โปรดเกล้าฯคณะรัฐมนตรีชุดใหม่แล้ว! ท่านพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เตรียมนำถวายสัตย์ปฎิญานตนต่อ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯในวันที่ 16 ก.ค.นี้ โดยมี ท่านชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาฯจะ นำตัวเข้าเฝ้าก่อนจะปฎิบัตงานเพื่อทำหน้าที่ดังกล่าวมี ท่าน อนุทิน ชาญวีรกูล รอ

จันทร์ ที่ 15 กรกฏาคม 2562 จำนวนอ่าน 2964 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

โปรดเกล้าฯคณะรัฐมนตรีชุดใหม่แล้ว! ท่านพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เตรียมนำถวายสัตย์ปฎิญานตนต่อ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯในวันที่ 16 ก.ค.นี้  โดยมี ท่านชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาฯจะ นำตัวเข้าเฝ้าก่อนจะปฎิบัตงานเพื่อทำหน้าที่ดังกล่าวมี ท่าน อนุทิน ชาญวีรกูล รอ
 
โปรดเกล้าฯคณะรัฐมนตรีชุดใหม่แล้ว! ท่านพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เตรียมนำถวายสัตย์ปฎิญานตนต่อ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯในวันที่ 16 ก.ค.นี้  โดยมี ท่านชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาฯจะ นำตัวเข้าเฝ้าก่อนจะปฎิบัตงานเพื่อทำหน้าที่ดังกล่าวมี ท่าน อนุทิน ชาญวีรกูล รอ
 
โปรดเกล้าฯคณะรัฐมนตรีชุดใหม่แล้ว! ท่านพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เตรียมนำถวายสัตย์ปฎิญานตนต่อ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯในวันที่ 16 ก.ค.นี้  โดยมี ท่านชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาฯจะ นำตัวเข้าเฝ้าก่อนจะปฎิบัตงานเพื่อทำหน้าที่ดังกล่าวมี ท่าน อนุทิน ชาญวีรกูล รอ
 
โปรดเกล้าฯคณะรัฐมนตรีชุดใหม่แล้ว! ท่านพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เตรียมนำถวายสัตย์ปฎิญานตนต่อ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯในวันที่ 16 ก.ค.นี้  โดยมี ท่านชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาฯจะ นำตัวเข้าเฝ้าก่อนจะปฎิบัตงานเพื่อทำหน้าที่ดังกล่าวมี ท่าน อนุทิน ชาญวีรกูล รอ
 
โปรดเกล้าฯคณะรัฐมนตรีชุดใหม่แล้ว! ท่านพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เตรียมนำถวายสัตย์ปฎิญานตนต่อ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯในวันที่ 16 ก.ค.นี้  โดยมี ท่านชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาฯจะ นำตัวเข้าเฝ้าก่อนจะปฎิบัตงานเพื่อทำหน้าที่ดังกล่าวมี ท่าน อนุทิน ชาญวีรกูล รอ
 
โปรดเกล้าฯคณะรัฐมนตรีชุดใหม่แล้ว! ท่านพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เตรียมนำถวายสัตย์ปฎิญานตนต่อ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯในวันที่ 16 ก.ค.นี้  โดยมี ท่านชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาฯจะ นำตัวเข้าเฝ้าก่อนจะปฎิบัตงานเพื่อทำหน้าที่ดังกล่าวมี ท่าน อนุทิน ชาญวีรกูล รอ
 
โปรดเกล้าฯคณะรัฐมนตรีชุดใหม่แล้ว! ท่านพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เตรียมนำถวายสัตย์ปฎิญานตนต่อ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯในวันที่ 16 ก.ค.นี้  โดยมี ท่านชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาฯจะ นำตัวเข้าเฝ้าก่อนจะปฎิบัตงานเพื่อทำหน้าที่ดังกล่าวมี ท่าน อนุทิน ชาญวีรกูล รอ
 
โปรดเกล้าฯคณะรัฐมนตรีชุดใหม่แล้ว! ท่านพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เตรียมนำถวายสัตย์ปฎิญานตนต่อ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯในวันที่ 16 ก.ค.นี้  โดยมี ท่านชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาฯจะ นำตัวเข้าเฝ้าก่อนจะปฎิบัตงานเพื่อทำหน้าที่ดังกล่าวมี ท่าน อนุทิน ชาญวีรกูล รอ
 

