ท่าน พล.ต.ต.กฤษศักดิ์ สงมูลนาค (ตำรวจน้ำดีมีคุณธรรม) นำทีมพาลูกน้องนั่ง ฮ.ไปตรวจราชการและตรวจเยี่ยมสถานที่ท่องเที่ยว (วัดเจดีย์ ไอ้ไข่) ต.ฉลอง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมหลัง(โซเซียรถล่ม!) ว่าไปจุดประทัดแก้บน1ล้านนัดแต่เจ้าอาวาสยืนยันว่าไปตรวจเยี่ยมจริงๆ ก่อน โดน

จันทร์ ที่ 8 มิถุนายน 2563 จำนวนอ่าน 878 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

ท่าน พล.ต.ต.กฤษศักดิ์ สงมูลนาค (ตำรวจน้ำดีมีคุณธรรม) นำทีมพาลูกน้องนั่ง ฮ.ไปตรวจราชการและตรวจเยี่ยมสถานที่ท่องเที่ยว (วัดเจดีย์ ไอ้ไข่) ต.ฉลอง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมหลัง(โซเซียรถล่ม!) ว่าไปจุดประทัดแก้บน1ล้านนัดแต่เจ้าอาวาสยืนยันว่าไปตรวจเยี่ยมจริงๆ ก่อน โดน
 
ท่าน พล.ต.ต.กฤษศักดิ์ สงมูลนาค (ตำรวจน้ำดีมีคุณธรรม) นำทีมพาลูกน้องนั่ง ฮ.ไปตรวจราชการและตรวจเยี่ยมสถานที่ท่องเที่ยว (วัดเจดีย์ ไอ้ไข่) ต.ฉลอง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมหลัง(โซเซียรถล่ม!) ว่าไปจุดประทัดแก้บน1ล้านนัดแต่เจ้าอาวาสยืนยันว่าไปตรวจเยี่ยมจริงๆ ก่อน โดน
 
ท่าน พล.ต.ต.กฤษศักดิ์ สงมูลนาค (ตำรวจน้ำดีมีคุณธรรม) นำทีมพาลูกน้องนั่ง ฮ.ไปตรวจราชการและตรวจเยี่ยมสถานที่ท่องเที่ยว (วัดเจดีย์ ไอ้ไข่) ต.ฉลอง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมหลัง(โซเซียรถล่ม!) ว่าไปจุดประทัดแก้บน1ล้านนัดแต่เจ้าอาวาสยืนยันว่าไปตรวจเยี่ยมจริงๆ ก่อน โดน
 
ท่าน พล.ต.ต.กฤษศักดิ์ สงมูลนาค (ตำรวจน้ำดีมีคุณธรรม) นำทีมพาลูกน้องนั่ง ฮ.ไปตรวจราชการและตรวจเยี่ยมสถานที่ท่องเที่ยว (วัดเจดีย์ ไอ้ไข่) ต.ฉลอง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมหลัง(โซเซียรถล่ม!) ว่าไปจุดประทัดแก้บน1ล้านนัดแต่เจ้าอาวาสยืนยันว่าไปตรวจเยี่ยมจริงๆ ก่อน โดน
 
ท่าน พล.ต.ต.กฤษศักดิ์ สงมูลนาค (ตำรวจน้ำดีมีคุณธรรม) นำทีมพาลูกน้องนั่ง ฮ.ไปตรวจราชการและตรวจเยี่ยมสถานที่ท่องเที่ยว (วัดเจดีย์ ไอ้ไข่) ต.ฉลอง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมหลัง(โซเซียรถล่ม!) ว่าไปจุดประทัดแก้บน1ล้านนัดแต่เจ้าอาวาสยืนยันว่าไปตรวจเยี่ยมจริงๆ ก่อน โดน
 
ท่าน พล.ต.ต.กฤษศักดิ์ สงมูลนาค (ตำรวจน้ำดีมีคุณธรรม) นำทีมพาลูกน้องนั่ง ฮ.ไปตรวจราชการและตรวจเยี่ยมสถานที่ท่องเที่ยว (วัดเจดีย์ ไอ้ไข่) ต.ฉลอง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมหลัง(โซเซียรถล่ม!) ว่าไปจุดประทัดแก้บน1ล้านนัดแต่เจ้าอาวาสยืนยันว่าไปตรวจเยี่ยมจริงๆ ก่อน โดน
 
