ท่าน สินชัย พชรธนาพร แจ้งเกิด!เป็นประธาน (จัดงานวันลาบเมือง 65)ให้ท่าน อำนาจ จงยศยิ่ง ประธานชมรมผู้สื่อข่าว อาวุโสเชียงใหม่ใน วันที่ 2 เมษายน 2565 นี้ตามข่าว

อังคาร ที่ 29 มีนาคม 2565 จำนวนอ่าน 731 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

ท่าน สินชัย พชรธนาพร แจ้งเกิด!เป็นประธาน (จัดงานวันลาบเมือง 65)ให้ท่าน อำนาจ จงยศยิ่ง ประธานชมรมผู้สื่อข่าว อาวุโสเชียงใหม่ใน วันที่ 2 เมษายน 2565 นี้ตามข่าว
 
ท่าน สินชัย พชรธนาพร แจ้งเกิด!เป็นประธาน (จัดงานวันลาบเมือง 65)ให้ท่าน อำนาจ จงยศยิ่ง ประธานชมรมผู้สื่อข่าว อาวุโสเชียงใหม่ใน วันที่ 2 เมษายน 2565 นี้ตามข่าว
 
ท่าน สินชัย พชรธนาพร แจ้งเกิด!เป็นประธาน (จัดงานวันลาบเมือง 65)ให้ท่าน อำนาจ จงยศยิ่ง ประธานชมรมผู้สื่อข่าว อาวุโสเชียงใหม่ใน วันที่ 2 เมษายน 2565 นี้ตามข่าว
 
ท่าน สินชัย พชรธนาพร แจ้งเกิด!เป็นประธาน (จัดงานวันลาบเมือง 65)ให้ท่าน อำนาจ จงยศยิ่ง ประธานชมรมผู้สื่อข่าว อาวุโสเชียงใหม่ใน วันที่ 2 เมษายน 2565 นี้ตามข่าว
 
ท่าน สินชัย พชรธนาพร แจ้งเกิด!เป็นประธาน (จัดงานวันลาบเมือง 65)ให้ท่าน อำนาจ จงยศยิ่ง ประธานชมรมผู้สื่อข่าว อาวุโสเชียงใหม่ใน วันที่ 2 เมษายน 2565 นี้ตามข่าว
 
ท่าน สินชัย พชรธนาพร แจ้งเกิด!เป็นประธาน (จัดงานวันลาบเมือง 65)ให้ท่าน อำนาจ จงยศยิ่ง ประธานชมรมผู้สื่อข่าว อาวุโสเชียงใหม่ใน วันที่ 2 เมษายน 2565 นี้ตามข่าว
 
ท่าน สินชัย พชรธนาพร แจ้งเกิด!เป็นประธาน (จัดงานวันลาบเมือง 65)ให้ท่าน อำนาจ จงยศยิ่ง ประธานชมรมผู้สื่อข่าว อาวุโสเชียงใหม่ใน วันที่ 2 เมษายน 2565 นี้ตามข่าว
 
ท่าน สินชัย พชรธนาพร แจ้งเกิด!เป็นประธาน (จัดงานวันลาบเมือง 65)ให้ท่าน อำนาจ จงยศยิ่ง ประธานชมรมผู้สื่อข่าว อาวุโสเชียงใหม่ใน วันที่ 2 เมษายน 2565 นี้ตามข่าว
 

ท่าน สินชัย พชรธนาพร แจ้งเกิด!เป็นประธาน (จัดงานวันลาบเมือง 65)ให้ท่าน อำนาจ จงยศยิ่ง ประธานชมรมผู้สื่อข่าว อาวุโสเชียงใหม่ใน วันที่ 2 เมษายน 2565 นี้ตามข่าว

ท่าน สินชัย พชรธนาพร แจ้งเกิด!เป็นประธาน (จัดงานวันลาบเมือง 65)ให้ท่าน อำนาจ จงยศยิ่ง ประธานชมรมผู้สื่อข่าว อาวุโสเชียงใหม่ใน วันที่ 2 เมษายน 2565 นี้ตามข่าว

 

 

 

   ที่โรงแรม อุทยานกาดสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2565 ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวภาคเหนือ รายงานเข้ามาว่าท่าน อำนาจ จงยศยิ่ง ประธาน ชมรมผู้สื่อข่าว อาวุโสเชียงใหม่ ได้จัดงาน (เทศกาลลาบเมือง 65)  ในงงานมีการประกวดธิดาลาบด้วย จัดงานใน วัน อาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2555 ณ.ลานกลางแจ้งอุทยานการค้ากาดสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีการประกอบอาหารพื้นเมืองล้านนาซึ่งเป็นอาหารขึ้นชื่อเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปและทั่วประเทศ เป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมแต่งกายพื้นเมือง อู๋กำเมือง และ การประกวดเทพีเทพบุตรลาบเมือง 65 ต้อนรับ เข้าสู่งานประเพณีปีใหม่เมืองเชียงใหม่อีกด้วย ในการจัดงานในครั้งนี้ท่าน อำนาจ จงยศยิ่งประธานชมรมผู้สื่อข่าว อาวุโสได้กล่าวกับ คนข่าวของเรามาว่า ได้มอบหมายให้ท่านสินชัย พชรธนาพร เลขาธิการ ประธานชมรมฯ เป็นประธานในการจัดงานในครั้งนี้ และเพื่อหาเงินรายได้ เข้าชมรม ผู้สื่อข่าว อาวุโสเชียงใหม่  ดังกล่าว จึงขอเชิญ หน่วยราชการต่างๆ และ หน่วยงานเอกชนส่งทีมงานมาเข้าประกวดทำลาบ เข้าร่วมงานดังกล่าวด้วย งานจะมี วันที่ 2 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา15 นาฬิกาเป็นต้นไป ตามข่าว ดังกล่าว(เล็ก คุ้มพระลอ – รายงาน / ปอ คุ้มพระลอ – นำเสนอข่าวเข้าไปดูข่าวได้ที่นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์ทั่วโลก...www.news-mahachon.com

นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์นำเสนอข่าวทั่วโลกเข้าไปดูมือถือของท่านได้ที่..www.news-mahachon.com

Tag : ท่าน สินชัย พชรธนาพร แจ้งเกิด!เป็นประธาน (จัดงานวันลาบเมือง 65)ให้ท่าน อำนาจ จงยศยิ่ง ประธานชมรมผู้สื่อข่าว อาวุโสเชียงใหม่ใน วันที่ 2 เมษายน 2565 นี้ตามข่าวข่าวยอดนิยม @ข่าวสังคมมหาชนนิวส์มหาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าวสังคมมหาชนนิวส์มหาชน