ท่าน พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ (ท่านใหม่ เนเว่อร์ดาย) รอง ผบ.ตร. เป็นประธานพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เนื่องในโอกาส "วันตำรวจ" ประจำปี 2563 ปลื้มใจ! กับผู้ที่ทำคุณงามความ ไปแล้วตามข่าว

ศุกร์ ที่ 23 ตุลาคม 2563 จำนวนอ่าน 2074 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

ท่าน พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ (ท่านใหม่ เนเว่อร์ดาย) รอง ผบ.ตร. เป็นประธานพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เนื่องในโอกาส "วันตำรวจ" ประจำปี 2563 ปลื้มใจ! กับผู้ที่ทำคุณงามความ ไปแล้วตามข่าว
 
ท่าน พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ (ท่านใหม่ เนเว่อร์ดาย) รอง ผบ.ตร. เป็นประธานพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เนื่องในโอกาส "วันตำรวจ" ประจำปี 2563 ปลื้มใจ! กับผู้ที่ทำคุณงามความ ไปแล้วตามข่าว
 
ท่าน พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ (ท่านใหม่ เนเว่อร์ดาย) รอง ผบ.ตร. เป็นประธานพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เนื่องในโอกาส "วันตำรวจ" ประจำปี 2563 ปลื้มใจ! กับผู้ที่ทำคุณงามความ ไปแล้วตามข่าว
 
ท่าน พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ (ท่านใหม่ เนเว่อร์ดาย) รอง ผบ.ตร. เป็นประธานพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เนื่องในโอกาส "วันตำรวจ" ประจำปี 2563 ปลื้มใจ! กับผู้ที่ทำคุณงามความ ไปแล้วตามข่าว
 
ท่าน พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ (ท่านใหม่ เนเว่อร์ดาย) รอง ผบ.ตร. เป็นประธานพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เนื่องในโอกาส "วันตำรวจ" ประจำปี 2563 ปลื้มใจ! กับผู้ที่ทำคุณงามความ ไปแล้วตามข่าว
 
ท่าน พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ (ท่านใหม่ เนเว่อร์ดาย) รอง ผบ.ตร. เป็นประธานพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เนื่องในโอกาส "วันตำรวจ" ประจำปี 2563 ปลื้มใจ! กับผู้ที่ทำคุณงามความ ไปแล้วตามข่าว
 
ท่าน พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ (ท่านใหม่ เนเว่อร์ดาย) รอง ผบ.ตร. เป็นประธานพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เนื่องในโอกาส "วันตำรวจ" ประจำปี 2563 ปลื้มใจ! กับผู้ที่ทำคุณงามความ ไปแล้วตามข่าว
 
ท่าน พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ (ท่านใหม่ เนเว่อร์ดาย) รอง ผบ.ตร. เป็นประธานพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เนื่องในโอกาส "วันตำรวจ" ประจำปี 2563 ปลื้มใจ! กับผู้ที่ทำคุณงามความ ไปแล้วตามข่าว
 

ท่าน พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ (ท่านใหม่ เนเว่อร์ดาย) รอง ผบ.ตร. เป็นประธานพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เนื่องในโอกาส "วันตำรวจ" ประจำปี 2563 ปลื้มใจ! กับผู้ที่ทำคุณงามความ ไปแล้วตามข่าว

ท่าน พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ (ท่านใหม่ เนเว่อร์ดาย) รอง ผบ.ตร. เป็นประธานพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เนื่องในโอกาส "วันตำรวจ" ประจำปี 2563 ปลื้มใจ! กับผู้ที่ทำคุณงามความ ไปแล้วตามข่าว

 

ที่สนง.ตำรวจแห่งชาติ กทม. เมื่อวันที่ 16 ต.ค. 63 เวลา 09.30 น. ท่าน พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ (ท่านใหม่เนเว่อร์ดาย) รอง ผบ.ตร. เป็นประธานพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เนื่องในโอกาส "วันตำรวจ" ประจำปี 2563 ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร. สำหรับในปี 2563 มีข้าราชการตำรวจ ประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้ทำคุณประโยชน์ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 529 ราย ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 1. พลเมืองดีที่ช่วยเหลือราชการตำรวจ จำนวน 51 ราย (โล่ประกาศเกียรติคุณ) 2. ผู้บริจาคเงินหรือสิ่งของ จำนวน 10 ราย (โล่ประกาศเกียรติคุณ)

3. สถานีตำรวจที่ชนะเลิศการประกวดการฝึก จำนวน 23 ราย (ใบประกาศเกียรติคุณ)

4. ข้าราชการตำรวจที่ทำหน้าที่พนักงานสอบสวนดีเด่น จำนวน 32 นาย (ใบประกาศเกียรติคุณ) 5. ข้าราชการตำรวจที่ทำหน้าที่จราจรดีเด่น จำนวน 102 นาย (ใบประกาศเกียรติคุณ) 6. ข้าราชการตำรวจที่มีผลงานในด้านการป้องกันยาเสพติดดีเด่น จำนวน 115 ราย (ใบประกาศเกียรติคุณ) 7. ข้าราชการตำรวจที่มีผลงานในด้านปราบปรามยาเสพติดดีเด่น จำนวน 124 ราย(ใบประกาศเกียรติคุณ)  8. ข้าราชการตำรวจผู้มีจริยธรรมดีเด่นจำนวน 2 ราย (ใบประกาศเกียรติคุณ)  9. ข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงานในสายงานป้องกันปราบปรามดีเด่น จำนวน 50 ราย (ใบประกาศเกียรติคุณ) 10. ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ดีเด่นจำนวน 20 ราย (โล่ประกาศเกียรติคุณ) โดยในวันนี้ (16 ต.ค.63) มีผู้เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ จากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติรวมทั้งสิ้น 102 รายที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติมอบความดีมีคุณธรรมให้ดังกล่าวตามข่าว (คน จอหอ/รายงาน/ขอมูลฯจากPR. สนง.ตำรวจฯ)นสพ.นิวส์มหาชนอนไลน์ทั่วโลกนำเสนอข่าวเข้าไปดูข่าวได้ที่....www.news-mahachon.com

นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์นำเสนอข่าวทั่วโลกเข้าไปดูมือถือของท่านได้ที่..www.news-mahachon.com

Tag : ท่าน พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ (ท่านใหม่ เนเว่อร์ดาย) รอง ผบ.ตร. เป็นประธานพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เนื่องในโอกาส "วันตำรวจ" ประจำปี 2563 ปลื้ข่าวยอดนิยม @ข่าวสังคมมหาชนนิวส์มหาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าวสังคมมหาชนนิวส์มหาชน