ท่าน พล.ต.ต.กฤษศักดิ์ สงมูลนาค (ตำรวจน้ำดีมีคุณธรรม) นำทีมพาลูกน้องนั่ง ฮ.ไปตรวจราชการและตรวจเยี่ยมสถานที่ท่องเที่ยว (วัดเจดีย์ ไอ้ไข่) ต.ฉลอง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมหลัง(โซเซียรถล่ม!) ว่าไปจุดประทัดแก้บน1ล้านนัดแต่เจ้าอาวาสยืนยันว่าไปตรวจเยี่ยมจริงๆ ก่อน โดน
 
ท่าน พล.ต.ต.กฤษศักดิ์ สงมูลนาค (ตำรวจน้ำดีมีคุณธรรม) นำทีมพาลูกน้องนั่ง ฮ.ไปตรวจราชการและตรวจเยี่ยมสถานที่ท่องเที่ยว (วัดเจดีย์ ไอ้ไข่) ต.ฉลอง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมหลัง(โซเซียรถล่ม!) ว่าไปจุดประทัดแก้บน1ล้านนัดแต่เจ้าอาวาสยืนยันว่าไปตรวจเยี่ยมจริงๆ ก่อน โดน
 
ท่าน พล.ต.ต.กฤษศักดิ์ สงมูลนาค (ตำรวจน้ำดีมีคุณธรรม) นำทีมพาลูกน้องนั่ง ฮ.ไปตรวจราชการและตรวจเยี่ยมสถานที่ท่องเที่ยว (วัดเจดีย์ ไอ้ไข่) ต.ฉลอง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมหลัง(โซเซียรถล่ม!) ว่าไปจุดประทัดแก้บน1ล้านนัดแต่เจ้าอาวาสยืนยันว่าไปตรวจเยี่ยมจริงๆ ก่อน โดน
 
ท่าน พล.ต.ต.กฤษศักดิ์ สงมูลนาค (ตำรวจน้ำดีมีคุณธรรม) นำทีมพาลูกน้องนั่ง ฮ.ไปตรวจราชการและตรวจเยี่ยมสถานที่ท่องเที่ยว (วัดเจดีย์ ไอ้ไข่) ต.ฉลอง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมหลัง(โซเซียรถล่ม!) ว่าไปจุดประทัดแก้บน1ล้านนัดแต่เจ้าอาวาสยืนยันว่าไปตรวจเยี่ยมจริงๆ ก่อน โดน
 
ท่าน พล.ต.ต.กฤษศักดิ์ สงมูลนาค (ตำรวจน้ำดีมีคุณธรรม) นำทีมพาลูกน้องนั่ง ฮ.ไปตรวจราชการและตรวจเยี่ยมสถานที่ท่องเที่ยว (วัดเจดีย์ ไอ้ไข่) ต.ฉลอง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมหลัง(โซเซียรถล่ม!) ว่าไปจุดประทัดแก้บน1ล้านนัดแต่เจ้าอาวาสยืนยันว่าไปตรวจเยี่ยมจริงๆ ก่อน โดน
 
ท่าน พล.ต.ต.กฤษศักดิ์ สงมูลนาค (ตำรวจน้ำดีมีคุณธรรม) นำทีมพาลูกน้องนั่ง ฮ.ไปตรวจราชการและตรวจเยี่ยมสถานที่ท่องเที่ยว (วัดเจดีย์ ไอ้ไข่) ต.ฉลอง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมหลัง(โซเซียรถล่ม!) ว่าไปจุดประทัดแก้บน1ล้านนัดแต่เจ้าอาวาสยืนยันว่าไปตรวจเยี่ยมจริงๆ ก่อน โดน
 

ท่าน พล.ต.ต.กฤษศักดิ์ สงมูลนาค (ตำรวจน้ำดีมีคุณธรรม) นำทีมพาลูกน้องนั่ง ฮ.ไปตรวจราชการและตรวจเยี่ยมสถานที่ท่องเที่ยว (วัดเจดีย์ ไอ้ไข่) ต.ฉลอง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมหลัง(โซเซียรถล่ม!) ว่าไปจุดประทัดแก้บน1ล้านนัดแต่เจ้าอาวาสยืนยันว่าไปตรวจเยี่ยมจริงๆ ก่อน โดน

 ท่าน พล.ต.ต.กฤษศักดิ์ สงมูลนาค (ตำรวจน้ำดีมีคุณธรรม) นำทีมพาลูกน้องนั่ง ฮ.ไปตรวจราชการและตรวจเยี่ยมสถานที่ท่องเที่ยว (วัดเจดีย์ ไอ้ไข่) ต.ฉลอง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมหลัง(โซเซียรถล่ม!) ว่าไปจุดประทัดแก้บน1ล้านนัดแต่เจ้าอาวาสยืนยันว่าไปตรวจเยี่ยมจริงๆ ก่อน โดนคำสั่งย้ายตามข่าว

