ท่าน วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่าน ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษา และคณะผู้บริหาร ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าเยี่ยมราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ต.ไร่ใต้ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลฯและมอบสิ่งของให

อาทิตย์ ที่ 22 กันยายน 2562 จำนวนอ่าน 2079 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

ท่าน วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่าน ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษา และคณะผู้บริหาร ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าเยี่ยมราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ต.ไร่ใต้ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลฯและมอบสิ่งของให
 
ท่าน วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่าน ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษา และคณะผู้บริหาร ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าเยี่ยมราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ต.ไร่ใต้ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลฯและมอบสิ่งของให
 
ท่าน วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่าน ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษา และคณะผู้บริหาร ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าเยี่ยมราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ต.ไร่ใต้ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลฯและมอบสิ่งของให
 
ท่าน วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่าน ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษา และคณะผู้บริหาร ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าเยี่ยมราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ต.ไร่ใต้ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลฯและมอบสิ่งของให
 
ท่าน วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่าน ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษา และคณะผู้บริหาร ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าเยี่ยมราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ต.ไร่ใต้ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลฯและมอบสิ่งของให
 
ท่าน วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่าน ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษา และคณะผู้บริหาร ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าเยี่ยมราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ต.ไร่ใต้ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลฯและมอบสิ่งของให
 
ท่าน วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่าน ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษา และคณะผู้บริหาร ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าเยี่ยมราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ต.ไร่ใต้ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลฯและมอบสิ่งของให
 
ท่าน วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่าน ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษา และคณะผู้บริหาร ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าเยี่ยมราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ต.ไร่ใต้ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลฯและมอบสิ่งของให
 

ท่าน วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่าน ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษา และคณะผู้บริหาร ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าเยี่ยมราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ต.ไร่ใต้ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลฯและมอบสิ่งของให

ท่าน วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่าน ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษา และคณะผู้บริหาร ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าเยี่ยมราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ต.ไร่ใต้ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลฯและมอบสิ่งของให้ชาวบ้านด้วยดังกล่าวมี ท่าน ชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร  ผอ.สำนักฯบริหารพื้นที่ 9 อุบลฯ คอยให้การต้อนรับและ มีปช.ช.มาขอรับบริจาค (1,400 ครัวเรือน) ตามข่าว

 

     ที่จังหวัดอุบลฯ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2562  ท่าน วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท่าน ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษา และคณะผู้บริหาร ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท่าน ชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร  ผอ.สำนักฯบริหารพื้นที่ 9 อุบลฯ คอยให้การต้อนรับและ มีปช.ช.มาขอรับเข้าเยี่ยมราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ต.ไร่ใต้ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลฯ

    ซึ่งมีผู้ประสบอุทกภัยกว่า 1,400 ครัวเรือน ปัจจุบันในพื้นที่บางพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมสูงกว่า 3-4 เมตร  โดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะ ได้เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านไร่ใต้ประชาคม  เดินทาง โดยทางเรือ จำนวน 7 ลำ พร้อมเสบียง ของแจก มีทั้ง ของกินของใช้ ข้าวห่อ และยากันเชื่อราบรรจุในถังยังชีพ เพื่อมอบให้แก่ราษฎรผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดราษฎรที่ยังอาศัยอยู่ในบ้านเรือนที่ยังมีน้ำท่วมลึก 2-3 เมตร ยังมีอีกจำนวนมาก จำนวนนี้ได้มอบถุงยังชีพกว่า 200 ชุด ข้าวห่อใบยางเหียง กว่า 200 ห่อ  มีทั้ง ม 5 ,6, 9 และ 10เมื่อถึงจุดหนึ่ง เรือไม่สามารถไปต่อได้ ท่าน รมว ทส และ คณะ จึงต้องลงเดินลุยน้ำ เพื่อแจกจ่ายถุงยังชีพ ให้กับราษฎรต่ออีก นับหลายสิบหลังคาเรือน เป็นระยะทาง กว่าครึ่งกิโลเมตร จนถึงศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านไร่พัฒนา ต.ไร่ใต้ อ.พิบูล เป็นศูนย์พักพิง และรวมชาวบ้านประมาณ 500 คน

 

