ตำรวจเชียงใหม่ร้อยกว่านายปลื้มใจ! ได้มาอารักขานายกรัฐมนตรี(ลุ่งตู่) ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม ชาวจังหวัดเชียงใหม่โดยมีท่าน พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย นำทีมประกบตัวท่านนายกฯตลอดเวลาตลอดเวลาที่มา (มีความสุขมากที่ได้ลงพื้นที่สีแดงจังหวัดเชียงใหม่)

อาทิตย์ ที่ 3 กรกฏาคม 2565 จำนวนอ่าน 982 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

ตำรวจเชียงใหม่ร้อยกว่านายปลื้มใจ! ได้มาอารักขานายกรัฐมนตรี(ลุ่งตู่) ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม ชาวจังหวัดเชียงใหม่โดยมีท่าน พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย นำทีมประกบตัวท่านนายกฯตลอดเวลาตลอดเวลาที่มา (มีความสุขมากที่ได้ลงพื้นที่สีแดงจังหวัดเชียงใหม่)
 
ตำรวจเชียงใหม่ร้อยกว่านายปลื้มใจ! ได้มาอารักขานายกรัฐมนตรี(ลุ่งตู่) ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม ชาวจังหวัดเชียงใหม่โดยมีท่าน พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย นำทีมประกบตัวท่านนายกฯตลอดเวลาตลอดเวลาที่มา (มีความสุขมากที่ได้ลงพื้นที่สีแดงจังหวัดเชียงใหม่)
 
ตำรวจเชียงใหม่ร้อยกว่านายปลื้มใจ! ได้มาอารักขานายกรัฐมนตรี(ลุ่งตู่) ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม ชาวจังหวัดเชียงใหม่โดยมีท่าน พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย นำทีมประกบตัวท่านนายกฯตลอดเวลาตลอดเวลาที่มา (มีความสุขมากที่ได้ลงพื้นที่สีแดงจังหวัดเชียงใหม่)
 
ตำรวจเชียงใหม่ร้อยกว่านายปลื้มใจ! ได้มาอารักขานายกรัฐมนตรี(ลุ่งตู่) ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม ชาวจังหวัดเชียงใหม่โดยมีท่าน พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย นำทีมประกบตัวท่านนายกฯตลอดเวลาตลอดเวลาที่มา (มีความสุขมากที่ได้ลงพื้นที่สีแดงจังหวัดเชียงใหม่)
 
ตำรวจเชียงใหม่ร้อยกว่านายปลื้มใจ! ได้มาอารักขานายกรัฐมนตรี(ลุ่งตู่) ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม ชาวจังหวัดเชียงใหม่โดยมีท่าน พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย นำทีมประกบตัวท่านนายกฯตลอดเวลาตลอดเวลาที่มา (มีความสุขมากที่ได้ลงพื้นที่สีแดงจังหวัดเชียงใหม่)
 
ตำรวจเชียงใหม่ร้อยกว่านายปลื้มใจ! ได้มาอารักขานายกรัฐมนตรี(ลุ่งตู่) ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม ชาวจังหวัดเชียงใหม่โดยมีท่าน พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย นำทีมประกบตัวท่านนายกฯตลอดเวลาตลอดเวลาที่มา (มีความสุขมากที่ได้ลงพื้นที่สีแดงจังหวัดเชียงใหม่)
 
ตำรวจเชียงใหม่ร้อยกว่านายปลื้มใจ! ได้มาอารักขานายกรัฐมนตรี(ลุ่งตู่) ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม ชาวจังหวัดเชียงใหม่โดยมีท่าน พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย นำทีมประกบตัวท่านนายกฯตลอดเวลาตลอดเวลาที่มา (มีความสุขมากที่ได้ลงพื้นที่สีแดงจังหวัดเชียงใหม่)
 
ตำรวจเชียงใหม่ร้อยกว่านายปลื้มใจ! ได้มาอารักขานายกรัฐมนตรี(ลุ่งตู่) ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม ชาวจังหวัดเชียงใหม่โดยมีท่าน พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย นำทีมประกบตัวท่านนายกฯตลอดเวลาตลอดเวลาที่มา (มีความสุขมากที่ได้ลงพื้นที่สีแดงจังหวัดเชียงใหม่)
 