 

     ที่วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) อำสิชลจ.ภูเก็ต เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. ท่าน พล.ต.ต.กฤษศักดิ์ สงมูลนาค ผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว3 ท่าน พ.ต.ต.ปริญญา รักษาแก้ว สว.ส.ทท.4 กก.2 บก.ทท.3, ข้าราชการตำรวจ  ที่ปรึกษา และ อาสาช่วยเหลือตำรวจท่องเที่ยว ในสังกัดเดินทางไป ตรวจเยี่ยมสถานที่ท่องเที่ยววัดเจดีย์ ต.ฉลอง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช และได้เข้าไปตรวจเยี่ยมสถานที่ท่องเที่ยว พร้อมกับ นมัสการกราบพระครูพุทธเจติยาภิมณฑ์ เจ้าอาวาส วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) เพื่อขอทราบปัญหา และ มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 

เนื่องจากที่วัดเจดีย์ ในแต่ละวันมีผู้มีจิตศรัทธาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เดินทางมาที่วัดจำนวนมาก คณะทำงานของวัดได้แจ้งให้ทราบถึงมาตรการต่างๆในการป้องกันการแพร่ระบาด เช่น การตั้งจุดคัดกรอง ก่อนเข้าในบริเวณวัด และได้นำเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยว เดินดูในบริเวณวัด เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติมในการป้องกันแพร่ระบาด โดยขอให้เพิ่มจุดตรวจคัดกรองไว้อีกหนึ่งจุด สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และหากไม่มีผู้สื่อสารภาษากับชาวต่างชาติได้ จะจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวมาสนับสนุนปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับตำรวจท้องที่ ในการดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว ก่อนที่จะเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เข้ามามนัสการได้ตามเดิมดังกล่าว

     และ ต่อมาโลกโซเซียร! ลงกระหึ่มว่าผู้การฯนำ (ฮ.มาจุดประทัดแก้บน) แต่มันไม่ใช่ตามข่าว    

    ซึ่งจากกระแสดังกล่าวทำให้ ทางวัด และผู้ประกอบการร้านประทัดออกมาชี้แจงว่าการนำ ฮ.ลงที่ลานวัดเจดีย์ กับการจุดประทัดแก้บนเป็นคนละเรื่องกัน โดยการจุดประทัดแก้บน (3,050,000 นัด) เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนซึ่งนักธุรกิจเกาหลีได้ให้ตัวแทนเข้ามารจุดประทัดแก้บนไอ้ไข่ (3,050,000 นัด) ในช่วงเช้าตามข่าว

ต่อมาเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 63 ท่านพล.ต.ท.เชษฐา โกมลวรรธนะ ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวก็มีคำสั่งให้ย้ายท่านผู้การมาอยู่ที่ศูนย์ปฎิบัตการท่องเที่ยว ตั้งแต่ วันที่ 7 มิ.ย.  2563 เป็นต้นไป ในคำสั่งเดียวกันยังแต่งตั้งให้ ท่าน พล.ต.ต.อังกรู คล้ายคลึง รองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวรักษาการผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว 3 (อดีตผู้การท่องเที่ยว 5 ชม.) ไปรักษาราชการแทนก่อนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปความซวยของการทำงานเกินอำนาจหน้าที่ความเหมาะสมก็ทำให้ตำรวจน้ำดีต้องเสียอนาคตไปดังกล่าวตามข่าว (ปอ คลองตัน/นำเสนอข่าว / บอยมหาชน / วุฒิ ไชยยา/รายงาน)นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์ภาคใต้ส่งข่าวเข้าไปดูข่าวได้ที่...

www.news-mahachon.com

นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์นำเสนอข่าวทั่วโลกเข้าไปดูมือถือของท่านได้ที่..www.news-mahachon.com

Tag : ท่าน พล.ต.ต.กฤษศักดิ์ สงมูลนาค (ตำรวจน้ำดีมีคุณธรรม) นำทีมพาลูกน้องนั่ง ฮ.ไปตรวจราชการและตรวจเยี่ยมสถานที่ท่องเที่ยว (วัดเจดีย์ ไอ้ไข่) ต.ฉลอง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมหลัง(โซเซียรถล่ม!) ว่าไปจุดประทัดแก้บนข่าวยอดนิยม @สังคมตำรวจนิวส์มหาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @สังคมตำรวจนิวส์มหาชน