สว.ทั่วประเทศยกมือให้ ท่าน พรเพชร วิชิตชลชัย เป็นประธานวุฒิสภาฯ ได้ ท่าน พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานฯ คนที่หนึ่งและท่าน ศุภชัย สมเจริญ เป็นรอง คนที่สองสมใจท่าน(วุฒิสมาชิกไปแล้ว)

อาทิตย์ ที่ 9 มิถุนายน 2562 จำนวนอ่าน 2270 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

สว.ทั่วประเทศยกมือให้ ท่าน พรเพชร วิชิตชลชัย เป็นประธานวุฒิสภาฯ ได้ ท่าน พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานฯ คนที่หนึ่งและท่าน ศุภชัย สมเจริญ เป็นรอง  คนที่สองสมใจท่าน(วุฒิสมาชิกไปแล้ว)
 
สว.ทั่วประเทศยกมือให้ ท่าน พรเพชร วิชิตชลชัย เป็นประธานวุฒิสภาฯ ได้ ท่าน พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานฯ คนที่หนึ่งและท่าน ศุภชัย สมเจริญ เป็นรอง  คนที่สองสมใจท่าน(วุฒิสมาชิกไปแล้ว)
 
สว.ทั่วประเทศยกมือให้ ท่าน พรเพชร วิชิตชลชัย เป็นประธานวุฒิสภาฯ ได้ ท่าน พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานฯ คนที่หนึ่งและท่าน ศุภชัย สมเจริญ เป็นรอง  คนที่สองสมใจท่าน(วุฒิสมาชิกไปแล้ว)
 
สว.ทั่วประเทศยกมือให้ ท่าน พรเพชร วิชิตชลชัย เป็นประธานวุฒิสภาฯ ได้ ท่าน พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานฯ คนที่หนึ่งและท่าน ศุภชัย สมเจริญ เป็นรอง  คนที่สองสมใจท่าน(วุฒิสมาชิกไปแล้ว)
 
สว.ทั่วประเทศยกมือให้ ท่าน พรเพชร วิชิตชลชัย เป็นประธานวุฒิสภาฯ ได้ ท่าน พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานฯ คนที่หนึ่งและท่าน ศุภชัย สมเจริญ เป็นรอง  คนที่สองสมใจท่าน(วุฒิสมาชิกไปแล้ว)
 
สว.ทั่วประเทศยกมือให้ ท่าน พรเพชร วิชิตชลชัย เป็นประธานวุฒิสภาฯ ได้ ท่าน พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานฯ คนที่หนึ่งและท่าน ศุภชัย สมเจริญ เป็นรอง  คนที่สองสมใจท่าน(วุฒิสมาชิกไปแล้ว)
 
สว.ทั่วประเทศยกมือให้ ท่าน พรเพชร วิชิตชลชัย เป็นประธานวุฒิสภาฯ ได้ ท่าน พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานฯ คนที่หนึ่งและท่าน ศุภชัย สมเจริญ เป็นรอง  คนที่สองสมใจท่าน(วุฒิสมาชิกไปแล้ว)
 
สว.ทั่วประเทศยกมือให้ ท่าน พรเพชร วิชิตชลชัย เป็นประธานวุฒิสภาฯ ได้ ท่าน พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานฯ คนที่หนึ่งและท่าน ศุภชัย สมเจริญ เป็นรอง  คนที่สองสมใจท่าน(วุฒิสมาชิกไปแล้ว)
 

สว.ทั่วประเทศยกมือให้ ท่าน พรเพชร วิชิตชลชัย เป็นประธานวุฒิสภาฯ ได้ ท่าน พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานฯ คนที่หนึ่งและท่าน ศุภชัย สมเจริญ เป็นรอง คนที่สองสมใจท่าน(วุฒิสมาชิกไปแล้ว)

สว.ทั่วประเทศยกมือให้ ท่าน พรเพชร วิชิตชลชัย เป็นประธานวุฒิสภาฯ ได้ ท่าน พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานฯ คนที่หนึ่งและท่าน ศุภชัย สมเจริญ เป็นรองคนที่สองสมใจท่าน(วุฒิสมาชิกไปแล้ว)

 

 

 ที่ประชุมวุฒิสภาฯ ตึกทีโอที กทม.  ผู้สื่อข่าว นิวส์มหาชนออนไลน์รายงานจากที่ประชุมฯ (สว.) เข้ามาว่าเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562  ได้มีการ ดำเนินการเลือกประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภา ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ. 2551 ตามลำดับดังนี้ ที่ประชุมลงมติ  เลือกประธานวุฒิสภา โดย ได้ท่าน พรเพชร วิชิตชลชัย ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพียงผู้เดียว จึงถือว่านายพรเพชร วิชิตชลชัย ได้รับเลือกจากที่ประชุมวุฒิสภาให้ดำรงตำแหน่งประธานวุฒิสภา 2. การเลือกรองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง โดยท่าน พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพียงผู้เดียว จึงถือว่าพลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ได้รับเลือกจากที่ประชุมวุฒิสภาให้ดำรงตำแหน่งรองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง 3. การเลือกรองประธานวุฒิสภา คนที่สอง โดยท่าน ศุภชัย สมเจริญ เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพียงผู้เดียว จึงถือว่านายศุภชัย สมเจริญ ได้รับเลือกจากที่ประชุมวุฒิสภาให้ดำรงตำแหน่งรองประธานวุฒิสภา คนที่สองตามข่าว(PR.รัฐสภา/ข้อมูล/เป๋ คลองน้ำไม่ไหล/รายงาน) เข้าไปดูข่าวได้ที่...www.news-mahachon.com

นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์นำเสนอข่าวทั่วโลกเข้าไปดูมือถือของท่านได้ที่..www.news-mahachon.com

Tag : สว.ทั่วประเทศยกมือให้ ท่าน พรเพชร วิชิตชลชัย เป็นประธานวุฒิสภาฯ ได้ ท่าน พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานฯ คนที่หนึ่งและท่าน ศุภชัย สมเจริญ เป็นรอง คนที่สองสมใจท่าน(วุฒิสมาชิกไปแล้ว)ข่าวยอดนิยม @ข่าวการเมืองนิวส์มหาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าวการเมืองนิวส์มหาชน