กมธ.ปฏิรูปสื่อฯ ระดมความเห็นจัดทำคู่มือมาตรฐานกลาง ตามร่างก.ม.คุมสื่อ (อลงกรณ์) ชี้จริยธรรมสื่อเป็นส่วนสำคัญในการปฏิรูป

พฤหัสบดี ที่ 29 มิถุนายน 2560 จำนวนอ่าน 2519 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

กมธ.ปฏิรูปสื่อฯ ระดมความเห็นจัดทำคู่มือมาตรฐานกลาง ตามร่างก.ม.คุมสื่อ  (อลงกรณ์) ชี้จริยธรรมสื่อเป็นส่วนสำคัญในการปฏิรูป
 
กมธ.ปฏิรูปสื่อฯ ระดมความเห็นจัดทำคู่มือมาตรฐานกลาง ตามร่างก.ม.คุมสื่อ  (อลงกรณ์) ชี้จริยธรรมสื่อเป็นส่วนสำคัญในการปฏิรูป
 
กมธ.ปฏิรูปสื่อฯ ระดมความเห็นจัดทำคู่มือมาตรฐานกลาง ตามร่างก.ม.คุมสื่อ  (อลงกรณ์) ชี้จริยธรรมสื่อเป็นส่วนสำคัญในการปฏิรูป
 
กมธ.ปฏิรูปสื่อฯ ระดมความเห็นจัดทำคู่มือมาตรฐานกลาง ตามร่างก.ม.คุมสื่อ  (อลงกรณ์) ชี้จริยธรรมสื่อเป็นส่วนสำคัญในการปฏิรูป
 
กมธ.ปฏิรูปสื่อฯ ระดมความเห็นจัดทำคู่มือมาตรฐานกลาง ตามร่างก.ม.คุมสื่อ  (อลงกรณ์) ชี้จริยธรรมสื่อเป็นส่วนสำคัญในการปฏิรูป
 
กมธ.ปฏิรูปสื่อฯ ระดมความเห็นจัดทำคู่มือมาตรฐานกลาง ตามร่างก.ม.คุมสื่อ  (อลงกรณ์) ชี้จริยธรรมสื่อเป็นส่วนสำคัญในการปฏิรูป
 
กมธ.ปฏิรูปสื่อฯ ระดมความเห็นจัดทำคู่มือมาตรฐานกลาง ตามร่างก.ม.คุมสื่อ  (อลงกรณ์) ชี้จริยธรรมสื่อเป็นส่วนสำคัญในการปฏิรูป
 
กมธ.ปฏิรูปสื่อฯ ระดมความเห็นจัดทำคู่มือมาตรฐานกลาง ตามร่างก.ม.คุมสื่อ  (อลงกรณ์) ชี้จริยธรรมสื่อเป็นส่วนสำคัญในการปฏิรูป
 

กมธ.ปฏิรูปสื่อฯ ระดมความเห็นจัดทำคู่มือมาตรฐานกลาง ตามร่างก.ม.คุมสื่อ (อลงกรณ์) ชี้จริยธรรมสื่อเป็นส่วนสำคัญในการปฏิรูป

กมธ.ปฏิรูปสื่อฯ ระดมความเห็นจัดทำคู่มือมาตรฐานกลาง ตามร่างก.ม.คุมสื่อ  (อลงกรณ์) ชี้จริยธรรมสื่อเป็นส่วนสำคัญในการปฏิรูป

 

     ที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตกทม.: เมื่อวันที่ 28 มิ.ย.60 ผู้สื่อข่าวรายงานเข้ามาว่า ที่ห้องประชุมรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการสื่อสารมวลชน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท) ร่วมกับอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านสื่อสิ่งพิมพ์ เปิดเวทีสัมมนาระดมความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาคู่มือมาตรฐานกลางทางจริยธรรมของสื่อมวลชน เพื่อนำไปพัฒนากรอบแนวคิด จรรยาบรรณรวมทั้งข้อบังคับเพื่อให้เป็นมาตรฐานกลางทางจริยธรรมตามแนวทางของ ร่างพ.ร.บ.การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน  โดยพล.อ.อ.คณิต สุวรรณเนตร ประธานกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการสื่อสารมวลชน กล่าวว่า การเปิดเวทีในครั้งนี้จะเป็นการพัฒนาคู่มือมาตรฐานกลางทางจริยธรรมเพื่อให้สื่อมวลชนสามารถนำไปใช้เป็นกรอบอ้างอิงได้

