ท่าน วราภรณ์ วรพงศธร ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ขนส่งเชียงใหม่ เข้ม! สั่งผู้ตรวจการ จับ ควันดำ เจอห้ามใช้ ทั้งรถชาวบ้านและ รถของราชการ เพื่อ แก้ปัญหา (ฝุ่นละออง pm 2.5 ให้หมดไป) ตามข่าว

เสาร์ ที่ 15 มกราคม 2565 จำนวนอ่าน 797 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

ท่าน วราภรณ์ วรพงศธร ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ขนส่งเชียงใหม่ เข้ม! สั่งผู้ตรวจการ จับ ควันดำ เจอห้ามใช้ ทั้งรถชาวบ้านและ รถของราชการ เพื่อ แก้ปัญหา (ฝุ่นละออง pm 2.5 ให้หมดไป) ตามข่าว
 
ท่าน วราภรณ์ วรพงศธร ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ขนส่งเชียงใหม่ เข้ม! สั่งผู้ตรวจการ จับ ควันดำ เจอห้ามใช้ ทั้งรถชาวบ้านและ รถของราชการ เพื่อ แก้ปัญหา (ฝุ่นละออง pm 2.5 ให้หมดไป) ตามข่าว
 
ท่าน วราภรณ์ วรพงศธร ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ขนส่งเชียงใหม่ เข้ม! สั่งผู้ตรวจการ จับ ควันดำ เจอห้ามใช้ ทั้งรถชาวบ้านและ รถของราชการ เพื่อ แก้ปัญหา (ฝุ่นละออง pm 2.5 ให้หมดไป) ตามข่าว
 
ท่าน วราภรณ์ วรพงศธร ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ขนส่งเชียงใหม่ เข้ม! สั่งผู้ตรวจการ จับ ควันดำ เจอห้ามใช้ ทั้งรถชาวบ้านและ รถของราชการ เพื่อ แก้ปัญหา (ฝุ่นละออง pm 2.5 ให้หมดไป) ตามข่าว
 

ท่าน วราภรณ์ วรพงศธร ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ขนส่งเชียงใหม่ เข้ม! สั่งผู้ตรวจการ จับ ควันดำ เจอห้ามใช้ ทั้งรถชาวบ้านและ รถของราชการ เพื่อ แก้ปัญหา (ฝุ่นละออง pm 2.5 ให้หมดไป) ตามข่าว

ท่าน วราภรณ์ วรพงศธร ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ขนส่งเชียงใหม่ เข้ม! สั่งผู้ตรวจการ จับ ควันดำ เจอห้ามใช้ ทั้งรถชาวบ้านและ รถของราชการ เพื่อ แก้ปัญหา (ฝุ่นละออง pm 2.5 ให้หมดไป) ตามข่าว

    ที่ขนส่งจ.เชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่ วันที่ 10 มค.65  ท่าน วราภรณ์ วรพงศธร ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่เผยว่า ได้ จัดชุดผู้ตรวจการออกตั้งจุดตรวจสอบรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกและกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พร้อมตรวจวัดค่าควันดำเพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ณ บริเวณถนนสายเชียงใหม่-เชียงราย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่  

มีผลดำเนินการดังนี้

1.       ตรวจสอบรถ พรบ.ขนส่ง จำนวน 38 คัน พบการกระทำผิด 4 ราย ออกคำสั่ง     ผู้ตรวจการ 4 ราย  2.    ตรวจสอบรถ พรบ.รถยนต์ จำนวน 33 คัน พบการกระทำผิด 4 ราย ปรับ 4 ราย  3. ตรวจวัดค่าควันดำ จำนวน 38 คัน พบรถที่มีค่าควันดำเกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด (พรบ.การขนส่งทางบก) 2 คัน และต่อมา

2.       เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 65 ทาง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้ จัดชุดผู้ตรวจการออกตรวจควันไอเสีย (ควันดำ) และเครื่องจักรกลรถยนต์ราชการ ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เพื่อแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่ ณ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 (เชียงใหม่) อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวนทั้งสิ้น 38 คัน มีผลดำเนินการดังนี้ 1. ตรวจรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ จำนวน 24 คัน พบรถที่มีค่าควันดำเกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด จำนวน 1 คัน ให้แก้ไขและทำการตรวจวัดอีกครั้งไม่พบค่าควันดำเกินเกณฑ์ 2. ตรวจรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก จำนวน 14 คัน พบรถที่มีค่าควันดำเกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด จำนวน 2 คัน ให้แก้ไขและทำการตรวจวัดอีกครั้งไม่พบค่าควันดำเกินเกณฑ์

   สำหรับรถยนต์คันใดที่มีค่าควันดำเกินเกณฑ์ที่กำหนดให้หยุดใช้งานและดำเนินการปรับตั้งแก้ไขและบำรุงรักษาตามมาตรฐาน แล้วทำการตรวจสอบซ้ำจนกว่าจะผ่านจึงนำกลับไปใช้งานได้ดังกล่าวตามข่าว (ปอ คุ้มพระล้อ - รายงาน เล็ก คุ้มพระลอ – นำเสนอข่าว)  เข้าไปดูข่าวได้ที่...นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์ทั่วโลกที่...www.news-mahachon.com

 

นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์นำเสนอข่าวทั่วโลกเข้าไปดูมือถือของท่านได้ที่..www.news-mahachon.com

Tag : ท่าน วราภรณ์ วรพงศธร ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ขนส่งเชียงใหม่ เข้ม! สั่งผู้ตรวจการ จับ ควันดำ เจอห้ามใช้ ทั้งรถชาวบ้านและ รถของราชการ เพื่อ แก้ปัญหา (ฝุ่นละออง pm 2.5 ให้หมดไป) ตามข่าวข่าวยอดนิยม @ข่าวสังคมมหาชนนิวส์มหาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าวสังคมมหาชนนิวส์มหาชน