     ท่าน วราวุธ ศิลปอาชา รมว ทส  เข้า รับฟังปัญหา ความเดือดร้อนความต้องการ ของชาวบ้าน ตลอดจนให้กำลังใจ และมอบถุงยังชีพกว่า? 800 ชุด  น้ำดื่มกว่า 1,000  แกลนรอน  ให้กับราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่  และยังคงคำนึงถึงหลังสถานการณ์น้ำลดจึงได้มอบถุงขยะกว่า 1,000 ถุง น้ำหมักชีวภาพอีเอ็มไว้ให้กับผู้นำ เพื่อได้แจกจ่ายให้กับราษฎรได้ใช้หลังน้ำลดอีกว่า 3,000  ลิตร หลังจาก...นั้นเมื่อช่วงบ่าย

 

     วันที่ 15 กันยายน? 2562 ท่าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินทางไปยังศูนย์อำนวยการช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ อุบลราชธานี ที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 (อุบลฯ) เพื่อตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ ทุกกรม ภายใต้ กระทรวงทรัพยากรฯ และ ศูนย์อนุบาลสัตว์ที่ จนท?ได้ไปช่วยเหลือ ซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงที่ช่วยเหลือแล้ว นำมาอนุบาล ที่ สบอ 9 (อุบล) จำนวน  38  ตัว

 - สุนัข 29 ตัว - แมวอีก 7 ตัว - ไก่ 2 ตัว เป็นสัตว์ป่าจำนวน 8 ตัว - ลูกแมวดาว 1 ตัว  - งูเหลื่อม 6 ตัว   - ลิงแสม 1 ตัว จากนั้น ได้ปลูกต้นรวงผึ้ง ไว้เป็นที่ระลึกในภารกิจตรวจเยี่ยมพื้นที่และมอบหมายภารกิจต่อเนื่องหลังจากน้ำลดจะต้องดำเนินการ ดังนี้

      1 ให้ทุกกรม บูรณาการร่วมกันเข้าฟื้นฟู พร้อมช่วยซ่อมแซม บ้านเรือน ที่ชำรุดเสียหาย

      2 ให้กรมสงเสริม ฯ จัดแยกขยะ/ฟื้นฟูนำ้เสีย/แจกถุงดำเพื่อให้ราษฎรเพื่อเก็บขยะทุกชนิดลงถุง เพื่อการ

        ลดปัญหาขยะอุดท่อระบายน้ำ และ ถูกทิ้งไม่เป็นที่

      3 มอบหมายให้ จนท ทุกกรม บูรณาการ หลังน้ำลด ช่วยเก็บขยะ โดยเฉพาะพลาสติก ที่ราษฎรนำใส่ถุง   

       แล้ว และนำส่ง ต่อ อปท ท้องถิ่น

     4 และ ให้ กรมต่างๆ ที่มีรถน้ำ นำรถน้ำช่วยล้างทำความสะอาด ให้กับราษฎร ต่อไป

     5 ให้กำลังใจ จนท. ในสังกัด ทส. ทุกกรม ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้ช่วยเหลือ ชาวบ้านได้เป็นอย่างดี ในการให้  

        ความช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในด้านต่าง? พร้อมทั้งได้มอบนโยบายในการปฏิบัติงาน เพื่อให้  

        งานลุล่วงไปได้ด้วยดี ทั้งนี้ มี  จนท ในสังกัด ทส. เข้ารับการตรวจเยี่ยม 440 นาย สุดท้าย  

ก่อนท่าน วราวุธ ศิลปอาชา  รมว. จะกลับได้มอบเงิน เพื่อเป็นค่าอาหาร ให้กับท่าน ชัยวัฒน์ ลิ้มลิขิตอักษร เป็นเงิน 30,000 บาทเพื่อช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชาดังกล่าวตามข่าว(ปอ ป่าลั่น/รายงาน)นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์ทั่วโลกนำเสนอข่าวเข้าไปดูข่าวได้ที่...www.news-mahachon.com

นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์นำเสนอข่าวทั่วโลกเข้าไปดูมือถือของท่านได้ที่..www.news-mahachon.com

Tag : ท่าน วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่าน ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษา และคณะผู้บริหาร ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าเยี่ยมราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในข่าวยอดนิยม @ข่าวสังคมมหาชนนิวส์มหาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าวสังคมมหาชนนิวส์มหาชน