โปรดเกล้าฯคณะรัฐมนตรีชุดใหม่แล้ว! ท่านพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เตรียมนำถวายสัตย์ปฎิญานตนต่อ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯในวันที่ 16 ก.ค.นี้ โดยมี ท่านชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาฯจะ นำตัวเข้าเฝ้าก่อนจะปฎิบัตงานเพื่อทำหน้าที่ดังกล่าวมี ท่าน อนุทิน ชาญวีรกูล

โปรดเกล้าฯคณะรัฐมนตรีชุดใหม่แล้ว! ท่านพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เตรียมนำถวายสัตย์ปฎิญานตนต่อ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯในวันที่ 16 ก.ค.นี้

โดยมี ท่านชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาฯจะ นำตัวเข้าเฝ้าก่อนจะปฎิบัตงานเพื่อทำหน้าที่ดังกล่าวมี ท่าน อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯและรมว.สาธารณสุข ท่านวรวุธ

ศิลปะอาชา มาเป็นรมว.กระทรวงทรัพย์ฯ ท่านจุติ ไกรฤกษ์ เป็นรมว.พัฒนาสังคมฯ ท่าน  สมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม

ท่านถาวร เสนเนียม รมช.คมนาคมตามข่าว

 

 

ที่รัฐสภา กทม.เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ผู้สื่อข่าวนสพ.นิวส์มหาชน รายงานเข้ามาว่าท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า ตามที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้งพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี  ตาม ประกาศลงวันที่ 9 มิถุนายน 2562 แล้วนั้น บัดนี้  นายกรัฐมนตรีได้เลือกสรรผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีเพื่อบริหารราชการแผ่นดินอาศัยอำนาจตาม ความในมาตรา 158 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งรัฐมนตรีดังต่อไปนี้ ประกาศ ณ วันที่ 10 กรกฎาคมพุทธศักราช 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบันมีรายชื่อตามนี้ 1.พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 2.พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ  รองนายกรัฐมนตรี 3.นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์  รองนายกรัฐมนตรี 4.นายวิษณุ เครืองาม  รองนายกรัฐมนตรี 5.นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 6.นายอนุทิน ชาญวีรกูล  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 7.นายเทวัญ ลิปตพัลลภ  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี 8.พลเอกชัยชาญ ช้างมงคล  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม 9.นายอุตตม สาวนายน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 10.นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 11.นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 12.นายจุติ ไกรฤกษ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 13.นายสุวิทย์ เมษินทรีย์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม 14.นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 15.ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 16.นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 17.นายประภัตร โพสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 18.นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 19.นายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 20.นายถาวร เสนเนียม  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 21.นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 22.นายวรวุธ  ศิลปอาชา   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

23.นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 24.นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ 25.พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 26.นายนิพนธ์ บุญญามณี  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 27.นายทรงศักดิ์ ทองศรี  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 28.นายสมศักดิ์ เทพสุทิน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 29.หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล  โสภนกุล   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 30.นายอิทธิพล คุณปลื้ม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

31.นายณัฏฐพล  ทีปสุวรรณ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 32.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 33.นางกนกวรรณ วิลาวัลย์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 34.นายสาธิต ปิตุเตชะ  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณะสุข 35.นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 36 นายสันติ พร้อมพัฒน์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ทั้งหมด36ท่านที่ถูกเสนอชื่อเข้ารับตำแหน่งโดยมี ท่านชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาฯประมุขของผู้แทนราษฎร์จะนำตัวเข้าเฝ้าตั้งสัตย์ปฎิญานตนต่อหน้าพระภักดิ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ก่อนจะปฎิบัติหน้าที่ในวันที่16 กรกฎาคม 2562 นี้ ตามข่าว (เปี๊ยก คลองตัน!/รายงาน)นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์ทั่วโลกนำเสนอข่าวเข้าไปดูข่าวได้ที่...www.news-mahachon.com

 

 

นสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์นำเสนอข่าวทั่วโลกเข้าไปดูมือถือของท่านได้ที่..www.news-mahachon.com

Tag : โปรดเกล้าฯคณะรัฐมนตรีชุดใหม่แล้ว! ท่านพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เตรียมนำถวายสัตย์ปฎิญานตนต่อ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯในวันที่ 16 ก.ค.นี้ โดยมี ท่านชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาฯจะ นำตัวเข้าเฝ้าก่อนจะปฎิข่าวยอดนิยม @ข่าวสังคมมหาชนนิวส์มหาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าวสังคมมหาชนนิวส์มหาชน