ตำรวจเชียงใหม่ร้อยกว่านายปลื้มใจ! ได้มาอารักขานายกรัฐมนตรี(ลุ่งตู่) ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม ชาวจังหวัดเชียงใหม่โดยมีท่าน พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย นำทีมประกบตัวท่านนายกฯตลอดเวลาตลอดเวลาที่มา (มีความสุขมากที่ได้ลงพื้นที่สีแดงจังหวัดเชียงใหม่)

ตำรวจเชียงใหม่ร้อยกว่านายปลื้มใจ! ได้มาอารักขานายกรัฐมนตรี(ลุ่งตู่) ลงพื้นที่

ตรวจเยี่ยม ชาวจังหวัดเชียงใหม่โดยมีท่าน พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย นำทีมประกบตัวท่านนายกฯตลอดเวลาตลอดเวลาที่มา

(มีความสุขมากที่ได้ลงพื้นที่สีแดงจังหวัดเชียงใหม่)

 

           ที่โรงเรียนวัดเวฬุวัน ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.65 ท่านพลเอกประยุทธ  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ หรือ Coding ที่โรงเรียนวัดเวฬุวัน ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายกรัฐมนตรีได้รับฟังบรรยายสรุป สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจัทัล หรือ DEPA ภาคเหนือตอนบน รวมถึงร่วมทดลองเรียนวิชา CODING ร่วมกับเด็กนักเรียนชั้น หลังจากนั้นจึงเยี่ยมชมการเรียนรู้นอกห้องเรียน Digital Bus และพบปะนักเรียน และดิจิทัลสตาร์ทอัพ โดยมีมวลชนจากอำเภอสารภี มาคอยให้กำลังใจและต้อนรับนายกรัฐมนตรี

        หลังจากนั้น นายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติของอำเภอสารภี ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติและ ชุมชนท้องถิ่น โดยมีชาวชุมชนยั่งยืน บ้านเชียงขาง ตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี ให้การต้อนรับ และนำเสนอผลงานการดำเนินโครงการที่สร้างานสร้างอาชีพให้แก่ผู้ที่ผ่านการบำบัดการติดยาเสพติดในชุมชน

 

โดยนายกรัฐมนตรี ระบุว่า มาตรการทางสังคมที่สำคัญคือการที่ทุกคนร่วมกันดูแลสังคม ซึ่งในสถานการณ์ปัจจุบัน มีความไม่ปกติเกิดขึ้นทั้งด้านค่าครองชีพ และราคาน้ำมัน ซึ่งเป็นผลกระทบกับทุกประเทศ โดยยืนยันว่ารัฐบาลจะแก้ไขปัญหาให้ดีที่สุด และขอให้ประชาชนน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใข้ในการแก้ปัญหา

 

       ทั้งนี้ นักข่าวสอบถามนายกรัฐมนตรีเพิ่มเติมว่าการลงพื้นที่ลงพื้นที่ครั้งนี้รู้สึกอย่างไร นายกรัฐมนตรีระบุว่า รู้สึกมีความสุขดีและไม่จำเป็นต้องสั่งการอะไรเพิ่มเติมเพราะที่ผ่านมาหน่วยงานต่าง ๆ ทำงานได้ดีอยู่แล้ว

  ส่วนด้านรักษาความปลอดภัยท่าน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีท่านพลตำรวจโท ปิยะ ต๊ะวิชัยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ได้เผยกับคนข่าวของเราว่าได้สั่งการให้ตำรวจสืบสวนภาค 5 และตำรวจภายในจังหวัด ร้อยกว่าคนมาดำเนินการป้องกันรักษาความปลอดภัย ให้กับท่านนายกฯเต็มที่และ ตัวท่านเองก็จะเดินประกบตามที่เห็นในรูปภาพดังกล่าวตามข่าว  (ปอ คุ้มพระลอ รายงาน / PR.เชียงใหม่ ภาพ-ข่าว) เข้าไปดูข่าวได้ที่หนังสือพิมพ์นิวมหาชนออนไลน์ทั่วโลกwww.newsmahachon.com

นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์นำเสนอข่าวทั่วโลกเข้าไปดูมือถือของท่านได้ที่..www.news-mahachon.com

Tag : ตำรวจเชียงใหม่ร้อยกว่านายปลื้มใจ! ได้มาอารักขานายกรัฐมนตรี(ลุ่งตู่) ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม ชาวจังหวัดเชียงใหม่โดยมีท่าน พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย นำทีมประกบตัวท่านนายกฯตลอดเวลาตลอดเวลาที่มา (มีความสุขมากทีข่าวยอดนิยม @ข่าวสังคมมหาชนนิวส์มหาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าวสังคมมหาชนนิวส์มหาชน