                ท่าน อลงกรณ์ พลบุตร รองประธานสปท. คนที่ 1 กล่าวว่า สื่อสารมวลชนเป็นอีกประเด็นที่จะต้องปฏิรูป ซึ่งปัจจุบันสื่อสารมวลชนถือว่ามีความสำคัญต่อสังคม การจัดทำมาตรฐานจริยธรรมนั้นถือเป็นส่วนหนึ่งในร่างกฎหมายคุ้มครองเสรีภาพสื่อ ที่ผ่านมาได้มีความพยายามในการปฏิรูปสื่อ มีการพยายามสร้างแนวปฏิบัติของสื่อมวลชนจนทำให้เกิดเป็นองค์กรด้านสื่อ อาทิ การตั้งสภาวิชาชีพหนังสือพิมพ์ ปัจจุบันโลกได้มีความเปลี่ยนแปลงโดยเทคโนโลยีที่เข้ามาทำให้สื่อจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนจากสื่อสิ่งพิมพ์ มาเป็นสื่อโทรทัศน์ สื่อออนไลน์ แต่ประเด็นสำคัญคือวันนี้จะทำอย่างไรให้สื่อเป็นปากเสียงให้กับประชาชนอย่างมีมาตรฐาน บนหลักของความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ซึ่งหลักสำคัญที่จะทำให้การปฏิรูปสื่อเกิดผลสำเร็จมีหลากหลายประเด็น อาทิหลักสิทธิเสรีภาพของสื่อซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญสื่อต้องไม่เลือกข้างไม่ขยายความขัดแย้ง เพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรมในการสร้างสันติสุข ช่วยในการเดินหน้าสร้างความปรองดองและการนำเสนอข่าวสารต้องไม่ใส่ความเห็นส่วนตัวลงไปในข่าว  หลักความเป็นอิสระ โดยต้องไม่ถูกแทรกแซงจากรัฐและเอกชน ขณะเดียวกันยังมีหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณของสื่อมวลชนซึ่งเปรียบเสมือนศีลในทางศาสนาเป็นหลักของทุกอาชีพที่จะต้องปฏิบัติและบังคับใช้ เป็นต้น

 

                ด้านท่าน  ประภา เหตระกูล( ศรีนวลนัด) เจ้าของนสพ.เดลินิวส์ เป็นประธานอนุกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านสื่อสิ่งพิมพ์ กล่าวยืนยันว่า การจัดทำคู่มือมาตรฐานกลางด้วยความเป็นกลาง และเมื่อมีประประกาศเป็นกฎหมายทุกคนต้องเคารพปฏิบัติตาม ทั้งนี้ยอมรับการปรับแก้ขั้นตอนต่างๆ เพราะจากนี้ยังต้องเสนอไปยังรัฐบาล และการพิจารณาของ สนช.ที่อาจมีการปรับแก้ตามความเหมาะสมต่อไปตามข่าว(ศตวรรต สัจจธรรม/ข้อมูล/ ปอ คลองตัน!รายงาน)นสพ.มหาชนออนไลน์ทั่วโลกนำเสนอข่าวเข้าไปดูข่าวได้ที่...www.news-mahachon

นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์นำเสนอข่าวทั่วโลกเข้าไปดูมือถือของท่านได้ที่..www.news-mahachon.com

Tag : กมธ.ปฏิรูปสื่อฯ ระดมความเห็นจัดทำคู่มือมาตรฐานกลาง ตามร่างก.ม.คุมสื่อ (อลงกรณ์) ชี้จริยธรรมสื่อเป็นส่วนสำคัญในการปฏิรูปข่าวยอดนิยม @ข่าวการเมืองนิวส์มหาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าวการเมืองนิวส์มหาชน