ชาวดอยสุเทพปลื้มฯ ท่าน นิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าฯจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมฯอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เร่งปรับปรุงซ่อมแซมพลับพลาที่ประทับและเส้นทางศึกษาธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุยฯ พร้อมการแก้ปัญหาที่ดินของราษฎร (แบบยั่งยืน) โดยมี ท่าน ภูพิชิต ช่

อาทิตย์ ที่ 20 สิงหาคม 2566 จำนวนอ่าน 564 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

ชาวดอยสุเทพปลื้มฯ ท่าน นิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าฯจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมฯอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เร่งปรับปรุงซ่อมแซมพลับพลาที่ประทับและเส้นทางศึกษาธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุยฯ พร้อมการแก้ปัญหาที่ดินของราษฎร (แบบยั่งยืน) โดยมี ท่าน ภูพิชิต ช่
 
ชาวดอยสุเทพปลื้มฯ ท่าน นิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าฯจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมฯอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เร่งปรับปรุงซ่อมแซมพลับพลาที่ประทับและเส้นทางศึกษาธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุยฯ พร้อมการแก้ปัญหาที่ดินของราษฎร (แบบยั่งยืน) โดยมี ท่าน ภูพิชิต ช่
 
ชาวดอยสุเทพปลื้มฯ ท่าน นิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าฯจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมฯอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เร่งปรับปรุงซ่อมแซมพลับพลาที่ประทับและเส้นทางศึกษาธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุยฯ พร้อมการแก้ปัญหาที่ดินของราษฎร (แบบยั่งยืน) โดยมี ท่าน ภูพิชิต ช่
 
ชาวดอยสุเทพปลื้มฯ ท่าน นิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าฯจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมฯอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เร่งปรับปรุงซ่อมแซมพลับพลาที่ประทับและเส้นทางศึกษาธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุยฯ พร้อมการแก้ปัญหาที่ดินของราษฎร (แบบยั่งยืน) โดยมี ท่าน ภูพิชิต ช่
 
ชาวดอยสุเทพปลื้มฯ ท่าน นิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าฯจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมฯอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เร่งปรับปรุงซ่อมแซมพลับพลาที่ประทับและเส้นทางศึกษาธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุยฯ พร้อมการแก้ปัญหาที่ดินของราษฎร (แบบยั่งยืน) โดยมี ท่าน ภูพิชิต ช่
 
ชาวดอยสุเทพปลื้มฯ ท่าน นิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าฯจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมฯอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เร่งปรับปรุงซ่อมแซมพลับพลาที่ประทับและเส้นทางศึกษาธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุยฯ พร้อมการแก้ปัญหาที่ดินของราษฎร (แบบยั่งยืน) โดยมี ท่าน ภูพิชิต ช่
 
ชาวดอยสุเทพปลื้มฯ ท่าน นิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าฯจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมฯอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เร่งปรับปรุงซ่อมแซมพลับพลาที่ประทับและเส้นทางศึกษาธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุยฯ พร้อมการแก้ปัญหาที่ดินของราษฎร (แบบยั่งยืน) โดยมี ท่าน ภูพิชิต ช่
 
ชาวดอยสุเทพปลื้มฯ ท่าน นิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าฯจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมฯอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เร่งปรับปรุงซ่อมแซมพลับพลาที่ประทับและเส้นทางศึกษาธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุยฯ พร้อมการแก้ปัญหาที่ดินของราษฎร (แบบยั่งยืน) โดยมี ท่าน ภูพิชิต ช่
 
ชาวดอยสุเทพปลื้มฯ ท่าน นิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าฯจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมฯอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เร่งปรับปรุงซ่อมแซมพลับพลาที่ประทับและเส้นทางศึกษาธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุยฯ พร้อมการแก้ปัญหาที่ดินของราษฎร (แบบยั่งยืน) โดยมี ท่าน ภูพิชิต ช่
 
ชาวดอยสุเทพปลื้มฯ ท่าน นิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าฯจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมฯอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เร่งปรับปรุงซ่อมแซมพลับพลาที่ประทับและเส้นทางศึกษาธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุยฯ พร้อมการแก้ปัญหาที่ดินของราษฎร (แบบยั่งยืน) โดยมี ท่าน ภูพิชิต ช่
 
ชาวดอยสุเทพปลื้มฯ ท่าน นิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าฯจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมฯอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เร่งปรับปรุงซ่อมแซมพลับพลาที่ประทับและเส้นทางศึกษาธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุยฯ พร้อมการแก้ปัญหาที่ดินของราษฎร (แบบยั่งยืน) โดยมี ท่าน ภูพิชิต ช่
 
ชาวดอยสุเทพปลื้มฯ ท่าน นิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าฯจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมฯอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เร่งปรับปรุงซ่อมแซมพลับพลาที่ประทับและเส้นทางศึกษาธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุยฯ พร้อมการแก้ปัญหาที่ดินของราษฎร (แบบยั่งยืน) โดยมี ท่าน ภูพิชิต ช่
 

ชาวดอยสุเทพปลื้มฯ ท่าน นิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าฯจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมฯอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เร่งปรับปรุงซ่อมแซมพลับพลาที่ประทับและเส้นทางศึกษาธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุยฯ พร้อมการแก้ปัญหาที่ดินของราษฎร (แบบยั่งยืน) โดยมี ท่าน ภูพิชิต ช่

