ท่าน วราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประธานในพิธีทอด “ผ้าป่าสามัคคีชมรมสื่อออนไลน์ เพื่อช่วยเหลือน้องที่ขาดแคลน” ให้ท่าน จักรภัทร แสนภูธร ประธานชมรมสื่อออนไลน์ เพื่อช่วยเหลือน้องที่ขาดแคลน ตามวัตถุชมรมฯไปแล้ว ตามข่าว

จันทร์ ที่ 2 พฤษภาคม 2565 จำนวนอ่าน 771 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

ท่าน วราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประธานในพิธีทอด “ผ้าป่าสามัคคีชมรมสื่อออนไลน์ เพื่อช่วยเหลือน้องที่ขาดแคลน” ให้ท่าน จักรภัทร แสนภูธร ประธานชมรมสื่อออนไลน์ เพื่อช่วยเหลือน้องที่ขาดแคลน ตามวัตถุชมรมฯไปแล้ว ตามข่าว
 
ท่าน วราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประธานในพิธีทอด “ผ้าป่าสามัคคีชมรมสื่อออนไลน์ เพื่อช่วยเหลือน้องที่ขาดแคลน” ให้ท่าน จักรภัทร แสนภูธร ประธานชมรมสื่อออนไลน์ เพื่อช่วยเหลือน้องที่ขาดแคลน ตามวัตถุชมรมฯไปแล้ว ตามข่าว
 
ท่าน วราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประธานในพิธีทอด “ผ้าป่าสามัคคีชมรมสื่อออนไลน์ เพื่อช่วยเหลือน้องที่ขาดแคลน” ให้ท่าน จักรภัทร แสนภูธร ประธานชมรมสื่อออนไลน์ เพื่อช่วยเหลือน้องที่ขาดแคลน ตามวัตถุชมรมฯไปแล้ว ตามข่าว
 
ท่าน วราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประธานในพิธีทอด “ผ้าป่าสามัคคีชมรมสื่อออนไลน์ เพื่อช่วยเหลือน้องที่ขาดแคลน” ให้ท่าน จักรภัทร แสนภูธร ประธานชมรมสื่อออนไลน์ เพื่อช่วยเหลือน้องที่ขาดแคลน ตามวัตถุชมรมฯไปแล้ว ตามข่าว
 
ท่าน วราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประธานในพิธีทอด “ผ้าป่าสามัคคีชมรมสื่อออนไลน์ เพื่อช่วยเหลือน้องที่ขาดแคลน” ให้ท่าน จักรภัทร แสนภูธร ประธานชมรมสื่อออนไลน์ เพื่อช่วยเหลือน้องที่ขาดแคลน ตามวัตถุชมรมฯไปแล้ว ตามข่าว
 
ท่าน วราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประธานในพิธีทอด “ผ้าป่าสามัคคีชมรมสื่อออนไลน์ เพื่อช่วยเหลือน้องที่ขาดแคลน” ให้ท่าน จักรภัทร แสนภูธร ประธานชมรมสื่อออนไลน์ เพื่อช่วยเหลือน้องที่ขาดแคลน ตามวัตถุชมรมฯไปแล้ว ตามข่าว
 
ท่าน วราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประธานในพิธีทอด “ผ้าป่าสามัคคีชมรมสื่อออนไลน์ เพื่อช่วยเหลือน้องที่ขาดแคลน” ให้ท่าน จักรภัทร แสนภูธร ประธานชมรมสื่อออนไลน์ เพื่อช่วยเหลือน้องที่ขาดแคลน ตามวัตถุชมรมฯไปแล้ว ตามข่าว
 
ท่าน วราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประธานในพิธีทอด “ผ้าป่าสามัคคีชมรมสื่อออนไลน์ เพื่อช่วยเหลือน้องที่ขาดแคลน” ให้ท่าน จักรภัทร แสนภูธร ประธานชมรมสื่อออนไลน์ เพื่อช่วยเหลือน้องที่ขาดแคลน ตามวัตถุชมรมฯไปแล้ว ตามข่าว
 

ท่าน วราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประธานในพิธีทอด “ผ้าป่าสามัคคีชมรมสื่อออนไลน์ เพื่อช่วยเหลือน้องที่ขาดแคลน” ให้ท่าน จักรภัทร แสนภูธร ประธานชมรมสื่อออนไลน์ เพื่อช่วยเหลือน้องที่ขาดแคลน ตามวัตถุชมรมฯไปแล้ว ตามข่าว

