู้มอบให้ดังกล่าว

2 ท่านพันตำรวจเอก ปิยะพันธ์​  ภัทรพงศ์สินธุ์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ (แมว9ชีวิต) ทำดีมาตลอดพลงานมากมาย( เป็นตำรวจน้ำดี) แต่ไม่ได้เป็น ผู้การสักทีจนรุ่นเดียวกันเป็นนายพลเกือบหมดละ เป็น เพราะไปขวางนักการเมือง(ชั่วๆ) ชีวิตเลยต้องเป็นแต่รองมาตลอด9ปี  แล้วตุลานี้คงมีข่าวดีนะเพราะมีวันนี้ที่ดีใจสุดๆได้รับโล่เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์สูงสุดให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมีท่านพล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน เป็นผู้มอบให้ตามข่าว

 

3 พันตำรวจเอกธงชัย เนตรสขาวัฒน์

ผู้กำกับการ สืบสวนจังหวัดสมุทรสาคร(คนดีมีคุณธรรมจึงมีวันนี้)

 

 4 พันตำรวจเอก เขมรินทร์ พิศมัย ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคาย กองบังคับการ ตรวจคนเข้าเมือง 4 (เป็นตำรวจนักพัฒนามีคุณธรรมน้ำว่าเป็นตำรวจน้ำดีคนหนึ่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ) จึงมีวันนี้ที่รอคอยสุดยอดของชีวิตที่ทำความดีแล้วเห็นทันใจครับ

 

5 ร้อยตำรวจเอก เกษม ฉิมพาลี รองสารวัตรกองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3 กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด(ผลงานดีมีฝีมือตลอดงานใหญ่ๆที่ผ่านมาในการปราบปรามยาเสพ)ผู้กองเกษมจัดให้หมดดังกล่าวจึงมีวันนี้ครับ

 

6 สิบตำรวจโทพูลสวัสดิ์​  เสถียรอุดร ผู้บังคับหมู่ กองกำกับการสืบสวน 1 กองบังคับการสืบสวนสอบสวน จังหวัดชายแดนภาคใต้ (เป็นตำรวจน้ำดีที่อยู่ในสามชายแดนภาคใต้)จึงมีวันนี้ที่ดีใจที่สุด

7  นายกิตตินันท์ อนุพงษ์ กรรมการ ผู้จัดการ บริษัท เอนนี่ทูโก จำกัด

 

8 นายศุภชัย​ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัด(มหาชน)

 

9​  ดร. พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท​ L.S.​Jewelry Group คณะกรรมการ ตรวจสอบและติดตาม การบริหาร งานตำรวจ กรุงเทพฯภาคประชาชน

   ทั้งหมด9ท่านที่ ได้รับโล่เชิดชูเกียรติผู้ที่ทำคุณประโยชน์สูงสุดให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผ่านไปแล้วโดยมีท่านพล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน เป็นผู้มอบให้ตามข่าว(ปอ คลองตัน/ รายงาน)นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์ทั่วโลกนำเสนอข่าวเข้าไปดูข่าวได้ที่...www.news-mahachon.com

 

# ข่าวสังคมตำรวจนิวส์มหาชน

ท่าน พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลผู้ที่ทำประโยชน์ต่อ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทั้งหมดมีผู้เข้ารับรางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้ จำนวน  9  ท่าน โดยมีท่านรอง(ดิโน่)ว่าที่ พล.ต.ท.ภานุเดช บุญเรือง กระบี่มือหนึ่งของ (ภาค 5!) รับด้วยปลื้มใจไปแล้วตามข่าว (ปอ คลองตัน/ รายงาน) นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์ทั่วโลกนำเสนอข่าวเข้าไปดูข่าวได้ที่...www.news-mahachon.com

 

นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์นำเสนอข่าวทั่วโลกเข้าไปดูมือถือของท่านได้ที่..www.news-mahachon.com

Tag : ท่าน พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลผู้ที่ทำประโยชน์ต่อ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทั้งหมดมีผู้เข้ารับรางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้ จำนวน 9 ท่าน โดยมีท่านรอง(ดข่าวยอดนิยม @ข่าวสังคมมหาชนนิวส์มหาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าวสังคมมหาชนนิวส์มหาชน