ชาวดอยสุเทพปลื้มฯ ท่าน นิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าฯจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมฯอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เร่งปรับปรุงซ่อมแซมพลับพลาที่ประทับและเส้นทางศึกษาธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุยฯ พร้อมการแก้ปัญหาที่ดินของราษฎร (แบบยั่งยืน) โดยมี ท่าน ภูพิชิต ช่วยบำรุง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุยให้การต้อนรับและรายงานการประชุมฯในครั้งนี้ตามข่าว

 

           ที่ โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท จ.เชียงใหม่เมื่อวันที่  16 ส.ค. 66 ผู้สื่อข่าวรายงานเข้ามาว่า ท่าน

 นิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ครั้งที่ 3/2566 เพื่อการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว (แบบ ยั่งยืน) โดยมี ท่าน ภูพิชิต ช่วยบำรุง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุยและ คณะกรรมการฯ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยที่ประชุมได้รายงานผลความคืบหน้าโครงการปรับปรุงซ่อมแซมพลับพลาที่ประทับ ที่มีสภาพเก่าและทรุดโทรม โดยทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันสำรวจ และเร่งจัดทำแบบแปลนเพื่อปรับปรุงซ่อมแซม ซึ่งอยู่ในระหว่างการเตรียมจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้งบประมาณกว่า 1 ล้านบาท โดยจะเร่งดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงโดยเร็ว ขณะเดียวกันจะมีการปรับปรุงเส้นทางศึกษาธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่สำคัญที่เป็นเส้นทางในการเสด็จฯ  จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาให้สามารถเล่าเรื่องราวพระราชกรณียกิจในพื้นที่ตามเส้นทาง ตลอดจนพื้นที่มีความเปราะบางทางด้านนิเวศ จึงต้องกำหนดแนวทางและมาตรการในการศึกษาเส้นทางทางธรรมชาติ ทั้งป้ายสื่อความหมาย จำนวนคนที่ขึ้นไปศึกษาเส้นทางธรรมชาติในแต่ละวัน ในส่วนการแก้ไขปัญหาที่ดินของราษฎรในเขตป่าอนุรักษ์ ตามมาตรา 64 ปัจจุบันทางกรมอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย อยู่ระหว่างการรอกฎหมายลำดับรองที่จะออกให้ราษฎรอยู่อาศัยและทำกินได้อย่างถูกต้องในเขตอุทยาน โดยจะได้เร่งรัดสำรวจผู้ครอบครองที่ดินในเขตอุทยานที่ตกหล่นให้คณะทำงานระดับพื้นที่ดำเนินการให้แล้วเสร็จและแก้ปัญหาที่ดินทำกินของราษฎรตามแนวทางกฎหมายต่อไป เพื่อให้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ที่ชัดเจน ไม่มีการบุกรุกป่าเพิ่มเติม ขณะที่การแก้ไขปัญหาการฝ่าฝืนกฎหมายของผู้ประกอบธุรกิจที่พักในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ อาทิ แพ เต็นท์ กระโจม โฮมสเตย์ ได้มีการสำรวจเบื้องต้นสำหรับใช้ประกอบการออกกฎหมายลำดับรอง เพื่อรักษาพื้นที่อยู่อาศัยและทำกินให้ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม

 

ขณะเดียวกัน การขอเอกสารสิทธิ์ของวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร และวัดพระธาตุดอยคำ ได้ดำเนินการในขั้นตอนของการตรวจแปรภาพถ่าย สำรวจพื้นที่กันออกนอกเขตอุทยาน เช่น อาณาบริเวณพื้นที่โดยรอบของวัดที่เข้าไปอยู่ในเขตพื้นที่ของอุทยาน เพื่อขอออกเอกสารสิทธิ์หรือโฉนดที่ดินเพื่อใช้พื้นที่ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายต่อไป

     ทั้งนี้ท่าน นิรัตน์ พง์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตามความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ โดยคำถึงถึงหลักการทางกฎหมายและความถูกต้อง รวมถึงประโยชน์และความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญตามข่าว(ปอ คุ้มพระลอ / รายงาน)นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์ทั่วโลกนำเสนอข่าวเข้าไปดูข่าวได้ที่...www.news-mahchon.com

 

#ข่าวกระทรวงทรัพย์นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์ทั่วโลก

     ชาวดอยสุเทพปลื้มฯ ท่าน นิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าฯจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมฯอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เร่งปรับปรุงซ่อมแซมพลับพลาที่ประทับและเส้นทางศึกษาธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย พร้อมการแก้ปัญหาที่ดินของราษฎร (แบบยั่งยืน) โดยมี ท่าน ภูพิชิต ช่วยบำรุง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุยฯให้การต้อนรับและรายงานการประชุมฯในครั้งนี้ตามข่าว(ปอ คุ้มพระลอ / รายงาน)นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์ทั่วโลกนำเสนอข่าวเข้าไปดูข่าวได้ที่...www.news-mahachon.com

 

 

นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์นำเสนอข่าวทั่วโลกเข้าไปดูมือถือของท่านได้ที่..www.news-mahachon.com

Tag : ชาวดอยสุเทพปลื้มฯ ท่าน นิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าฯจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมฯอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เร่งปรับปรุงซ่อมแซมพลับพลาที่ประทับและเส้นทางศึกษาธรรมชาติ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุยฯ พร้อมการแกข่าวยอดนิยม @ข่าวสังคมมหาชนนิวส์มหาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าวสังคมมหาชนนิวส์มหาชน