ท่าน วราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประธานในพิธีทอด  “ผ้าป่าสามัคคีชมรมสื่อออนไลน์ เพื่อช่วยเหลือน้องที่ขาดแคลน” ให้ท่าน จักรภัทร  แสนภูธร ประธานชมรมสื่อออนไลน์ เพื่อช่วยเหลือน้องที่ขาดแคลน

ตามวัตถุชมรมฯไปแล้ว ตามข่าว

 

         ณ.ที่ ภูน้ำสรวย รีสอร์ท (เขื่อนแม่สรวย) อ.แม่สรวย จ.เชียงราย             

      เมื่อวันที่1พฤษภาคม 2565 เวลา 16.00 น. ท่าน วราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประธานในพิธีทอด  “ผ้าป่าสามัคคีชมรมสื่อออนไลน์ เพื่อช่วยเหลือน้องที่ขาดแคลน”  มี ชมรมศิษย์เก่าสวนกุหลาบเชียงราย-พะเยา โดยการนำของ ท่าน นายแพทย์สมปราถน์  หมั่นจิตร ปธ.ชมรมศิษย์เก่าสวนกุหลาบฯ ร่วมกับ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเชียงราย โดย ท่าน ประธาน  อินทรียงค์ เป็นเจ้าภาพ   โดยมีท่าน จักรภัทร  แสนภูธร ประธานชมรมสื่อออนไลน์ พร้อมคณะกรรมการให้การต้อนรับ ซึ่งการจัดทอดผ้าป่าสามัคคัชมรมสื่อออนไลน์ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหางบประมาณในการบริหารงานของชมรมฯ , เพื่อเป็นสวัสดิการแก่สมาชิกของชมรมฯและเพื่อช่วยเหลือน้องที่ขาดแคลน โดยในปีนี้นำงบประมาณส่วนหนึ่งไปมอบให้กับโรงเรียนบ้านปางคึกเพื่อซ่อมแซม(อาคารพยาบาลของโรงเรียน)

          โดยก่อนหน้าที่จะเข้าสู่พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีชมรมสื่อออนไลน์ฯ ทางชมรมฯ ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 เพื่อแถลงผลงานการบริหารชมรม อาทิ งานด้านสังคม งานส่งเสริมภาครัฐและเอกชนเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโควิด-19 งานด้านสวัสดิการแก่สมาชิกฯ และ งบดุลบัญชี ในปีที่ผ่านมา  โดยมีท่าน จักรภัทร  แสนภูธร ประธานชมรมฯ เป็นประธานการประชุม มีคณะกรรมการและสมาชิกเข้าร่วมประชุมเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้งหมด หลังการประชุมเสร็จสิ้นลง ทางชมรมได้จัดทอดผ้าป่าขึ้นฯ เมื่อนายวราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เดินทางมาถึง เตวะดา เชียงราย ได้จัดนาฎศิลป์ล้านนา ฟ้อนต้อนรับ

      จากนั้นท่าน วราดิศร ได้กล่าวให้โอวาสและแนวทางพัฒนาจังหวัดเชียงรายโดย   ท่าน ภาสกร บุญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ที่สื่อออนไลน์สามารถมีส่วนร่วมประชาสัมพันธ์เพื่อประโยชน์โดยรวมบนบรรทัดฐานความถูกต้อง จึงขอให้สื่อออนไลน์รักษาความดีเฉกเช่นเกลือรักษาความเค็ม จากนั้นประธานในพิธีได้จุดธูปเทียนบูชาหระพุทธ พระสงฆ์ได้เจริญพระพุทธมนต์และถวายผ้าป่าสามัคคีชมรมสื่อออนไลน์ให้แก่พระภิกษุสงฆ์ก่อนพระภิกษุสงค์จะมอบคืนให้ชมรมสื่อออนไลน์เพื่อนำกลับไปบริหารชมรมและมอบให้โรงเรียนบ้านปางคึก ต.แม่กรณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย ตามวัตถุประสงค์ต่อไป ตามข่าว...

(ปุ๋ย มหาชน – รายงาน)นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์ทั่วโลกนำเสนอข่าวเข้าไปดูข่าวได้ที่...www.news-mahachon.com

นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์นำเสนอข่าวทั่วโลกเข้าไปดูมือถือของท่านได้ที่..www.news-mahachon.com

Tag : ท่าน วราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประธานในพิธีทอด “ผ้าป่าสามัคคีชมรมสื่อออนไลน์ เพื่อช่วยเหลือน้องที่ขาดแคลน” ให้ท่าน จักรภัทร แสนภูธร ประธานชมรมสื่อออนไลน์ เพื่อช่วยเหลือน้องที่ขาข่าวยอดนิยม @ข่าวสังคมมหาชนนิวส์มหาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าวสังคมมหาชนนิวส์มหาชน